Tagi:

Rzeczywiście Zmartychwstał!

"Rzeczywiście Zmartwychwstał", tymi słowami powitali apostołowie uczniów którzy przybyli z Emaus, aby opowiedzieć co ich spotkało. Widzieli zmartwychwstałego Pana, który przyłączył się do nich w drodze i pisma im wyjaśniał. Chrześcijanie wschodni z tych słów ewangelicznych uczynili pozdrowienie: „Pan zmartwychwstał”, na co odpowiadają „Prawdziwie zmartwychwstał!”.

Zmartwychwstanie Chrystusa jest wydarzeniem historycznym, choć w bardzo szczególny sposób, leży bowiem na granicy historii.

Wraz ze zmartwychwstaniem historia otwiera się na eschatologię. Zmartwychwstanie Jezusa jest ostatecznym i nieodwracalnym zwycięstwem nad śmiercią. "Jezus z Nazaretu ukrzyżowany, powstał z martych! Idźcie, powiedzcie o tym Piotrowi i uczniom"(MK16,1-7).

Zmartychwstanie Pana, pusty grób, Nauczyciel żyje! To wieść którą trudno wyrazić ludzkimi słowy. Obyśmy choć raz mogli przeżyć emocje zmartychwstania. Emocję napełniającą "miłością i lękiem", "drżeniem i tęsknotą".

Wszystkie zdumiewające dzieła Boga, znalazały wypełnienie i zostały przewyższone, w cudzie Zmartychwstania Chrystusa.

Świętujmy więc nasze święta w Panu! Wesołego Alleluja!

WIECZNOŚĆ

Powstaną z martwych, z ciemności do światła, z mieczem zwycięstwa, pełni chwały. Prawda z pewnością jest to niełatwa, aby ją pojąć człowiek za mały.

Chrystus pierwszym co z martwych powstał - by to zrozumieć człowiek za mały? Alleluja! Wesoły czas na nastał - skąd w was więc tyle niewiary?

/Marian Frąk/


Dodaj Komentarz