Tagi:

Remont drogi w Sadku

22 września komisja powiatowa odebrała zrealizowany I etap prac modernizacji drogi powiatowej Sadek - Barak. W odbiorze uczestniczył także proboszcz parafii Matki Bożej Bolesnej ks. Zenon Ociesa, który poświęcił nowo wybudowany chodnik i zatokę parkingową przy cmentarzu parafialnym w Sadku. W odbiorze uczestniczyli radni powiatowi: przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski, członek Zarządu Powiatu Barbara Majewska, Józef Czerwiak, Artur Ludew i Adam Wlazło,

W zrealizowanym etapie prac wykonano: ponad 400 metrów chodnika, zatokę postojową przy cmentarzu, poszerzenie jezdni przy chodniku, wbudowanie krawężników, regulacje rowów otwartych, budowę przepustu przelewowego pod koroną drogi, uzupełnienia nawierzchni bitumicznej. Budowę zrealizowało Przedsiębiorstwo Gres z Szydłowca. I etap prac kosztował ponad 180 tysięcy złotych. W planach powiatu na 2015 rok, jest kontynuacja prac związanych z budową chodnika na kolejnym odcinku drogi Sadek Komorniki- Sadek Duży.

Budowa odcinkowych rowów krytych i modernizacja nawierzchni drogi, to ewentualny kolejny etap powiatowej inwestycji. Już teraz mieszkańcy Sadku są zadowoleni z częściowej poprawy bezpieczeństwa. Montaż oświetlenia ulicznego ucieszyłby mieszkańców i przyczynił się do poprawy warunków korzystania z drogi. Oświetlenie drogi, to zadanie, które należy do Gminy Szydłowiec. W odbiorze prac na drodze, uczestniczył radny miejski Tadeusz Rut, który obiecał podjęcie starań w zakresie budowy oświetlenia drogi.


Dodaj Komentarz