Reaktywacja Centralnego Okręgu Przemysłowego?

W dniu 12 marca 2012r. o godz. 10: 00 w Powiatowym Urzedzie Pracy w Szydłowcu odbyła się konferencja z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. To już 90 lat funkcjonowania tych służb w Polsce. Organizatorami tej konferencji byli: Powiat Szydłowiecki, Wojewódzki Urzad Pracy w Warszawie, Powiatowy Urzad Pracy w Szydłowcu. Podczas konferencji podpisano umowy o współpracy pomiędzy Klastrem ”Centralnego Okregu Przemysłowego”, a Powiatem Szydłowieckim. Ze strony Starostwa Powiatowego dokumenty podpisywał starosta Włodzimierz Górlicki, natomiast ze strony Klastra COP: Jan Banaszek, wiceprezes Zarządu oraz Jacek Kopyra członek zarządu.

Co to jest Klaster COP? Klaster to wielopłaszczyznowe porozumienie producentów ze wszystkimi środowiskami, które mogą pomóc wytworzyć nowoczesny produkt. To znaczy jak najtaniej, jak najlepszy z narzuconymi nowymi normami ekologiczności i przede wszystkim potrzebny rynkowi. Klastry stwarzają płaszczyznę współdziałania wszystkich środowisk pomagających producentowi wykonać produkt konkurencyjny dla rynku, a tym samym miejsca pracy.Pytanie czy jest szansa, że taka integracja przedsiębiorców poszczególnych branż okaże się na tyle efektywna, aby lokalny rynek mógł oferować nowe miejsca pracy.

Czy połączenie środowisk nauki, samorządu i podmiotów gospodarczych niesie za sobą korzyści dla mieszkańców? Czy pozostaje tylko nadzieja, że takie próby ożywiania lokalnego rynku przyniosą chociaż drobne sukcesy, które dadzą mniejszą lub większą satysfakcję? Na konferencji poruszano także takie tematy jak: rola i zadania PUP na lokalnym Rynku, prognozy makroekonomiczne w Polsce i na tym tle na Mazowsze oraz sprawy dotyczące gospodarki Polski i województwa Mazowieckiego.


Dodaj Komentarz