Prośba o pomyśność dla Ziemi Odrowązów

We wspomnienienie św. Mikołaja, w farze św. Zygmunta odprawiona została msza święta dziękczynna za wielkie dzieła rodu Odrowążów. Proszono w niej jednocześnie o błogosławieństwo Boże i pomyślność dla mieszkańców kultywujących dziedzictwo Odrowążów, z powiatów: koneckiego, opoczyńskiego, przysuskiego, skarżyskiego i szydłowieckiego.

Mszę świętą koncelebrowali pod przewodnictwem ks Witolda Witaska: ks. proboszcz Adam Radzimirski, ks. Krzysztof Nowosielski i o. Longin Bekiel paulin z Jasnej Góry. W kazaniu ks. kan. A Radzimirski przypomniał osobę Mikołaja Szydłowieckiego, którego doczesne prochy kryje szydłowiecka fara.

Nagrobek Szydłowieckiego tworzy czerwono-marmurowa płyta, usytuowana w ścianie prezbiterium obok wejścia do zakrystii. Przedstawia ona rycerza zbrojnego w leżącej postaci, w śnie twardym pogrążonego. Herb Odrowążów umieszczony jest pod stopami leżącego oraz trzymany w lewej ręce na proporcu.

We mszy świętej uczestniczyli przedstawiciele Porozumienia Ziemia Odrowążów: staorosta Włodzimierz Góllicki i starosta jan Wieruszewski z Opoczna, przedstawiciele Miasta Szydłowca z burmistrzem Andrzejem jarzyńskim i przewodniczącą Rady Miasta Krystyną Bednarczyk, radni Powiatu Szydłowieckiego z przewodniczącym Rady Markiem Sokołowskim. Liturgię uświetnił poczet sztandarowy Powiatu Szydłowieckiego.

Modlitwa w imieniny ś.p. Mikołaja Szydłowieckiego, poprzedziła IV Sejmik Ziemi Odrowążów, który odbył się 7 grudnia w Chlewiskach. Zgromadził on przedstawicieli pięciu powiatów tworzących porozumienie oraz burmistrzów, wójtów, przewodniczących rad tego terenu, a także przybyłych gości w tym wicemarszałków województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego oraz parlamentarzystów.


Dodaj Komentarz