Prezydent podpisała nowelizację ustawy o oświacie

Prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė podpisała nowelizację ustawy o oświacie. Jej wyniku z mapy szkolnej, w wyniku tak zwanej optymalizacji, zostanie zlikwidowana znaczna część szkół z polskim językiem nauczania. Te które przetrwają "reformy" i nadal bedą funkcjonować, dzięki wielkiemu poświęceniu litewskich Polaków, bedą musiały część lekcji z kilku przedmiotów prowadzić po litewsku. W litewskim języku w całości będzie wykładany przedmiot o nazwie "podstawy wychowania patriotycznego".

Zdaniem prezydent Republiki Litewskiej - członkowie mniejszości staną się teraz równoprawnymi obywatelami. Sęk w tym ze oni takiego równouprawnienia nie chcą.

W ocenie litewskich Polaków nowelizacja pogarsza sytuację szkoły polskiej na Litwie. "To smutna wiadomość" - powiedział w rozmowie z Radiem znad Wilii - prezes Związku Polaków na Litwie, poseł Michał Mackiewicz. Wyraził żal, że prezydent nie uwzględniła apelu przedstawicieli mniejszości narodowych o zawetowanie ustawy.

"Będąc w Unii Europejskiej, Litwa oddala się od wartości europejskich, nie uwzględnia opinii społecznej, osób zainteresowanych. Bezwzględnie realizuje politykę asymilacji" - powiedział Mackiewicz.

Zdaniem prezydent nowelizacja ustawy o oświacie pomoże mniejszościom narodowym stać się równoprawnymi obywatelami Litwy.

" Ustawa, która wejdzie w życie 1 lipca, przewiduje, że w szkołach mniejszości narodowych na Litwie, w tym polskich, lekcje dotyczące historii Litwy, geografii Litwy, a także wiedzy o świecie w części dotyczącej Litwy będą prowadzone w języku litewskim. ". Ustawa przewiduje, że od roku 2013 w szkołach litewskich i szkołach mniejszości narodowych egzamin maturalny z języka litewskiego zostanie ujednolicony.

Natomiast w ramach tzw. optymalizacji sieci szkół, w małych miejscowościach będą zamykane szkoły mniejszości narodowych, w tym szkoły polskie, i pozostawiane będą jedynie szkoły litewskie. Według społeczności polskiej na Litwie, w efekcie liczba szkół polskich na Litwie zmniejszy się o połowę: z obecnych ok. 120 szkół polskich w Wilnie i na Wileńszczyźnie pozostanie ok. 60.

Z apelem o zachowanie obecnego systemu nauczania w szkołach mniejszości narodowych, gdzie m.in. wszystkie przedmioty są wykładane w języku ojczystym, a egzaminy maturalne są składane w języku państwowym, do przedstawicieli władz Litwy zwróciło się ponad 60 tys. osób.

O zawetowanie nowelizacji ustawy prosił prezydent Związek Polaków na Liwie, prezesi: Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie, Zrzeszenia Nauczycieli Rosyjskich Szkół na Litwie i Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna", a także Związek Zawodowy Pracowników Oświaty rejonu solecznickiego.

Po przyjęciu ustawy przez litewski Sejm polskie MSZ wyraziło rozczarowanie tą decyzją. Zdaniem resortu skutkiem zmian będzie stopniowy demontaż systemu szkolnictwa mniejszości polskiej, co prowadzić będzie do jej przymusowej asymilacji.

"Przyjęcie przez Sejm Republiki Litewskiej w dniu 17 marca 2011 roku nowelizacji ustawy o oświacie wywołało, zarówno wśród polskiej mniejszości na Litwie, jak i w społeczeństwie polskim, poczucie zawodu i niepokoju. Ministerstwo Spraw Zagranicznych z rozczarowaniem przyjęło decyzję litewskiego parlamentu" - napisał w oświadczeniu rzecznik polskiego MSZ Marcin Bosacki.

Jak podkreślił, ustawę przyjęto mimo wielokrotnie zgłaszanych zastrzeżeń władz polskich, które wskazywały niebezpieczeństwo złamania dwustronnych zobowiązań przyjętych przez Litwę między innymi w Traktacie między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy z roku 1994.

W tej sprawie oświadczenie wydał lider opozycji prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Tresć oświadczenia przytaczamy za portalem: www.wpolityce.pl

OŚWIADCZENIE PREZESA PiS WS. LITEWSKIEJ USTAWY OŚWIATOWEJ DYSKRYMINUJĄCEJ POLSKĄ MNIEJSZOŚĆ NA LITWIE

W dniu dzisiejszym Prezydent Republiki Litewskiej Dalia Gribauskaite podpisała uchwaloną kilka dni temu przez Sejm Litewski znowelizowaną ustawę oświatową, która w ciągu najbliższych lat może całkowicie zmarginalizować oświatę polskojęzyczną na Litwie. Wprowadzone zmiany należy ocenić jako sprzeczne z założeniami Konwencji Ramowej, Polsko-Litewskim Traktatem o Przyjaznych Stosunkach i Dobrosąsiedzkiej Współpracy jak też deklaracjami Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Poselskiego.

Pragnę wyrazić moje uznanie i poparcie naszym Rodakom na Litwie, w szczególności Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, za poświęcenie i zaangażowanie w obronę praw polskiej mniejszości na Wileńszczyźnie. Zebranie na Litwie ponad 60 tysięcy podpisów osób protestujących przeciwko wprowadzaniu tej ustawy jest dobitnym dowodem niezgody Polaków na Litwie na ograniczanie ich prawa do nauki w języku ojczystym – polskim.

Trzeba również jednoznacznie stwierdzić, że przyjęcie tej ustawy jest kolejnym dobitnym dowodem porażki polskiej polityki wschodniej. Niemniej apelujemy do rządu polskiego o podjęcie działań mających na celu zminimalizowanie negatywnych skutków jakie niesie ze sobą ten dokument. Jeszcze dziś wieczorem klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złoży projekt uchwały Sejmu RP w tej sprawie.


Dodaj Komentarz