Tagi: , ,

Pożegnanie Dyrektorki

Po 12 latach pracy na stanowisku dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Sadku i 33 lat pracy nauczycielskiej z funkcją dyrektorską żegna się pani Anna Limanin z Sadku. Na tą koliczność w kościele p.w. Matki Bożej Bolesnej w Sadku w niedzielę 26 sierpnia odprawiona została msza święta dziękczynna. Przybyło liczne grono przyjaciół, dyrektorów szkół gminnych oraz sam burmistrz Andrzej Jarzyński.

Było, za co dziękować Bogu, w czasie dwóch 5 letnich kadencji Anna Limanin zrobiła bardzo wiele dla sadeckiej podstawówki. Widać to było szczególnie w czasie jubileuszu 90-lecia Szkoły, obchodzonego w październiku 2010 roku. Aktywność Anny Limanin nie dotyczyła jednak nie tylko szkoły, ale całej społeczności miejscowości Sadek. Wybudowano przyszkolny plac zabaw, amfiteatr, organizowano Dzień Jagody, czy znany w Polsce Ogólnopolski Bieg Uliczny. W czasie kadencji A. Limanin, Szkoła przeżywała uroczystość nadania imienia, a także sztandaru. Dzięki jej zaangażowaniu i współpracy z władzami samorządowymi, wykonano wiele innych prac przy szkole. Nie dziw, więc że msza święta zgromadziła wielu jej przyjaciół, a i kaznodzieja powiedział wiele ciepłych słów.

Stanowisko dyrektora, PSP w Sadku, od 1 września obejmie Jolanta Kozłowska, która funkcję dyrektora szkoły podstawowej pełniła dotychczas w zlikwidowanej szkole w Wysocku.

Historia szkoły:

Szkoła w Sadku powstała w 1920 roku z inicjatywy mieszkańców wsi. W dwóch oddziałach, mieszczących się w wynajętym budynku prywatnym w dniu 5 października 1920 rozpoczęło naukę 107 uczniów. Pierwszymi nauczycielami było małżeństwo – Tadeusz i Józefa Sikora.

We wrześniu 1923 r. kierownikiem szkoły został Engelbert Fajkosz. Kierował szkołą aż do 1942 roku, kiedy za współpracę z Polskim Państwem Podziemnym znalazł się w obozie w Oświęcimiu. Z upływem czasu liczba oddziałów w szkole zwiększyła się do pięciu, przy czym nauka w dwóch ostatnich trwała po dwa lata; w wyniku tego po ukończeniu 5 oddziału dzieci otrzymywały świadectwo ukończenia siedmioklasowej szkoły podstawowej. 28 maja 1932 r. położono kamień węgielny pod budowę nowego budynku.

W czasie okupacji dzieci uczyły się w mieszkaniach prywatnych, gdyż szkoła została zajęta na kwatery dla żołnierzy niemieckich. Tajne nauczanie prowadził także późniejszy długoletni kierownik Szkoły Podstawowej nr 2 w Szydłowcu, Kazimierz Kochanek.

Po wojnie szkoła liczy 6 oddziałów, a od roku szkolnego 1951/1952 – siedem, stopniowo rośnie liczba uczniów i nauczycieli. Budynek okazuje się wkrótce za mały a mieszkańcy Sadku podejmują starania o rozbudowę szkoły. W latach 1960- 64 dobudowane zostają 2 dalsze sale lekcyjne a od roku 1972 szkoła dysponuje już 7 pomieszczeniami do nauki. W 1973 roku w sąsiedztwie szkoły powstaje dom nauczyciela.

W roku 2002 staraniem społeczności wiejskiej i władz samorządowych w roku rozpoczyna się dobudowa nowego budynku, oddawanego do użytku partiami, począwszy od nowych sanitariatów i szatni. Szkoła otrzymuje centralne ogrzewanie i kanalizację, powstaje pracownia komputerowa. Uwieńczeniem wysiłków jest nadanie szkole imienia. Na patrona społeczność szkolna wybiera jednogłośnie wielkiego sportowca i patriotę – Janusza Kusocińskiego. Postać olimpijczyka, złotego medalisty w biegu na 10 000 m z 1932 r. wpisuje się miejscową tradycję, bowiem od lat w Sadku odbywa się ogólnopolski bieg uliczny na tym dystansie. Postawa sportowa i patriotyzm Janusza Kusocińskiego, żołnierza Polski Podziemnej podczas II wojny światowej służy za wzór dla młodego pokolenia mieszkańców Sadku. W 2010 roku obchodziła 90-lecie swego istnienia.

Dyrektorzy szkoły od 1923 roku: 1.Engelbert Fajkosz (1923 - 1942) 2.Władysław Pająk (1942 - 1950) 3.Józef Fandaliński (1950 - 1952) 4.Julian Sońta (1970- 1991) 5.Leszek Brzostowski (1991 – 2002) 6.Anna Limanin (od 2000 - 2012)

żródło: www.szydlowiec.pl


Dodaj Komentarz