Popielec w "Zygmuncie"

Dziś w Kościele katolickim obchodzimy Środę Popielcową, rozpoczynającą okres Wielkiego Postu. Według obrzędów katolickich, tego dnia kapłan czyni popiołem znak krzyża na głowie wiernego, mówiąc: „pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz” lub „nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, co przypominać ma człowiekowi o kruchości jego życia i nieuchronnej śmierci.

– Dzisiejsze słowa „z prochu powstałeś i w proch się obrócisz” brzmią jak zła wróżba – mówił podczas homilii ks. Andrzej Kania, sprawujący poranną Mszę św. w szydłowieckiej Farze. – Wbrew jednak temu jak brzmią te słowa, wcale nie są złą wróżbą. To po prostu stwierdzenie faktu, skąd zostaliśmy wzięci i dokąd zdążamy. Zostaliśmy wzięci z prochu i dzięki wielkiej miłości naszego Ojca objawionej w Jezusie Chrystusie, mocą Ducha świętego i przy udziale naszych rodziców staliśmy się ludźmi.

Ksiądz celebrans w Słowie Bożym odniósł się również do podejmowania przez wiernych postanowień wielkopostnych.

– Podczas Wielkiego Postu przyzwyczailiśmy się, że nie jemy potraw mięsnych. To bardzo dobrze, ponieważ trzeba umieć samemu z czegoś zrezygnować, aby mieć więcej dla kogoś innego. Dlatego dziś postarajmy się powiedzieć Panu Bogu jak wiele dobrego chcemy czynić wobec Niego, wobec naszych bliźnich a także wobec siebie. Pamiętajmy również, że okres 40-dniowego Postu jest pamiątką śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Zmartwychwstania w przyjmowanym przez nas Sakramencie Eucharystii, ale również zmartwychwstania Jezusa w naszym sercu. Niech ten czas będzie dla nas prawdziwą nauką w wierze Kościoła.

Po wygłoszonej homilii dokonano poświęcenia popiołu, którym ks. dziekan Adam Radzimirski wspólnie z księżmi Andrzejem Kanią i Witoldem Witaskiem posypali znakiem krzyża głowy wiernych. Na zakończenie celebry udzielone zostało boże błogosławieństwo.

W okresie Wielkiego Postu, będącym czasem pokuty i nawrócenia, Kościół, przypominając słowa Jezusa, proponuje trzy drogi przybliżania się do Boga: post, jałmużnę i modlitwę. Liturgia tego okresu jest dość wyciszona. Dominującym kolorem szat liturgicznych jest fiolet. Z obrzędów Mszy świętej znika uroczysty hymn "Chwała na wysokości Bogu" (oprócz przypadających w Wielkim Poście uroczystości, np. św. Józefa - 19 marca, czy Zwiastowania Pańskiego - 25 marca) oraz radosna aklamacja "Alleluja" śpiewana przed odczytaniem fragmentu Ewangelii, którą zastępuje aklamacja „Chwała Tobie, Królu wieków" albo "Chwała Tobie, Słowo Boże". Zakazane jest także przyozdabianie ołtarza kwiatami, zaś gra na instrumentach muzycznych dozwolona jest tylko w celu podtrzymania śpiewu. Z rzadka także odzywają się dzwony. W okresie Wielkiego Postu organizuje się zwykle kilkudniowe rekolekcje, które mają pomóc w dobrym przeżyciu tego czasu. W wielu kościołach zachował się zwyczaj ustawiania krzyża, przy którym można klęknąć i ucałować rany Chrystusa. Podczas 40 dni zabroniony jest udział w zabawach.


Dodaj Komentarz