Pomnik dedykowany ludziom wielkim, nauczycielom TON

Dziś w godzinach południowych w Szydłowieckim Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza odbyło się spotkanie organizacyjne Komitetu Budowy Pomnika dedykowanego pamięci Tajnej Organizacji Nauczycielskiej 1939-1945. Spotkanie poprowadził Jan Piwowarczyk- Przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika TON. W spotkaniu udział wzięli członkowie komitetu. Podczas spotkania uzgadniano ostatnie kwestie dotyczące uroczystego otwarcia, sprawdzono także miejsce, w którym ustawiony został pomnik, gdzie wykonywane są jeszcze ostatnie prace, tak wszystko było gotowe na 6 listopada.

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika, rozpocznie się z udziałem pocztów sztandarowych o godzinie 13, Mszą świętą w kościele farnym św. Zygmunta w Szydłowcu. Następnie o godz. 13.45 wszyscy przybyli przemaszerują ul. Radomską do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Zamkowej 1, Tutaj o godz. 14:00 odbędzie się uroczystość odsłonięcia Pomnika Tajnej Organizacji Nauczycielskiej 1939-1945.

Po oficjalnym odsłonięciu pomnika wszyscy uczestnicy będą mogli wziąć udział w okolicznościowym spotkaniu gdzie wykład pt. - "Tajne nauczanie w dystrykcie radomskim" – wygłosi dr Sebastian Piątkowski z IPN Oddział w Lublinie Delegatura w Radomiu.

Zaprezentowany zostanie również montaż słowno - muzyczny w wykonaniu uczniów ZSO im. H. Sienkiewicza oraz nastąpi uroczyste wręczenie Aktu Opieki nad Pomnikiem młodzieży szkolnej. Jak informują pomysłodawcy i twórcy pomnika jego ideą jest upamiętnienie nauczycieli z rejonu szydłowieckiego biorących udział w tajnym nauczaniu.

Pomysł pomnika opracował Jan Piwowarczyk - przewodniczący Sekcji, projekt graficzny opracowała nauczycielka-plastyk Marta Łabędzka, a wykonał rzeźbiarz Paweł Tarka.

Pomnik wykonany został z szydłowieckiego piaskowca i przedstawia okno z ustawioną na parapecie doniczką z kwiatami. Symbolizują one sygnały przekazywane uczniom za pomocą przesuwanej doniczki, czy wejście na tajną lekcję było bezpieczne

Odsłonięcie Pomnika objęła patronatem honorowym Ewa Kopacz - Prezesa Rady Ministrów RP. Jego Ekscelencja Arcybiskup Wacława Depo Metropolita Częstochowski i Pan Sławomir Broniarz Prezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego

W skład Komitet Budowy Pomnika Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (1939-1945) Szydłowiec-2014 wchodzą: Adamczyk Krystyna - radna Rady Powiatu w Szydłowcu , Bednarczyk Krystyna - przewodnicząca Rady Miejskiej w Szydłowcu , Bloch Paweł - nauczyciel, radny Rady Miejskiej w Szydłowcu , Brzostowska Aleksandra - członek Sekcji Emerytów ZNP w Szydłowcu , Dziuba Marek - Wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP w Szydłowcu, Górlicki Włodzimierz - starosta szydłowiecki, Janowska Marzena - wicedyrektor ZSO im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, Jarzyński Andrzej - burmistrz Szydłowca , Kaźmierczyk Jolanta - prezes Zarządu Oddziału ZNP w Szydłowcu, Kopycki Karol - dyrektor ZSO im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu , Kowalska Anna - prezes Stowarzyszenia „Piaskowiec Szydłowiecki”, Kubiś Dorota - sekretarz Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Lużyńska Anna - pracownik Starostwa Powiatowego - sekretarz Komitetu Budowy Pomnika TON, Lisak Maria - członek Sekcji Emerytów ZNP w Szydłowcu , Piwowarczyk Jan - przewodniczący Sekcji Emerytów Zarządu Oddziału ZNP w Szydłowcu, przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika TON, Przybyłowska-Hanusz Irena - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szydłowca , Sokołowski Marek - przewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu, Strzelecka Joanna - naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu , Szeloch-Kazimierczak Lucyna- członek Zarządu Oddziału ZNP w Szydłowcu, Walczak Ewa - dyrektor Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu , Waszczyk Krystyna - członek Sekcji Emerytów ZNP w Szydłowcu.

Należy pogratulować inicjatorom pomysłu uczczenia licznej grupy zaangażowanych w tajne nauczanie nauczycieli Ziemi Szydłowieckiej. Pomnik jest bardzo wymowny w swej symbolice i ukazuje fakty, może znane w ogólnym wymiarze. lecz mało znane w konkretnym naszym uwarunkowaniu lokalnym. Jest szansa że teraz to się zmieni.

Tekst Agnieszka Gawor / fot. M. Sokołowski


Dodaj Komentarz