Tagi: , ,

Patronat Biskupa Polowego

Za miesiąc, tradycyjnie 7 i 8 września obchodzona będzie kolejna rocznica Bitwy pod Barakiem. Patronat honorowy nad obchodami przyjął bp Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego. W liście do organizatorów Ordynariusz Wojskowy napisał: " Jak wiem, co roku mieszkańcy Waszego miasta wspominają żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza z Brygady KOP Podole i żołnierzy Wojska Polskiego, którzy mimo przewagi wroga postanowili walczyć wierni złożonej przysiędze wojskowej. Polegli zostali z uszanowaniem pochowani na cmentarzu w Szydłowcu i otaczani są pamięcią i modlitwą."

Biskupa Polowego na uroczystości będzie reprezentował ks. kmdr Ryszard Preuss, kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Podobnie jak w minionych latach obchody uświetni Kompania i Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej. Obchody organizuje Powiat Szydłowiecki, Gmina Szydłowiec i Nadwiślański Oddział Straży Granicznej.

W organizację obchodów mocno zaangażowany jest Zespół Szkół przy ulicy Kościuszki, który od 6 lat nosi imię Korpusu Ochrony Pogranicza. W 2007 r. biskup polowy gen. bryg. Tadeusz Płoski, uczestniczył w Honorowym Komitecie Fundacji Sztandaru Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza. Wejście jego ekscelencji do honorowego komitetu zaowocowało także jego udziałem w Polowej Mszy Świętej, sprawowanej na terenie Szkoły, w dniu 7 września 2007 r. W ubiegłym roku w pięciolecie tych wydarzeń, na holu budynku ZS im KOP odsłonięta została tablica pamiątkowa dedykowana poległemu w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiej bp T. Płoskiemu.

Szczególnym symbolem Września 1939 i walki obronnej żołnierza polskiego dla mieszkańców Szydłowca i okolic jest dzień 8 września, kiedy to oddziały 36 DP rez, w 1939 roku, toczyły bitwę pod wsią Barak. W 1980 w Baraku wzniesiony został pomnik poświęcony Żołnierzom Września, od lat dziewięćdziesiątych XX wieku corocznie Urząd Miasta organizował uroczystości rocznicowe bitwy pod Barakiem. Udział w tej bitwie oddziałów sformowanych z żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza z Podola, był jednak przez długie lata zapomniany. Od 2006 roku, w obchodach uczestniczą przedstawiciele Straży Granicznej i Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych, i przywracana jest pamięć o kresowych żołnierzach.


Dodaj Komentarz