Tagi: , ,

Obchody 73 rocznicy Bitwy pod Barakiem

W najbliższą sobotę w kościele św. Zygmunta o godz. 10.30 z asystą orkiestry i kompani reprezentacyjnej Straży Granicznej koncelebrowana będzie msza święta w intencji Żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza, w intencji obrońców Ojczyzny z 1939 roku. Biskupa Polowego Józefa Guzdka honorowego patrona uroczystości, reprezentował będzie w tym dniu ks płk Mariusz Śliwiński.

Po mszy świętej przy Pomniku Żołnierzy Września 1939 odbędą się uroczystości patriotyczne z udziałem Orkiestry i Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Patronat nad obchodami objęła Marszałek Sejmu Ewa Kopacz i Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. Domik Tracz.

Warto dodać, że dzień wcześniej 7 września ks płk Ryszard Preuss poświęci tablicę dedykowaną w pamięci ks. bp. gen. broni prof. dr hab. Tadeusza Płoskiego. Ówczesny Ordynariusz Wojskowy 7 września 2007 roku, poświęcił nowy sztandar Zespołu Szkół w Szydłowcu i odprawiał mszę świętą, w czasie której modlił się za uczniów i nauczycieli szydłowieckiej placówki oświatowej, która przyjęła imię Korpusu Ochrony Pogranicza.

Z wnioskiem o ufundowanie tablicy w 2011 roku, wystąpiła Komisja Edukacji Rady Powiatu. Fundatorem Tablicy jest Samorząd Powiatowy w Szydłowcu. Tablicę z odlewem z brązu popiersia Biskupa Polowego, wykonał artysta rzeźbiarz Jarosław Pajek.

Wieczorem 7.IX, zaś na kwaterach wojskowych cmentarza parafialnego odbędzie się Apel Poległych.

Zapraszamy do wzięcia udziału w religijno-patriotycznych uroczystościach, których organizatorami są: Starosta Szydłowiecki, Burmistrz Szydłowca, Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Zespół Szkół im KOP oraz Szydłowieckie Centrum Kultury Zamek.


Dodaj Komentarz