Obchody 155. rocznicy Powstania Styczniowego w Szydłowcu

Centralne Obchody 155. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego nad, którymi Patronat Narodowy objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Rozpoczęły się 19 stycznia na szydłowieckim Rynku Wielkim Zgromadzonych powitała Agnieszka Sobótka-Klepaczewska. Wśród przybyłych gości byli m.in.: posłowie na sejm RP Anna Maria Białkowska, Leszek Ruszczyk, Dariusz Bąk, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, radny Sejmiku Mazowieckiego Zbigniew Gołąbek, ppłk Grzegorz Kaliciak dc-a 6 Brygady WOT, który reprezentował generała brygady Wiesława Kukułę - dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej, Paweł Sagan z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, wicestarosta szydłowiecki Adam Włoskiewicz, radni Rady Powiatu z przewodniczącą Anitą Gołosz, burmistrz Artur Ludew i radni miejscy z przewodniczącym Markiem Arturem Koniarczykiem, prezes Zarządu Federacji Kapituły Równość – Wolność – Niepodległość Daniel Woś, Komendant XII Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863R st. insp. ZS Roman Burek oraz delegacje samorządów współorganizujących obchody.

Miejska Orkiestra Dęta pod batutą Henryka Kapturskiego odegrała Mazurka Dąbrowskiego. Delegacja złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą rozpoczęcie Powstania Styczniowego. Od lat tej żywej lekcji historii, towarzyszy wspólna modlitwa za uczestników powstania i Ojczyznę. Mszę świętą koncelebrowaną w miejscowej farze odprawili o. Eugeniusz Augustyn opat z klasztoru w Wąchocku i ks. dziekan Adam Radzimirski. Po Eucharystii delegacje złożyły biało-czerwone wiązanki kwiatów przy płycie nagrobnej ks. Aleksandra Malanowicza oraz na mogile Powstańców Styczniowych znajdującej się na cmentarzu parafialnym, a także przy figurce upamiętniającej wydarzenia z 1863 roku u zbiegu ulic Narutowicza, Sowińskiego i Kąpielowej.

W godzinach popołudniowych uczestnicy obchodów spotkali się na Zamku, gdzie drugą część uroczystości otworzyła dyrektor SCK Zamek Małgorzata Bernatek oddając głos gospodarzowi Szydłowca Arturowi Ludwowi. Burmistrz przypomniał poświecenie poprzednich pokoleń, które niezłomnie walczyło o wolność naszej Ojczyzny, podkreślając, że należą się im pamięć i uznanie. Kilka zdań do zgromadzonych, dziękując za kontynuowanie patriotycznej pamięci o losach naszych przodków skierowali także przybyli goście.

Uroczystości to doskonała okazja do wręczenia odznak i wyróżnień. Daniel Woś prezes Kapituły „Równość-Wolność-Niepodległość” wręczył pamiątkowe medale z okazji 25 - lecia Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych Suchedniów – Bodzentyn dla Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, na ręce Burmistrza Artura Ludwa, dla SCK Zamek na ręce dyrektor Małgorzaty Bernatek, dla Parafii Św. Zygmunta, który odebrał ks. dziekan Adam Radzimirski oraz dla Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego st. insp. ZS Romana Burka.

Odznakę za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z rąk Zofii Liszki otrzymali: przewodniczący Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk oraz dyrektor szydłowieckiego liceum im. H. Sienkiewicza Karol Kopycki. Za działalność na rzecz szerzenia idei patriotyzmu związek kombatantów uhonorował dyplomami Komendanta Marszu Suchedniów – Bodzentyn Daniela Wosia, Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego st. insp. ZS Romana Burka i Komendanta Oddziału Szydłowiec ZS komp. ZS Andrzeja Górskiego. Wyróżnienia wręczyła Prezes oddziału szydłowieckiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zofia Liszka.

Szydłowieckie obchody 155. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego zakończył spektakl pt. „Rok 1863” w wykonaniu Teatru Poezji i Muzyki „U Radziwiłła” w reżyserii Sławy Lorenc-Hanusz i oprawie muzycznej Danuty Klepaczewskiej. Po spektaklu uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni przez burmistrza Szydłowca na przygotowany gorący posiłek.

Notka historyczna. W Szydłowcu w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku, doszło do bitwy oddziałów powstańczych zmierzających trzema kolumnami do miasta z wojskiem carskim. Pierwsza kolumna powstańców, zaatakowała koszary w Rynku, druga prowizoryczne koszary na obrzeżu miasta, a trzecia skład broni i amunicji. W Szydłowcu stacjonowała dwie kompanie pułku mohylewskiego w sile około 400 żołnierzy rosyjskich, dowódca był mjr. Rudiger. Oddziałami powstańczymi, które wyruszyły z Sadku, dowodził płk Marian Langiewicz. Początkowo powstańcy odnieśli sukces, zdobyli miasto, jednak 23 stycznia w dzień zostali wyparci z Szydłowca. Zginęło według różnych źródeł od pięciu do kilkunastu powstańców, wśród nich podaptekarz z Szydłowca Buchnowski i uczeń z Radomia Kamionowski. 70 Polaków zostało wziętych do niewoli, wśród nich stracony później w Radomiu, dowódca oddziałów atakujących żołnierzy rosyjskich na Rynku Wielkim, kapitan Jasiński. Carskie wojsko, w wyniku represji po odbiciu miasta, zamordowało 36 mieszkańców Szydłowca.

Powstańcy po przegranej bitwie o Szydłowiec, przez Szydłówek, Sadek, Kierz Niedźwiedzi i Mirzec pomaszerowali do Wąchocka, gdzie grupowały się oddziały powstańcze. Szlak ich znaczy do dziś krzyż w Sadku i leśna mogiła w Kierzu Niedźwiedzim.


Dodaj Komentarz