Tagi:

Komornik na koncie

Z nieoficjalnych informacji do jakich mamy dostęp, wynika że komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawa- Praga Północ, na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej z Szydłowca (ulica Staszica 23), 30 stycznia zajął konta gminy Szydłowiec. Dmagając się zapłaty ponad 100 tysięcy złotych należnych od dłużnika jakim jest gmina Szydłowiec na rzecz wierzyciela czyli w/w Wspólnoty Mieszkaniowej. Gmina poniesie takżed koszty egzekucji w wysokości 9937 złotych, odsetki o kwoty głównej w wysokości 18 434 złotych oraz koszty procesowe 4862 złotych i koszty zastępstwa procesowego w wysokości 900 złotych. Razem z należnością główną z miejskiej kasy trzeba będzie zapłacić około 140 tysięcy złotych.

Sprawa dotyczy zarzutów Wspólnoty o przywłaszczenie pieniędzy właścicieli lokali mieszkalnych w nieruchomościach wspólnych oraz pieniędzy lokatorów lokali komunalnych dla których Gmina Szydłowiec była właścicielem. W tej sprawie Zamiejscowy Ośrodek w Szydłowcu Prokuratury Rejonowej w Przysusze prowadził śledztwo, które zostało jak wynika z informacji przekazanych przez Wspólnotę zawieszone.

W piśmie kolportowanym po mieście przez jednego z członków Wspólnoty, stawiane są zarzuty naruszenia przez Burmistrza dyscypliny finansowej, organizowanie wystawnych bankietów z pieniędzy publicznych w tym samym czasie, kiedy - jak to określono, "bieda elektorat" szydłowieckiej władzy, wisi u klamek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, po jałmużnę.


Komentarze

Marek Sokołowski7 Feb. 2013, 14:40 # 1

Z informacji nadal nieoficjalnych, jakakkolwiek z wiarygodnego żródła pozyskanych wynika że GMINA ZALEGŁE KWOTY O ZAJĘCIE KTÓRYCH WYSTĄPIŁ KOMORNIK ZAPŁACIŁA NA KONTO DŁUŻNIKA, czyli WSPÓLNOTY mieszkaniowej


Rzyczliwy7 Feb. 2013, 15:20 # 2

Z tych samych nieoficjalnych źródeł wiem że nie całość a tylko 50 000 zł. A resztę ma zabrać z innych dziedzin działalności gminy i ma wpłacić w innym terminie. Komornik wyegzekwuje co do złotówki. Ciekawe komu zabiorą? To dopiero początek problemów gminy na razie pierwsza wspólnota w kolejce są już następne wspólnoty. Na dniach uprawomocniają się kolejne wyroki i będą dalsze zajęcia komornicze.


Marek Sokołowski7 Feb. 2013, 18:02 # 3

W tej sprawie jest niestety dużo dezinformacji. Dom na Skale jest oskarżany za przedstawienie tematu, a przecież dotyczy to nas wszystkich jako mieszkańców gminy i płatników podatków lokalnych. Sądze że wyjaśnienia Rzyczliwego, mogą być bardziej wiarygodne. Informacja o której napisałem w komentarzu, pochodzi bowiem od jednego z radnych, a tę "klasę społeczną" bardzo często nie informuje się o całej prawdzie, albo wręcz celowo wprwadza tylko w złudzenie jej posiadania.


stefan wesołowski9 Feb. 2013, 09:30 # 4

z pierwszej ręki. potwierdzam, że Komornik zajął konta Gminy Szydłowiec i to w bardzo drastyczny sposób. zablokował wypłaty, Sąd wydał nakaz bardzo ostry o zajęcie wszystkich składników majątkowych Gminy. pieniądze , nieruchomości ,wierzytelności, itd.Sprawiedliwość. Jedna z urzędniczek wysokiego szczebla pyta jakim prawem jak śmiał Komornik zając konta" PO prostu sprawiedliwość moja Pani ,sprawiedliwość. A tam Wsze macki już nie sięgają. Dramat co. To tak jak doprowadził Burmistrz i wataha do dramatu w wspólnotach. Też zapukał komornik za niezapłacone faktury za ciepło do Ciepłowni Miejskiej , która bez skrupułów oddawała do sądu dłużnika lub przy porozumieniu naliczała odsetki. Takie jest prawo.SZUK d ZBGm ABK nie zapłacił ale pieniądze od ludzi na to ciepło przyjął do kasy z-du. Więc nie douczona urzędniczko nie pytaj jakim prawem. PO prostu . Zgodnie z prawem. Urzędniczko , Burmistrzu Przewodnicząca Rady ,Radni wataha komitetu wyborczego Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej musi się przyzwyczaić , ze w Polsce jeszcze obowiązuje prawo. I wiedzcie, że czekają Was jeszcze większe niespodzianki, Też zgodne z prawem. W naszym przypadku nie spełnia sie sława ED Kurskiego, że ciemny lud to kupi" - nie kupi my na pewno. Faktycznie Burmistrz wpłacił na konto wspólnoty dług nawet kwiaty chciał wysłać pocztą kwiatową ,ale nic z tego Panie Burmistrzu - transparentność ,przede wszystkim transparentność. Pytanie czy wpłacenie długu : kapitału ;odsetek;kosztów adwokackich;kosztów komorniczych i innych łącznie ca140.000 zł na konto wspólnoty jest wykonaniem dyspozycji Komornika. W Tytule była klauzula zapłaty na konto warszawskiego Komornika a nie wspólnoty. Zobaczymy . Tak na marginesie. Dom na Skale pierwszy ogłosił te wiadomość powołując się na " jak doniosły wewióry" i bardzo dobrze . Ale trochę jestem zdumiony , że z tej samej wspólnoty katolickiej skupionej przy szydłowieckiej farze wyszła informacja dołująca też prominentnego jej członka . Muszą się chyba bardzo nie lubić > A gdzie miłu drugiego jak siebie samego Bracie. No POwiedz gdzie. Brat bratu taki sztylecik w serce.


Marek Sokołowski11 Feb. 2013, 21:50 # 5

Panie Stefanie! Proszę nie dopisywać mi intencji działania, a raczej pamiętać, że żyjemy w III RP. W takim państwie, w którym Elity, co widać jak na dłoni choćby na przykładzie sprawy fotoradarów, posuwają się do swoistej grabieży społeczeństwa. Budują fasady np. kwestia bezpieczeństwa na drogach, za którymi chowają prawdziwe cele i zamiary.

Bywa, często, że zarządzający w imieniu obywateli, pod pozorem dobra wspólnego realizują w istocie interesy prywatnych osób, a nie interes publiczny. Dość głośno ostatnio o pewnym znanym z wystąpień także w Szydłowcu, dyrektorze Wojciechu D. i jego drodze ekspresowej. U nas funkcjonuje zaś syndrom pięknej ulicy. Trudno odpowiedzieć, jaki był motyw jej budowy? Problem dotyka istotnej sfery zagospodarowania przestrzeni publicznej i całej tego otoczki. Szacuje się że w Polsce zapisano w planach budowę dróg na tysiąc lat do przodu, a co za tym idzie wykupy gruntów pod planowane inwestycje mogą pochłanić miliardy złotych. Kto jest bieneficjentem tych decyzji?.

Taki państwowy czy lokalny zinstytucjonalizowany konglomerat władzy, zainteresowany jest spacyfikowaniem instytucji kontrolnych, a także społecznej aktywności. Niepokornych knebluje i zastrasza, komplikuje im życie, przez choćby struktury biurokratyczne. Tygodnie i miesiące zajmuje „takim” załatwienie sprawy urzędowej, gdy tym czasem, piękni i wybrani, mają to w mig, dwiąc z tych "nieporadnych biedaków". Takie paraliżujące państwo, województwa, powiaty, miasta i Gminy - sieci, - mogą całkiem spokojnie funkcjonować, łaskawie dzieląc z publicznej kasy, ładne kawałki tortu dla tych, których kochają więcej z pominięciem przy tym zasady sprawiedliwości. Temu patologizowaniu życia społecznego, trzeba się stanowczo przeciwstawiać.

W tekście o zajęciu konta przez komornika, nie było, więc Panie Stefanie, bratobójczych treści ani komentarzy pod czyimś adresem. Tylko informacja, dotycząca ważnej sprawy dotyczącej pieniędzy, które będą musiały być wydatkowane z kasy gminy, a są to pieniądze publiczne. Zarządza nimi w kontekście uchwały budżetowej Rady Miasta, Burmistrz Szydłowca przy pomocy Skarbnika gminy i pod kontrolą Rady (szczególnie Komisji Rewizyjnej i Budżetowej) oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.


Marek Sokołowski11 Feb. 2013, 21:54 # 6

Panie Stefanie! Nie wiem skąd Pana czerpie błędne teorie o "bratobójczej walce". A że takie informacje władzy się nie podobają, no cóż trzeba więcej pokory każdemu z nas, a tym bardziej władzy, którą wszyscy wokół ciągle chwalą. Przy szydłowieckiej farze skupia się życie religijne kilkutysięcznej grupy szydłowieckich katolików. W farze uczą odpowiedzialności, uczciwości, prawdomówności i tego, że wszyscy jesteśmy z tej samej gliny.

Można, więc w imię uczciwości wobec społeczeństwa, a nawet trzeba dostrzegać plusy i minusy, oraz obiektywne kłopoty w materii samorządowej czy publicznej. To wynika ze sprawiedliwości i prawa do Kontroli społecznej. Władzy trzeba patrzeć na ręce, bo się wypacza. Obywatele są w teorii suwerenami władzy w Rzeczpospolitej. Zna Pan takie powiedzenie, że nie ma biednych krajów są tylko żle zarządzane, a w tej materii mam swoje zdanie.


stefan wesołowski15 Feb. 2013, 23:11 # 7

Panie Marku. pozwolę sobie zacytować abp Wacłae Depo , który w słowie di polityków wskazał na bolesny brak szacunku dla chrześcijańskich symboli i wartości. , że nauka o godności człowieka , bez odniesienia do Boga niszczącym kłamstwem , a wówczas każdy człowiek jest dla siebie prawem i normą....... "Ci" z Szydłowca , którzy ochoczo uczepiają się przy każdej okazji Biskupa , którzy wkładaja swojego " ryjka " do szkiełka aby być widzianym w jego towarzystwie, potwierdzają swoje niszczące kłamstwo. Uwieżyli, że to Oni ustanawiają prawo i normy. POmylili się.

Panie Marku. "Bratobójcza walka" na szydłowieckiej Platformie Obłudy teraz nabierze rumieńców. I dobrze Pan o tym wie. Wiedzą o tym też ci , którzy będą walczyli o " schedę". Bycie Starostą, Burmistrzem , Radnym w dzisiejszych nie komunistycznych czasach to niezły interes. W/w mogą wszystko. Szydłowiec nie jest w odosobniony. Ale rozmawiam z "ludźmi" , którzy uznali , że POwiat szydłowiecki jest ewenementem w skali POlski. kryminogenny sposób zarządzania- Mirów. Jastrząb, Szydłowiec. 3 na 5. Więc te kryminogenne afery potwierdzają, że " bratobójcza walka " trwa .

Ja ze swej strony "walczę" o swoje i współmieszkańców wspólnot którzy zostali okradzeni. Kradziej zostanie ukarany i jak powiedział Cyrankiewicz ," dłoń podniesioną na naszą własność, odrąbiemy."


Dodaj Komentarz