Tagi:

Imieninowe, andrzejkowe roraty

Wczoraj rozpoczął się adwent, rozpoczynający nowy rok liturgiczny i okres oczekiwania i przygotowań na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. We wszystkich parafiach w Polsce, codziennie odprawiane są msze wotywne do Najświętszej Maryi Panny, nazywane popularnie roratami. W tym roku szydłowiecka parafia św. Zygmunta, odeszła od roratnych purystów, którzy te msze święte, celebrują tylko w godzinach rannych. Dziś w poniedziałek roraty pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Nowosielskiego, były koncelebrowane o godz. 17. Po Eucharystii życzenia składano ks. Andrzejowi Kani. Zaśpiewano Solenizantowi także okolicznościową piosenkę.

Adwent w tym roku, zbiega się z dwoma ważnymi wydarzeniami – 1050. rocznicą chrztu Polski oraz rozpoczętym przez papieża Franciszka, w czasie wizyty w Republice Południowej Afryki, Nadzwyczajnym Rokiem Miłosierdzia. W roratach będą liczne odniesienia do początków chrześcijaństwa w Polsce i do wielkich polskich świętych, a także świętej Faustyny i jej orędzia wielkiego miłosierdzia Bożego, które przekazała całemu światu. Na koniec Adwentu kapłani będą zachęcać, by poprzez konkretne uczynki iskra Bożego miłosierdzia była rozpalana i podtrzymywana w codziennym życiu.

Dzisiaj w czasie kazania dla dzieci ks. Andrzej Kania zadał pytania: Kto jest chrześcijaninem, Kiedy i w czasach jakiego władcy Polska przyjęła chrzest? Dzieci zgłaszając się do odpowiedzi poprawnie odpowiadały: Chrześcijaninem jest człowiek który wierzy w Boga i przyjął chrzest. Zaś chrzest Polski był w 966 r., gdy władcą był książę Mieszko I.

Pytał także o przynajmniej trzy chrześcijańskie pozdrowienia. Najpopularniejszym chrześcijańskim pozdrowieniem według odpowiadających jest „Szczęść Boże!” i „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Wymienić można jeszcze choćby wielkanocne : „Chrystus zmartwychwstał! – Prawdziwie zmartwychwstał!”, czy ministranckie „Króluj nam, Chryste! – Zawsze i wszędzie!”. Okres adwentu jeszcze niemal cały przed nami, warto go dobrze wykorzystać na odnowienie źródeł wiary i duchowej mocy.


Dodaj Komentarz