Czy spotkanie wyjaśni, co stało się w Liceum, w nocy z 18 na 19 stycznia?

W Liceum im Henryka Sienkiewicza w nocy z 18 na 19 stycznia po szydłowieckim etapie obchodów 150-lecia wybuchu Powstania Styczniowego, przebywało 50 uczestników uroczystości ze Związku Strzeleckiego oraz około 150 ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” i innych organizacji, a także osób niezrzeszonych. Razem było około 200 osób z różnych stron Polski i w różnym wieku. Niestety nie wszyscy noclegowicze kulturalnie potraktowali gościnę przygotowaną przez Powiat Szydłowiecki. W szkole według informacji dyrektora Karola Kopyckiego, pozostały po zakwaterowaniu tylu osób liczne ślady nocnych ekscesów.

W związku z tym, że o organizację noclegu do Starosty Szydłowieckiego zwrócił się Związek Strzelecki, a osobą odpowiedzialną z rozkazu Komendanta insp. Romana Burka był zastępca Komendanta Marszu st. sierż. ZS Marek Tomczyk, wicestarosta Roman Woźniak skierował do Związku Strzeleckiego pismo, w którym w imieniu Powiatu domaga się zwrotu 2000 złotych, wydatkowanych na posprzątanie budynku Liceum, po tej feralnej nocy.

Na pismo z Powiatu odpowiedział komendant R. Burek. W jego ocenie zarzuty postawione przez Starostę, nie dotyczą członków Związku Strzeleckiego, uczestników VII Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 R. (Marsz z Szydłowca przez Mirzec do Wąchocka). Według szydłowieckich strzelców, z noclegu z 18/19 stycznia korzystali licznie również przedstawiciele innej organizacji strzeleckiej oraz osoby cywilne (niezrzeszone), które miały uczestniczyć w innympodobnym przedsięwzięciu: XX marszu z Suchedniowa do Wąchocka.

R. Burek pioinformował że na stronie internetowej Starostwa podano informację dotyczącą tychże dwóch marszy. Podkreślił więc że jego organizacja: Związek Strzelecki, nie mogła wziąć opieki lub odpowiedzialności za osoby niebędące uczestnikami organizowanego przez Związek Strzelecki VII Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 r..

W piśmie do Powiatu komendant Burek napisał że według Komendantów Oddziałów, żaden ze ich strzelców, nie palił papierosów, jak również nie spożywał alkoholu oraz nie zanieczyścił Liceum, tak wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Przeciwnie strzelcy ZS na ile mogli, posprzątali pomieszczenia Liceum 19 stycznia. Strzelcy z ZS uczestnicy wspomnianego noclegu nie czują się więc w żadnej mierze odpowiedzialni za zniszczenia w Liceum. Strzelcy uczestnicy VII Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 r., nie kryją oburzenia za fakt takiego potraktowania ich przez Starostwo Powiatowe, domagając się przeprosin za godzenie w dobre imię Związku Strzeleckiego.

Strzelcy z Szydłowca proponują wobec zaistniałej sprawy spotkanie wyjaśniające wszelkie okoliczności powstałe w czasie obchodów 150. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego w Szydłowcu, z piątku na sobotę 18/19 stycznia 2013 r. w LO w Szydłowcu. Deklarując przybycie na spotkanie najważniejszych osób z ZS, które dokładnie wyjaśnią wytworzone zawiłości.

Zaistniały konflikt, który ma podłoże w zarzucanych przez Powiat w Szydłowcu, naruszeniach porządku w czasie noclegu w budynku Liceum im Henryka Sienkiewicza, prawdopodobnie o ile nie zostana wyjaśnione okliczności i przyczyny "zanieszczyszczenia" pomieszczeń Liceum, zamyka droge do organizowania takiego typu noclegowni za rok. Tak chyba trzeba odczytywać intencję Zarządu Powiatu, wyrażoną w wzmiankowanym piśmie wicestarosty R. Woźniaka.

Powiat szydłowiecki mimo że nie jest organizatorem uroczystości, od wielu lat gościł na noclegu młodzież strzelecką, w murach Liceum "Sienkiewicza". Daltego pytamy: Czy ekscesy może małej grupy mogą rzutować na dobre imię strzelców, niwecząc dotychczasowa współpracę, mająca charakter porozumienia zawartego pomiędzy Związkiem Strzeleckim a Powiatem Szydłowieckim? Czy gospodarze obiektu zdbali o bezpieczeństwo nocujących osób, czy tylko wygodnie złożyli odpowiedzialność na "mniejszościowego" organizatora Marszu? Czy strzelcy potrzebni są tylko do uświetnienia uroczystości, a potem niech radzą sobie sami? Oczekujemy odpowiedzi na te pytania, w imieniu strzelców, ale także społeczności szydłowieckiej, dumnej z wkładu Miasta i Powiatu w obchody kolejnych rocznic "Styczniowych".


Dodaj Komentarz