Tagi: , ,

74 rocznica Bitwy pod Barakiem

Uczestnicy uroczystości rocznicowych, zebrali się pod Starostwem Powiatowym i przemaszerowali ze sztandarami ulicą Radomską do kościoła św. Zygmunta. Przemarsz poprowadziła jak co roku ( od 2007) Kompania Reprezentacyjna Straży Granicznej oraz Orkiestra Reprezentacyjna SG. Pierwszy raz w tym roku byli z nami członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej z Batalionu Tomaszów. Miałem szczęście ich spotkać i zaprosić 15 sierpnia w Zbereżu koło Włodawy. Na uroczystości odsłonięcia i poświęcenia obelisku pamięci żołnierzy KOP z grupy Generała W. Orlika Rückemanna.

W kościele św. Zygmunta mszę świętą za obrońców Ojczyzny z 1939 roku: żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i Wojska Polskiego, którzy walczyli pod Szydłowcem, celebrował ks prałat Robert Gołębiowski. Wiernych i gości w świątyni przywitał ks. proboszcz kan. Adam Radzimirski. Kazanie patriotyczno-maryjne wygłosił kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ks. kmdr. ppor. Ryszard Preuus. Ksiądz Kapelan przytoczył przebieg bitwy. Wskazywał na rolę Matki Bożej w dziejach ojczystych. Zachęcał zebranych do wierności Bogu i temu wszystkiemu, co Polskę stanowi. Mówił – „Warto być autentycznym chrześcijaninem, dawać świadectwo jak prawdziwy żołnierz Chrystusa. Warto zadawać sobie pytanie, co w naszym życiu znaczą słowa: Ojczyzna, Niepodległość i do czego one dziś nas zobowiązują”.

Na zakończenie mszy świętej, krótką wiązankę utworów patriotycznych zagrała Orkiestra Straży Granicznej z Nowego Sącza pod batutą mjr. Leszka Mieczkowskiego. Uroczystości kontynuowano z ceremoniałem wojskowym, przy pomniku Żołnierzy Września w pobliżu miejscowości Barak. Tutaj list Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz odczytał Piotr Adamski.

Okolicznościowe przemówienia do uczestników uroczystości skierował Komendant Nadwiślańskiego Oddziału SG ppłk M. Piętka. W imieniu organizatorów głos zabrali także przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jakubowski. Głos zabrali także przedstawiciele kombatantów: Edward Małachowski ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Radom i Maria Rubas ze Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych Warszawy. Maria Rubas przekazała Staroście Szydłowieckiemu Włodzimierzowi Gorlickiemu i przewodniczącemu Rady Powiatu M. Sokołowskiemu, ziemię z miejsc, w których walczyli i ginęli żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza, wraz z apelem o wybudowania na terenie Zespołu Szkół w Szydłowcu „Kopca Chwały KOP-u”.

Uroczystość oficjalną zakończyło złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy Września. Wśród składających kwiaty była między innymi poseł na Sejm RP Marzena Wróbel oraz rodzina poległego w bitwie nauczyciela, ppor. rez Józefa Kopytka z 25 pp z Piotrkowa Trybunalskiego. Po zakończeniu uroczystości w niej uczestniczący spotkali się przy żołnierskiej grochówce.

Organizatorami obchodów 74 rocznicy Bitwy pod Barakiem, byli: Starosta Szydłowiecki, Burmistrz Szydłowca, Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. W organizację obchodów włączyli się: Zespół Szkół im KOP i Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu Zamek. Patronat nad obchodami przyjęli: Marszałek Sejmu Ewa Kopacz, Biskup Polowy WP ks. bp Józef Guzdek i Komendant Główny SG gen. bryg. SG Dominik Tracz.

Walcząca we wrześniu 1939 roku, w rejonie Końskich i Szydłowca w 1939 roku, 36 dywizja piechoty rezerwowa, zmobilizowana była w ostatnich dniach sierpnia 1939 roku z jednostek Korpusu Ochrony Pogranicza i Wojska Polskiego. Będący w walce od 6 września żołnierze, znali już trud walki i długich nocnych przemarszów. Wycofując się na rozkaz w rejon na wschód od szosy Kielce-Kraków, żołnierze napotkali stające im na drodze do wykonania rozkazu pododdziały 2 Dywizji Lekkiej Wermachtu. Siły główne dywizji dotarły w godzinach południowych 8 września do szosy Skarżysko - Szydłowiec, napotykając wszędzie oddziały niemieckie. W tej trudnej sytuacji, dowódca 163. pp rez. ppłk Przemysław Nakoniecznikoff-Klukowski, po uzyskaniu informacji o nieobecności dowódcy dywizji w rejonie Baraku, przejął dowodzenie nad całością sił dywizji. Uzyskane informacje pozwoliły ppłk P. Nakoniecznikoffowi podjęcie decyzji o wykonaniu uderzenia na poruszające się szosą Skarżysko - Szydłowiec, pododdziały 2. DLek. w celu otwarcia drogi do sił głównych Grupy Operacyjnej gen.bryg. S. Skwarczyńskiego. Wykonanie uderzenia poprzedziła reorganizacja oddziałów dywizji. Bój trwał kilka godzin, straty po obu stronach były wysokie. Niemcy w godzinach wieczornych wycofali się, droga na wschód była wolna. Polskie oddziały przeszły szosę, jedynie ostrzeliwane z daleka.


Dodaj Komentarz