Tagi:                                    

18 rocznica powstania Straży Granicznej

Na zaproszenie Komendanta Głównego Straży Granicznej ppłk Leszka Elasa i komendanta NOSG mjr Mariusza Piętki, przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski i starosta Włodzimierz Górlicki 14 maja wzięli udział w centralnych uroczystościach Święta Straży Granicznej w Warszawie.

Uroczystość rozpoczęła się na Placu Józefa Piłsudskiego, Komendant Główny SG i delegacje Straży Granicznej i zaprzyjaźnionych służb mundurowych złożyły wieńce na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, wśród składających była także delegacja z Szydłowca. W katedrze Polowej Wojska Polskiego biskup polowy gen. dyw. prof. dr. hab. Tadeusz Płoski wraz z kapelani SG koncelebrował uroczystą mszę świętą w 18 rocznicę powstania Straży Granicznej i 5 rocznicę powstania najmłodszego Nadwiślańskiego Oddziału SG. O przewodniczenie Eucharystii poprosił Biskupa Polowego ks. płk SG Zbigniew Kępa, dziekan Straży Granicznej. W homilii Biskup Polowy podkreślił, że każde państwo potrzebuje formacji strzegącej jego granic. „One bowiem stanowią o niezależności i niezawisłości kraju”. Ordynariusz wojskowy podkreślił, że służba funkcjonariuszy stanowi „zaporę przed tym, co złe, co niszczy życie i zdrowie, i co stanowi zagrożenie dla zdrowia społecznego narodu i jego kondycji gospodarczej”. Biskup Tadeusz Płoski powiedział, że zawodowe zaangażowanie pracowników Straży Granicznej „stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju naszemu Narodowi”. „Wasza służba, oddanie do dyspozycji innych, zabieganie o dobro bliźniego, pozwala wzrastać w człowieczeństwie innym, to chrześcijańska postawa miłosierdzia” – powiedział.

Bp Płoski podziękował funkcjonariuszom za służbę i przywołał postać św. Macieja, apostoła, patrona dnia. Przypomniał, że jego imię z hebrajskiego oznacza „dar Boga”. Życzył funkcjonariuszom, by byli „darem dla Boga i Kościoła, darem dla Ojczyzny, darem dla potrzebujących, darem dla tych, którzy szukają ochrony przez złem”. Po uroczystej liturgii Biskup polowy wraz z Komendantem Głównym SG ppłk Leszkiem Elasem, a także komendantami poszczególnych oddziałów i placówek SG złożył kwiaty pod pomnikiem Powstania Warszawskiego. W Komendzie Głównej SG odbyła się uroczystość nadania odznaczeń i wyższych stopni służbowych zasłużonym funkcjonariuszom. W tej uroczystości wzięli udział szef BBN Aleksander Szczygło i minister Grzegorz Schetyna, prawosławny abp gen. bryg. Miron Chodakowski , komendanci służb podległych MSWiA dziekani SG, obrządku rzymsko-katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego. Straż Graniczna jest formacją mundurową typu policyjnego. Została powołana do życia ustawą z dnia 12 października 1990, jej funkcjonowanie rozpoczęło się 16 maja 1991 wraz z rozformowaniem Wojsk Ochrony Pogranicza. Wykonuje zadania związane z ochroną granicy państwowej i kontrolą ruchu granicznego. Nadzór nad formacją sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Komendant Główny Straży Granicznej jest centralnym organem administracji państwowej w sprawach ochrony granicy państwowej. Rola Straży Granicznej znacznie wzrosła po wejściu Polski do Unii Europejskiej, wraz z przesunięciem się granic wspólnoty.


Dodaj Komentarz