Nowe wyzwania, nowa sala integracji sensorycznej

Cywilizacja techniczna przynosi wzrost zagrożeń, wśród nich są zakłocenia z odbiorem wrażeń zmysłowych, powodujące nadwrażliwość na bodżce lub brak własciwego poziomu tejże wrażliwości. Otwarcie sali do integracji sensorycznej, w której terapeuta bedzie mógł pomóc dziecku w korekcji tychże zakłóceń, odbyło się w czwartek 6 grudnia, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szydłowcu.

Wśród gości byli: samorządowcy i urzędnicy powiatowi, , prezes Fundacji Rosa Bohdan Pecuszok oraz dyrektorzy powiatowych jednostek oświatowych. Gości powitała dyrektor Poradni Elżbieta Szymańska, przedstawiła ona etapy realizacji projektu. Było to możliwe zarówno dzięki wsparciu Samorządu Powiatowego, ciągle zdobywającym nową wiedzę pracownikom oraz współpracy z Fundacją Rosa.

Pozyskana pomoc z Fundacji w wysokości blisko 25 tysięcy, pokryła 95% kosztów zakup sprzętu do profesjonalnej terapii. Pozostałą kwotę podarowali darczyńcy. Szydłowiecka sala sensoryczna jak powiedział prezes Pecuszok, jest już 32 salą otwartą w Polsce, w ostatnim czasie przes Fundację.. Otwarcie tej Sali, było możliwe dzięki ludziom aktywnym, a dzięki tej Sali dzieci z powiatu szydłowieckiego będą mogły korzystać z nowoczesnych form terapii - dodał prezes Bohdan Pecuszok.