Tagi:

Abp Depo: trzeba nam wracać do Wieczernika

Jezus w czasie Wieczerzy ze swoimi uczniami wypowiedział prawdę o sobie, a jednocześnie prawdę o uczniach – powiedział abp Wacław Depo, który 26 marca przewodniczył Mszy św. w redakcji tygodnika katolickiego „Niedziela” w Częstochowie. W homilii do pracowników tygodnika abp Depo przypomniał, że „trzeba nam wracać do Wieczernika”. - Jezus znał prawdę o Piotrze, który się Go zaparł. Jezus znał prawdę o Judaszu i nie zablokował wobec niego swojego serca – mówił. Mszę św. z metropolitą częstochowskim koncelebrowali: ks. inf. Ireneusz Skubiś - redaktor naczelny „Niedzieli” oraz kapłani pracujący w redakcji: ks. Jacek Molka i ks. Marek Łuczak.

Metropolita częstochowski pytał, dlaczego trzeba powracać do Wieczernika. - Żeby siebie samego zobaczyć w Jezusie – odpowiadał abp Depo. „Eucharystia jest bowiem znakiem Jego obecności. Jezus ustanowił Eucharystię, żeby przez tę bliskość mówić nam jak bardzo umiłował świat, a w nim każdego człowieka” – stwierdził abp Depo. Kaznodzieja podkreślił, że „Eucharystia jest znakiem Jego miłości. Eucharystia jest również znakiem sprzeciwu wobec tych, którzy blokują swoje serce na Jego łaskę”. - Doświadczamy tego również w naszym czasie, który jest szczególnym czasem zmagania i sporu o prawdę, sporu o życie. Dlatego nie możemy żyć bez Eucharystii. To jest dla nas źródło i szczyt życia prawdziwie chrześcijańskiego – mówił metropolita częstochowski. „Trzeba nam wziąć swój krzyż i przez krzyż Jezusa wchodzić do wnętrza tajemnicy Kościoła i tajemnicy życia wiecznego. Nie ma innej drogi” - zaapelował do pracowników „Niedzieli” abp Depo.


Tagi:                                    

Abp Depo o wydarzeniach w Kościele, w Polsce i świecie w 2012 r.

Próba zniszczenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, ogłoszenie Roku Wiary, synod biskupów nt. Nowej Ewangelizacji oraz I Ogólnopolska Pielgrzymka Radia Maryja do Rzymu – to zdaniem abp Wacława Depo, metropolity częstochowskiego niektóre z najważniejszych wydarzeń w minionym roku w Polsce, świecie i Kościele. Abp Depo podkreśla, że próba zniszczenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze „jest efektem pewnego stylu nagonki na Kościół i chrześcijaństwo, który obecny jest w świecie polityki, mediów i w społeczeństwie”.

Metropolita częstochowski za ważne wydarzenie uznaje ogłoszenie przez Benedykta XVI Roku Wiary. – To ma być czas przeżyty osobiście bardzo głęboko. Pamiętajmy, że chodzi o przylgniecie do Chrystusa - mówi KAI abp Depo. Hierarcha wskazał również na ważny aspekt przesłania Benedykta XVI, jakim jest „apologetyczna strona Kościoła”. - Nie chodzi tylko o obronę Kościoła, ale przede wszystkim o dobre użycie rozumu i wiary - dodaje abp Depo.

Metropolita częstochowski za najważniejsze wydarzenie w 2012 r. w Kościele uznaje synod biskupów nt. nowej ewangelizacji. – Synod wskazał nam na powrót nie tylko do dokumentów Soboru Watykańskiego II, ale przede wszystkim wskazał na realizację ducha Soboru, który przypomniał o tym, że Kościół naszych czasów musi mieć świadomość swojej misji, z którą musi wyjść nie tylko do ludzi, którzy są w Kościele - podkreślił metropolita częstochowski.


Tagi: , ,

Abp Depo do chorych: potrzebujemy siebie nawzajem

O miłości miłosiernej wobec tajemnicy choroby i cierpienia, o potrzebie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi mówił w homilii abp Wacław Depo. 11 lutego, w Światowy Dzień Chorych, metropolita częstochowski przewodniczył Mszy św. w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie. „Nikt nie może być wyłączony z budowy kultury życia”- mówił abp Depo przypominając słowa bł. Jana Pawła II.

„Jesteśmy potrzebni sobie nawzajem przez prosty gest pomocnej dłoni. To jest nasze zadanie na dzisiaj - mówił abp Depo. „Kościół chce dostrzegać ludzi cierpiących, chce dostrzegać tych, którzy na co dzień służą ludziom chorym”. Metropolita częstochowski podkreślił konieczność dawania daru z siebie wobec drugiego człowieka. Przypomniał, że „pierwszym naszym darem wobec siebie jest dar obecności”. Hierarcha przypomniał ludziom chorym i cierpiącym, że Chrystus jest blisko, z każdym człowiekiem – Chrystus jest po naszej stronie w tajemnicy tego zdeformowania, w jakim dostrzegamy Go na krzyżu i razem z nim przechodzimy do życia. Na tej drodze prowadzi nas Maryja - mówił abp Depo. Metropolita częstochowski odniósł się krytycznie do wszelkich manipulacji wobec ludzkiego życia „w imię postępu i nowych przepisów prawnych”, nazywając te nowe przepisy „bezprawiem”.

Mszę św. z abp. Depo koncelebrowali duszpasterze świata ludzi chorych i cierpiących. We Mszy św. wzięli udział członkowie m. in. Katolickiego Ruchu „Betel”, Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, pracownicy Caritas oraz chorzy i cierpiący. Również dzisiaj Caritas archidiecezji częstochowskiej promuje kampanię „Podaruj Kroplę Miłości”, która jest skierowana do wszystkich, którzy chcą ofiarować swoją krew chorym. Caritas archidiecezji częstochowskiej zachęca do honorowego oddawania krwi. Można było to uczynić dzisiaj na placu im. Biegańskiego, w centrum miasta, gdzie ustawiony został ambulans do poboru krwi.


Tagi: , ,

Abp Depo modlił się za zmarłych biskupów częstochowskich

W intencji swoich poprzedników: zmarłego 61 lat temu pierwszego biskupa częstochowskiego Teodora Kubiny i zmarłego 28 lat temu trzeciego ordynariusza diecezji częstochowskiej Stefana Bareły modlił się abp Wacław Depo. Metropolita częstochowski 12 lutego przewodniczył Mszy św. w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie.

Mszę św. z abp. Wacławem Depo koncelebrowali m. in. abp senior Stanisław Nowak oraz biskupi pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Antoni Długosz i Jan Wątroba. Abp Wacław Depo wskazując na „żywotność i aktualność Słowa Bożego” odniósł je do zawołań i programów biskupiej posługi swoich poprzedników w Kościele częstochowskim. Przypomniał, że „cierpienie jest nieodłącznym składnikiem życia człowieka”. - Cierpienie niezależnie od tego, w jakiej pojawia się formie, jest wołaniem o Boga, o Wybawiciela- podkreślił abp Depo.

Hierarcha przypomniał postacie „apostołów trędowatych”: bł. o. Damiana De Veustera (1840-1889), bł. o. Jana Beyzyma (1850-1912) i Alberta Schweitzera (1875-1965), jako „kontynuatorów kierunku Jezusowego”- Ten sam kierunek wytyczali bł. Jan Paweł II i bł. Matka Teresa z Kalkuty, którzy są świadkami naszych dni - mówił abp Depo.