Tagi:

Stawka większa niż 8 MLD

Samorządowcy ze Wspólnoty Samorządowej Województwa Mazowieckiego popierają obywatelski projekt ustawy sejmowej o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Z inicjatywą pod hasłem „Stawka większa niż 8 miliardów”, wystąpił Komitet Inicjatywy Ustawodawczej utworzony z przedstawicieli Związku Miast Polskich.

Zdaniem inicjatorów projektu samorządy tracą równowagę w finansach lokalnych, a rząd w tej sprawie od 5 lat nic nie robi. Decyzje centralnych władz poważnie naruszyły równowagę finansową gmin, powiatów i regionów. Z wieloletnich prognoz finansowych wynika, że przy obecnej skali finansowej, poziom inwestycji samorządowych spadnie rocznie o blisko 25 mld złotych. Oznacza to, że w Polsce wybuduje się mniej dróg, nie będzie inwestycji lokalnych, ubędzie miejsc pracy. Oprócz spadku inwestycji, zagrożona jest także realizacja bieżących zdań związanych z obsługą mieszkańców. Samorządowcy twierdzą, że ich praca przypomina jazdę samochodem na zaciągniętym hamulcu ręcznym, a wszystko z powodu, co najmniej 8 mld złotych! rocznie które tracą polskie samorządy, na skutek nieprzemyślanych zmian ustawowych. W latach 2005 – 2011 władze centralne wprowadziły liczne zmiany ustawowe, które spowodowały zmniejszenie dochodów własnych gmin, powiatów i województw. Jednocześnie przekazały im nowe zadania i rozszerzyły zakres dotychczasowych. Przy tych zmianach zabrakło odpowiedniego zabezpieczenia ich finansowania. Konsekwencją jest rezygnacja z wielu oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji i pogorszenie, jakości usług lokalnych.

Stawka większa niż 8 MLD! To inicjatywa, która służy przywróceniu równowagi finansowej małych ojczyzn raz zapewnieniu rozwoju kraju zgodnie z oczekiwaniami i ambicjami lokalnych społeczności. Projekt zakłada przesunięcie pieniędzy podatników z budżetu centralnego do ich własnych gmin, powiatów i regionów.