Modlitwa Kościoła. Triduum Paschalne

Trwa modlitwa Kościoła i przeżywanie w refleksji wiary największego misterium wiary jakim są prawda o śmierci i Zmartwychwstaniu Pańskim. Triduum Paschalne rozpoczęło się w Wielki Czwartek celebracją tajemnic kapłaństwa i Eucharystii. Podczas Mszy Krzyżma prezbiterzy spotkają się w katedrach ze swoimi ordynariuszami.

Biskupi polscy skierowali na ten dzień list do kapłanów. Napisali w nim: Pragniemy, aby odnowiona zażyłość ze słowem Bożym rozpoczęła w Was, drodzy Kapłani, nową duchową wiosnę i rozprzestrzeniła się na cały Kościół w Polsce i na świecie”.

W liście biskupi nawiązują do adhortacji apostolskiej Benedykta XVI „Verbum Domini”, która jest owocem prac Synodu Biskupów z 2008 r., poświęconego słowu Bożemu w życiu i misji Kościoła. Papież Benedykt XVI wyraził przekonanie, że lectio divina „jeśli będzie się ją skutecznie propagować, przyniesie w Kościele nową duchową wiosnę”.


Eliminacje Wojewódzkie OTWP – Grójec 2011

16 kwietnia w Grójcu odbyły się Eliminacje Wojewódzkie XXXIV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: ”Młodzież zapobiega pożarom”. Powiat szydłowiecki w roku bieżącym reprezentowali: w I grupie wiekowej uczniowie szkół podstawowych: Bartosz Kaszuba – PSP Nr 1 w Szydłowcu, w II grupie wiekowej uczniowie szkół gimnazjalnych: Karolina Pląsek PG w Chlewiskach, w III grupie wiekowej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: Bartłomiej Janczyk – ZS im. KOP w Szydłowcu.

Uczestnicy Turnieju w I etapie rozwiązywali test składający się z 30 pytań, a następnie wyłonieni finaliści odpowiadali ustnie na pytania zadawane przez Komisję Konkursową. Wśród laureatów konkursu znalazł się reprezentant powiatu szydłowieckiego Bartosz Kaszuba, który zajął II miejsce w I grupie wiekowej zapewniając sobie tym samym udział w Finale Centralnym.

Wszyscy uczestnicy turnieju oraz opiekunowie uhonorowani zostali okolicznościowymi nagrodami oraz dyplomami. Zwycięzca natomiast otrzymał puchar oraz iPoda.