Tagi: ,

Nawracajmy się, słuchając Pana

W Środę Popielcową, 9 marca, rozpoczyna się 40-dniowe przygotowanie do przeżywania tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Kościół zachęca wiernych do zgłębiania Słowa Bożego, podkreślając, że nawrócenie dokonuje się poprzez słuchanie Pana. Benedykt XVI zwraca uwagę na chrzcielny charakter Wielkiego Postu i tradycyjne praktyki postu, jałmużny i modlitwy, które uczą żyć radykalną miłością Chrystusa.

„Wielki Post, który prowadzi nas do świętowania Wielkiej Nocy, jest dla Kościoła drogocennym i ważnym okresem liturgicznym” – podkreśla w orędziu na Wielki Post papież Benedykt XVI. Zachęca, by był on „przeżywany z należnym zaangażowaniem”.

Okres Wielkiego Postu, czyli czterdziestodniowego przygotowania do przeżycia misterium paschalnego Chrystusa, ma podwójny charakter: chrzcielny i pokutny. Papież zwraca uwagę, że Kościół od zawsze łączy Wigilię Paschalną z celebracją chrztu. „Nasze zanurzenie w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa przez Sakrament Chrztu każdego dnia nas pobudza, by uwolnić nasze serce od ciężaru rzeczy materialnych, od egoistycznego przywiązania do «ziemi», które nas zubaża i które przeszkadza nam w byciu dyspozycyjnymi i otwartymi na Boga i na bliźniego” – pisze Benedykt XVI. Papież podkreśla też wagę chrztu udzielanego w dzieciństwie, bo ukazuje on, że chodzi o dar Boga – nikt poprzez własne siły nie zasługuje na życie wieczne. Pisze także o szczególnym spotkaniu z Chrystusem, które wówczas następuje. „Chrzest nie jest więc rytem z przeszłości” – podkreśla Ojciec Święty.


Tagi: ,

Wspaniałego Dnia Kobiet

Życzenia i uśmiechy my mężczyźni kierujemy dziś w szczególny sposób do Pań, w dniu nazywanym Dniem Kobiet. Niech ten dzień, będzie tylko szczególnym przypomnieniem dla nas panów, tego wszystkiego co wnosicie w nasze życie i w życie społeczności: domowych, rodzinnych, klasowych, pracowniczych. W życie także tych dużych i największych społeczności jak nasz kraj i świat cały. Wszędzie jesteście niezastąpione i jedyne!!!

Życzymy osiągnięć, szczególnie w rozwijaniu społeczeństwa bardziej ludzkiego, nacechowanego miłością i życzliwością. Życzymy realizacji pragnień i marzeń, których to często my mężczyźni, niestety w swej prostocie często nawet się nie domyślamy.

Czekamy więc aby móc je poznać, by wspierać ich realizację. Dziękujemy za cierpilwość i wyrozumiałość, wszak to my jesteśmy tą brzydszą częścią ludzkości, a piękno naszych Pań, budzi naszą radość i codzienny zachwyt.