Wyborcze uwagi..

Zakończyło się głosowanie w 30 obwodach wyborczych utworzonych na terenie powiatu szydłowieckiego. Mieszkańcy powiatu wybierali 75 radnych do 5 rad w gminach, 17 radnych do Rady Powiatu, 4 wójtów i 1 burmistrza. O godz. 19 frekwencja w naszym powiecie była bardzo wysoka wynosiła 60,81%, gdy tymczasem na Mazowszu wynosiła 45,88%, a skali kraju 43,23%. Najwyższa frekwencja w powiecie szydłowieckim zanotowano w gminie Mirów, gdzie do godz. 19 głosowało 72,94% wyborców.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że zdarzały się przypadki naruszenia ciszy wyborczej, zrywano plakaty, agitowano w lokalach. Zdarzył się także przypadek wyniesienia kart do głosowania. Interweniowała komisja wyborcza, w tym przypadku wyborca tłumaczył się że wrócił się (wraz z kartami) do domu, bo zapomniał wziąć okulary.

Trudności w głosowaniu polegały na niedostosowaniu lokali wyborczych do tak dużej frekwencji. Głosujący musieli korzystać ze ścian, parapetów i kolan, aby na kartach do głosowania postawić znak x przy wybranym kandydacie. Trudności miały osoby starsze, wielkie płachty na których trzeba było wyszukać nazwę komitetu i popierana osobę, szczególnie przy słabym oświetleniu sprawiało niemałe trudności.


Dziś Chrystusa Króla

Kościół katolicki obchodzi ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Podsumowaniem całego roku jest uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Ostatnia niedziela przed Adwentem – początkiem nowego roku liturgicznego – stanowi podkreślenie faktu panowania Zmartwychwstałego Chrystusa. To również święto patronalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Akcji Katolickiej.

Uroczystość Chrystusa Króla w swojej wymowie wskazuje na cel ostateczny życia człowieka, czyli na zjednoczenie z Bogiem i oddanie się pod panowanie jego miłości w Królestwie Bożym. Królowanie Chrystusa wyraża się w zbawieniu człowieka. Przez swoją śmierć na krzyżu dał on dowód miłości względem wszystkich ludzi i odpuszczając nasze grzechy pojednał nas z Ojcem oraz uczynił ludem wybranym, czyli królestwem i kapłanami Boga samego.

W ikonografii Chrystus Król już od starożytności przedstawiony jest jako Pantokrator, czyli Wszechwładca, zasiadający na tronie, mający ziemię za podnóżek lub trzymający glob ziemski w dłoni. Tak przedstawiają Jezusa dawne ikony i mozaiki. Tak też wielokrotnie ukazuje Go Apokalipsa - jako zasiadającego na tronie, któremu całe stworzenie oddaje cześć.