Tagi:                                    

Marek Jurek. Rzeczywistość kontra eurofakty

Polska opinia publiczna – po miesiącach sporów – jest dziś wyraźnie przeciwna likwidacji narodowej waluty. Nie zmienia to faktu, że wojna podjazdowa przeciw złotówce trwa. Premier zapowiedział likwidację własnego pieniądza do RP 2015, a więc w przyszłej kadencji Parlamentu. Opozycja PiS milczy, podczas gdy jasne stwierdzenie, że PiS w przyszłej kadencji Sejmu nie zgodzi się na zmianę art. 227 Konstytucji (wystarcza do tego 154 głosów w Sejmie) przecięłoby problem i jednocześnie umieściło w centrum debaty publicznej sprawę naprawdę strategiczną dla przyszłości Polski.

O ile premier Tusk po roku milczenia (a milczał o euro nawet w Krynicy, gdzie rok wcześniej zapowiedział likwidację złotego) otwarcie powrócił do ataku na narodowy pieniądz, o tyle obóz prezydencko-opozycyjny działa bardziej dyskretnie – choć może bardziej efektywnie, bo na polu opinii publicznej. Bank Narodowy, kierowany przez jednego z najbliższych współpracowników Prezydenta, przygotował właśnie szeroko kolportowaną (jako załącznik do gazet) broszurę propagandową na temat pożytków pożegnania złotego. A TVP (będąca dziś kondominium PiS-SLD) w „Wiadomościach” nadała materiał o „korzyściach” płynących z porzucenia korony przez Słowację. Prawda tymczasem jest taka, że Słowacja po wprowadzeniu euro doświadczyła największego w naszej części Europy spadku dochodu narodowego, straciła jedną czwartą eksportu, ponad 3 % Słowaków straciło pracę, a turystykę dotknął kryzys. Ale jeśli zwykłe fakty przemawiają przeciw euro – potrzebne są eurofakty. I tymi będziemy zasypywani tym bardziej – im bardziej Polacy będą obstawać przy zachowaniu naszego pieniądza. Marek Jurek


Tagi:                                    

Rywalizacja bankrutów

Od czasu, gdy telewizję publiczną zdobyła koalicja Pis-Sld, w Wiadomościach często twierdzi się, że w drugiej turze zmierzą się Donald Tusk i Lech Kaczyński. Przypadku Tuska, to twierdzenie, jak na razie jest prawdziwe, ponieważ, pomimo spadku poparcia nadal jest liderem sondaży. Natomiast pozycji Kaczyńskiego sondaże nie zawsze potwierdzają. Telewizyjne „prognozy” raczej mają stworzyć powszechne przekonanie o braku jakichkolwiek szans innych kandydatów na wejście do drugiej tury, i tym samym wykreować rzeczywistość zgodną z oczekiwaniami obu dominujących partii.

A tymczasem chłodna analiza szans obu obecnie dominujących w debacie publicznej kandydatów wcale nie jest tak jednoznaczna. Sytuacja przed wyborami, jest dynamiczna i jeszcze może się pojawić wiele zaskakujących sytuacji , które mogą istotnie wpłynąć na przebieg kampanii i sam wynik wyborów. Świadomi są tego również sami główni bohaterowie tego politycznego spektaklu . Świadczy o tym choćby propozycja zmian konstytucyjnych zgłoszona przez Donalda Tuska. Projekt radykalnego ograniczenia kompetencji prezydenckich był dyskretną próbą eleganckiego wycofania się premiera z ubiegania się o najwyższe stanowisko w państwie. Ten pomysł, który w istocie był próbą propozycją porozumienia się z Kaczyńskimi, w swej istocie był nierealistyczny i dlatego musiał być odrzucony. Także, pomimo determinacji Jarosława Kaczyńskiego w walce o reelekcje swego brata, realistycznym celem jego kampanii nie jest ponowny wybór, ale niedopuszczenie do ukonstytuowania się w wymiarze parlamentarnym prawicy katolickiej. To co jest nowe w sytuacji politycznej po aferze hazardowej, to to że zachwiała ona poczuciem pewności i przewidywalności. Jeszcze opinia publiczna nie dokonuj istotnych przewartościowań i wyborów, ale nie jest już pewna dotychczasowych preferencji. Zresztą ten proces „chłodnienia” emocji popieranych kandydatów i partii zaczął się już wcześniej, ale dopiero afera hazardowa ujawniła go. Dziś ci, co popierają Platformę, już w nią nie wierzą, w jej „modernizacyjny” i „gospodarczy” „projekt”. Dziś jeszcze żywy jest resentyment antypisowski i choć i on słabnie, jeszcze długo będzie trzymał ten elektorat przy PO, jako mniejszym złu. Ale podobne zjawisko występuje także, może na mniejszą skale, także w elektoracie pisowskim. Dla niego zagrożenie rządów platformerskich jest znacznie gorsze, niż słabości samego PISu. To co jest rzeczywistą siłą obu dominujących partii, to brak w świadomości publicznej alternatywy dla tego oligarchicznego układu. A alternatywa, to nie fakt istnienia innych propozycji, ale brak społecznej wiary w ich powodzenie. Stąd tak ważne dla speców od propagandy obu dominujących partii jest przekonanie opinii publicznej o braku szans, jakichkolwiek alternatywnych kandydatów i partii. A tymczasem zgoda na ten bezalternatywny „wybór” pomiędzy Tuskiem, a Kaczyńskim, jest zgodą na postępującą degrengoladę polskiej sceny politycznej . Bo ten „wybór” oznacza jedynie monopolizację życia politycznego i faktyczne pozbawienie społeczeństwa możliwości wyboru poza „mniejszymi złami”. Bo cóż dziś reprezentuje Tusk i Kaczyński? Zacznijmy od Tuska. Ponad dwa lata bezczynności, pozorowanych działań polityki uśmiechu i „polityki miłości”, rekordowy deficyt wyborczy, akceptacja pakietu energetyczno-klimatycznego osłabiającego konkurencyjność gospodarczą Polski, autodegradacja pozycji Polski na arenie europejskiejpo ratyfikacji traktatu lizbońskiego, a na zapleczu afera hazardowa, stoczniowa i wiele innych mniejszych. Dziś Platforma i sam Tusk wpadli w panikę. Zaczynają mówić o możliwości wycofania się Tuska z wyborów, i o możliwości startu innego polityka tej partii. To byłoby już całkowitym przyznaniem się do całkowitego bankructwa, co jeszcze bardziej osłabiłoby szanse kandydata tej partii A Kaczyński? Też nie jest w lepszej sytuacji. Jako prezydent zawiódł, poza polityką historyczną, na całej linii. Do wyborów startował z programem PiSu walki o silną pozycję Polski w Unii Europejskiej. Wynegocjował traktat lizboński, który dramatycznie redukuje naszą pozycję w strukturach europejskich. Wartość polskiego głosu według tego traktatu, w porównaniu z wartością głosu niemieckiego zmalała prawie dwukrotnie. Żaden polski polityk wcześniej , nie zgodził się na tak radykalne osłabienie naszej pozycji w strukturach unijnych, jak Lech Kaczyński. A znana waleczność obu braci o polskie interesy zupełnie wyczerpała się w sporze o karykatury kartoflane. W polityce wschodniej podobna katastrofa. Lech Kaczyński postawił na Wiktora Juszczenkę gloryfikatora UPA i Stepana Bandery. Faworyt Kaczyńskiego otrzymał w wyborach prezydenckich 5% głosów. Podobnie z polityką wobec Litwy. Brak obrony praw polskiej mniejszości na Litwie, jak też brak jednoznacznego potępienia ludobójstwa na polskiej mniejszości na Wołyniu i Podolu, sprzyja narastaniu antypolskich tendencji w obu tych krajach. Niejako symbolem jałowości tej polityki była osławiona wyprawa do Brukseli na szczyt europejski, na którym miano dyskutować nad min sprawą agresji rosyjskiej na Gruzję. Prezydent wyszedł z obrad na spacer, gdy podczas jego nieobecności omówiono tą kwestię. Nie trzeba już chyba mówić o braku jakichkolwiek możliwości oddziaływania na obronę polskich interesów wśród polityków zachodnioeuropejskich. Jako prezydent nie może się pochwalić, ani sukcesami, ani możliwością skutecznego działania w przyszłości. Obrazu własnych możliwości dopełnia dystans wobec ochrony życia, tak ważny dla dotychczasowych wyborców prezydenta i idea koalicji PIS z SLD, z którą zaczął oswajać opinię publiczną jeden z jego najbliższych współpracowników. Oligarchiczny model dominujących partii politycznych, wyżywających się w jałowych i kompromitujących sporach politycznych nie tylko wyczerpał możliwości skutecznego przywództwa narodowego, ale jest dziś barierą w rozwoju naszego kraju. PO-PIS nie jest w stanie , zabsorbowany wzajemnymi sporami, podjąć wyzwania stojące przed naszym narodem, choćby takie jak zapaść demograficzna i jej konsekwencje dla systemu emerytalnego i rozwoju gospodarczego. Nie jest też w stanie walczyć skutecznie , jak pokazuje degradacja Polski w strukturach unijnych i zgoda na pakiet klimatyczno-energetyczny, o polskie interesy na płaszczyźnie międzynarodowej. Kandydaci na prezydenta obu dominujących sił politycznych są w istocie politycznymi bankrutami. Sukces jednego z nich oznaczać będzie tylko kontynuacje obecnego kryzysu politycznego . Czy nasz kraj stać na wybór bankrutów?

Marian Piłka


Tagi:                                    

Biskupi zatroskani o stan języka polskiego

Biskupi napisali do wiernych list o bezcennym dobru języka ojczystego. Dziękują w nim ludziom kultury dbającym o wyrażanie myśli w zachwycający sposób. Zwracają uwagę na zubożenie języka i jego wulgaryzację. Z uznaniem odnoszą się m.in. do społecznej inicjatywy „Cała Polska czyta dzieciom”. List był czytany w kościołach w niedzielę, 17 stycznia.

Apel do wszystkich Polaków, aby zaangażowali się w inicjatywy zmierzające do obrony kultury i piękna polszczyzny kierują biskupi w liście pasterskim o języku ojczystym. Biskupi przypominają, że język to bezcenne dobro każdego narodu. „Wyraża się w nim jego zbiorowa pamięć, tradycja, historia i kultura. Język jednoczy naród, pozwala budować jego moralną siłę i trwać mimo zmiennych kolei losu. Jako synteza wartości narodowych stanowi podstawę tożsamości narodu” - czytamy.

Episkopat dziękuje ludziom kultury, którzy „dbają, by ich zamysł i myśl zostały oddane w piękny, zachwycający sposób, budujący przestrzeń wzajemnego ubogacenia i dobra”. Słowa podziękowania biskupi kierują także do polonistów i bibliotekarzy. Z uznaniem odnoszą się do plebiscytu „Mistrz Mowy Polskiej”, „Dyktanda Ogólnopolskiego” oraz kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Dostrzegają też kapłanów, którzy przekazując Słowo Boże troszczą się także o językowe piękno przekazu.


Tagi:                                    

W Szydłowcu zagrała Wielka Orkiestra

10 stycznia br. już po raz 18, podobnie jak w całym kraju również w Szydłowcu i jego okolicach rozbrzmiewała WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY, która w tym roku już po raz drugi zbierała pieniądze na profilaktykę w dziedzinie rozpoznawania chorób nowotworowych u dzieci. Organizatorem i koordynatorem wszystkich działań związanych z XVIII Finałem WOŚP w powiecie szydłowieckim był już po raz kolejny Sztab działający przy Szydłowieckim Centrum Kultury - Zamek.

Udział w tegorocznym Finale wzięło 87 wolontariuszy / 58 - Szydłowiec, 19 - Jastrząb, 10 - Chlewiska/, którzy kwestowali całą niedzielę na terenie gmin: Szydłowiec, Jastrząb i Chlewiska. Oprócz kwesty ulicznej w ramach XVIII Finału WOŚP odbył się Otwarty Turniej Piłki Halowej Mężczyzn, z którego wpisowe zostało przeznaczone na rzecz Fundacji, mecz Reprezentacji Polski Oldbojów w FUTSALU z Reprezentacją Szydłowca, Koncert finałowy w Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewiskach z udziałem Zespołu Akordeonowego Andrzej Humskiego oraz wokalistów i zespołów muzycznych GOK. Momentem kulminacyjnym tej zimowej ale bardzo gorącej niedzieli był KONCERT FINAŁOWY w Szydłowieckim Centrum Kultury - Zamek w którym udział wzięli: wokalistki STUDIA PIOSENKI “ZAMEK” - Żaneta Sasin, Ewelina Sasin, Sylwia Sadkowska, Joasia Rzęsa oraz Ola Krupa, Grupa Taneczna PG Nr 2, Aneta Nizołek a także zespół MIR ze Skarżyska Kam. i ŻARGON z Szydłowca. Koncertowi towarzyszyła akcja przedmiotów przekazanych przez Fundację WOŚP oraz osoby prywatne. Rekordową kwotę 550 zł osiągnięto ze sprzedaży koszulki z logo XVIII Finału . Niewiele mniej miłośnicy orkiestrowych gadżetów zapłacili również za inne wystawione fanty / 270 zł kubek WOŚP, 210 okolicznościowa moneta WOŚP, 250 zł zestaw gadżetów piłkarskich przekazanych przez kibiców “Szydłowianki” czy też 110 zł za spinki do koszuli przekazane przez Burmistrza Szydłowca/. O godzinie 20.oo tak jak w całym kraju również z Szydłowca zostało wysłane ŚWIATEŁKO DO NIEBA”, a zaraz potem wszyscy uczestnicy finałowego koncertu mogli delektować się smakiem 18 - stkowych tortów. Łącznie Sztab zebrał kwotę 23 013, 50 zł / w tym: 16 792,44 zł - kwesta uliczna, 4 344,00 zł - aukcje (Szydłowiec, Chlewiska), 1 877,06 zł - wpłaty od osób prywatnych i instytucji/. Sztab XVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działający przy Szxydłowieckim Centrum Kultury - Zamek, składa serdeczne podziękowania Burmistrzowi Szydłowca i Urzędowi Miejskiemu w Szydłowcu, Staroście Powiatu Szydłowieckiego i Pracownikom Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, Komendantowi i funkcjonariuszom Straży Miejskiej w Szydłowcu , Komendantowi i funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu, Dyrekcji i pracownikom Banku PKO BP, Cukierni p. Grażyny Proczki, Cukierni p.Henryki Adamczyk, Hurtowni Materiałów Biurowych “WUJEK”, Pracowni Relkamy ART’86, Herbaciarni FAKTORIA, Małgorzacie i Ireneuszowi Madej, Markowi Plewie, Michałowi Sobutce, Kindze Wesołowskiej, Beacie Gołąbek, Agnieszce Zarębie, Dorocie Nikodym Wismont, Maćkowi Kapturskiemu, Kindze Szymkiewicz, Beacie Wójcik, Paulinie Jasik, Jackowi Grzesiakowi, Mariannie Nowakowskiej, Zofii Jarzyńskiej, Alinie Czyż, Zespołowi MIR, Kibicom “Szydłowianki”, Dyrekcji i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Chlkewiskach oraz Dyrekcji i pracowniokom Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek za wielkie serce i pomoc w realizacji XVIII Finału WOŚP w Szydłowcu.

          Szef Sztabu XVIII Finału WPOŚP w Szydłowcu
             Agnieszka Sobutka - Klepaczewska


Tagi:                                    

Gra budżetem! Zadłużenie Mazowsza niebezpiecznie rośnie..

21 grudnia Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił budżet na 2010 rok. Radni przyjęli, że dochody budżetu Województwa Mazowieckiego w 2010 roku wyniosą niecałe 3 miliardy zł, a dokładnie - zgodnie z projektem dostarczonym radnym na sesję - 2.795.522.944 Zł. Na tę kwotę składają się dochody bieżące w postaci dotacji celowych i rozwojowych, otrzymane głównie z budżetu państwa oraz dochody majątkowe. Ustalono również wydatki budżetu w wysokości 3.155.522.944 Zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono niecały miliard 916.128.338 Zł, resztę stanowią wydatki bieżące w wysokości 2.239.394.606 Zł. Ponieważ założone wydatki są wyższe od dochodów o 360 milionów zł, Sejmik postanowił, że źródłem pokrycia deficytu będzie długoterminowy kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Utworzono także rezerwy budżetowe: ogólną w kwocie 30 milionów zł (niecały procent ogółu wydatków) i dziewięć rezerw celowych w wysokości 279.736.409 Zł. Większość tej kwoty, bo ponad 250 milionów zł stanowią rezerwy na realizację programów Unii Europejskiej. Uchwała budżetowa upoważniła również Zarząd Województwa Mazowieckiego do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 300 milionów zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu i oczywiście do dysponowania całym budżetem. Tę władzę nad budżetem otrzymał Zarząd Województwa z dniem ogłoszenia uchwały budżetowej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

Każda uchwała budżetowa jest bardzo obszernym dokumentem, liczy kilkaset stron, tabel i załączników. Z praktyki samorządowej wiemy, że budżety mogą być dobre, realistyczne i korzystne dla gminy, powiatu, czy województwa. Są jednak też budżety kiepskie, przeszacowane. Szczególnie trzeba uważać na budżety przygotowywane na rok wyborczy. Zdarza się, że wtedy właśnie w budżetach pojawiają się kosztowne wyborcze obietnice i partyjne „pomysły na sukcesy”, a wszystko po to, aby zachęcić wyborców do ponownego głosowania na aktualnie rządzących. Budżety „wyborcze” w licznych samorządach zakładają, nie bacząc na kryzys gospodarczy i wzrost bezrobocia, zbyt optymistyczny przyrost dochodów i przyjmują większy niż zwykle deficyty. Planują też realizację wcale nie najpotrzebniejszych inwestycji, ale takich, które uda się uroczyście zakończyć bankietem i przecięciem wstęgi tuż przed samymi wyborami. Nadmiernie rozbudowuje się również rezerwy budżetowe, także w oparciu o niepewne przecież pieniądze unijne. Takie rezerwy są często pretekstem, aby w różnych „szufladkach” ukryć budżetowe pieniądze na realizację wyborczych obietnic. Z dużą łatwością zakłada się też, że źródłem sfinansowania deficytu będą kredyty. Długi jednak kosztują i trzeba je spłacać, nieraz przez kilkanaście lat. Dla mało roztropnych decydentów nie ma to niestety większego znaczenia. Liczy się tylko doraźny, wyborczy sukces. W niektórych samorządach „uprawiana” jest fałszywa i szkodliwa filozofia rządzenia:, „jeżeli wygramy wybory i utrzymamy władzę, to …zrezygnujemy z niektórych obietnic, zwolnimy trochę urzędników albo nauczycieli, będziemy negocjować z bankami, sprzedamy trochę nieruchomości, dotrzemy do właściwych osób w parlamencie, rządzie, sądzie i…„jakoś” sobie poradzimy. A jeżeli nawet przegramy, to niech martwią się już inni”. W takim podejściu do samorządowej służby brakuje nie tylko troski o wspólne dobro, ale także odpowiedzialności i normalnej uczciwości. Za nonszalancję pazernej władzy, która koniecznie chce utrzymać swe stanowiska, zapłacą bankierom i to już głównie zagranicznym, wszyscy mieszkańcy samorządu. W konsekwencji wyborczych manipulacji staną się oni jeszcze biedniejsi, a realizacja niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych czy oświatowych wydłuży się o kolejne lata.


Tagi:                                    

Zbiórka na nowe korony dla Królowej Polski

W tym roku mija setna rocznica nałożenia papieskich koron na Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Był to dar św. Piusa X, który przyozdobił skronie Jezusa i Maryi, po tym, jak kilka miesięcy wcześniej korony papieża Klemensa XI zostały skradzione. W związku z jubileuszem rekoronacji Cudownego Obrazu we wrześniu nałożone zostaną na skronie Jezusa i Maryi nowe korony i nowe suknie Narodu Polskiego, ufundowane tym razem przez pielgrzymów jasnogórskich.„

Nasze pokolenie chce ufundować Maryi nowe korony i nowe suknie, nie dlatego, że Jej brakuje tych sukien i koron, że nie ma większych potrzeb, ale po to, by zmobilizować siebie samych do tego, by postawić wszystko na Maryję”, powiedział o. Roman Majewski. Dobrowolne dary serca - ofiary pieniężne i biżuterię - na nową suknię i korony na jasnogórski Obraz można składać osobiście w zakrystii lub na furcie klasztornej. Dary przesyłać można także przekazem pocztowym pod adres przeora Jasnej Góry z dopiskiem "Korony" oraz na konta bankowe tytułem: "Ofiara na korony". it / Jsna Góra


; Autor:
Tagi:                                    

Trzech Króli

Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Święto Trzech Króli jest jednym z najstarszych świąt chrześcijańskich. Chrystus Bóg objawia się poganom w osobach trzech medrców, za którymi w bramy Kościoła wchodzić bedą na przestrzeni dziejów coraz to nowe ludy i narody. Jednym z nich jest naród polski, włączony w rodzinę Kościoła Chrystusowego przed ponad tysiącem lat.

W polskiej tradycji zachował do dziś się piękny zwyczaj znaczenia święconą kredą drzwi domów inicjałami Trzech Medrców: K+M+B. Znaczenie drzwi domów jest nawiązaniem do zdarzenia z Księgi Wyjścia (12,21-23), kiedy to Naród Wybrany przed wyjściem z niewoli egipskiej znaczył drzwi domów krwią baranka, wtedy to Bóg "nie pozwolił niszczycielowi wejść do tych domów". Drzwi i próg domu stanowią jakby granice naszego Domowego Kościoła i łącznik z otaczającym światem. Znacząc drzwi świętymi imionami i znakiem krzyża świętego, wyrażamy pragnienie, aby tylko dobro i błogosławieństwo przekraczało próg naszego domu.


; Autor:
Tagi:                                    

SZYDŁOWIECKI PROJEKT NA LIŚCIE PROJEKTÓW KLUCZOWYCH

Dobra wiadomość dla Szydłowca! 29 grudnia br. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o wpisaniu na listę projektów kluczowych projektu dotyczącego odnowy centrum miasta oraz zabytkowych obiektów w Szydłowcu. Oznacza to dofinansowanie projektu poza procedurą konkursową ze względu na jego duże znaczenie dla regionu. Wartość inwestycji wynosi 18,1 mln zł, z czego dofinansowanie unijne 15,3 mln zł.

Realizowany przez gminę Szydłowiec projekt zakłada odnowę centrum miasta, renowację budynku zamku i jego otoczenia, odnowę budynku „Pod Dębem” oraz budowę Regionalnego Bibliotecznego Centrum Multimedialnego.

W ramach projektu przeprowadzona zostanie renowacja zabytkowego zespołu zamkowo-parkowego, w którym znajdować sie będą m.in. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych, sale wystawiennicze, a także konferencyjne i szkoleniowe. Przeniesienie Biblioteki Publicznej do innego obiektu umożliwi utworzenie m.in. pracowni historii Szydłowca, w której powstanie stała ekspozycja dotycząca historii Szydłowca z dokumentami, fotografiami, pamiątkami rodzinnymi, przedmiotami związanymi z historią szydłowieckich rodzin, organizacji, urzędów, cechów, znanych postaci w dziejach miasta itp. Ekspozycja wzbogacona zostanie pokazami multimedialnymi.


; Autor:
Tagi:                                    

Częstochowa: Przygotowania do jubileuszu rekoronacji rozpoczęte

Prymas Polski abp Henryk Muszyński przewodniczył na Jasnej Górze Mszy świętej rozpoczynającej przygotowania do jubileuszu 100-lecia rekoronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej. Główne obchody rocznicowe odbędą się: 3 maja i 26 sierpnia. Rekoronacja Obrazu Matki Bożej odbyła się 22 maja 1910 r. Ponowne nałożenie diademów na wizerunek Jezusa i Maryi spowodowane było kradzieżą koron ofiarowanych w 1717 r. przez papieża Klemensa XI. Korony zginęły w 1909 r. Skradziono je wraz z perłową sukienką i kosztownościami. Sprawców nigdy nie wykryto. W miarę upływu czasu utrwaliło się przekonanie, że kradzież stanowiła prowokację polityczną ówczesnych rosyjskich władz zaborczych.

Nowe, dwie złote korony dla Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej Królowej Polski ofiarował papież Pius X . Korony św. Piusa X do dziś zdobią Cudowny Obraz na przemian z koronami podarowanymi dla Wizerunku Jasnogórskiego przez Sługę Bożego papieża Jana Pawła II. Dla przypomnienia, że Maryja jest Królową Polski Sanktuarium udekorowane jest biało-czerwonymi flagami. W każdą I-szą sobotę miesiąca Mszy św. o 18.30 w Kaplicy Matki Bożej przewodniczyć będzie inny polski biskup. it / Jasna Góra


; Autor:
Tagi:                                    

Radom: Turniej szachowy na rzecz dzieci z RPA

Już po raz siódmy odbędzie się 9 stycznia otwarty Turniej Szachowy, z którego całkowity dochód zostanie przeznaczony dla dzieci z RPA. W trakcie imprezy odbędzie się pojedynek szachowy pomiędzy biskupem Henrykiem Tomasikiem i prezydentem Radomia Andrzejem Kosztowniakiem. Organizatorem turnieju jest Kuria Diecezji Radomskiej i Duszpasterstwo Misyjne.

Turniej szachowy rozgrywany będzie systemem szwajcarskim 7 rund – tempo 15 minut dla zawodnika. Przewidziane są nagrody niespodzianki oraz dyplom i poczęstunek dla każdego uczestnika. Zwycięzca turnieju otrzyma Puchar Biskupa Radomskiego. Wpisowe traktowane są jako cegiełki, od dzieci 10 złotych, zaś dorosłych 30 zł. Imienne zgłoszenia przyjmowane będą do 9 stycznia lub listownie na adres: Kanclerz Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, telefoniczne pod numerem 483406200, lub mailem: kuria@radom.opoka.org.pl rm / Radom