Tagi:                                    

Promują swoje miasta, w Sandomierzu - księstwo, w Szydłowcu "Zygmunty"

W Sandomierzu jak podało Radio Kielce od od dziś funkcjonuje "Księstwo Sandomierskie". Chorągiew Rycerska Ziemii Sandomierskiej taką atrakcję przygotowała na sezon turystyczny. Wojowie prezentują na Rynku sprawność bojową wojsk pieszych, wykonują musztrę paradną i bojową, a także znajomością tańca z epoki renesansu i baroku. Przed figurą Matki Boskiej przez cały sezon letni w soboty i niedziele, odbywaja się uroczyste zmiany warty, które przyciągają turystów i są barwną atrakcją miasta na siedmiu wzgórzach. W planach na koniec maja jest odtworzonie bitwy o Sandomierz, z czasów Potopu Szwedzkiego, od czerwca zaś będzie można oglądać pokazy kawaleryjskie.

Bogaty harmonogram imprez kulturalnych i promocyjnych zaplanowano w maju, także w naszym mieście w Szydłowcu. W dniach 2 i maja odbędą się czwarte już "Szydłowieckie Zygmunty". Poprzedzi je zaplanowane na 1 maja Święto Strażaka, którego obchodzy odbędą się na Rynku Wielkim. Posłuchamy i zobaczymy występy orkiestr dętych, walki ryceskie na Zamku, spektakle teatralne w ramach spotkań teatralnych o laur "Złotego Gargulca". W ostatnią niedzielę maja staraniem rzemieślników szydłowieckich, przy współpracy Urzędu Miasta, w Szydłowcu obędzie się regionalne Święto Rzemiosła. msk


Tagi:                                    

Studenckie Koła w Szydłowcu

w dniach 19 i 20 kwietnia, w Szydłowcu i Orońsku odbyła się XV Sesja Studenckich Kół Naukowych organizowana przez Akademię Świętokrzyską im.Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od początku hasłem przewodnim studenckich spotkań naukowych jest „Człowiek i środowisko”.

Dlaczego jubileuszowe spotkanie odbyło się w Szydłowcu? Pierwsza sesja studenckich kół naukowych wówczas Wyższej Szkoły Pedagogicznej odbyła się w 1992 roku, a jej otwarcia dokonał prorektor ds. naukowych prof. Dr hab. Waldemar Dutkiewicz. Zaprosił jako pierwszych do zaprezentowania naukowego wystąpienia wtedy studenta IV roku fizyki Karola Kopyckiego i jego dwie koleżanki z roku V. Przygotowali oni pod opieka wówczas Pani dr – obecnie prof. dr hab.- Małgorzaty Suchańskiej, opiekunki Koła Naukowego Fizyków KWANT film dydaktyczny (na taśmie filmowej!) pt: ”Życie i twórczość naukowa Mariana Smoluchowskiego. Ruchy Browna.”. W filmie cytowane są słowa M. Smoluchowskiego:” przecież mam już przeszło dwadzieścia trzy lata, a jeszcze nic nie zrobiłem dla świata”, które winny być motorem życiowym naszej młodzieży! Film został bardzo dobrze przyjęty przez studentów i wysoko oceniony przez specjalistyczne jury. Minęły lata, a kiedy Karol Kopycki rozpoczął prace w szydłowieckim liceum nawiązał ponownie kontakt ze swoja uczelnią i zaproponował, aby uczniowie pod jego kierunkiem przygotowali referat o ile będą mieli możliwość zaprezentowania go podczas studenckich wystąpień. Propozycja została przyjęta i podczas V Sesji Studenckich Kół Naukowych referat: ”Energia i środowisko” zaprezentowali się Łukasz Kaca i Paweł Pinda, zaś w następnym roku referaty wygłosiły: Sylwia Domagalska i Magda Kucfir- obecnie pani stomatolog w szydłowieckim ZOZ oraz pani pedagog w naszym liceum. Największy sukces na Sesjach odniósł Maciek Świerczyński, który w następnym roku przygotował pod kierunkiem nauczyciela geografii i z wielka brawurą zaprezentował referat” Piaskowiec szydłowiecki”. Bogato ilustrowane fotografiami wystąpienie dało mu I miejsce i na zakończenie sesji osobiście Jego Magnificencja Rektor wręczył Maćkowi nagrodę! Sukces ten spowodował coraz większe zainteresowanie naszych uczniów Sesjami. W roku następnym wystąpiło w Kielcach Az jedenastu referentów: Dorota Lisak, Magda Pyzara, Paweł strzelecki, Daniel Karpeta, Mateusz Bornicki, Tomasz Prus, Elżbieta Piwowarczyk, Dariusz Zdziech, Jakub Szparaga, Grzegorz Król, Łukasz Guza. Referaty uczniowie przygotowywali pod kierunkiem nauczycieli Karola Kopyckiego i Jana Piwowarczyka. Liczny udział naszych uczniów w kolejnych Sesjach był pilnie obserwowany i doceniany przez władze uczelni. Dowodem tego jest zaproponowanie nam zorganizowania w roku 2001 XX Jubileuszowej Sesji Studenckich Kół Naukowych w Szydłowcu. Ponieważ sesje odbywają się zawsze w dwu sekcjach: matematyczno-przyrodniczej i humanistycznej postanowiliśmy, aby jedna z nich obradowała na szydłowieckim Zamku, zaś druga w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Na sesji tej referaty przedstawili: Tomasz Czarniecki, Bartosz Szymczyk, Karolina Witowska. Wzorem kieleckich sesji od roku 2003 organizowane są w naszej szkole szkolne sesje popularnonaukowe, podczas których uczniowie prezentują referaty z różnych dziedzin wiedzy przygotowane pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów. Laureaci poszczególnych edycji sesji prezentują swoje referaty podczas kieleckich spotkań. Najwyżej ocenieni podczas I Szkolnej Sesji Popularnonaukowej w 2003 roku byli: Anna Lużyńska i Honorata Czupryn, Michał Karpeta, Kamil Bąk, Żaneta Jakubowska, Daria Rojek, Dagmara Lubartowicz oraz Magda Turek i Dawid Madej. W organizację szkolnych sesji włączyły się nauczycielki :Zofia Giszko i Małgorzata Dygas. W czterech dotychczas zorganizowanych szkolnych sesjach uczniowie wygasili 39 referatów a kolejnymi nagrodzonymi osobami były: Aneta Wysmolinska i Marcin Ogorzałek, Tomasz Książek i Albert Mańkowski, Kamil Bąk, Angelika Bodo, Anna Rogozińska i Anita Skorupa, Daria Rojek i Malwina Stąpor, Albert Mańkowski, Łukasz Zagórski, Mateusz Stolarek, Katarzyna Nowakowska.


Tagi:                                    

Zygmunty po raz czwarty

Szydłowiecki Urząd Miejski we współpracy z instytucjami kulturalnymi, lokalnymi stowarzyszeniami, przedsiębiorcami oraz najstarszą w mieście parafią św. Zygmunta organizuje już po raz czwarty (w dniach 2 – 3 maja)święto miejskie - „Szydłowieckie Zygmunty”. Święto jest cyklem imprez kulturalnych, które mają za zadanie integrację lokalnej społeczności, utrwalenie poczucia więzi terytorialnej, historycznej i uświadomienie uczestnikom wspólnej ciągłości dwu tradycji: miejskiej (samorządowej) i religijnej. Wzajemnej ich współzależności i roli kulturotwórczej. Święto organizowane jest w dniu patrona parafii farnej, erygowanej w 1401 roku, w uroczystość św. Zygmunta. Data 1 stycznia 1401r. uważana jest za pierwszy przekaz świadczący o miejskim charakterze Szydłowca. Staramy się, aby naszemu świętu patronowali i brali w nim czynny udział zarówno przedstawiciele samorządu wojewódzkiego a także przedstawiciele środowisk twórczych i Kościoła. Również tegorocznym Zygmuntom patronują JE ks. Biskup Zygmunt Zimowski Ordynariusz Radomski oraz Wojewoda Mazowiecki Pan Tomasz Koziński.

Dokładamy starań aby charakter imprez odpowiadał na zapotrzebowanie lokalnej społeczności, promując jednocześnie nasze tradycje miejskie.


Tagi:                                    

Dzielność żołnierska w XXI wieku

Trzeba pamiętać, że działania w jakich w ostatnich latach uczestniczyli i uczestniczą polscy żołnierze, z ich punktu widzenia, (z kolbą karabinu przy policzku) niczym nie różnią się od wojny. To, że rozwój prawa międzynarodowego doprowadził do sytuacji, w której formalny stan wojny jest czymś wysoce nieprawdopodobnym, powoduje, że nasi żołnierze uczestniczą w różnego rodzaju operacjach, w których nazwach słowo „wojna” nie występuje. Jednocześnie pomimo braku prawnego stanu wojny obszar działań uznawany jest oficjalnie za strefę działań wojennych. Trudno się zgodzić na nazywanie polskich żołnierzy w Iraku armią najemną i na przeciwstawianie ich służby tradycji oręża polskiego. Zdecydowany sprzeciw budzi także odbieranie tym żołnierzom miana obrońców wolności i niepodległości. Czy o obronie niepodległości można mówić dopiero po wkroczeniu wrogich wojsk na terytorium Rzeczypospolitej? Czy o niepodległość nie powinniśmy się troszczyć na dalekim przedpolu? Czy mamy o niej sobie przypomnieć dopiero wtedy, gdy będzie już za późno? Przeciwstawić sobie misje pokojowe i walkę o niepodległość można by tylko wtedy, gdybyśmy zasadę utrwalania niepodległości pozbawili jakiejkolwiek praktycznej, politycznej treści. Dziś, po doświadczeniu XX wieku, a szczególnie II wojny światowej i zimnej wojny, wiemy że bezpieczeństwo zbiorowe jest niepodzielne. Pamiętamy, że gdy nazistowskie Niemcy w 1938 anektowały Sudety, rok później napadły Polskę, w kolejnym roku leżącą za morzem Norwegię, a w końcu Grecję na drugim końcu Europy. Czy Polacy walczący w tym czasie w Libii z Włochami nie bili się za polską niepodległość? Dziś, w nowej sytuacji pozostaje aktualna „teoria domino” sformułowana pierwszy raz przez Eisenhowera, w kontekście ówczesnej konfrontacji z komunizmem. Wówczas cofnięcie się przed komunizmem w jednym miejscu skutkowało wzrostem zagrożenia w innym - podobnie dziś zagrożenie bezpieczeństwa zbiorowego w jednym miejscu skutkuje wzrostem zagrożenia narodowego dla wielu innych państw. Jeśli misje pokojowe lub stabilizacyjne nie miałyby służyć niepodległości Polski, to w ogóle nie należałoby wysyłać na nie żołnierzy. Jednak jest zupełnie inaczej. Polska odzyskała niepodległość dzięki zwycięstwu wolnego świata w zimnej wojnie. Jednak to zwycięstwo nie jest dane raz na zawsze. Pod hasłami sprzeciwu wobec hegemonizmu i popierania wielobiegunowości państwa takie jak Chiny czy Iran próbują grozić innym, na przykład Tajwanowi czy Izraelowi. Rosja rości pretensje do dominacji w regionie i utrzymuje wojska na terytorium państw takich jak Gruzja. Niepodległość Polski potrzebuje bezpiecznego świata. A nasi żołnierze na misjach właśnie bronią bezpiecznego świata dla niepodległej Polski tak jak 65 lat temu. Na końcu powróćmy do kwestii odznaczeń za zasługi na polu walki. Współczesne ordery wywodzą się wprost od średniowiecznych zakonów rycerskich. Podział na klasy i istnienie Kapituły Orderu odpowiada dawnej hierarchii zakonu. Warto pamiętać, że zakony te powstały podczas wypraw krzyżowych, które były interwencją Christianitatis, ówczesnego Zachodu, w obronie zagrożonego ładu. To właśnie wypracowany wtedy ideał rycerski konstytuuje w dalszym ciągu dzisiejszy etos żołnierski w naszej cywilizacji. To, kogo i za co się odznacza w imieniu Państwa Polskiego, ma wielkie znaczenie wychowawcze. Wyróżnianie ludzi zasłużonych zaszczytnymi odznaczeniami jest oczywiście gestem sprawiedliwości – ale równocześnie jedną z najbardziej naocznych lekcji tego, co stanowi zasługę dla Rzeczypospolitej. Uświadamia ludziom, którzy służą Ojczyźnie, jaki konkretnie obowiązek należy wypełnić dziś.

Filip Łajszczak 24.04.2006 www.Christianitas.pl


Tagi:                                    

2 maja - Dzień Świętego Zygmunta i Dzień Flagi Narodowej

Stosunkowo mało znane jest nowe święto państowe "Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej" - które obchodzone w Polsce jest dopiero od 2004 roku. Prezydent RP, 16 marca 2004 r. podpisał ustawę o godle, barwach i hymnie RP, która to ustawa wprowadza święto państowe nie będące dniem ustawowo wolnym od pracy. Senat w uchwale z dnia 12 lutego 2004 ustanowił dzień 2 maja Dniem Orła Białego. W wyniku decyzji Sejmu święto to zmieniono na Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Obchodzone 2 maja, pomiędzy świętami: 1 maja - Święta Pracy i 3 maja - Święta Konstytucji 3 Maja. Jednocześnie 2 maja jest obchodzony jako Światowy Dzień Polonii. Święta te w naszej parafii zbiegają się z naszym odpustem św. Zygmunta i świętem miasta i parafii. Niech nasza duma narodowa i patriotyzm będą widoczne w tym dniu na ulicach miasta, na budynkach instytucji i zakładów pracy oraz naszych domach przez przyozdobienie ich barwami biało-czerwonymi, flagami narodowymi. msk


Tagi:                                    

Stolica Apostolska podała najnowsze dane o Kościele katolickim w Polsce

W Polsce na koniec ubr. żyło ponad 36,6 mln katolików, którzy stanowili prawie 96 proc. ludności kraju. Wierni należeli do 10114 parafii, w których pracowało 28546 księży, w tym 22221 diecezjalnych i 6325 zakonnych oraz 23304 siostry zakonne i 1522 braci zakonnych, ponadto 1081 członków instytutów świeckich, oraz 7 diakonów stałych. Dane te podało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej przy okazji ogłoszenia godzinowego programu papieskiej pielgrzymki do Polski. KAI


Tagi:                                    

Moja mała ojczyzna

Regionalny Konkurs Krasomówczy „Moja mała ojczyzna” – Szydłowiec 2006 Już po raz szósty 21 kwietnia 2006 w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu odbył się finał Regionalnego Konkursu Krasomówczego „Moja mała ojczyzna” – Szydłowiec 2006 pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Szydłowieckiego i Burmistrza Miasta Szydłowiec. Organizatorem konkursu było Publiczne Gimnazjum nr 1 w Szydłowcu, dyrektor mgr Ewa Świercz, wicedyrektor mgr Grażyna Król i nauczycielka języka polskiego pani mgr Cecylia Kraska. Celem konkursu było poznanie wartości dziedzictwa kulturowego naszego regionu, rozbudzenie zainteresowań przeszłością, kształtowanie szacunku dla dziedzictwa kulturowego regionu, uwrażliwienie młodzieży na piękno przekazywanego słowa, zwłaszcza, iż rok 2006 został ogłoszony przez Senat Rzeczypospolitej Rokiem Języka Polskiego. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Laureatami szczebla gimnazjalnego zostali: I miejsce – Marta Misiak PG im. Jana Pawła II w Chlewiskach, Małgorzata Sobolewska PG nr 1 w ZS im. Jana Pawła II w Szydłowcu, II miejsce – Anita Ceglińska PG im. Jana Pawła II w Chlewiskach, Jolanta Korba PG w Jastrzębiu, III miejsce – Ewelina Stopa PG nr 1 w ZS im. Jana Pawła II w Szydłowcu, Magdalena Kruk PG nr 1 w ZS im. Jana Pawła II w Szydłowcu. Wyróżnieni: Ewelina Jaworska PG w Jastrzębiu, Monika Kałużyńska PG nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu. Laureatami szczebla ponadgimnazjalnego zostali: I miejsce – Michał Kłosowski ZS Ogółnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, II miejsce – Ilona Mróz ZS Ogółnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, III miejsce – Marcin Kozera ZS Ogółnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Szydłowcu i Burmistrza Miasta Szydłowiec, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

Cecylia Kraska


Tagi:                                    

Solidarność z pomordowanymi na Wschodzie

Z inicjatywy szydłowieckiej Solidarności, w kościele św. Zygmunta 23 kwietnia, odprawiona została msza święta w intencji polskich oficerów, policjantów, kapłanów, nauczycieli i wszystkich, którzy zostali zamordowani z rozkazu Stalina na nieludzkiej ziemi w kwietniu 1940 roku. Modlono się także o miłosierdzie Boże dla oprawców i o pojednanie pomiędzy narodami polskim i rosyjskim. Celebrans ksiądz dziekan Adam Radzimirski w wygłoszonym kazaniu przypomniał trudne sąsiedztwo polski i liczne cierpienia doznane od naszych braci ze Wschodu. Pomimo ujawnienia faktycznych sprawców mordów na Polakach, pomimo utworzenia cmentarzy, przekazania licznych dokumentów dziwi ostatnia postawa władz rosyjskich odmawiająca uznania zbrodni na 22 tysiącach polskich patriotach za zbrodnię ludobójstwa. Dziekan Adam Radzimirski powiedział: „Nie żywimy w sercu nienawiści, modlimy się o Boże Miłosierdzie, chcemy jednak pamiętać o tej bolesnej karcie polskiej historii. Ten bowiem jest zwycięzcą, kto przebacza swoim wrogom, tak jak Jezus Chrystus uczynił na krzyżu, prosząc o przebaczenie dla swych prześladowców. Modlimy się za tych, którzy złożyli ofiarę życia, aby Bóg obdarzył ich nagrodą nieba, a ich życie i śmierć na nieludzkiej ziemi posłużyła sprawie pomyślności Ojczyzny, do której tęsknili i z dala od której umierali.” Na zakończenie mszy świętej ksiądz A. Radzimirski przypomniał:. Stanisława Szmoniewskiego i oficerów Korpusu Ochrony Pogranicza. S. Szmoniewski urodził się 8 stycznia 1903 roku, pochodził z powiatu Żółkiew, koło Lwowa był synem Celestyna i Marii (z d. Dąbrowskiej); absolwentem Seminarium Nauczycielskiego w Kielcach, pracował jako nauczyciel w Szydłowcu. W 1920 roku jako ochotnik uczestniczył w wojnie z bolszewikami (12 pap), był porucznikiem Wojska Polskiego (1937). Żonaty z Heleną z domu Białowąs, był ojcem córki Haliny i synów Stanisława i Jerzego. Na wojskowej kwaterze szydłowieckiego cmentarza znajduję się jego symboliczny grób. Ofiarami ludobójstwa NKWD byli również żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza, którzy otarli się o Szydłowiec walcząc w obronie Ojczyzny w 1939 roku. Major Ignacy Skarżeński urodził się 5 XI 1896 w Jaśle. We wrześniu 1939 roku był szefem łączności 36 Dywizji Piechoty, więżniem obozu w Starobielsku, został zamordowany w 1940 roku i podpułkownika Eugeniusza Sokólskiego, do mobilizacji w marcu 1939 roku dowódcę baonu KOP „Kopyczyńce”. We wrześniu 1939 dowódcę III batalionu piechoty 165 pp rez. 36 DP rez. więżnia obozu w Starobielsku, zamordowanego przez NKWD w 1940 roku oraz kapitana Kazimierza Pisańskiego (1900-1940), w KOP od 1936 roku. Do mobilizacji dca 2 komp. ckm baonu odwodowego KOP „Czortków”. We wrześniu 1939 dca 2 komp ckm II batalionu piechoty 163 pp rez. 36 DP rez. Zginął w nieznanych okolicznościach w 1940 roku, na terenach włączonych do Ukraińskiej SRR. Po zakończeniu mszy świętej delegacja Solidarności oraz radnych i władz miasta złożyły wiązanki kwiatów na symbolicznej mogile na cmentarzu wojennym w Szydłowcu. Przy pomniku wartę honorową zaciągnęli strzelcy i strzelczynie Związku Strzeleckiego oddziału Szydłowiec. msk


Tagi:                                    

Pielgrzymka rozpoczęta

W miejscu gdzie przed 15 laty przyklęknął Jan Paweł II, oddając pokłon radomskim robotnikom, którzy byli prześladowani za Ojczyznę i Wolność i gdzie wspomniał księdza Romana Kotlarza i jego ofiarę życia. Przy pomniku kamieniu poświęconym pamięci skrzywdzonych i prześladowanych za Ojczyznę i Wolność w Radomiu w sobotę 22 kwietnia zebrały się liczne rzesze wiernych, duchowieństwo i delegacje oficjalne, aby powitać przybywający z Jasnej Góry obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Po powitaniu obrazu przez księdza biskupa Zygmunta Zimowskiego, delegacja NSZZ „Solidarność” procesyjnie przeniosła obraz do Pomnika. W słowie do zebranych ordynariusz diecezji bp Z. Zimowski przypomniał radomskie Westerplatte, miejsce robotniczego protestu z 26 czerwca 1976 roku. Po modlitwie za Ojczyznę ruszyła procesja do katedry, obraz nieśli przedstawiciele różnych stanów i zawodów. Kapłani, maturzyści, policjanci, żołnierze, strażacy, strażnicy miejscy, leśnicy, wielotysięczne rzesze radomian i wiernych z różnych zakątków diecezji radomskiej dostojnie przebyło drogę od skrzyżowania ulic Żeromskiego i 26 Czerwca, aby przed katedrą radomską uczestniczyć we mszy świętej. Słowa telegramu Ojca Świętego Benedykta XVI odczytał ksiądz biskup Adam Ozimek. Papież przekazał w nich słowa pozdrowień, wspomniał swój pobyt przed cztery laty w katedrze radomskiej i udzielił zebranym apostolskiego błogosławieństwa. Biskup Zygmunt Zimowski przypomniał sylwetki Sług Bożych Jana Pawła II, kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego i biskupa Piotra Gołębiowskiego, którzy przed 34 laty przed radomską świątynią Opieki Najświętszej Maryi Panny, obecną katedrą radomską powitali uwolniony obraz Jasnogórskiej Pani. Dziś - mówił bp Z. Zimowski „w duchowej łączności wiary są z nami, jest z nami duchowo Benedykt XVI, są z nami kardynał Stanisław Dziwisz, nuncjusz apostolski abp. Józef Kowalczyk, generał zakonu paulinów o. Izydor Matuszewski. Są liczni biskupi, kapłani, siostry zakonne, wierni świeccy. Obraz Pani Jasnogórskiej powitała delegacja parafii katedralnej z proboszczem ks. kanonikiem Edwardem Poniewieskim kawalerem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył i kazanie wygłosił ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Zwracając się do wiernych pozdrowił młody kościół radomski i jego pasterza w imieniu kościoła krakowskiego. Pozdrowił biskupa seniora Edwarda Majerskiego i wspomniał ś.p. biskupa Jana Chrapka. Powracając do wydarzeń z 18 czerwca 1972 roku przypomniał wielki entuzjazm jaki towarzyszył wiernym witających oswobodzony obraz matki Bożej Częstochowskiej. Z woli Opatrzności towarzyszył wtedy kardynałowi Karolowi Wojtyle, który potem jako papież Jan Paweł II, odwiedził Radom. Sługa Boży Jan Paweł II jest i dziś z nami jako świadek Jezusa Chrystusa Odkupiciela człowieka, świadek wobec świata, prorok przełomu Tysiącleci. Program który nam pozostawił jest programem dla naszego i pokolenia i przyszłych pokoleń – mówił kardynał S. Dziwisz. „Program który pozostawił nam Jan Paweł II jest programem pomyślności dla Polski, jeśli zostanie zrealizowany. W Radomiu w 1991 roku Jan Paweł II, mówił o V przykazaniu. Bóg jest najwyższym Prawodawcą, mówił metropolita krakowski a w centrum jego przykazań stoi przykazanie „Nie zabijaj”. Prawo to bierze w opiekę szczególnie ludzi słabych i niewinnych. Przed laty w Radomiu Jan Paweł II mówił o cmentarzysku dzieci, których twarzy nie poznamy o agresji wobec nienarodzonego dziecka. Bogu dzięki wołał świadek życia Jana Pawła II wiele przez te ostatnie lata w tym zakresie się w Polsce zmieniło, zaszły głębokie zmiany w świadomości Polaków. „Za to trzeba Bogu i Matce Bożej dziękować”. W programie Jana Pawła II jest troska o rodzinę. Czy budujemy a raczej odbudowujemy polską rodzinę Nawiedzenie to kolejny związany z uzdrawianiem i umacnianiem polskiej rodziny. Matka Boża nigdy ze swego serca nie wyrzuci dziecka. Kierując swe słowa do wiernych i za pośrednictwem mediów do ludzi dobrej woli pytał w dalszej części kazania, co zrobiliśmy z darem wolności, czy nie zamieniliśmy go na swary i kłótnie? Czy troszczymy się o potrzebujących, bezrobotnych i czy ofiara radomskich robotników skłania nas do zaprzestania waśni i kłótni i wspólnej pracy dla pomyślności Polski i Polaków. Kazanie ks. kardynała S. Dziwisz nagrodzono brawami. Na zakończenie mszy świętej zawierzenie diecezji Matce Bożej odczytał ks. biskup Zygmunt Zimowski. Biskup Stefan Siczek odczytał dekret Penitencjarni Rzymskiej udzielającej odpustu zupełnego tym, którzy pobożnie uczestniczą w nabożeństwie Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Pielgrzymka Matki Bożej po diecezji radomskiej od soboty 22 kwietnia 2006 została rozpoczęta. M. Sokołowski


Tagi:                                    

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej nawiedza diecezję radomską

Po mszy świętej 22 kwietnia rano w kaplicy Sanktuarium Jasnogórskiego, obraz M. B. wyruszył w drogę do naszej diecezji. W Sulejowie został powitany przez delegację diecezjan i pod eskortą policji przybył do Radomia. Uroczystości powitania Wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej w stolicy diecezji rozpoczeły się o godzinie 10.00 przy pomniku Robotniczego Protestu przy ulicy 26 Czerwca. Obraz z samochodu kaplicy przenieśli pod pomnik członkowie radomskiej Salidarności. Nstępnie procesyjnie Obraz przeniesiony został do katedry, gdzie pod przewodnictwem ks. kardynała Stanisława Dziwisza koncelebrowana została msza święta. Biskup Zygmunt Zimowski odczytał modlitwę zawierzenia Matce Bożej diecezji. W mszy świętej uczestniczyły liczne rzesze wiernych, biskupi i arcybiskupi, kapłani, przedstawiciele rodzin zakonnych, parlamentarzyścii władze samorądowe Radomia, leśnicy, policjanci, strażacy żołnierze WP i wiele oficjalnych delegacji. msk Zdjęcia z uroczystości w dziale Galeria


Tagi:                                    

Intronizacja Chrystusa Króla

W czwartkową noc, w świątyni farnej odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji Intronizacji Chrystusa Króla w parafii św. Zygmunta.

Intronizacja oznacza wyniesienie kogoś na tron, wyniesienie do godności królewskiej i uznanie przez podwładnych. Może ona również dotyczyć Osoby Pana Jezusa, ale w znaczeniu tylko częściowym, ponieważ Jezus już otrzymał godność królewską od swojego Ojca. Wyznajemy, więc, że jest Królem Wszechświata, władcą wszystkich ludzi i narodów oraz Panem całego stworzenia. Jego władanie jest absolutne: "Dana Mi jest wszelka władza w Niebie i na ziemi" (Mt 28, 18). Jest najwyższym i jedynym władcą: "Król królów i Pan panów" (Ap 19,16). Istotą intronizacji jest publiczne uznanie władzy Serca Jezusa nad daną społecznością czy osobą i wprowadzenie Go jako Króla do własnego życia. Dlatego od każdego człowieka indywidualnie i od każdego narodu zależy czy dobrowolnie uzna królewską godność Chrystusa i czy podporządkuje się Jego władzy. Dokonując Intronizacji Jezusa, nie nadajemy Mu godności królewskiej, lecz w wymiarze indywidualnym i zbiorowym (parafia, wioska, miasto, diecezja, naród, państwo) wprowadzamy Go uroczyście jako naszego Pana i Króla na monarszy tron i chcemy być Jego poddanymi. Aby Intronizacja miała pełny wymiar musi odbyć się z udziałem władz kościelnych i świeckich. opr. msk


Tagi:                                    

„Człowiek i jego środowisko” Sesja Studenckich Kół Naukowych w Szydłowcu

W dniach 19 i 20 kwietnia w Szydłowcu, odbyła się XV sesja Studenckich Kół Naukowych, w czasie, której zostało wygłoszonych kilkadziesiąt referatów, w dwóch sekcjach tematycznych: Matematyczno-Przyrodniczej i Humanistyczno-Społecznej. Wykład inauguracyjny poświęcony osobie Henryka Sienkiewicza, wygłosił profesor dr hab. Lech Ludorowski. W spotkaniu studentów Akademii Świętokrzyskiej. Politechniki Świętokrzyskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uczestniczyli uczniowie szydłowieckiego Liceum im H. Sienkiewicza i uczniowie XI Liceum im Gałczyńskiego w Kielcach. msk


Tagi:                                    

Modlitwa w katedrze polowej w Warszawie

Prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią modlił się 18 kwietnia w katedrze polowej w Warszawie w 1. rocznicę śmierci ojca, por. Rajmunda Kaczyńskiego. Mszy w intencji zmarłego przewodniczył biskup polowy WP Tadeusz Płoski. We modlitwie uczestniczyła także wdowa po śp. por. Rajmudzie - Jadwiga Kaczyńska, prezes PiS Jarosław Kaczyński, rodzina zmarłego, wojskowi, posłowie, senatorowie, kombatanci i uczestnicy Powstania Warszawskiego. W kazaniu bp Płoski przypomniał sylwetkę porucznika Kaczyńskiego - Kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyża Armii Krajowej, Krzyża Powstania Warszawskiego i wielu innych odznaczeń. Był dowódcą 7. drużyny w 2. plutonie I Kompanii Pułku Baszta" Armii Krajowej, walczącej w Powstaniu 1944 roku w Warszawie.

  • Rajmund Kaczyński należał do pokolenia młodzieży polskiej, któremu historia wyznaczyła bardzo trudne zadanie wobec Ojczyzny, stojącej w obliczu II wojny światowej - powiedział bp Płoski.

Porucznik Rajmund Kaczyński był dowódcą 7. drużyny w 2. plutonie I Kompanii Pułku Baszta" Armii Krajowej, walczącego w Powstaniu Warszawskim. Wiosną 1941 roku przystąpił wraz ze swymi rówieśnikami do żołnierskiej służby w Związku Walki Zbrojnej/Armii Krajowej. Przybrał pseudonim "Irka". Na początku roku 1943 przeszedł intensywne szkolenie podchorążych i otrzymał stopień "plutonowy podchorąży". Kiedy batalion rozrósł się do rozmiarów pułku, objął dowództwo 7. drużyny w 2. plutonie I Kompanii Pułku Armii Krajowej "Baszta". Rajmund Kaczyński uczestniczył w odbiorze broni ze zrzutów lotniczych i brał udział w licznych akcjach dywersyjnych.


Tagi:                                    

Wielka Sobota. Wigilia Zmartwychwstania Pańskiego

W świątyni św. Zygmunta i domach w wioskach oddalonych od kościoła parafialnego w godzinach przedpołudniowych odbyło się święcenie pokarmów. Poprowadzili je w farze, alumni WSD w Radomiu: akolici Piotr Klepaczewski i Paweł Bańkowski. Do punktów w wioskach pojechali kapłani. Przez całą Wielką Sobotę w świątyni farnej, podobnie jak w całym Kościele, trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Liczni wierni modlą się w kaplicy adoracji przed Grobem Pańskim. Wartę zaciągnęli rycerze z Gryfa, strzelcy ze Związku Strzeleckiego, strażacy z OSP Wola Korzeniowa i OSP Szydłowiec oraz ministranci. W godzinach południowych młodzież z ruchów katolickich, przygotowywała świątynię na jutrzejsze Święto Zmartwychwstania Pańskiego. W czasie wieczornego Nabożeństwa Wigilii Święta Zmartwychwstania Pańskiego, rozważano dzieje zbawienia zapisane na kartach Pisma Świętego. W liturgii mszalnej ważnym elementem było odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. W kazaniu ks. Dariusz Szambor przypomniał symbolikę ognia i światła tak często i hojnie używanego w liturgii. Mówił: Wielka Sobota jest świętem światłości Chrystusa. On jest światłem, które nie zna zmierzchu. Nas zaś chrześijan wzywa abyśmy byli podobnie jak On światłem świata. Liturgia sobotnia jest antycypacją niedzielnej mszy Zmartwychwstania Pańskiego. Rezurekcja w parafii szydłowieckiej odbywa się od lat o poranku w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskjiego. msk


Tagi:                                    

Wielkopiątkowe nabożeństwo i adoracja

Po nabożeństwie drogi krzyżowej, 14 kwietnia o godzinie 17 w świątyni parafialnej św. Zygmunta rozpoczęło się nabożeństwo Wielkiego Piątku, składające się z liturgii Słowa, modlitwy powszechnej, adoracji krzyża, liturgii komunii świętej i końcowego przeniesienia Najświętszego Sakramentu do kaplicy, gdzie przygotowany został „Grób Pański”. W celebracji wzięli udział wszyscy kapłani naszej parafii i bardzo liczni wierni. W kazaniu ks. Dariusz Maciejczyk przypomniał zbawczy wymiar krzyża Chrystusowego. „Krzyż dla jednych jest znakiem pogardy, hańby i odrzucenia, dla innych znakiem głębokiej nadziei. Jezus na krzyżu zawołał >Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego< . Jezus dostrzega przyszłość, widzi jutro, chociaż wydarte jest Mu dzisiaj. Krzyż jawi się jako miejsce narodzin i spotkania. Jezus traci swoje życie, aby je zachować. Ten sam krzyż nie przestaje być obecny w życiu ludzi wszystkich czasów. Zło przestaje być położeniem bez wyjścia, przez krzyż przechodzi bowiem droga do życia, do Boga. Krzyż zaprasza, aby patrzeć na życie innymi oczyma, oczyma Jezusa.” W modlitwie powszechnej polecano Bogu Kościół , papieża, wszystkie stany Kościoła, katechumenów. Modlono się o jedność chrześcijan, za niewierzących w Chrystusa, aby postępując w zgodzie z sumieniem odnaleźli prawdę, za niewierzących w Boga, aby postępując za tym co słuszne, mogli odnaleźć samego Boga. Polecano Bogu rządzących państwami, aby panował pokój a religia cieszyła się wolnością, za strapionych i cierpiących. Po zakończeniu nabożeństwa i przeniesieniu Najświętszego Sakramentu przysłoniętego przezroczystym welonem do „Grobu Pańskiego”, odśpiewano rozważając Gorzkie Żale, a następnie odbyła się całonocna adoracja, w której uczestniczyli liczni wierni i przedstawiciele ruchów i wspólnot działających w parafii m in. Oaza Rodzin, Akcja Katolicka, nauczyciele szydłowieckich szkół, młodzież z Oazy i KSM. Wartę przy Grobie zaciągnęli strzelcy ze Związku Strzeleckiego i członkowie Klubu Miłośników Broni Dawnej i Fechtunku „Gryf”. msk


Tagi:                                    

Wielki Czwartek

W katedrze radomskiej biskup ordynariusz Zygmunt Zimowski, wraz z biskupami pomocniczymi i blisko 200 kapłanami diecezji o godz. 10 celebrował mszę świętą krzyżma, w czasie której poświęcone zostały oleje święte. Msza krzyżma, ma szczególny charakter bowiem w Wielki Czwartek Kościół obchodzi pamiątkę ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Wieczorem, w świątyni parafialnej odprawiona została msza święta Wieczerzy Pańskiej, rozpoczynająca Triduum Paschalne. Msza święta Wielkiego Czwartku przypomina wiernym Ostatnią Wieczerzę. Tradycyjnie już przedstawiciele ruchów działających w parafii złożylie życzenia kapłanom pracującym w parafii św. Zygmunta. Na zakończenie mszyświętej, przy dźwiękach kołatek, został przeniesiony Najświętszy Sakrament do tzw. Ciemnicy. Przypomina to fakt uwięzienia Jezusa po zdradzie Judasza. W świątyni szydłowieckiej mszę świętą wieczorną poprzedziło przygotowane przez młodzież pod kierunkiem ks. Wincentego Chodowicza, misterium Męki Pańskiej. msk


; Autor:
Tagi:                                    

Po 102 latach, powrót do tradycji procesji palmowej z rzeźbą Chrystusa na osiołku

W Niedzielę Palmową 9 kwietnia, po 102 latach ponownie odbyła się procesja z palmowa z rzeźbą Chrystusa na osiołku. Po pocesji z Rynku Wielkiego do kościoła, odprawiona została msza święta męki Pańskiej. Koncelebrowali ją ks. dziekan Adam Radzimirski i ks. Mariusz Maciejczyk.

Oryginalna rzeźba Pana Jezusa na osiołku palmowym z 1460 roku, przechowywana była w szydłowieckiej farze i używana w procesjach w latach 1460 - 1902. Wykonano ją w warsztacie Stanisława Stwosza, obecnie znajduje się ona w Muzeum Narodowym w Krakowie. W ubiegłym roku, w związku z trzydziestoleciem Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych, kopię wykonał rzeźbiarz Jerzy Krześniak z Kozienic . Z inicjatywy dyrektora Muzeum, rzeźba podobnie jak w latach 1460-1902 była użyta w procesji z palmami. Bogaty był program Niedzieli Palmowej w Szydłowcu. Na po raz czwarty zorganizowanym kiermaszu wielkanocnym prezentowano rękodzieło i sztukę ludową, koncertowały zespoły śpiewacze, prezentowane widowisko obrzędowe "Gaik". W konkursie prezentowano najpiękniejsze i najwyższe palmy, oraz najsmaczniejszy mazurek wielkanocny. Patronat medialny nad Kiermaszem Wielkanocnym objął nasz miesięcznik parafialny "Dom na Skale" msk


; Autor:
Tagi:                                    

Droga Krzyżowa ulicami Szydłowca

Blisko cztery tysiące osób uczestniczyło 7 kwietnia, w drodze krzyżowej poprowadzonej ulicami Szydłowca. Nabożeństwo poprzedziła msza święta koncelebrowana w szydłowieckiej świątyni farnej. Droga krzyżowa, odprawiana po rekolekcjach parafialnych na trasie Rynek Wielki, ulice Radomska, Zamkowa, Sowińskiego i Kąpielowa, weszła już w tradycję. Wielkie rzesz wiernych idą za krzyżem bez względu na pogodę. W tym roku aura dopisała, było słonecznie i stosunkowo ciepło. Rozważania drogi krzyżowej poprowadzili przedstawiciele Akcji Katolickiej, Oazy Rodzin, Czcicieli Św. Michała Archanioła, oraz dzieci i młodzież parafialna. Modlitwy poprowadził ksiądz dziekan Adam Radzimirski a śpiewy zespół młodzieżowy. W oparciu o teksty biblijne rozważano życie i śmierć Chrystusa, Jego cnoty i wielką miłość. Cena zbawienia została zapłacona przez Śmierć i zmartwychwstanie Pana. Teraz zależy od nas w jakim stopniu skorzystamy z łask Odkupienia. Pan Jezus woła nas abyśmy szli ścieżkami zbawienia. Korzystali ze zdrojów łaski, które On pozostawił w Kościele Świętym. msk


; Autor:
Tagi:                                    

Pamiętają o swoim patronie

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu pamiętał o swoim Patronie w pierwszą rocznicą Jego śmierci. W tygodniu poprzedzającym tę rocznicę godziny wychowawcze we wszystkich klasach poświęcone były Naszemu Papieżowi. Wielu uczniów i nauczycieli wybrało się 4 kwietnia do Kościoła Św. Zygmunta aby wysłuchać koncertu chóru Collegium Musicum i orkiestry Sinfonia Viva poświeconemu pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II. 5 kwietnia natomiast uczniowie szkoły, po Mszy Św. Rekolekcyjnej o godz. 900, przedstawili montaż słowno-muzyczny poświęcony Patronowi Szkoły w Kościele N.N.M.P. w Szydłówku. Na uroczystości obecni byli Radni Rady Miejskiej i Burmistrz Miasta Szydłowca, Pan Andrzej Jarzyński. ZS


; Autor:
Tagi:                                    

Kard. Stanisław Dziwisz przyjedzie do Radomia

Metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz weźmie udział w inauguracji nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w diecezji radomskiej. Główne uroczystości odbędą się 22 kwietnia przed katedrą Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu. Ostatni raz kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej nawiedzała diecezję radomską 34 lata temu. Bp Stefan Siczek wspomina, że w 1972 roku obraz nieśli na swoich ramionach m.in. kardynałowie Stefan Wyszyński i Karol Wojtyła oraz bp Piotr Gołębiowski. - Wszyscy trzej dzisiaj są kandydatami na ołtarze - zauważył biskup pomocniczy diecezji radomskiej. Dodaje, że zaproszenie kardynała Stanisława Dziwisza do Radomia, to uobecnienie historii sprzed 34 lat. - Będzie z nami człowiek, który był przy słudze Bożym Janie Pawle II - podkreślił bp Siczek. Peregrynacja częstochowskiego wizerunku w diecezji radomskiej będzie przebiegać pod hasłem: ''Maryjo, bądź Matką naszych rodzin''. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 6 rano Mszą świętą w kaplicy Jasnogórskiej. Po liturgii obraz wyjedzie do Radomia. Około 8.15 nastąpi powitanie Matki Bożej na granicy diecezji, w okolicach Sulejowa. Obraz dotrze do Radomia o godzinie 10.00. Przy Pomniku Protestu Robotniczego nastąpi jego powitanie. Następnie odbędzie się procesja z wizerunkiem maryjnym do katedry. Tam o godzinie 11.00 Mszy świętej przed kościołem będzie przewodniczy i homilię wygłosi kard. Stanisław Dziwisz - metropolita krakowski. Bp Stefan Siczek skierował apel do wiernych, aby udekorowali swoje domy na czas nawiedzenia Obrazu. - Obrazy w oknach, flagi na domach i ulicach nadadzą radosny i zarazem świąteczny charakter naszemu miastu - powiedział biskup. Idea wędrówki kopii Obrazu Jasnogórskiego narodziła się w okresie trudnym dla Kościoła i narodu polskiego. W latach 1953-1956 przebywający w więzieniu Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński opracował plan duchowego przygotowania narodu do jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski. Istotną częścią tych przygotowań stała się peregrynacja kopii Obrazu Matki Bożej z Jasnej Góry, rozumiana jako ingres Maryi w życie codzienne społeczeństwa.

rm/Radio Plus,


; Autor:
Tagi:                                    

Koncert w rocznicę śmierci Jana Pawła II

Drugiego kwietnia obchodziliśmy pierwszą śmierci Jana Pawła II. By uczcić pamięć Wielkiego Rodaka, Sługi Bożego Jana Pawła II, Samorząd Województwa Mazowieckiego zorganizował trzy koncerty na Mazowszu: w Warszawie, 2 kwietnia. w Płońsku 3 kwietnia w Szydłowcu 4 kwietnia. Każdy z koncertów rozpoczynał się o godz. 21.37, w godzinie śmierci Papieża. Warszawska Orkiestra „Sinfonia Viva”, pod batutą Tomasza Radziwonowicza wraz z 60-osobowym chórem i solistami: Martą Wróblewską (sopran), Małgorzatą Pańko (mezzosopran), Rafałem Bartmińskim (tenor) i Czesławem Gałką (bas), „Requiem” Wolfganga Amadeusza Mozarta, wykonała dziś w szydłowieckiej farze św. Zygmunta. Gośćmi koncertu byli biskup Zygmunt Zimowski ordynariusz radomski, biskup Stefan Siczek sufragan radomski, ks rektor Wacław Depo, ks. wicedziekan Krzysztof Śliwak, ks Wojciech Szary oraz przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich. Organizatorami koncertu w Szydłowcu byli burmistrz miasta Andrzej Jarzyński, proboszcz parafii farnej ks. kanonik Adam Radzimirski oraz dyrektor SzCK Zamek Małgorzata Bernatek. Patronat nad koncertem sprawowali:– przewodniczący sejmiku mazowieckiego Piotr Fogler, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, biskup ordynariusz radomski Zygmunt Zimowski. W słowie na zakończenie koncertu ks. proboszcz A. Radzimirski, podziękował artystom za wspaniały koncert, poprowadził także modlitwę o beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II. Ksiądz biskup Zygmunt Zimowski przemawiając, przypomniał słowa Benedykta XVI, który mówiąc o śmierci Jana Pawła II powiedział: „Papież odszedł do Pana, ale się nie oddalił”. Możemy czuć jego bliskość, na ile sami jesteśmy blisko Chrystusa. Bądźmy blisko Pana i blisko jego Matki, podobnie jak blisko był i jest Jan Paweł II”. Ksiądz Biskup Ordynariusz wraz z biskupem Stefanem Siczkiem udzielili zebranym licznie wiernym i artystom pasterskiego błogosławieństwa.

Orkiestra „Sinfonia Viva” powstała w 1998 roku z inicjatywy Tomasza Radziwonowicza - skrzypka-solisty i kameralisty, kompozytora, dyrygenta i aranżera. Zespół tworzą utalentowani absolwenci i studenci Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie i jej filii w Białymstoku. Pierwszym występem orkiestry był koncert z okazji 20-lecia istnienia Chóru Politechniki Białostockiej w listopadzie 1998 roku. Od tego czasu Orkiestra osiągnęła znaczne sukcesy artystyczne i nagrała wiele płyt CD Wraz z orkiestra wystąpił Chór „Collegium Musicum” działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie. Chór powstał w 1977 roku. Tworzą go muzycy z profesjonalnym wykształceniem i miłośnicy śpiewu chóralnego – nauczyciele, prawnicy, biznesmeni, lekarze, studenci. Zorganizowany na wzór barokowych towarzystw muzycznych zespół nie jest chórem zawodowym, choć w działalności artystycznej z powodzeniem konkuruje i współpracuje z wieloma zespołami profesjonalnymi. Od 1985 r. dyrygentem chóru jest Janusz Wiliński. msk


; Autor:
Tagi:                                    

Spotkanie po zimie

Szydłowieckie Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze aktywizuje swoją działalność. Wczoraj (3.04.) odbyło się zebranie liderów, któremu przewodniczył Włodzimierz Górlicki. Tematem było omówienie spraw organizacyjnych związanych ze świątecznym spotkaniem Porozumienia i planami działania w 2006 roku. msk


; Autor:
Tagi:                                    

Wybory w Platformie

W Szydłowcu w sali konferencyjnej firmy "Impromex", z udziałem poseł Ewy Kopacz odbył się 3. 04. II Zjazd Platformy Obywatelskiej w powiecie szydłowieckim. Wyborczym obradom przewodniczył Włodzimierz Kurzępa. Na kolejną kadencję przewodniczącego Zarządu Powiatowego PO, wybrany został Piotr Adamski. W głosowaniu uzyskał więcej głosów od kontrkandytata, Dariusza Pronobisa z Chlewisk. msk


; Autor:
Tagi:                                    

Msza święta w intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II

W rocznicę śmierci Jana Pawła II, w szydłowieckiej świątyni farnej św. Zygmunta o godzinie 20, ksiądz dziekan Adam Radzimirski, przy bardzo licznym udziale wiernych celebrował mszę świętą w intencji beatyfikacji Jana Pawła II. W czasie mszy świętej kazanie okolicznościowe wygłosił ks. dr Szymon Pikus z Radomia. Nawiązując do życia Jana Pawła II przypomniał on jego słowa kierowane do Polaków. Mówił: Jan Paweł II uczył nas jak być wolnymi, uczył nas być ludźmi sumienia. Bardzo mu zależało abyśmy byli ludźmi sumienia.” Na Westerplatte wołał „Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali. Ojciec Święty nauczył nas również cierpienia, nauczył widzieć cierpienie wokół siebie, nauczył szacunku do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Jest w nas ogromna wdzięczność za to co od niego otrzymaliśmy. Przyszliśmy więc dziękować”. Na zakończenie mszy świętej w kaplicy Matki Bożej Szydłowieckiej, ksiądz dziekan A. Radzimirski poświęcił obraz świętej Jadwigi królowej Polski. W kaplicy czczeni będą święci polscy kanonizowani przez Jana Pawła II. Po mszy świętej młodzież pod kierunkiem ks. Wincentego Chodowicza zaprezentowała prezentację multimedialną poświęconą osobie Sługi Bożego Jana Pawła II. O godzinie 21, 37 zapanowała w kościele cisza, która wypełnił dźwięk dzwonów kościelnych. Modlitwą różańcową wierni prosili Boga o dar rychłego wyniesienia na ołtarze Jana Pawła II. Modlitwę dziękczynną zakończył koncert pieśni w wykonaniu zespołu młodzieżowego. msk


; Autor:
Tagi:                                    

Rocznica śmierci Naszego Papieża

Minął rok od śmierci Jana Pawła II. Atmosfera tamtych dni, pełnych smutku i refleksji jest dziś dla wielu jedynie wspomnieniem. Znów potwierdziła się cecha charakteru Polaków, jaką jest skłonność do nagłych, wspaniałych zrywów. Rok temu w ciszy i smutku rozważaliśmy tajemnicę śmierci. Bóg w swej niepojętej mądrości sprawił, że śmierć naszego wielkiego rodaka zjednoczyła nas w narodowej modlitwie. Całe życie Karol Wojtyła poświęcił nauczając miłości do Boga i ludzi. Umierając przykuty do łoża boleści przygarnął nas do siebie i jednocześnie zbliżył do Boga. Byliśmy wtedy tak blisko jak nigdy dotąd. Żadna pielgrzymka Ojca świętego nie przybliżyła nas bardziej do jego osoby jak ta, którą odbywaliśmy wówczas myślami do Watykanu. Skupieni i wsłuchani w naukę papieża, na nowo wczytywaliśmy się w Jego encykliki. Nigdy nie zapomnę tamtych dni, tych smutnych twarzy, oczu pełnych łez oraz panującej jakże wymownej ciszy. Polacy uświadomili sobie jak Wielkiego Człowieka stracili. W czasie żałoby, pogrążeni w smutku wciąż na nowo przeżywaliśmy to, co stało się o godz.21.37, 2 kwietnia 2005 roku. Wtedy wydawało się, że świat nie będzie już nigdy taki sam, że musi się zmienić, zmienić na lepsze. Żyliśmy tą nadzieją. Mijały dni, a z nimi przeminął gdzieś smutek. Refleksje i zadumę rozwiały codzienne troski. O pojednaniu wszyscy już zapomnieli. Kibice zamienili gesty i słowa przyjaźni na wyzwiska i groźby. Ciszę zastąpił medialny gwar. Politycy wrócili do ulubionych zajęć, jakimi są wzajemne waśnie i spory. Przecież to było tak niedawno! Czy dziś stojąc przy grobie Jana Pawła II, my spadkobiercy Jego testamentu, nie czujemy się odpowiedzialni za przyszłość świata? W rocznicę śmierci naszego Papieża powróćmy myślami do tych pełnych smutku dni. Niech na nowo nasze serca wypełni żal a zarazem duma, że polska ziemia dała światu wspaniałego człowieka, który poruszył serca milionów ludzi na całym świecie. Nie pozwólmy, aby miarą naszej pamięci o Janie Pawle II była jedynie liczba stawianych pomników i wmurowanych tablic. Dajmy świadectwo zawierzenia miłosiernemu Jezusowi i Jego Matce, którą tak ukochał nasz papież. Módlmy się, aby Bóg w swej łasce obdarzył Karola Wojtyłę aureolą świętości ukazując nam drogę ku wiecznemu szczęściu. jwp


; Autor:
Tagi:                                    

Śluby króla Jana Kazimierza (1 kwietnia AD 1656):

Przed 350 laty pod wpływem jak powszechnie się uważa zwycięskiej obrony Jasnej Góry, król Jan Kazimierz, we Lwowie w dniu 1 kwietnia złożył znamienne w słowa śluby:

"Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico. Ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego, Króla królów, a Pana mojego i Twoim miłosierdziem król, do Najświętszych stóp Twoich przypadłszy, Ciebie dziś za Patronkę moją i za Królową państw moich obieram. Tak samego siebie, jak i moje Królestwo polskie, księstwo litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, żmudzkie, inflanckie, smoleńskie, czernichowskie oraz wojsko obu narodów i wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twej pomocy i zlitowania w tym klęsk pełnym i opłakanym Królestwa mojego stanie przeciw nieprzyjaciołom Rzymskiego Kościoła pokornie przyzywam. A ponieważ nadzwyczajnymi dobrodziejstwami Twymi zniewolony pałam wraz z narodem moim nowym, a żarliwym pragnieniem poświęcenia się Twej służbie, przyrzekam przeto, tak moim, jak senatorów i ludów moich imieniem, Tobie i Twojemu Synowi, Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, że po wszystkich ziemiach Królestwa mojego cześć i nabożeństwo ku Tobie rozszerzać będę. Obiecuję wreszcie i ślubuję, że kiedy za przepotężnym pośrednictwem Twoim i Syna Twego wielkim zmiłowaniem, nad wrogami, a szczególnie nad Szwedem odniosę zwycięstwo, będę się starał u Stolicy Apostolskiej, aby na podziękowanie Tobie i Twemu Synowi dzień ten corocznie i uroczyście, i to po wieczne czasy, był święcony oraz dołożę trudu wraz z biskupami Królestwa, aby to, co przyrzekam, przez ludy moje wypełnione zostało. Skoro zaś z wielką serca mego żałością wyraźnie widzę, że za jęki i ucisk kmieci spadły w tym siedmioleciu na Królestwo moje z rąk Syna Twojego, sprawiedliwego Sędziego, plagi: powietrza, wojny i innych nieszczęść, przyrzekam ponadto i ślubuję, że po nastaniu pokoju wraz ze wszystkimi stanami wszelkich będę używał środków, aby lud Królestwa mego od niesprawiedliwych ciężarów i ucisków wyzwolić. Ty zaś, o najlitościwsza Królowo i Pani, jakoś mnie, senatorów i stany Królestwa mego myślą tych ślubów natchnęła, tak i spraw, abym u Syna Twego łaskę wypełnienia ich uzyskał."


; Autor:
Tagi:                                    

Szydłowieckie harcerki w akcji pod Arsenałem

W dniach 24- 26 marca 2006 r. po raz 36. odbył się Ogólnopolski Rajd "Arsenał" którego organizatorem jest Hufiec ZHP Warszawa- Mokotów im. Szarych Szeregów. Rajd adresowany jest do harcerek i harcerzy ze wszystkich organizacji harcerskich działających w Polsce. W tym roku, na zakończenie rajdu, po uroczystej Mszy Świętej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, odbył się apel pod Arsenałem, gdzie zainscenizowano akcję odbicia "Rudego". Harcerki z XV szydłowieckiej Drużyny Harcerek postanowiły sprawdzić swoje umiejętności. I tak, 8-osobowy zastęp "Konary" przystąpił na bazie S-4 do rywalizacji pod hasłem "Bohater dziś, jutro, pojutrze". Po sobotnich grach terenowych i zajęciach na bazie odbył się apel końcowy, na którym ogłoszono wyniki rajdu. Harcerki z Szydłowca wywalczyły pierwsze miejsce na swojej trasie. Przywiozły ze sobą piękne nagrody książkowe oraz drobny sprzęt harcerski.

Zuzanna Grzesiuk