Tagi:                                    

Zadłużenie Państwa szybko rośnie

Zadłużenie Państwa zarówno krajowe jaki i zagraniczne bardzo szybko rośnie. Po pierwszym kwartale 2009 roku osiągnęło 601,1 mld zł. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy wzrosło o 31,2 mld zł czyli o 5,5 %.

  1. Zadłużenie Państwa zarówno krajowe jaki i zagraniczne bardzo szybko rośnie. Po pierwszym kwartale 2009 roku osiągnęło 601,1 mld zł. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy wzrosło o 31,2 mld zł czyli o 5,5 %. Należy przypomnieć, ze w ustawie budżetowej na 2009 rok przyjęto, ze zadłużenie skarbu Państwa wyniesie 604,4 mld zł co po opublikowaniu danych za I kwartał okazuje się kwota absolutnie nierealną. Według szacunków ekonomistów zadłużenie na koniec roku może wynieść aż 655 mld zł czyli 50 % PKB ( przy przyjęciu do przeliczania zadłużenia zagranicznego na złote kursu około 4,2 zł za euro). Krajowe zadłużenie po I kwartale wzrosło o 3,3% i wyniosło około 434 mld zł a zadłużenie zagraniczne 167 mld zł i wzrosło aż o 11,4% głównie w związku z osłabieniem się złotego.

  2. Gdyby prognozy się sprawdziły to zbliżenie się długu Skarbu Państwa do 50% PKB oznaczałoby wprowadzenie procedury ostrożnościowej przy kształtowaniu wydatków publicznych w tym budżetowych na 2010 rok. Jednym z poważniejszych ograniczeń byłaby konieczność utrzymania deficytu budżetowego na podobnym poziomie jak w 2009 roku co oznaczałoby gigantyczne kłopoty za skonstruowaniem całego budżetu na 2010 rok. Także całe nadzieje sfery budżetowej, że w 2010 roku sytuacja w tej sferze ulegnie poprawie okazałoby się nierealne. Zapowiedzi rządu, że cięcia wydatków w takich resortach jak MON, MSWiA, infrastruktura, wystąpią tylko w 2009 roku a w 2010 roku wróciły do poziomu finansowania w 2008 roku najprawdopodobniej okażą się zapowiedziami na wyrost.

Zbigniew Kużmiuk blog autorski www.niezalezna.pl


Dodaj Komentarz