Tagi:                                    

Uroczystości 65 rocznicy bohaterskiej śmierci żołnierzy AK z oddziałów Rozłoga i Roberta

W Wysokiej koło Szydłowca 24 maja, na uroczystościach rocznicowych upamiętniających żołnierzy Armii Krajowej z oddziałów porucznika „Rozłoga” i „Roberta”, poległych w maju 1944 w walce z niemieckimi okupantami, zebrali się koledzy poległych żołnierzy, parlamentarzyści, samorządowcy, miejscowa ludność. Poczty sztandarowe i uczestnicy uroczystości przemaszerowali z przed kościoła św. Mikołaja, na cmentarz, gdzie przy dźwiękach werbla złożono kwiaty na grobach poległych bohaterów.

W samo południe uczestników ceremonii rocznicowej powitał w świątyni proboszcz ks. Andrzej Madej. Słowa powitania skierował także kapelan ŚZŻAK ks Stanisław Sikorski, który celebrował mszę świętą i wygłosił kazanie. Przypomniał że o wielkie sprawy, wielkie prawdy, zazwyczaj nie zabiegają tłumy. Mówił - Na Golgocie, w najważniejszej chwili w dziejach Wszechświata, była Maryja i Jan, kilka wiernych kobiet. Podobnie w chwili Wniebowstąpienia, tylko apostołowie, którym Chrystus nakazał aby szli na cały świat głosić Ewangelię. Świadectwo prawdzie, tym bardziej jeśli to prawda wielka, jest trudne. Wymaga odwagi i poświęcenia. W naszym przypadku mówił kaznodzieja ,słowa Chrystusa idźcie na cały świat, znaczą zazwyczaj, realizujcie dzieło swego życia, dzieło i misję nad którą nas Pan postawił.

Powinność obrony Ojczyzny, do takich ważnych zadań należy. Oznacza ona nie tylko zdolność do walki w jej obronie, ale także codzienne zabieganie o rozwój i pomyślność Polski. To jest ważny obowiązek do realizacji w każdym czasie, który powinniśmy pełnić mówił kaznodzieja – bez oglądania się na innych. Żołnierze Armii Krajowej wykonali dobrze ten szlachetny obowiązek wobec Ojczyzny. Wartością wielką była dla nich wiara święta, która od ponad Tysiąca lat jest korzeniem polskości. Zasłużyli na naszą pamięć i cześć!

Po mszy świętej wiązankę kwiatów złożono przy tablicy wmurowanej w ściany świątyni, a poświęconej żołnierzom Armii Krajowej z 72 pułku piechoty poległym i pomordowanym w latach 1939-1945. Po przejściu do PSP w Wysokiej i powitaniu przez dyrektora placówki Małgorzatę Jakubowską – Kwietniewską, zgromadzeni uczestnicy uroczystości złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniająca patrona szkoły legendarnego dowódcę AK i wodza Państwa Podziemnego generała dywizji Stefana „Grota” Roweckiego. Uczniowie szkoły zaprezentowali wzruszający program muzyczny, a następnie poczęstowano gości żołnierską grochówką.

Spotkanie rocznicowe zakończyło oddanie hołdu przy obelisku upamiętniającym 13 pomordowanym w latach okupacji i po tak zwanym „wyzwoleniu” żołnierzy i cywilów ze wsi Ciepła. W tej miejscowości powstał w 1942 roku pierwszy patrol dywersyjny Okręgu radomsko-kieleckiego AK pod dowództwem Mieczysława Hofmana „ Roberta”. Historię tamtych lat przedstawił zebranym przy wzniesionym w tej miejscowości obelisku przy wzniesionym w tej miejscowości obelisku Prezes Koła radomskiego ŚZŻAK Adam Mazurkiewicz.

Słowa podziękowania Leon Etwert pełniący szef radomskiego okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK za patriotyczną postawę skierował do władz Szydłowca w osobach burmistrza Adrzeja Jarzyńskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Zdziecha. W uroczystościach wzięli udział senator Wojciech Skórkiewicz, posłowie Dariusz Bąk i Marek Suski, przedstawiciele doktor Lucyny Wiśniewskiej, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Władze Powiatowe reprezentował Marek Sokołowski.


Dodaj Komentarz