Uroczyste obchody 75 rocznicy Bitwy pod Barakiem

Apel z ceremoniałem wojskowym przygotowali nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół im Korpusu Ochrony Pogranicza. Odbył się z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej i Orkiestry Reprezentacyjnej SG. Żołnierzy Września 1939 uczczono potrójną salwą honorową i polecano Bogu w modlitwie, którą poprowadzili ks. ppłk SG Ryszard Preuss. Modlitwę o pokój na świecie odmówił ks. dziekan Adam Radzimirski. Delegacje kombatantów, weteranów, Straży Granicznej, Powiatu Szydłowieckiego i Gminy Szydłowiec złożyły wieńce pod pomnikiem poległych Żołnierzy.

W drugim dniu uroczystości rano 8 września, w czasie Święta Patronalnego Zespołu Szkól im. KOP, w obecności zastępcy Komendanta Głównego gen. bryg. Jacka Bajgera, na placu apelowym Szkoły został odsłonięty i poświęcony Pomnik ku czci żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. Umieszczono na nim napis „Żołnierzom Korpusu Ochrony Pogranicza. Obrońcom Polskich Granic 1924-1939”. Pomnik zaprojektował szydłowiecki artysta Jarosław Pajek. Fundatorem Obelisku jest Powiat Szydłowiecki.

Starosta Włodzimierz Górlicki w okolicznościowym przemówieniu wyraził radość, że pomnik "Patrona Szkoły" stanął na placu apelowym Zespołu Szkół im. KOP. „Myślę, że wybór tego miejsca jest najwłaściwszy” – mówił Starosta. Szkoła realizuje program kształcenia kandydatów do służby w Straży Granicznej. W podstawie pomnika umieszczona została ziemia z pól bitewnych i mogił żołnierskich. Pomnik odsłonili: Włodzimierz Górlicki - starosta szydłowiecki, Marek Sokołowski – przewodniczącego Rady Powiatu w Szydłowcu oraz Maria Rubas – wiceprezes Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych. Ksiądz prałat płk Zbigniew Kępa, delegat Biskup Polowego odmówił okolicznościową modlitwę i poświęcił pomnik. W ceremonii poświęcenia uczestniczyli także: ks. dziekan A. Radzimirski i ks. ppłk SG Ryszard Preuss kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Delegację Straży Granicznej, Weteranów, Powiatu Szydłowieckiego i Miasta Szydłowca z burmistrzem Andrzejem Jarzyńskim złożyły wiązanki kwiatów.

Jednym z ważniejszych akcentów tej uroczystości było wręczenie przez przedstawicieli Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych „Honorowego Znaku KOP”. Dużą Honorową Odznaką Korpusu Ochrony Pogranicza zostało wyróżnione Starostwo Powiatowe w Szydłowcu. Wyróżnienie odebrał Starosta Szydłowiecki. Srebrnymi jubileuszowymi odznakami 20 lecia SWPFG zostali odznaczeni: dziekan SG ks. płk Zbigniew Kępa i kapelan NwOSG . ks. ppłk SG Ryszard Preuss. Wyróżnienia zostały wręczone „za popularyzowanie wiedzy historycznej o bohaterskich walkach żołnierzy KOP-u i SG II RP, w obronie Rzeczypospolitej Polskiej w 1939 roku oraz wkład w upamiętnianie miejsc ich walk i pochówku”. Istotnym punktem Święta Szkoły było uroczyste ślubowanie klas pierwszych uczestniczyła w nim między innymi udział delegacja Nadwiślańskiego Oddziału SG z komendantem płk Mariuszem Piętka, a także Dorota Sokołowska, dyrektor radomskiej delegatury Kuratorium Mazowieckiego, rodziny poległych żołnierzy, Kompania honorowa SG i Orkiestra Reprezentacyjna SG. Uczestnicy obchodów mieli okazję obejrzeć montaż słowno muzyczny „Dokąd zmierzasz człowieku” w wykonaniu uczniów.

Następnie Orkiestra i Kompania Reprezentacyjna SG poprowadziły poczty sztandarowe oraz delegacje: Straży Granicznej, władz samorządowych, partii politycznych, szkół, zakładów pracy spod budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu do Kościoła p.w. św. Zygmunta na Mszę świętą w intencji Ojczyzny i Poległych. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. płk Zbigniew Kępa. Nawiązując do Święta Matki Bożej Siewnej, przypomniał rolę ziarna wrzuconego w ziemię, także ziarna żołnierskiej ofiarności i żołnierskiego życia. Ks. ppłk SG Ryszard Preuss. Z kolei odczytał przesłanie Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka, do uczestników uroczystości „…wraz z Państwem składam hołd żołnierzom, którzy 75 lat temu stoczyli ciężki bój pod Barakiem. Mieli w sobie siłę, odwagę i determinację, aby walczyć o wolną Polskę… Bitwa pod Barakiem stała się symbolem żołnierskiej odwagi, wierności przysiędze, ofiarności i poświęcenia.”- czytamy m.in. w liście. Bp Józef Guzdek podziękował też organizatorom obchodów i całej lokalnej społeczności „za pielęgnowanie patriotycznej spuścizny oraz dbanie o miejsce wiecznego spoczynku żołnierzy.”

Po Mszy delegacje i goście udali się na miejsce bitwy – leśny parking w miejscowości Barak, gdzie przyszedł czas na kolejne odznaczenia i podziękowania. Medale „za zasługi dla Związku Kombatantów RP Byłych Więźniów Politycznych” z rąk kombatantów Zofii Liszki i Anatola Czekaja otrzymali przedstawiciele Urzędu Miasta w Szydłowcu: Krzysztof Ziółkowski, Dorota Kubiś oraz Justyna Jezierska, a także Przewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu Marek Sokołowski, który w imieniu wyróżnionych podziękował za wyróżnienie. Przewodniczący w przemówieniu przywołał też sylwetkę ppłk a później w Armii Krajowej generała brygady Przemysława Nakonecznikoffa, który we wrześniu 1939 dowodził 163 pułkiem piechoty rez. 36 Dywizji Piechoty rez., zmobilizowanym z batalionów KOP „Borszczów” i „Czortków” Brygady „Podole”. Od 8 IX przejął obowiązki dowódcy 36 DP rez. Dowodził kontratakiem 163 i 165 pp rez. na przedpolach Szydłowca w Bitwie pod Barakiem. „Nasi przelewali krew, ale Ci, którzy na nas napadli za agresję na Polskę płacili własną krwią. Ich groby były niedaleko stąd, przy dawnej leśniczówce, gdzie przed bitwą było miejsce postoju dowódcy 36 DP rez.” – dodał na koniec przemówienia Przewodniczący apelując przy tym o uczczeniu w Szydłowcu walecznego dowódcy ppłk, a później generała AK Przemysła Nakoniecznikoffa. W imieniu własnym i senatora Wojciecha Skurkiewicza ( obaj z PIS) głos zabrał poseł Marek Suski, który podkreślił potrzebę wzmocnienie polskich sił zbrojnych, w obliczu zagrożeń, które uwydatniły się szczególnie w ostatnim czasie. W uroczystości wziął udział wicewojewoda mazowiecki Dariusz Piątek. i prezydent Skarżyska-Kamiennej Roman Wojcieszek.

Delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem, oddając w ten sposób cześć poległym. Wartę honorową zaciągnęli funkcjonariusze Straży Granicznej. Uroczystości odbyły się pod honorowym patronatem Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz, Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka oraz Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. Dyw. SG Dominika Tracza, a organizatorami byli: Starosta Szydłowiecki, Burmistrz Szydłowca, Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu i Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu Zamek.


Dodaj Komentarz