Tagi: ,

Tadeusz Wydra. Pożegnanie Przyjaciela.

Tadeusz Wydra. 08.06.1958 – 25.03.2013 25 marca 2013 r., nad ranem, zmarł w obecności swojej najbliższej Rodziny w szpitalu klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Warszawie Tadeusz Wydra; od kilku lat zmagał się z ciężką chorobą nowotworową.

Tak się złożyło, że przez długie lata byłem w Jego pobliżu, i miałem szczęście z Nim współpracować. Tadeusza Wydrę poznałem jako studenta Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. Był wielką osobowością, bardzo dobrym studentem na Wydziale Transportu, specjalizował się w dziedzinie sterowania ruchem kolei. Utalentowany sportowiec - siatkarz, związanym później z Klubem Czarni Radom. Z przekonaniem, aktywnie uczestniczył w działalności Duszpasterstwa Akademickiego. W kwietniu 1981 roku witał w imieniu młodzieży akademickiej nowego Biskupa Sandomierskiego Edwarda Materskiego, podczas ingresu w Radomiu. W maju 1981 roku, po zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II, Tadeusz Wydra był wśród inicjatorów zorganizowania polowej Mszy Świętej na terenie osiedla akademickiego; uroczystość ta zgromadziła tłumy młodzieży i pracowników uczelni. Współpracował z radomską Solidarnością przy organizacji obchodów V rocznicy Protestu Radomskich Robotników w Czerwcu 1976 roku i z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów.

Po wprowadzeniu stanu wojennego jest obecny na konwersatoriach akademickich. Jest blisko ludzi pokrzywdzonych i odważnie wspomaga prace Biskupiego Komitetu Pomocy osobom internowanym i więzionym za przekonaniu. Równocześnie włącza się w działalność Klubu Inteligencji Katolickiej, organizuje Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej Radomiu. Do końca życia uczestniczy w pracach Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Radomskiej oraz Środowiska „Inicjatywa”. W 1988 roku porywa Go nurt przemian demokratycznych w Polsce. W marcu 1989 roku powstaje w Radomiu Komitet Obywatelski Ziemi Radomskiej, jako szeroka płaszczyzna spotkań ludzi i środowisk, wywodzących się z ruchu niepodległościowego i solidarnościowego. Tadeusz Wydra jest jego członkiem. Angażuje się w wielkie dzieło odbudowy samorządu w naszej Ojczyźnie. Bierze czynny udział w wyborach 1990 roku; mieszkańcy Radomia powierzają mu mandat radnego.

W tym samym roku Tadeusz Wydra zgodził się na zatrudnienie w administracji wojewódzkiej. Praca w administracji stała się Jego nowym powołaniem, poświęcił się jej całkowicie. Był wzorem urzędnika, kompetentnego, sprawnie podejmującego odpowiedzialne decyzje, lojalnego o nieskazitelnym charakterze. Został dyrektorem Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu. Miał charyzmat do synchronizacji skomplikowanych przedsięwzięć organizacyjnych i logistycznych. Wielką skutecznością wykazał się podczas wielomiesięcznych przygotowań do wizyty Papieża Jana Pawła II w Radomiu, 4 czerwca 1991 roku. W trakcie III kadencji Sejmu RP, w latach 1997 – 2001, współpracuje z sejmową Komisją Administracji i Spraw Wewnętrznych. Jego opinie i konsultacje mają istotny wpływ na kształt Ustawy o służbie cywilnej. W 1998 roku Tadeusz Wydra kandyduje z listy Akcji Wyborczej Solidarność do samorządu wojewódzkiego i zostaje radnym powstającego wówczas Województwa Mazowieckiego. W trakcie kadencji zrzekł się mandatu, ponieważ powrócił do służby cywilnej. Został Dyrektorem Generalnym w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Pracował w wielu centralnych instytucjach państwowych, w Urzędzie Służby Cywilnej, w Ministerstwie Finansów, jako dyrektor generalny, w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad a ostatnio w Urzędzie Dozoru Technicznego

Tadeusz Wydra był szczególnie wrażliwy na problemy ubóstwa inwestycyjnego i infrastrukturalnego Radomia i Ziemi Radomskiej. Trudno oszacować dokładnie, ale to Jego konsekwentne starania i ciężka praca zaowocowały między innymi uruchomieniem w Radomiu Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, budową nowych obiektów dla Urzędu Dozoru Technicznego, połączeniem drogą szybkiego ruchu Radomia z Warszawą. W kontekście ożywienia przemysłu i strategicznego rozwoju miasta, szczególnego pochylenia wymaga Jego praca w Miejskiej Agencji Rozwoju Radom 2001, do powołania której namówił radomski samorząd. W 2004 Rada Miejska w Radomia nadała Papieżowi Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Radomia. Trzeba pamiętać, że to właśnie Tadeusz Wydra zaproponował, aby w uroczystości wręczenia tego Tytułu Papieżowi w Watykanie, wzięła udział nie tylko delegacja władz Radomia, ale również samorządowcy ze swoimi rodzinami, z kilkudziesięciu gmin Ziemi Radomskiej. I tak się stało!

Tadeusz Wydra nigdy nie łączył swej służby w administracji publicznej z działalnością partyjną. Był wielkim orędownikiem administracji służącej wszystkim obywatelom i pomnażającej wspólne dobro ponad podziałami. Ta konsekwencja, prawość i szlachetność była przyczyną Jego trudności i dymisji w kilku urzędach, kiedy zmieniający się po wyborach decydenci, nie dbali o merytoryczny dobór kadr i lekceważyli apolitycznych urzędników korpusu służby cywilnej.
Jako obywatele Miasta Radomia i Ziemi Radomskiej, świadomi wielkiej straty dla wszystkich, którzy znali Tadeusza Wydrę, bądźmy wdzięczni za dar Jego życia i służby dla nas, dla samorządu, dla Polski! Uroczystości pogrzebowe Śp. Tadeusza Wydry odbędą się w Wielką Środę 27 marca 2013 r. Rozpocznie je Msza Święta w Radomskiej Katedrze o godz.13.00 Śp. Tadeusz Wydra spocznie w grobie rodzinnym na Cmentarzu Rzymsko-Katolickim w Radomiu, przy ulicy Limanowskiego.

/Jan Rejczak/


Dodaj Komentarz