Tagi:                                    

Świętowali ze Strażą Graniczną

W dniu 16 mają 2009 roku na zaproszenie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przebywała w Warszawie siedmioosobowa grupa uczniów z klasy pierwszej ZS im. KOP o profilu Ochrona Granicy Państwowej wraz z wychowawcą klasy Krzysztofem Gulą. Spotkanie zoorganizowano z okazji 18 rocznicy powołania Straży Granicznej.

W uroczystościach tego dnia na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego zaplanowano wiele atrakcji. Uczniowie podziwiali występ Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej, musztrę paradną Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej oraz tresury i wyszkolenia psów służbowych. Straż Graniczna przygotowała także stoiska informacyjne, gdzie uczniowie obejrzeli sprzęt techniki specjalnej, sprzęt transportowy, umundurowanie funkcjonariuszy. W czasie pokazów, uczniowie spotkali się z Przewodniczącym Rady Powiatu w Szydłowcu Markiem Sokołowskim, pułkownikiem Robertem Gawrysiem zastępcą komendanta NOSG, komendantem placówki SG z Kielc mjr Jarosławem Uszyńskim.

Po uroczystościach na Placu Józefa Piłsudskiego, uczniowie zostali zaproszeni na piknik dla pracowników i funkcjonariuszy w Ośrodku Konferencyjno Szkoleniowym "Strażnica" w Świdrze. Na pikniku uczniowie zajadali się wyśmienitą wojskową grochówką, kiełbaskami z grilla oraz gorącymi napojami. W czasie pikniku licealiści przy wspólnym stole rozmawiali z Przewodniczącym Rady Powiatu Markiem Sokołowskim, mjr Jarosławem Uszyńskim o ich zainteresowaniach dotyczących wyboru takiej klasy,przyszłości związaną służbie w Straży Granicznej. Piknik w Świdrze był miejscem, gdzie uczniowie mogli się spotkać i porozmawiać z weteranami Mirosławem Rubasem i Edwardem Kałużnym o osobistych przeżyciach w czasie drugiej wojny światowej, powstaniu Korpusu Ochrony Pogranicza. Dojazd na uroczystości i powrót odbył się samochodem Straży Granicznej z Kielc, za co składamy podziękowania na ręce komendanta oddziału SG w Kielcach mjr Jarosława Uszyńskiego.

Krzysztof Gula


Dodaj Komentarz