Sejmik Odrowążów w Chlewiskach

Gospodarzem tegorocznego, już czwartego Sejmiku Ziemi Odrowążów, który odbył się 7 grudnia 2012 roku, był Powiat Szydłowiecki. Spotkanie władz, radnych powiatowych i zaproszonych gości miało miejsce w Pałacu Odrowążów w Chlewiskach. "Ziemia Odrowążów” to porozumienie pięciu powiatów – opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i szydłowieckiego a od 7 grudnia także i skarżyskiego. Jak podkreślają władze tych samorządów, łączy je tradycja, historia i wspólne programy, które są i będą w przyszłości realizowane w obszarze kultury, turystyki i gospodarki.

Samorządy tworzące Porozumienie, jak przyjęły we wspólnej deklaracji chcą, by historycznie i administracyjnie ukształtowane więzy, a także obecna peryferyjność tych powiatów wobec własnych ośrodków administracyjnych trzech województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego i łódzkiego poprzez to porozumienie stała się naszym atutem. Jest to jedyne przedsięwzięcie tego typu realizowane w Polsce.

W poierwszej oficjalnej części obrad radni przyjęli pięć uchwał - uchwałę w sprawie wspólnych inwestycji drogowych, o przystąpieniu Powiatu Skarżysko – Kamienna do porozumienia, o utworzeniu Stowarzyszenia Powiatów Ziemi Odrowążów, o wydaniu informatora turystycznego, kontynuacji wydawania Kwartalnika i redagowaniu strony internetowej oraz o oznakowaniu dróg tablicami informacyjnymi. Wszystkie te uchwały przyjęto poprzez aklamację.

W części drugiej, w związku z przystąpieniem powiatu skarżyskiego do porozumienia, Starostowie i Przewodniczący Rad podpisali nową deklarację współpracy o następującej treści – „Nawiązując do więzi łączącej nasze ziemie przez stulecia, my, Starostowie i Przewodniczący Rad Powiatów – koneckiego, opoczyńskiego, przysuskiego, skarżyskiego i szydłowieckiego wyrażamy wolę współpracy realizowanej w ramach Porozumienia Ziemia Odrowążów. Czerpiąc z najlepszych wspólnych tradycji, dziedzictwa kultury duchowej i materialnej deklarujemy wolę tworzenia warunków do integracji powiatów tworzących niniejsze porozumienie, oraz poszukiwania dróg ich społecznego i gospodarczego rozwoju.” Dokument ten oprawiony w ramą otrzymali starostowie i marszałkowie województwa łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Następnie głos zabierali zaproszeni na Sejmik goście: wicemarszałek województwa mazowieckiego Leszek Ruszczyk, członek zarządu województwa świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski i dziekan ks. kan Adam Radzimirski. Starosta przysuski Marian Niemirski, wystąpił z inicjatywą zajęcia wspólnego stanowiska pięciu samorządów porozumienia „Ziemi Odrowążów” w sprawie planowanego zmniejszenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej liczby godzin historii w szkołach ponadgimnazjalnych, jak również usunięciu religii z kanonu przedmiotów obowiązkowych oraz o wyrażeniu pełnego poparcia dla stanowiska Episkopatu Polski postulującego wprowadzenie religii do kanonu przedmiotów maturalnych wybieranych przez maturzystów. Jak podkreślił starosta M. Niemirski, jeśli podtrzymane będą działania MEN to polska szkoła zaprzestanie przygotowywania młodego pokolenia do rozumienia polskości i w konsekwencji do świadomego bycia Polakiem, a bez zrozumienia kulturowej specyfiki własnej narodowości nie da się funkcjonować w Europie. Incjatywa została, po uzyskania poparcie radnych zebranych na Sejmiku, skierowana do opracowania przez konwent starostów i przewodniczących Porozumienia.

W cześci konferencyjnej prelekcję na temat perspektyw samorządności wygłosił zatępca Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia Powiatów Polskich Marek Wójcik mówił między innymi o sposobach i źródłach pozyskania środków finansowych, które wsparłyby zamierzenia samorządów porozumienia. Przedstawił również problemy i wyzwania z jakimi w przyszłości zetkną się polskie samorządy. Starosta Opoczyński Jan Wieruszewski i Przewodniczący Rady Powiatu w Opocznie Marek Ksyta przekazali obraz Świętego Bartłomieja, Patrona powiatu opoczyńskiego, starostom i przewodniczącym rad powiatów tworzących porozumienie.

Na zakończenie wystąpił entuzjastycznie przyjęty Chór Miasta Szydłowiec Gaudium Canti. W akompaniamencie pianina i skrzypiec chór brawurowo wykonał pieśni polskie, które doskonale zabrzmiały w Sali Balowej pałacu. Podziękowania dla chórzystów, na ręcie Pani Danuty Klepaczewskiej, dyrygenta i kierowanika artystycznego Chóru przekazali starosta W. Górlicki i przewodniczący M. Sokołowski. Podziękowali oni również dyrektorowi kompleksu Pałacowo Parkowego spółki Manor Hause, za gościnę i pomoc w organizacji Sejmiku.

Warto również przypomnieć, że patronką Porozumienia Ziemia Odrowążów jest Matka Boża Świętorodzinna ze Studzianny.


Dodaj Komentarz