Rocznicowe obchody pamięci żołnierzy Armii Krajowej, z Pierwszego Patrolu Dywersyjnego

Hołd sztandarem II batalionu 72 pp. AK, wiązanki kwiatów pod obeliskiem w Ciepłej, upamiętniającym walkę żołnierzy Pierwszego Patrolu Dywersyjnego od: wicestarosty Romana Woźniaka, przedstawiciela Burmistrza Artura Ludwa – Społecznego Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej Marka Sokołowskiego i władz koła Szydłowiec ŚZŻAK. Zaśpiewany wspólnie z uczniami i nauczycielami PSP im. Tadeusza Kościuszki w Ciepłej, hymn państwowy oraz hymn-modlitwa żołnierzy Armii Krajowej oraz przemówienie prezes Koła Szydłowiec ŚZŻAK Zofii Pawlak, to były pierwsze akcenty obchodów 71 rocznicy bohaterskiej śmieci żołnierzy AK, poległych w czasie obławy niemieckiej, które odbyły się 22 maja w Ciepłej i w Wysokiej.

Kolejnym akcentem był przemarsz uczestników spotkania rocznicowego od kościoła w św. Mikołaja w Wysokiej na parafialny cmentarz. Tutaj, przy kwaterach wojennych żołnierzy AK, wspominano poległych i aresztowaną, i najprawdopodobniej zamordowaną w pod radomskim Firleju łączniczkę Patrolu, 20 letnią Marię Dąbrowską, którą cmentarzu w Wysokiej, przypomina pamiątkowy napis na rodzinnym grobie. Utwór cisza zabrzmiał nad mogiłami partyzanckimi, złożono kwiaty i zapalono znicze, pochyliły się sztandary.

W kościele parafialnym w czasie Mszy świętej sprawowanej przez ks. Artura Furę, proboszcza z Pawłowa, modlono się w intencji poległych i wszystkich żołnierzy AK, uczestników tamtych wydarzeń. W kazaniu Celebrans wskazywał na konieczność sięgania do źródeł, do korzeni naszej tożsamości narodowej. Potrzeby walki o prawdę, szczególnie w obliczu fałszowania historii, przypisywania nam rzekomych win, w stylu „polskie obozy koncentracyjne”. Mówił: Pamiętajmy dzięki komu mamy wolność, kto o nią walczył. Dziękujmy Bogu za ich ( żołnierzy AK) odwagę i za ich system wartości, w którym najważniejsze były Bóg i Ojczyzna”.

We mszy świętej wzięli udział: burmistrz Szydłowca Artur Ludew, sekretarz Powiatu Krzysztof Bernatek oraz przedstawiciele rodzin poległych żołnierzy: Dąbrowskich i Stankiewiczów. Warto wspomnieć, że w latach 1942-1944 parafia Wysoka, była parafią partyzantów z Pierwszego Patrolu Dywersyjnego założonego i dowodzonego przez ppor. „Roberta” Mieczysława Hoffmana, w ostatnim okresie działania zaś dowodzonego przez por. „Rozłoga” Jerzego Sztajgerwalda. Proboszczem i opiekunem żołnierzy AK był wówczas ks. Piotr Wysocki. Kapelanem niepodległościowego podziemia był wyświęcony w 1940 roku, wikariusz w parafii Wysoka ks. Józef Słaby ps. „Skład”.
Patrol liczył około 30 żołnierzy, w końcowym etapie działania w 1944 roku, w związku z akcją Burza, stan liczbowy powiększył się do 60 żołnierzy. W okresie swego działania Patrol przeprowadził szereg akcji, w tym 3 w Szydłowcu.

Uroczystości rocznicowe kontynuowano w Publicznej Szkole Podstawowej im. Generała Grota Roweckiego, gdzie Burmistrz Szydłowca, złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą Patrona Szkoły - Komendanta Głównego Armii Krajowej. Uczniowie zaprezentowali zgromadzonym gościom montaż słowno-muzyczny pt. „Naród bez historii, błądzi jak człowiek bez pamięci”. Uroczystości zakończył symboliczny poczęstunek, przy którym wspomniano i rozmawiano o polskiej historii i polskich bohaterach.

Organizatorami rocznicowych uroczystości patriotyczno-religijnych byli: Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, Prezes Koła w Szydłowcu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Zofia Pawlak, Dyrektor PSP w Wysokiej Małgorzata Kwietniewska-Jakubowska oraz Proboszcz parafii Św. Mikołaja w Wysokiej ks. Andrzej Madej .


Dodaj Komentarz