Przegląd Małych Form Teatralnych

Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu, wspólnie z Zespołem Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, po raz kolejny zorganizowała „Przegląd Małych Form Teatralnych – Profilaktyka, a Teatr”. Trzecia już edycja konkursu odbyła się 24 maja 2011 roku w sali widowiskowej Zespołu Szkół im. KOP. Wzorem lat ubiegłych patronat honorowy objął Przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski.

Impreza została zgłoszona do programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” wpisanego w Bank Dobrych Praktyk rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” i otrzymała zgodę na użycie logotypu „Wspiera nas PaT”.

Na przegląd przybyło zacne grono zaproszonych gości, między innymi przedstawiciele władz i instytucji samorządowych oraz wojewódzkich, dyrektorzy szkół, pedagodzy i rzesza młodzieży. W spotkaniu licznie wzięli udział również funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu na czele z Komendantem Powiatowym Policji, kom. Jarosławem Popczyńskim, a także reprezentacja Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu z Zastępcą Naczelnika Wydziału, komisarz Dorotą Pater. Gościem specjalnym konkursu był sam twórca programu „PaT”, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do spraw promocji, bezpieczeństwa i kontaktów z organizacjami pozarządowymi, inspektor Grzegorz Jach. Spektakle profilaktyczne ilustrujące problemy młodych ludzi były prezentowane przez uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu szydłowieckiego. W przeglądzie rywalizowały grupy teatralne z Orońska, Chlewisk, Jastrzębia, Mirowa i Szydłowca. Poziom prezentowanych przedstawień był niezwykle wysoki i dostarczył nie lada problemów dla oceniających je jurorów. Wyłonienie tegorocznego laureata nie było łatwe. Po burzliwych obradach zdecydowano się na bezprecedensowe rozwiązanie. Decyzją jury zostały przyznane dwa, równorzędne, pierwsze miejsca, które przyznano grupom teatralnym z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szydłowcu za spektakl pod tytułem „Wznieś serce nad zło”, oraz grupie z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chlewiskach za spektakl pod tytułem „Tylko, co dalej”. Trzecie miejsce zajęli uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Jastrzębiu spektaklem pod tytułem „To nie teatr, to rzeczywistość”.

Nagrody dla tegorocznych uczestników i zwycięzców konkursu zostały ufundowane przez lokalne władze samorządowe: Przewodniczącego Rady Powiatu, Starostę Szydłowieckiego, Burmistrza Miasta i Gminy Szydłowiec oraz Wójtów Gmin : Chlewiska , Mirów , Jastrząb, Orońsko. Sponsorem nagród był również dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu, Mirosław Szadkowski, który dodatkowo wyróżnił uczniów Zespołu Szkół im. KOP za udział w Wojewódzkim Konkursie Ruchu Drogowego w Radomiu. Specjalną statuetkę programu „PaT”, przywiezioną przez inspektora Grzegorza Jacha, za wspaniałą organizację i zaangażowanie w rozwój konkursu otrzymał - na ręce dyrektor Marii Michajłow - Zespół Szkół im. KOP w Szydłowcu.

Zwycięskie grupy teatralne wraz z opiekunami zostały zaproszone przez insp. Grzegorza Jacha do przedstawienia swoich spektakli podczas VI Przystanku „PaT”, który odbędzie się w dniach 5-10 lipca w Kadzidle koło Ostrołęki. Całą zgromadzoną młodzież inspektor Jach zachęcał do uczestnictwa w przystanku. Nasz gość specjalny wyróżnił ponadto uczniów Zespołu Szkół im. KOP za humorystycznie przedstawienie pt. „Sierotka Marysia historia prawdziwa ” ze specjalnym prawem występu podczas tegorocznego przystanku „PaT”.

Tegoroczny przegląd zakończyły pamiątkowe zdjęcia i nagrody. Ta forma działań profilaktycznych zainspirowana przez policjantów szydłowieckiej komendy, z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród miejscowej młodzieży. W tym roku spektakle obejrzało około 450 osób.


Dodaj Komentarz