Polsce wierni. Szydłowieckie obchody 78. rocznicy powstania państwa podziemnego

W Szydłowcu 26 września odbyły się obchody 75 rocznicy powstania polskiego państwa podziemnego. Jedynej tego typu organizacji państwowej, w zniewolonej przez okupacyjne wojska niemieckie Europie. Uroczystości rozpoczęły się w szydłowieckiej farze. Mszę świętą w intencji osób zaangażowanych w działalność podziemnych struktur państwowych odprawił i kazanie wygłosił ks. kan. Bogusław Mleczkowski. W Eucharystii wziął udział wicewojewoda mazowiecki Dariusz Piątek oraz przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gminy z przewodniczącym Rady Powiatu Markiem Sokołowskim i wiceburmistrzem Szydłowca Krzysztofem Ziółkowskim.

W trakcie obchodów przy obelisku dedykowanym poległym z rąk okupanta Polakom w Parku Niepodległości, modlitwę za Ojczyznę i jej obrońców odmówił ks. Krzysztof Nowosielski. Następnie głos zabrała Zofia Pawlak, przewodnicząca szydłowieckiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Przewodnicząca Pawlak przypomniała słowa z Testamentu Polski Walczącej: „Od września 1939 roku naród polski toczy śmiertelny bój o swój biologiczny byt i o swe ideały historyczne. Stał on zawsze na gruncie pokoju i wolności, poszanowania praw jednostki religijnej. Rozdarty przez mocarstwa zaborcze, niszczony systematycznie przez 150 lat, nie złożył broni, walcząc wszędzie i nieprzerwanie z systemem gwałtu, pod hasłami: "wolni z wolnymi i równi z równymi", oraz "za wolność waszą i naszą".

Do licznie zgromadzonych uczestników uroczystości, w tym dzieci i młodzieży szkolnej przemówił także wicewojewoda D. Piątek.

Następnie delegacje, w tym delegacje kombatantów złożyły pod obeliskiem pamięci wiązanki kwiatów. Uroczystość poprowadziła dyrektor SzCKiS Małgorzata Bernatek, a ubogaciły ją swą grą Miejska Orkiestra Dęta i swoją obecnością liczne poczty sztandarowe.

Wicewojewoda Piątek, delegacje Organizatora i kombatantów złożyły wiązanki kwiatów pod obeliskiem w Korzonku, upamiętniającym męczeńską śmierć 14 polskich patriotów.

Akademię okolicznościową pod hasłem ”My z niego wszyscy”, przygotowali uczniowie klasy VI b Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im Jana III Sobieskiego w Szydłowcu. Program artystyczny w wymowny sposób przypomniał heroizm i bohaterstwo tych, którzy walczyli za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny.

W trakcie akademii było trochę historii, poezji a najwięcej żołnierskiej piosenki. Na scenie przypomniano publiczności, że: ludzie tacy sami jak my, mający swoje plany i marzenia, które zburzyła wojna, przystąpili do walki. Dzięki nim, my dzisiaj możemy żyć w wolnym kraju i mówić w języku polskim. O tym należy pamiętać.

Warto zaznaczyć iż zdanie „My z niego wszyscy" to oficjalne hasło Instytutu Pamięci Narodowej i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej do którego dołączyło się Ministerstwo Edukacji Narodowej. MEN przyłączając się do apelu zachęcał wszystkie szkoły aby 26 września, w przeddzień rocznicy, przypomniały uczniom o dziele Polski Podziemnej.

Na apel odpowiedziała również szydłowiecka Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, która zawsze bardzo chętnie angażuję się w uroczystości upamiętniające tak ważne wydarzenia a uczniowie klasy artystycznej pod kierownictwem Pani Grażyny Olesińskiej wielokrotnie już wprowadzili widownię we wzruszenie i skłonili do refleksji.

Uroczystość zakończona została przemówieniem i podziękowaniami pani Grażyny Olesińskiej wicedyrektor PSP im. Jana III Sobieskiego oraz przedstawicieli Światowego Związku Armii Krajowej, Koła w Szydłowcu pani Zofii Pawlak oraz pana Tomasza Krzemińskiego.


Dodaj Komentarz