Pamiętali o żołnierzach niezłomnych ze zgrupowania WIN

Pod szydłowieckim pomnikiem żołnierzy i konspiratorów Zgrupowania Wolność i Niezawisłość, odbyła się dziś krótka, miejska uroczystość związana z Narodowym Dniem Żołnierzy Niezłomnych. Zebrani oddali hołd bohaterom antykomunistycznego powstania i walki o wolną i niepodległą Ojczyznę. Modlitwę za nich poprowadził ks. Norbert Skawiński. Obchody kontynuowano w Publicznym Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika, gdzie uczniowie zaprezentowali montaż słowno- muzyczny zatytułowany „Ostatnie Polskie Powstanie”. Wiersze, fragmenty listów i pamiętników żołnierzy niezłomnych oraz utwory muzyczne o tematyce patriotycznej.

Obchody w parku Niepodległości, rozpoczęły się w Parku Niepodległości odegraniem Hymnu Państwowego. Robert Górlicki wicedyrektor PG im. Mikołaja Kopernika powitał zgromadzonych: poczty sztandarowe, kombatantów przedstawicieli samorządu, młodzież szkolną i mieszkańców. Do zebranych przemówił burmistrz Artur Ludew, który przypomniał kim byli żołnierze wyklęci i podkreślił obowiązek pamięci o nich. Następnie głos zabrała prezes Światowego Związku AK Koło Szydłowiec Zofia Pawlak, która podkreśliła znacznie pielęgnowania pamięci o żołnierzach wyklętych i opowiedziała o bohaterach z naszego terenu. Modlitwę za żołnierzy i konspiratorów WiN, poprowadził ks. Norbert Skawiński.

Pod tablicą upamiętniającą żołnierzy wyklętych wiązanki biało czerwonych kwiatów złożyli: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Szydłowiec. Burmistrz Szydłowca Artur Ludew oraz radni Rady Miejskiej Józef Jarosiński, Arkadiusz Sokołowski, Maciej Kapturski i Tadeusz Rut. Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki wraz z radnym Rady Powiatu Cezarym Sierawskim. Panowie Komendanci: Komendant Powiatowy Policji Jacek Różański i Komendant Powiatowej Straży Pożarnej Krzysztof Banaszek. Młodzież z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Szydłowcu oraz uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 im Mikołaja Kopernika. Na zakończenie trębaczki z Miejskiej Orkiestry Dętej odegrały utwór zatytułowany „Cisza”.

W mosiężnej tubie umieszczonej przed rokiem w postumencie, zapisane są nazwiska osób z terenu dawnego powiatu szydłowieckiego, w tym tych którzy zginęli w walce, bądź z wyroku komunistycznych sądów skazani zostali na śmierć. Byli to: plutonowy Ryszard Szeloch ps Kruk urodzony 21 stycznia 1926 roku w Sadku. Poległy w starciu z grupa operacyjną UB-KBW 31 stycznia 1949 roku. strz. Stanisłąw Stefański ps „Sowa” urodzony 4 lutego 1926 roku w Szydłowcu. Poległy w czasie starcia z grupą operacyjną UB-KBW 29 stycznia 1949 roku. Józef Stankiewicz ps „Zenit” ur. 11 sierpnia 1926 roku skazany wyrokiem sądu na karę śmierci. Wyrok wykonano 3 sierpnia 1946 roku. Józef Żurowski ps. „Modrzew” z Soszyna. który zginął 11 lipca 1946 roku w starciu z grupa operacyjną UB-KBW. Tadeusz Kepczyński „Brzoza”, z Łazisk ur. 4 lutego 1922 roku. Poległy w lipcu 1946 roku, czasie ucieczki podczas próby aresztowania. Marian Lużyński ps „Salwa”, pochodzącego z Wieniawy. Zginął w czasie starcia z grupa operacyjna UB-KBW. Bolesław Ilczyński z Wośnik ps „Brzoza ur. 16 kwietnia 1925 roku. Skazany na karę śmierci przez sąd wojskowy. Wyrok wykonano 3 sierpnia 1946 roku. St. strz. Marian Jaworski ps „Szybki” z Sadku. urodzony 14 kwietnia 1922 roku. Skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 14 kwietnia 1949 roku. ppor. Marian Sadowski ps. „Dzida”, zginął w 1949 roku w niejasnych okolicznościach, w Rybiance, przeżył 24 lata.


Dodaj Komentarz