Obchody rocznicowe w partyzanckiej wsi

W niedzielę 17 września w dawnej wsi Stefanów w powiecie przysuskim, odbyły się uroczystości związane z 73. rocznicą bitwy stoczonej tutaj przez 25. i 72. Pułk Piechoty Armii Krajowej i z 65 rocznicą wysiedlenia wsi Stefanówi i Budy, przez władze komunistyczne. Uroczystości otworzyły występy artystyczne młodzieży. Po nich przy pomniku upamiętniającym wydarzenia sprzed lat odprawiona została msza święta. Podczas koncelebrowanej mszy świętej kazanie wygłosił kapelan ŚZŻAK i NSZZ Solidarnośc ks Stanisław Sikorski.

W czasie uroczystości odznaczono medalem |Za Zasługi dla ŚZŻAK, osoby wyróżniające sie w zachowaniu pamięci i tradycji Armii Krajowej. Odznaczenia wręczył prezes ŚZŻAK w Radomiu Leon Etwert. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablica pamiatkową. Odbył sie apel poległych z salwą honorową pododdziału Policji.

Oprawę religijnych i patriotycznych uroczystości, zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji KGP pod batutą mł. insp. Janusza Trzepizura. W uroczystościach jak co roku wzięli potomkowie i dawni mieszkańcy Stefanowa i Bud, kombatanci, przedstawiciele instytucji, poczty sztandarowe, młodzież z Liceum Kadetów w Lipinach, mieszkańcy okolicznych miejscowości, strzelcy, leśnicy i samorządowcy. Nie zabrakło również przedstawicieli służb mundurowych: policjantów, przedstawicieli Straży Granicznej i Slużby Więzinnej.

W obchodach wziął udział Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Tomasz Michułka oraz Jego Zastępca insp. Kamil Borkowski i Komendant Powiatowy Policji w Przysusze insp. Adam Czyżewski., starosta przysuski Marian Niemirski i wójtowie z gmin powiatu przysuskiego.

Stefanów to nieistniejąca już partyzancka wieś niedaleko Gielniowa, w powiecie przysuskim. W 1944 r. pod Stefanowem rozegrała się bitwa partyzantów z 25. i 72. Pułku Armii Krajowej. Koncentracja znacznych sił stanowiła zagrożenie dla 9. armii niemieckiej, utrzymującej stanowiska na linii Wisły, przeciw oddziałom Armii Czerwonej i I. Armii Wojska Polskiego.

26 września 1944 roku doszło do zwycięskiej bitwy, w której Niemcom zadano poważne straty. Wycofujące się oddziały zdążyły jednak spacyfikować wsie w rejonie Gielniowa. Spalono Budy i Stefanów. Ludność Stefanowa zdążyła uciec do pobliskich lasów. Po wojnie mieszkańcy odbudowali wieś, jednak władze komunistyczne w 1952 r. wysiedliły mieszkańców Stefanowa, w rejon Wrocławia, Legnicy, Słupska i Olsztyna, a znajdujące się we wsi zabudowania zrównały z ziemią. Pretekstem była budowa poligonu. Ten jednak tu nie powstał. Dziś teren dawnej wsi porośnięty jest lasem. Przy symbolicznym pomniku upamiętniającym wydarzenia sprzed lat, co roku odbywają się patriotyczne uroczystości.


Dodaj Komentarz