Akademia przedsiębiorczości w praktyce

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krogulczej Suchej miejscowości położonej w gminie Orońsko, realizują od ubiegłego roku zajęcia w ramach programu szkolna Akademia Przedsiębiorczości. * czerwca w ramach szkolnej wycieczki poznały firmę Comes. W drodze do Sadku zobaczyły także stację kolejową w Szydłowcu i mogły poznać jej historię.

Zajęcia z przedsiębiorczości, na co dzień prowadzi pani Annę Mosiołek, ich cel to przybliżenie dzieciom podstaw przedsiębiorczości i gospodarki oraz znaczenia Różnych zawodów. W ramach praktycznego zdobywania wiedzy, dzieci poznają różne instytucje, urzędy i przedsiębiorstwa działających na terenie powiatu szydłowieckiego. Jednym z poznanych przedsiębiorstw była właśnie Spółka Comes. Dzieci z opiekunami zwiedziły Zakład Produkcyjny zlokalizowany w Sadku koło Szydłowca i siedzibę firmy w Szydłowcu. Mogły zobaczyć jak działa jeden z pojedyńczych elementów systemu gospodasrczego, jakim jest przedsiębiorstwo produkcyjne. System gospdarczy w skali kraju, tworzą różne podmioty gospodarcze, konsumenci jako podmioty gospodarujące oraz skarb państwa i banki. Comes to mający silna markę producent urządzeń zabawowych i wykonawca Placów Zabaw dla dzieci i młodzieży.

Uczniów jak mozna było przewidzieć, od razu zainteresowały urządzenia zabawowe. Iteresował ich także proces produkcji oparty o nowoczesne maszyny i programy inżynieryjne. Po zwiedzaniu zakładu produkcyjnego, prezes Marek Sokołowski zaprosił gości, na mały poczęstunek w sali konferencyjnej Spółki.

Z dziećmi na wycieczce w Szydłowcu byli oczywiście i ich opiekunowie: dyrektor szkoły Wanda Pysiak, nauczycielki Jadwiga Jedlińska i Sylwia Stanisławek oraz prezes Stowarzyszenia prowadzącego szkołę Roman Wożniak. Dzieci wróciły zadowolone do rodzinnej miejscowości, mając nadzieję że takie kolorowe i atrakcyjne zabawki będa także w ich miejscowości.


Dodaj Komentarz