Tagi: , ,

Abp Depo na czele Rady ds. Środków Społecznego Przekazu

Wspólne orędzie Kościoła katolickiego w Polsce i prawosławnego w Rosji, katecheza w szkole, rozpoczynający się Rok Wiary oraz nowa ewangelizacja – to główne tematy obrad rozpoczętego dziś 358. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu we Wrocławiu. Biskupi ustalili, że tegoroczny Dzień Papieski obchodzony będzie 14 października pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Rodziny” i przyjęli list pasterski z tej okazji, który zawierać będzie m.in. apel o politykę rodzinną w Polsce wobec kryzysu demograficznego w dramatycznej skali, jaki nas czeka – poinformował KAI kard. Kazimierz Nycz, przewodniczący Rady Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Biskupi wybrali dziś nowego przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu – abp. Wacława Depo.

Metropolita częstochowski zastąpił abp. Sławoja Leszka Głódzia, który pełnił tę funkcję przez dwie kadencje. Dyrektorem Caritas Polska został na kolejną 5-letnią kadencję ks. Marian Subocz.

Na katolicko-prawosławne orędzie o pojednaniu narodów oczekuję z dużą nadzieją – powiedział dziś KAI abp Józef Michalik. Dokument przygotowywany przez Konferencję Episkopatu Polski i Rosyjski Kościół Prawosławny będzie podpisany 17 sierpnia w Warszawie. Abp Michalik dodał, że dokument będzie dotyczył m.in. „perspektyw głębszego braterstwa między chrześcijanami i narodami”. Ocenił też, że jest to „wyraz odwagi” patriarchy Cyryla i całego Kościoła prawosławnego. Jest to także, dodał przewodniczący KEP, „wyraz posłuszeństwa ze strony Kościoła prawosławnego w Rosji i Kościoła katolickiego w Polsce wobec słów Pana Jezusa, że mamy być braćmi, że to zobowiązuje”. Orędzie to – podkreślił rzecznik Episkopatu ks. Józef Kloch – jest czymś przełomowym. Jest ono owocem trzyletniej pracy przedstawicieli naszego Kościoła i Patriarchatu Moskiewskiego. Dialog ten został rozpoczęty wizytą grupy mnichów z prawosławnego Monasteru Nilskiego w Polsce, na terenie którego podczas wojny byli więzieni polscy oficerowie, zamordowani później w Twerze. Orędzie zawierać będzie refleksję historyczną wokół tego, co działo się miedzy naszymi narodami na przestrzeni wieków, wezwanie do wzajemnego przebaczenia win oraz pojednania, wezwanie do kontynuacji dialogu oraz do wspólnego świadectwa obu Kościołów wobec wyzwań, jakie stwarza otaczający świat i dzisiejsza Europa.

Tegoroczny Dzień Papieski obchodzony będzie 14 października pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Rodziny”. List z tej okazji, który będzie czytany w każdej parafii, podejmuje trzy sprawy. Jest to potrzeba jasnej definicji małżeństwa jako trwałego związku kobiety i mężczyzny, co we współczesnym świecie bywa coraz częściej podważane, sprawa ochrony życia oraz potrzeba dzietności rodzin. „A w tej sferze sytuacja jest dramatyczna, gdyż Polska pod kątem dzietności znajduje się obecnie na 209. miejscu wśród 222 krajów świata” – wyjaśnił metropolita warszawski. „W związku z tym list zawierać będzie bardzo poważny apel o politykę rodzinną w Polsce, o co zresztą upominał się już 21 lat temu Jan Paweł II w swej homilii w Kielcach, a który to apel wciąż pozostaje w sferze postulatów do realizacji” - dodał. Kardynał zapowiedział, że każda polska parafia przed Dniem Papieskim otrzyma specjalny zestaw katechez, które prezentować będą naukę Jana Pawła II o rodzinie. „Ubolewam nad tym, że te katechezy o ludzkiej seksualności, które Jan Paweł II w pewnym sensie przywiózł z Krakowa do Rzymu „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”, są mało znane. To prawda, że nie są one proste, ale mają fundamentalne znaczenie i koniecznie tym razem powinniśmy do nich powrócić” – dodał.

Kościelna Caritas – jak podkreślił po swoim ponownym wyborze ks. Subocz – powinna zwracać uwagę przede wszystkim na wartości duchowe, docenienie człowieczeństwa w potrzebującym, a nie tylko koncentrować się na pomocy materialnej bądź medycznej. Bowiem często człowiek, który utracił wartości duchowe, popada także w trudności materialne. „Caritas więc zawsze powinien się identyfikować z Chrystusem, także z Chrystusem obecnym w osobach ubogich, chorych czy niepełnosprawnych” – dodał. Bazą Caritas – zdaniem ks. Subocza – winna być diecezja oraz parafia i tam Caritas powinien przede wszystkim działać. Dodał, że może być trudno z funduszami, ale wtedy też Caritas może pomagać, tworząc kuchnie dla ubogich czy inne formy pomocy, choćby dla ludzi bezdomnych. „O ile ze strony Caritas będzie autentyczne świadectwo, ludzie zawsze dadzą pieniądze, nawet ci ubodzy” – powiedział. Dodał, że Caritas nie powinna zastępować pomocy do jakiej zobowiązane jest państwo, ale tę pomoc uzupełniać, uzupełniając tę pomoc o wymiar bardziej ludzki i duchowy. Ks. Subocz spodziewa się, że coraz więcej ludzi będzie zwracać się o pomoc. Takie bowiem sygnały dochodzą z państw ogarniętych kryzysem, choćby z Hiszpanii czy z Włoch i tak też będzie pewnie w Polsce. Do tego dojdą problemy związane ze starzeniem się społeczeństwa polskiego, co jest nieuchronne w sytuacji zapaści demograficznej. A tymi najsłabszymi, którzy będą cierpieć najbardziej podczas pogłębiającego się kryzysu demograficznego są ludzie chorzy, starzy i dzieci.

„Musimy oprzeć się na prawdzie, prawdzie, która rodzi zaufanie wzajemne, a zaufanie prowadzi nas do wspólnoty!” - te słowa Jana Pawła II powinny przyświecać pracy ludzi mediów – powiedział w wywiadzie dla KAI nowy przewodniczący Rady Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu, abp Wacław Depo.


Dodaj Komentarz