40 lecie rodzinnego zespołu ludowego z Korzyc

Zespół Ludowy z Korzyc związany z umuzykalnioną rodziną Wyrwińskich świętuje dziś "40 urodziny". W kościele parafialnym w Wysokiej ks. Stefan Sochaj celebrował mszę świętą w intencji Zespołu.

W kazaniu nawiązując do słów Pana Jezusa z przypowieści o talentach: ks. S. Sochaj mówił: osoby tworzące zespół dobrze wykorzystały otrzymany talent do recytowania, śpiewu i tańca, aby ubogacać i radować innych. Życzył także młodych następców aby kontynuowali tradycje rodziców i dziadków.

W uroczystości w Domu Weselnym w Wysokiej wzięli udział liczni przedstawiciele gminy Szydłowiec z burmistrzem A. Jarzyńskim i przewodniczącym Rady Miejskiej Markiem Zdziechem. Burmistrz A. Jarzyński podziękował paniom i panom z Zespołu za wspaniałe reprezentowanie gminy Szydłowiec, na wielu konkursach folklorystycznych, przekazał także bogate upominki rzeczowe i finansowe.

W imieniu samorządu powiatowego życzenia dla Zespołu i upominek przekazał przewodniczący Rady Powiatu. M. Sokołowski. Życzeń było bardzo, gdyż blisko 80 gości uczestniczyło w rocznicowym świętowaniu.

Szczególnie interesujące życzenia na ludowo wyśpiewały koleżanki z innych zepołów uczestniczących w święcie. Wśród gości był także radny Sejmiku Mazowieckiego Bogumił Ferensztajn. Goście jak na biesiadzie przystało zasiedli do stołów, skoczne takty muzyki wzywały jednak do tańca. Ruszono więc w tany i zabawa trwa, wszak są powody do świętowania.Zespół śpiewaczy z Korzyc to przekazywana z pokolenia na pokolenie tradycja rodziny Wyrwińskich, to zamiłowanie do wspólnego muzykowania, prostych ludowych rytmów i wyśpiewywania nieskomplikowanym językiem wspólnych radości i kłopotów. Wszystko zaczęło się z inicjatywy przodków Józefa Wyrwińskiego. Antoni Wyrwiński w młodym wieku zaczął grać na harmonii pedałowej, a jego brat Adam - na skrzypcach. Razem ogrywali wesela i zabawy, wykonując wyłącznie muzykę ludową. W 1965 roku utworzona została kapela i zespół śpiewaczy, w którym od początku śpiewała żona Adama - Helena Wyrwińska. Później dołączył do nich także syn Adama Wyrwińskiego, Józef. W skład zespołu weszły śpiewaczki – córka Adama i Heleny Wyrwińskich - Danuta Malmon, żona Józefa Wyrwińskiego Magdalena oraz Elżbieta Adamus i Krystyna Kaleta, które do tej pory grają i śpiewają na różnych występach i festynach. Obecnie w skład zespołu wchodzą także Marian i Stanisław Maj.

Zespół Rodzinny z Korzyc, znany także jako „Kapela Wyrwińskich” już 40 lat promuje muzyczną tradycję Ziemi Szydłowieckiej, a wszystkie słowa uznania i gratulacje, które jego członkowie usłyszeli podczas jubileuszu, świadczą o roli, jaką odgrywa w życiu kulturalnym naszej małej ojczyzny.


Dodaj Komentarz