10. rocznica utworzenia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

Mszą św. w katedrze polowej 6 września w Warszawie funkcjonariusze i pracownicy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zainaugurowali obchody 10. rocznicy utworzenia oddziału. Eucharystii przewodniczył ks. płk Zbigniew Kępa, dziekan Straży Granicznej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele powiatu szydłowieckiego, od 2007 roku współpracującego z NwOSG w ramach zawartego porozumienia: nauczyciele ppłk. rez Roman Rejczak i Jolanta Kubik oraz uczniowie z pocztu sztandarowego Zespołu Szkół im. KOP oraz przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski.

W katedrze polowej w obecności pocztów sztandarowych modlili się funkcjonariusze i pracownicy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej wraz z komendantem płk. SG Mariusze Piętką, i jego zastępcami, byli oficerowie i pracownicy oddziału, przedstawiciele wojska, Komendy Głównej Policji, Warszawskiej Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Służby Celnej, weterani i kombatanci, a także wychowawcy i młodzież z zaprzyjaźnionych szkół patronackich.

W homilii ks. płk Zbigniew Kępa podkreślał, że każda rocznica jest okazją do wspomnień, do dziękczynienia i do podejmowania planów na przyszłość. - Myślę dzisiaj z wdzięcznością o komendantach emerytach tegoż oddziału, o zastępcach komendanta oddziału, naczelnikach wydziału o wielu funkcjonariuszach i pracownikach cywilnych – mówił. - Czynili to co dobre, oddali swe siły, zdolności i talenty na służbę Ojczyźnie, wiernie wypełnili swoje obowiązki dlatego żyją teraz spokojnie i nie obawiają się, że pewnego dnia ktoś zastuka do ich drzwi, aby zapytać o wydarzenia z przeszłości. Dziś są razem z nami, aby cieszyć się osiągnięciami oddziału – dodał ks. Kępa.

Kaznodzieja nawiązał do Ewangelii św. Łukasza (Łk, 5, 33-39), w której Jezus poucza nas: „Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków; w przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki się zepsują” (Łk 5, 37). - W działalności służbowej dochodzą nowe problemy, nowe zagrożenia dla państwa i obywateli, na które musimy zareagować. Dlatego też potrzebne są nowe struktury, nowe formy działania. Nie możemy się przywiązywać tylko do tego, co było w przeszłości – zauważył ks. Kępa. Podkreślił, że funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej powinni „zachować gotowość do reagowania na to, co przynosi życie”. - Taką właśnie postawę człowieka Chrystus nazywa czuwaniem. Czuwać, to znaczy właściwie zareagować na przychodzące zdarzenie. To znaczy przygotowywać się, by zagrożenia nas nie zaskoczyły – przypomniał.

Eucharystię koncelebrowali ks. kmdr Ryszard Preuss, kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz ks. Władysław Napiórkowski, kapelan Grupy Rekonstrukcyjnej 24. Baonu KOP „Sejny”. Podczas Eucharystii słowa modlitwy i podziękowania skierowali również bp Mirosław Wola, naczelny kapelan wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego i ks. plut. SG Piotr Nestoruk z Prawosławnego Ordynariatu Polowego. Obecny był również ks. Kornel Undas, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Mikołowie. Liturgię Mszy św. uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza.

Po zakończeniu Eucharystii delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944. Następnie kolumna złożona z funkcjonariuszy i pracowników oddziału, a także zaproszonych gości prowadzona przez Kompanię Honorową Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Orkiestrą Reprezentacyjną przemaszerowała ulicami Długą, Kilińskiego i Podwale na plac Zamkowy, by wziąć udział w dalszych uroczystościach. Wręczono medale i wyróżnienia za zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przedstawicielom służb mundurowych, instytucji państwowych i placówek oświatowych. Zaprezentowano pokaz musztry paradnej Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej oraz koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza. Przygotowano także wystawy przedstawiające, m. in. historyczne umundurowanie oraz fotografie ukazujące funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w codziennej służbie. Szczególną atrakcję stanowiła prezentacja umiejętności i wyszkolenia funkcjonariuszy z Wydziału Zabezpieczenia Działań oraz akcji przeprowadzanych przez funkcjonariuszy z Grup Interwencji Specjalnych. Odbyło się również spotkanie z powstańcami warszawskimi oraz bohaterami filmu „Radosław” w reżyserii Małgorzaty Bramy.

Jubileuszowi towarzyszyły imprezy zorganizowane w placówkach Straży Granicznej w Bydgoszczy, Łodzi i Kielcach, podczas których mieszkańcy mogli zapoznać się z pracą Straży Granicznej, zobaczyć samochody używane przez formację, sprzęt techniki kryminalistycznej oraz ten wykorzystywany przez funkcjonariuszy wykonujących zadania specjalne. Zainteresowani służbą w Straży Granicznej mogli dowiedzieć się jak spełnić swoje marzenia o dołączeniu do formacji. Dodatkowymi atrakcjami były pokazy tresury psów służbowych.

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej rozpoczął swoją działalność 15 września 2004 r. Jego powstanie zostało podyktowane koniecznością przejęcia zadań Straży Granicznej w województwach wewnętrznych przez terenowy organ administracji, analogicznie do oddziałów działających na granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Do jego zadań należy rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń związanych z nielegalnym przekraczaniem granicy RP, przewożeniem przez granicę państwową towarów, wyrobów akcyzowych, środków odurzających, broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz dóbr kultury. Funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzają kontrolę legalności pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP, ochraniają szlaki komunikacyjne o szczególnym znaczeniu międzynarodowym oraz przeciwdziałają próbom przemytu i zagrożeniu terroryzmem.

W ciągu minionej dekady Nadwiślański Oddział Straży Granicznej ujawnił nielegalne towary o szacunkowej wartości blisko 100 mln złotych. Funkcjonariusze zatrzymali blisko 14 tysięcy osób za popełnione przestępstwa. Dokonali blisko 51 mln odpraw granicznych pasażerów przekraczających granice państwa. Zadbali o bezpieczeństwo ponad 33 milionów pasażerów, którzy przekraczali punkty kontroli na wszystkich lotniskach będących w naszej odpowiedzialności służbowej.

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej jest jedyną jednostką organizacyjną formacji nie mającej bezpośredniego styku z granicą państwową. Swoim zasięgiem działania objął województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie, świętokrzyskie, wielkopolskie i mazowieckie. W strukturze oddziału znajdują się placówki Straży Granicznej: Bydgoszcz, Kielce, Łódź, Warszawa, Modlin oraz Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Lesznowoli.

Od 21 grudnia 2006 r. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie nosi zaszczytne imię Powstania Warszawskiego - największego wystąpienia zbrojnego Polskiego Państwa Podziemnego.

źródło: www.ordynariat.pl


Dodaj Komentarz