II Szydłowiecki Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych organizacje: Młodzież Wszechpolska z Szydłowca i NaRodowy Szydłowiec już po raz drugi zorganizowały w naszym mieście marsz ku czci bohaterów podziemia antykomunistycznego.. Uczestnicy obchodów – około 150 osób, 28 lutego o godz. 14 wyruszyli z Rynku Wielkiego, skąd ulicami Kilińskiego i Kościuszki przeszli do Parku Niepodległości.

Przy tablicy upamiętniającej żołnierzy i konspiratorów WiN z terenu Miasta i powiatu szydłowieckiego: Burmistrz Szydłowca Artur Ludew ( z synem) i ze Społecznym Opiekunem Miejsc Pamięci Narodowej Markiem Sokołowskim, i z Zofią Pawlak – Prezes Szydłowieckiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, złożyli wiązanki z kwiatów i zapali znicze przy pomniku Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość i przy Krzyżu Katyńskim.

Następnie uczestnicy marszu przeszli ulicą Zamkową na wyspę, gdzie na schodach galeryjnych Zamku odśpiewano Hymn Narodowy.