Tagi:

Aby Duch Święty oświecał kardynałów

Kardynałowie już wkrótce będą decydować o wyborzez następcy św. Piotra. Międzynarodowa organizacja Młodzi 2000 zachęca do modlitwy za kardynałów biorących udział w tym wyborze. Wchodząc na stronę www.adoptacardinal.org i wpisując swoje imię i nazwisko oraz e-mail można na czas konklawe zaadoptować jednego z kardynałów i prosić dla niego w modlitwie o światło Ducha Świętego.

W ten sposób możemy bardzo konkretnie uczestniczyć w życiu Kościoła. Po wpisaniu powyższych danych ukaże się zdjęcie naszego podopiecznego, data jego urodzenia i wyświęcenia na biskupa. Organizatorzy nie określają sposobu modlitwy, jednocześnie zachęcają, by tuż przed rejestracją krótko się pomodlić, by Duch Święty wybrał dla nas właściwego kardynała.


Tagi:

Niektórzy kardynałowie – „papabili”

Jutro (12 marca) o godz. 10.00 w bazylice św. Piotra wszyscy kardynałowie obecni w Rzymie odprawią po łacinie Mszę św. w intencji wyboru papieża (Missa Pro Eligendo Romano Pontifice). Przewodniczyć jej będzie dziekan Kolegium Kardynalskiego, kard. Angelo Sodano. On też wygłosi po włosku homilię. Po południu, o 16.30 z Kaplicy Paulińskiej wyruszy procesja do Kaplicy Sykstyńskiej. Kardynałowie elektorzy uroczyście wejdą w niej na konklawe. Poniżej przedstawiamy (w kolejności alfabetycznej) życiorysy i krótkie charakterystyki tych kardynałów, którzy najczęściej wymieniani są przez obserwatorów jako kandydaci na papieża – tzw. papabili. W konklawe będzie uczestniczyć 115 kardynałów.

Timothy Michael Dolan (63), USA – metropolita nowojorski

Urodził się 6 lutego 1950 r. w St. Louis w stanie Missouri. Ma za sobą studia m.in. na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza w Rzymie (licencjat z teologii). 19 czerwca 1976 na kapłana wyświęcił go biskup pomocniczy St. Louis – Edward O'Meara. Uzyskał doktorat na Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie. Zajmował się historią Kościoła na tym kontynencie. W późniejszych latach był m. in. sekretarzem nuncjatury w Waszyngtonie i wykładowcą w seminarium duchownym w swym rodzinnym mieście.