Tagi: ,

Szymański: o ojcostwie pamiętajmy nie tylko w Dniu Ojca

Dzień Ojca jaki obchodzimy 23 czerwca jest okazją do podkreślenia niezastąpionej roli taty w życiu swojego dziecka. Z tej okazji życzę tatom by ich ojcostwo było źródłem satysfakcji i przekonania, że jest to wyjątkowe zadanie w ich życiu - pisze senator Antoni Szymański, socjolog, członek Zespołu ds. Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski. Publikujemy jego wypowiedź:

To prawda, że wielu ojców tego nie rozumie i nie jest zaangażowanych w rolę taty. Czasem mamy ich dzieci oczekują tylko wypełnienia przez nich roli zabezpieczenia materialnego rodziny. Problem bycia dobrym, zaangażowanym, wspierającym i wychowującym tatą, jest szczególny w przypadku rozpadów związków małżeńskich i konkubenckich, które są coraz częstsze i łatwiejsze. W ich wyniku dzieci pozostają z jednym z rodziców, najczęściej z matką. W Polsce setki tysięcy dzieci wychowywanych jest przez samotne matki. W takiej sytuacji kontakt dziecka z ojcem jest osłabiony. Ojcowie wykonują też częściej niż matki prace wymagające opuszczenia miejsca zamieszkania czy wyjazdów na dłuższy czas za granicę, by utrzymać rodzinę – nie ułatwia to kontaktu z dziećmi i bycia ojcem. Media mogłyby wiele w tej sprawie zrobić ukazując niezastąpioną rolę ojców i skutki wychowywania dzieci bez ojców. Najwyższy też czas by ojcostwo zostało dostrzeżone w polityce społecznej państwa, które powinno wspierać ojcostwo i trwałe związki ze względu na dobro dzieci.

W czasie, gdy samotne wychowywanie dzieci staje się coraz większym problemem, konieczne jest podkreślanie, że dla rozwoju dziecka ważny jest udział w ich wychowaniu obojga rodziców, mamy i taty. Dzieci wychowywane bez troskliwego, zaangażowanego w ich wychowanie ojca, mają m.in.: większe problemy w nauce, częściej sprawiają problemy wychowawcze, częściej są sprawcami lub ofiarami przemocy, są gorzej przygotowane do dorosłego życia w tym do ról rodzinnych i zawodowych, są bardziej osamotnione i w trudniejszej sytuacji materialnej, łatwiej dotykają ich różne patologie, częściej mają poczucie zagubienia, porzucenia, braku wartości czy braku poczucia sensu życia. Dlatego trzeba promować ojcostwo i dostrzegać wagę tego problemu w polityce społecznej państwa i lokalnego samorządu. Zachęcam do korzystania ze strony www.tato.net wszystkich, którzy chcą sprzyjać zaangażowanemu ojcostwu, by w ten sposób sprzyjać dzieciom i rodzinom, a w konsekwencji prawdziwemu rozwojowi społecznemu.