Tagi: , ,

Ruszyły przygotowania do wrześniowej rocznicy

W Starostwie Powiatowym 4 lipca spotkali się przedstawiciele szydłowieckiego Magistratu, Szydłowieckiego Ośrodka Kultury "Zamek”, Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej i Samorządu powiatowego. Tematem spotkania, któremu przewodniczył starosta Włodzimierz Górlicki, było wypracowanie ramowego programu uroczystości i zasad współpracy, przy organizacji 73 rocznicy Bitwy pod Barakiem i jubileuszu 5-lecia nadania Zespołowi Szkół im KOP, nowego sztandaru i imienia.

Wrześniowe uroczystości uświetni i tym razem Kompania i Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza. Planowane jest także wydanie książki popularnonaukowej na temat bitwy pod Barakiem, autorstwa dr. Jerzego Prochwicza. Incjatorem wydania książki jest Marek Sokołowski, prezes Spółki Comes.

7 września 2007 roku biskup polowy Wojska Polskiego generał dywizji Tadeusz Płoski poświęcił nowy sztandar Szkoły, w trakcie uroczystości związanych z nadaniem Szkole imienia Korpusu Ochrony Pogranicza. Tragiczna śmierć Biskupa Polowego w katastrofie pod Smoleńskiem przerwała jego ziemskie związki z Szydłowcem. Twa jednak pamięć jego obecności wśród nas. Pamięć ta zostanie utrwalona na tablicy pamiątkowej w 5 rocznicę jego pobytu, w szydłowieckiej szkole. Udział w uroczystości poświęcenia tablicy zapowiedział bp Józef Guzdek, ordynariusz wojskowy. Patronat nad uroczystością objęła Marszałek Sejmu Ewa Kopacz, Komendant Główny SG gen. bryg Sg Dominik Tracz i Biskup Polowy Wojska Polskiego JE dr Józef Guzdek.