Tagi:                                    

Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski (2009-09-17) Homilia

Homilia wygłoszona 17 września br. podczas Mszy św. przed Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie w 70. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski (2009-09-17) Homilia Boże, Mścicielu, Panie, Boże, Mścicielu, ukaż się! Powstań Ty, który sądzisz ziemię, daj pysznym odpłatę!

Jak długo występni, o Panie, jak długo będą się chełpić występni, będą pleść i gadać bezczelnie, i chwalić się będą wszyscy złoczyńcy?

Lud Twój, o Panie, depczą i uciskają Twoje dziedzictwo, mordują wdowę i przychodnia i zabijają sieroty.


Tagi:                                    

Zapraszamy do Gniezna!

Przez trzy dni o rodzinie - jako najważniejszym środowisku życia człowieka dla przyszłości Polski i Europy - rozmawiać będą politycy, ekonomiści, ludzie kultury i mediów oraz przedstawiciele Kościołów i religii. Obrady zjazdu będą koncentrować się wokół trzech filarów tematycznych – biblijnych źródeł rodziny, cywilizacyjnego sporu o rodzinę oraz refleksji: jak żyć w rodzinie. Uczestnicy będą mówić o funkcjonowaniu tej podstawowej tkanki społecznej w Europie, Kościele i w Polsce.

Ważnym tematem będzie polityka na rzecz rodziny. Polska niestety nadal jest pod tym względem pustynią i opracowanie takiej polityki jest wielkim zadaniem do wykonania. Spotkania w Gnieźnie nawiązują do Zjazdu w roku 1000, kiedy to do grobu św. Wojciecha – biskupa i męczennika – przybył cesarz niemiecki Otton III. Tradycję tę podjął w 1997 roku abp Henryk Muszyński, i podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny u grobu patrona Polski odbyło się spotkanie papieża i siedmiu prezydentów państw europejskich. szczegóły i rejestracja: www.zjazd.eu


Tagi:                                    

Radom czci św. Kazimierza, swego patrona

W najbliższy czwartek odbędą się centralne uroczystości z okazji przypadającego tego dnia odpustu św. Kazimierza - patrona miasta Radomia i diecezji radomskiej. Uroczystościom, które odbędą się w bazylice św. Kazimierza będzie przewodniczył bp Wacław Depo, ordynariusz zamojsko-lubaczowski.

Z kolei 6-7 marca odbędą się tzw. "Kaziki" - cykl imprez poświęconych patronowi miasta i diecezji. W ich programie znalazł się także II Bieg Kazików na dystansie 10 km. rm / Radom


Tagi:                                    

VIII Szydłowiecki Kiermasz Wielkanocny

W Niedzielę Palmową, 28 marca na szydłowieckim Rynku Wielkim odbędzie się po raz ósmy tradycyjny Szydłowiecki Kiermasz Wielkanocny. Jest on jest wydarzeniem kulturalnym, w którym uczestniczy coraz więcej osób, zainteresowanych kulturą ludową, tradycją i obrzędowością Świąt Wielkanocnych. To doskonała okazja, aby zaprezentować swój dorobek artystyczny, sprzedać prace, nawiązać nowe kontakty z innymi wystawcami i gośćmi kiermaszu.

W związku z tym Urząd Miejski po raz kolejny serdecznie zaprasza do udziału w kiermaszu i prezentacji swojej twórczości a także do udziału w konkursach na tradycyjne palmy i wypieki wielkanocne. Regulamin konkursów i karty zgłoszeniowe znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.szydlowiec.pl. Można ją także otrzymać w Wydziale Edukacji UM w Szydłowcu, ul.Staszica 3a.

organizator prosi o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 22 marca 2010 roku na adres:


Tagi:                                    

Będzie mniej radnych w Szydłowcu..

Z nieoficjalnych danych wynika, że z powodu spadku liczby ludności (poniżej 20 tysięcy), w gminie Szydłowiec, w najbliższych wyborach będziemy wybierać tylko 15 radnych. Obecnie w gminie Szydłowiec Rada Miejska liczy 21 radnych. Liczba ludności w powiecie szydłowieckim natomiast nadal przekracza 40 tysięcy, a to oznacza że w przyszłej radzie powiatu będzie wybieranych nadal 17 radnych. Kadencja obecnych rad samorządowych wygasa w listopadzie.


Tagi:                                    

Abp Michalik przestrzega przed satanizmem

Przed brutalnym satanizmem niektórych gier komputerowych przestrzegł wiernych w liście na Wielki Post abp Józef Michalik. Metropolita przemyski zwraca uwagę na współczesne zagrożenia działalnością Szatana. Metropolita przemyski podkreśla, że w dzisiejszym świecie potrzebna jest każdemu wielka roztropność wobec „różnych mód, które niekiedy bezmyślne, a niekiedy celowo są lansowane, aby duchowo osłabić wiarę ludzi, zironizować prawdę o istnieniu szatana, albo wprost ułatwić z nim kontakt”.

Abp Michalik zaapelował do rodziców, aby więcej uwagi poświęcili temu, co interesuje ich dzieci. Zwrócił przy tym uwagę na niebezpieczeństwo ze strony niektórych gier komputerowych, wprowadzających dziecko w atmosferę brutalnego satanizmu. „Przestrzegam także wszystkich przed lekkomyślnym posługiwaniem się wulgarnymi słowami, bluźnierstwami, przekleństwami czy złorzeczeniami, które niekiedy prowadzą nawet do jakichś praktyk satanistycznych, czarnych mszy czy zawierania paktów z szatanem, co może w efekcie spowodować zniewolenie szatańskie a nawet opętanie” – pisze abp Michalik. xpb / Przemyśl


Tagi:                                    

Polacy w czołówce pielgrzymujących do Ziemi Świętej

Polacy znaleźli się pod względem liczebności na trzecim miejscu wśród katolickich pielgrzymów i turystów odwiedzających Ziemię Świętą. Wyprzedzają ich tylko Francuzi i Włosi. Tak wynika ze statystyk opublikowanych przez izraelskie ministerstwo turystyki.

Ogólnie liczby dotyczące początku bieżącego roku dowodzą pewnego odradzania się ruchu pielgrzymkowo-turystycznego w Ziemi Świętej. W styczniu przybyło tam 11,5 tys. Francuzów, ponad 6,5 tys. Włochów, 6 tys. Polaków i ponad 3,5 tys. Brazylijczyków. Szczególnie widoczny (20-procentowy) jest wzrost liczby przybyszów w stosunku do stycznia ub. roku – miesiąca naznaczonego izraelską ofensywą w strefie Gazy. Jest on jednak także znaczący w stosunku do stycznia 2008 r. Zdaniem izraelskiego ministra turystyki, Stasa Miseżnikowa, katolicka turystyka ma wciąż duży potencjał wzrostu i jego resort ma zamiar inwestować w ten sektor, zwłaszcza gdy chodzi o promocję religijnego, historycznego i archeologicznego dziedzictwa Izraela. rv / Jerozolima


Tagi:                                    

Bp Tomasik modlił się w intencji beatyfikacji Jana Pawła II

W intencji rychłej beatyfikacji sługi Bożego Jana Pawła II modlił się biskup Henryk Tomasik podczas celebracji Mszy świętej w Grotach Watykańskich. Ordynariusz radomski podczas pobytu w Rzymie uczestniczył w audiencji generalnej Ojca Świętego Benedykta XVI. Tuż po niej spotkał się z papieżem, który wspominał m.in. swój pobyt w Radomiu w 2002 roku.

Bp Tomasik przypomniał w homilii nauczanie Jana Pawła II na temat Bożego Miłosierdzia. Mówił, że wielkość Bożego Miłosierdzia widoczna jest w Chrystusie, Który zawsze szuka człowieka i na niego czeka. Bp Tomasik zachęcał też obecnych, aby nie bali się być świadkami Chrystusa w świecie i kroczyli drogą świętości. Po zakończeniu liturgii biskup radomski przewodniczył modlitwie przy grobie Jana Pawła II o jego rychłe wyniesienie na ołtarze. We Mszy świętej uczestniczyło około 100 osób, w tym ponad dwudziestu kapłanów. Modlitwa biskupa radomskiego przy grobie Sługi Bożego Jana Pawła II miała szczególny wymiar, gdyż właśnie w Bazylice św. Piotra, z rąk Papieża-Polaka, 6 stycznia 1993 roku bp Henryk Tomasik otrzymał sakrę biskupią. W środę ordynariusz radomski uczestniczył w audiencji generalnej Benedykta XVI, która odbyła się w Auli Pawła VI. Tuż po niej biskup Tomasik spotkał się z papieżem. Podziękował za powierzone biskupstwo w Radomiu oraz przekazał wyrazy szacunku i pozdrowienia od biskupów pomocniczych, biskupa seniora, duchowieństwa, osób konsekrowanych i wszystkich wiernych. Zapewnił też papieża o modlitwie Kościoła radomskiego w intencjach Piotra naszych czasów. - Z serdecznością i radością Benedykt XVI przyjmował następcę abp. Zygmunta Zimowskiego. Ojciec Święty wspominał też Radom, gdzie gościł osiem lat temu. Na zakończenie spotkania, na prośbę bp. Tomasika, papież udzielił Apostolskiego Błogosławieństwa nowemu biskupowi radomskiemu i całej diecezji - powiedział ks. Albert Warso, kapłan diecezji radomskiej, który pracuje w Kongregacji Nauki Wiary. rm / Wartkan


Tagi:                                    

Park i wyspa zamkowa będzie jak nowa..

Urząd Miejski w Szydłowcu ogłosił przetarg na wykonanie projektu zagospodarowania Parku i wyspy zamkowej w Szydłowcu. Projekt który ma zostać wyłoniony w przetargu 31 maja 2010 roku, będzie zawierał dokumentację zakresu niezbędnych prac przewidzianych w Parku Radziwiłowskim. Zaprojektowane zostaną nowe ciągi komunikacji pieszej ( z miejscowego piaskowca), wraz z mostkami nad rzeką Korzeniówką z uwzględnieniem ich dostosowania do użytkowania przez osoby z wózkami dziecięcymi i przez osoby niepełnosprawne. Projekt ma zawierać także rozwiązania techniczne alejek, po których będą mogły poruszać się pojazdy do obsługi i konserwacji zieleni (ciągniki, samochody dostawcze).

W dokumencie zinwentaryzowana zostanie szata roślinna parku - istniejące drzew mogą być zaadaptowane do nowych założeń projektowych.

Projekt ma przewidzieć usunięcie samosiewów i przerośniętych krzewów w celu uporządkowania struktury przestrzennej terenu, - utworzy spójny, przejrzysty układ roślinny terenu; w której uzupełnienie szaty roślinnej powinno wynikać z funkcji parku. W założeniach - istniejące wokół zamku zespoły zieleni winny być rozbudowane poprzez dosadzenie drzew i krzewów, ozdobnych traw, bylin, pnączy, krzewinek, oraz pozostałych składników szaty roślinnej - jako pasów zieleni bądź ich skupisk, ich aranżacja winna być uzupełniona wprowadzeniem naturalnych elementów takich jak: skały, głazy, kamieni. Na obrzeżach parku będzie zastosowana przyuliczna zieleń izolacyjną.


Tagi:                                    

Konstytucja i wybory

Sprawa zmian w konstytucji została wpisana poprzez propozycje Donalda Tuska do debaty wyborczej. Jego propozycje zmian, polegające na radykalnym ograniczeniu kompetencji głowy państwa, były – jak to dziś wyraźnie widać – próbą eleganckiego wycofania się z wyścigu wyborczego. Jednak wyraźny sprzeciw opinii publicznej przeciwko pozbawieniu społeczeństwa prawa wyboru prezydenta Rzeczpospolitej, wyrażony w badaniach sondażowych spowodowało, że ten elegancki pretekst musiał zostać odłożony do lamusa, a rezygnacja z ubiegania się o najwyższy urząd została pozbawiona medialnego wdzięku i zapoczątkowała proces narastania politycznych turbulencji w samej Platformie.

Niemniej , pomimo rezygnacji z pomysłu wyboru głowy państwa przez Zgromadzenie Narodowe, propozycje sprowadzenia roli prezydenta do funkcji notariusza decyzji rządowo- parlamentarnych i ceremonialnych jest zawarta w platformerskim projekcie konstytucji. W ten sposób Tusk pragnie zachować sobie monopol władzy na następną kadencje, bez zagrożenia swojej pozycji podmiotowymi uprawnieniami prezydenta, nawet z własnego obozu. Temu też służyć ma swoiste „przeczołganie” kandydata na prezydenta w procedurze jego wyłaniania. Nikt nie powinien mieć najmniejszych wątpliwości, że wyłoniony kandydat tego ugrupowania, będzie przede wszystkim kandydatem Donalda Tuska i niczym więcej. Tej procedurze dyskredytacji urzędu prezydenckiego Pis przeciwstawił własny projekt konstytucji, broniący co prawda prezydenckich prerogatyw, ale ten projekt także jest przede wszystkim elementem wyborczej kampanii. Zawiera on bowiem zapisy o ochronie życia nienarodzonych dzieci w kształcie, który był zwalczany w czasie poprawek konstytucyjnych wiosną 2007 roku. Funkcja tych zapisów ma być powstrzymanie wyłonienia się prawicy chrześcijańsko-konserwatywnej, swoiste „trzymanie się prawej strony” sceny politycznej, w sytuacji liberalnie światopoglądowych deklaracji samego prezydenta, obliczonych na pozyskanie elektoratu lewicowego Pozostałe elementu obu projektów, jak np. zmniejszenie liczby posłów, czy senatorów są tylko medialną oprawą zapisów dotyczących kompetencji prezydenta. Tak więc debata konstytucyjna zamiast służyć naprawie ustroju Rzeczpospolitej, stała się tylko elementem w walce o władzę dominujących obecnie obozów politycznych.

A tymczasem jest potrzeba reformy konstytucyjnej, choć spory na linii prezydent – premier wynikają znacznie bardziej z „kultury” politycznej adwersarzy, niż z niedoskonałych zapisów obecnej ustawy zasadniczej. Otóż reforma konstytucyjna nie może być pisana pod aktualne potrzeby poszczególnych obozów politycznych, czy nawet pod potrzeby poszczególnych polityków. Taka metoda pisania konstytucji jest jedynie dowodem pogardy dla państwa i społeczeństwa. Konstytucja musi odpowiadać na potrzeby ustrojowe narodu do wyłonienia sprawnego przywództwa narodowego, zdolnego do budowania siły i dobrobytu państwa polskiego i jego pozycji we współczesnym świecie. Konstytucja musi wyrastać z dziedzictwa aksjologicznego i kulturowego naszego narodu i odpowiadać na główne cywilizacyjne i polityczne wyzwania naszej epoki. Musi potwierdzać chrześcijańską tożsamość naszego narodu i państwa, oraz budować ustrój, który pozwoli naszemu narodowi w pełni wykorzystać szanse przed którymi stoimy i zminimalizować zagrożenia rysujące się na politycznym horyzoncie. Zasadniczym wyzwaniem ustrojowym jest, oprócz określenia aksjologicznej tożsamości państwa , mechanizm wyłaniania optymalnego przywództwa narodowego. Otóż obie zgłoszone propozycje konstytucyjne, choć w nierównomiernym zakresie właściwie ignorują ten problem. Bowiem pisowska obrona prezydenckich prerogatyw jest bardziej związana z nadziejami zachowania prezydentury dla Lecha Kaczyńskiego, niż naprawy ustroju. Zaś propozycja Platformy prowadzić będzie do destabilizacji państwa. Doświadczenie skrajnej „parlamentaryzacji” ustroju, zarówno w pierwszej jak i drugiej Rzeczpospolitej prowadziło do rozkładu ustrojowego państwa. Z racji historycznych, nasz naród nie przeszedł twardej szkoły kształtowania się postaw obywatelskich i państwowych w okresie umasowienia się społeczeństw obywatelskich. My wówczas musieliśmy walczyć przeciwko zaborczym państwom. To duch sprzeciwu wobec państwa kształtował nasz etos narodowy w okresie zaborów i komunizmu. To duch wolności, czasami nawet anarchii i ograniczone doświadczenie w korzystaniu z wolności obywatelskich jest naszym dziedzictwem. Efektem tego dziedzictwa były zarówno słabości parlamentaryzmu w latach poprzedzających zamach majowy, jak też słabości parlamentaryzmu ostatniego dwudziestolecia naszej niepodległości. Polsce potrzebny jest ustrój , który z jednej strony zapewni poszanowanie praw i wolności obywatelskich , z drugiej zaś strony stworzy skuteczny mechanizm stabilności państwa, budowania jego siły i ciągłości polityki na arenie międzynarodowej. Polsce potrzebny jest ustrój prezydencko-parlamentarny. Obecna konstytucja jest nieudolną próbą stworzenia takiego ustroju. Tworzy ona bowiem mechanizm blokowania władzy wykonawczej i nie daje możliwości rozwiązywania sporów na linii prezydent – premier. W zakresie niektórych kompetencji zawiera niejasne rozwiązania pozwalające na kompromitujące spory. Te słabości są możliwe do przezwyciężenia pod warunkiem silnego instynktu państwowego głównych aktorów życia państwowego, ale w sytuacji jego braku osłabiają państwo. Podstawowym kierunkiem naprawy ustroju państwowego jest potrzeba wyraźnego wzmocnienia i określenia kompetencji prezydenta. Otóż powinniśmy utrzymać zasadę wyłaniania rządu spośród zwycięskiej większości parlamentarnej. Rząd musi mieć zaufanie i poparcie parlamentu. . Bowiem w sytuacji parlamentarnego wyłaniania rządu, to parlament i rząd jest realizatorem społecznych oczekiwań, interesów, nadziei, to rząd jest administratorem państwa i prowadzi bieżącą politykę państwa. Natomiast prezydent jest nie tylko symbolem państwa i narodowej jedności, jest przede wszystkim odpowiedzialny za bezpieczeństwo, stabilność i ciągłość państwa. Prezydent i jego polityka nie może być uwikłana w bieżące spory interesów poszczególnych partii, czy nawet grup społecznych. Prezydent jest wyrazem suwerenności narodu w długim trwaniu, a nie przedmiotem rozgrywek partyjnych, czy nawet grup społecznych. Dlatego pierwszym postulatem stworzenia optymalnego ustroju jest wyraźne wydłużenie kadencji prezydenta (7 - 10 lat) bez możliwości reelekcji. Fakt ten pozwoli prezydentowi podejmować rzeczywiście suwerenne decyzje i uniezależnić je od bieżących sporów politycznych i nadziei związanych z reelekcją. Jako gwarant bezpieczeństwa narodowego musi mieć wzmocnione kompetencje w zakresie polityki bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. To prezydent powinien określać charakter polityki zagranicznej i wojskowej. Wzmocnione powinny być także kompetencje regulacyjne w postaci możliwości samodzielnego odwoływania ministrów i rozwiązania Sejmu.


Tagi:                                    

Centrum Aktywizacji Zawodowej, czyli nowe podejście do bezrobocia

Dziś w Szydłowcu z udziałem wiceminister Czesławy Ostrowskiej otworzono pierwsze na południowym Mazowszu Centrum Aktywizacji Zawodowej, działające przy Powiatowym Urzedzie Pracy. Koszt budowy CAZ-u wyniósł ponad 1 mln złotych. Pieniadze pochodziły z dotacji Samorządu Mazwieckiego i ze środków własnych powiatu szydłowieckiego. Wyposażenie biurowe sfinansowano z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ceremoni otwarcia Centrum uczestniczył także ks. kan. Adam Radzimirski, który poświęcił budynek i modlił się aby był on miejscem rozwiązywania trudnych problemów osób poszukujących pracy.

Stosownie do przyjętej koncepcji rządowej, CAZ-y mają pomóc bezrobotnym w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizować prace użyteczne społecznie, pomagać bezrobotnym przezwyciężyć bierność, mobilizować ich do aktywności społecznej i zawodowej. Za tym idą również zachęty finansowe, promujace osoby aktywnie uczestniczące w szkoleniach i do czasu zdobycia pracy, podejmującychm różne dotowane formy zatrudnienia.

Bezrobocie w powiecie szydłowieckim kształtujące się na poziomie około 34% jest obecnie najwyższe w kraju, co jest swoistym ewenementem, zważywszy na stosunkową bliskość Warszawy i dobre położenie przy ważnych arteriach drogowych i kolejowych.


Tagi:                                    

Modlitwa o trzeźwość polskiego narodu

Od 14 do 20 lutego odbędzie się w całej Polsce 43. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, którego hasło brzmi: "Abstynencja jest darem miłości". W tym czasie w kościołach zostaną wyłożone Parafialne Księgi Trzeźwości, które zostaną tam na okres całego Wielkiego Postu. „Każdy Polak, niezależnie od sprawowanej funkcji, piastowanej godności czy wykonywanego zawodu, może być apostołem trzeźwości. Wymaga to jednak odpowiedzialności i odwagi: - uważa bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości.

z najnowszego raportu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika że aż jedna trzecia Polaków to całkowici abstynenci. Wskaźnik ten jest prawie dwa razy wyższy niż na początku transformacji ustrojowej. Wciąż jednak niższy od średniej europejskiej. Statystyczny Polak wypija ok. 10 litrów czystego alkoholu na głowę rocznie. Co stawia nas pod względem spożycia alkoholu mniej więcej na dziesiątym miejscu w Europie . Niestety w czołówce Europy jesteśmy natomiast pod względem ilości wypadków drogowych spowodowanych przez pijanych kierowców. To, że pijemy mniej, jest zasługą wielu instytucji i organizacji trzeźwościowych, wynika z badań. W tej grupie, na jednym z pierwszych miejsc plasuje się Kościół katolicki od 50 lat podejmujący rozmaite akcje antyalkoholowe. Jedną z nich jest Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, który rozpoczyna się już jutro.


; Autor:
Tagi:                                    

Unijna dotacja dla skarżyskiego sanktuarium

Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej wybuduje Skarżyskie Centrum Promocji Miasta i Turystyki. Na ten cel Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia otrzyma ponad 3,8 mln zł, a całość inwestycji wyniesie ok. 8 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Podpisanie umowy odbyło się 8 lutego w Świętokrzyskim Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach. Kustosz sanktuarium ks. prałat Jerzy Karbownik wyjaśnił, że inwestycja będzie polegała na rozbudowie istniejącego już Domu Miłosierdzia. „Pragniemy rozszerzyć naszą działalność duszpasterską, obok rysu maryjnego i charytatywnego, chcemy zainteresować się właśnie turystyką - informuje ks. Karbownik.

Zgodnie z projektem, w kompleksie budowli przy ul. Wileńskiej powstanie czterokondygnacyjny budynek o powierzchni 1,5 tys. m kw., który pomieści m.in. biuro informacji turystycznej, 71 miejsc noclegowych, sklep z wypożyczalnią rowerów, kawiarnię-bar, świetlicę i zespół pomieszczeń administracyjnych. rm / Skarżysko-Kamienna