Tagi:                                    

W Suchedniowie kardynał Dziwisz przewodniczył uroczystościom odpustowym św. Andrzeja

Metropolita krakowski, kardynał Stanisław Dziwisz odprawił uroczystą mszę świętą w kościele Świętego Andrzeja w Suchedniowie, która zakończyła Jubileuszowy Rok Dziękczynienia obchodzony w tej parafii. Metropolita krakowski wygłosił homilię, przypominając postać św. Andrzeja Apostoła patrona parafii suchedniowskiej. Kardynał Dziwisz mówił, że współczesny Kościół potrzebuje ludzi oddanych Chrystusowi, potrzebuje współczesnych rybaków ludzi, którzy tak jak św. Andrzej będą głosić Chrystusa człowiekowi.

Za ich przykładem pójdą inni -stwierdził hierarcha. Kardynał nawiązując do obecności małżonków jubilatów, przeżywających 50 lecie małżeństwa stwierdził, że Polska bez zdrowych, wiernych i kochających się małżeństw, nie ma przyszłości, dlatego dziękujemy Bogu, że są takie rodziny w naszym narodzie. Po mszy św. jubileuszowej w domu Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II, ks. kardynał St. Dziwisz wręczył dyplomy małżeństwom świętującym Złoty Jubileusz. Metropolita krakowski wraz z gośćmi i parafianami suchedniowskimi obejrzał również widowisko przygotowane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola im. Jana Pawła II w Suchedniowie. Proboszcz parafii w Suchedniowie ks. infułat Józef Wójcik z radością gościł metropolitę krakowskiego, który po powrocie do kraju, pierwszy raz oficjalnie gościł w Suchedniowie. Wśród przybyłych dostojnych gości był biskup senior diecezji radomskiej ks. bp Edward Materski, kapłani z dekanatu Skarżysko-Kamienna, parlamentarzyści i samorządowcy. Przybyli także przedstawiciele służb mundurowych i przyjaciele ks. infułata Józefa Wójcika. Na zaproszenie ks. Infułata, w uroczystościach uczestniczył także przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski.


Tagi:                                    

90 lat - polskiej marynarki

W piątek, 28 listopada, mija 90 lat od kiedy marszałek Józef Piłsudski rozkazał utworzyć Marynarkę Wojenną. Dzień ten jest jednocześnie finałem obchodów roku jubileuszu 90-lecia polskich sił morskich, które odbyły się w Gdyni i Świnoujściu. W chwili powstania Marynarki Wojennej, odrodzona Polska nie miała jeszcze dostępu do morza, a jej granice były nieustalone.

"Z dniem 28 listopada 1918 roku rozkazuję utworzyć marynarkę polską, mianując jednocześnie pułkownika marynarki Bogumiła Nowotnego, szefem Sekcji Marynarki Wojennej przy Ministerstwie Spraw Wojskowych" – tym dekretem 90 lat temu marszałek Józef Piłsudski rozkazał utworzyć Marynarkę Polską już w 17 dni po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.


Tagi:                                    

Obchody 10 lecia województwa mazowieckiego

Samorząd Mazowiecki obchodzi swoje dziesięciolecie działania. W Domu Polonii w Pułtusku 27 i 28 listopada odbyła się konferencja poświęcona problemom polskiej samorządności "10 lat samorządu województwa mazowieckiego - dokonania i perspektywy. W spotkaniu samorządowców z Mazowsza wziął udział wicepremier Grzegorz Schetyna, który pogratulował osiągnięć i sukcesów władzom województwa. W wystąpieniu marszałka Adama Struzika zarysowane zostały problemy z jakimi boryka się samorząd wojewódzki. Jednym z nich jest zagrożenie rozwoju w związku z planami rządu dotyczącymi utworzenia metropolii. Problemem dla Mazowsza jest także tzw. „Janosikowe”, podatek który pozbawia samorząd mqazowiecki znacznych kwot dochodów.

Profesor Jerzy Regulski jeden z twórców koncepcji polskiej samorządności mówił, że w Polsce brak jasnej koncepcji rozwoju: trwa walka pomiędzy koncepcją Polski terytorialnej a koncepcją Polski branżowej, w którym to modelu dominują problemy grup zawodowych, a problemy kraju, załatwiane są ponad głowami samorządów. Problemem polskiej samorządności, jest także brak współpracy pomiędzy samorządami różnych szczebli, którą tą kwestię należałoby wymusić rozwiązaniami systemowymi. Dużo uwagi poświęcono także problemom zagospodarowania przestrzennego, które w Polsce leży odłogiem. Skutkuje to dramatycznym chaosem w sferze wykorzystania przestrzeni. Szczególnie widać to w rejonie większych miast, gdzie następuje zjawisko tzw. rozlewania się miast na tereny przylegające do jego granic administracyjnych. Tworzone są kolejne osiedla, często z pogwałceniem struktury historycznej i społecznej zabudowywanej powierzchni, bez korelacji do infrastruktury miejskiej i innych elementów zagospodarowania przestrzeni. Dużo uwagi poświęcono także kwestiom zarządzania strategicznego. Konferencję poprowadził Robert Soszyński przewodniczacy Sejmiku Województwa Mazowieckiego.


Tagi:                                    

Samorządy na rzecz ochrony dóbr kultury

Kilka dni temu radomscy radni przyjeli uchwałę, dzięki której dotacja z budżetu gminy na remont zabytków kultury ( w tym zabytków sakralnych), może sięgać aż 75 procent planowanych kosztów prac remontowych. W sumie przyszłym roku na ten cel zostanie przeznaczona rekordowa suma, aż 3 mln złotych.

W poniedziałek radomscy radni przyjęli uchwałę określającą nowe zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy położonym w Radomiu zabytku nieruchomym i ruchomym wpisanym do rejestru zabytków. Uchwała dotyczy zwłaszcza obiektów zabytkowych znajdujących się na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji. Dzięki dotacji gminnej sięgającej trzech czwartych kosztów remontu, obiekty będące obecnie w złym stanie technicznym, a mające dla Radomia istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe, mają szansę na odzyskanie dawnego blasku. Dzięki dotacjom samorządu marszałkowskiego oraz miejskiego w ubiegłym tygodniu odbyła się uroczystość przekazania odnowionej elewacji wejścia głównego kościoła farnego w Radomiu. W ciągu pięciu miesięcy stare cegły elewacji odzyskały swoją pierwotną barwę. Na podobne zabiegi czeka pozostała część kościoła. Świątynia bardzo potrzebowała tej renowacji. Jak informuje proboszcz parafii ks. Stanisław Kula, od ostatniego gruntownego remontu i modernizacji kościoła farnego minęło 100 lat. A w 2010 roku świątynia obchodzić będzie imponujący jubileusz: 650-lecie istnienia.


Tagi:                                    

Jasna Góra: Biskupi o "in vitro"

Odnosząc się do zaproponowanej dziś przez premiera refundacji metody in vitro uczestniczący w rekolekcjach na Jasnej Górze przedstawiciele Episkopatu Polski widzą pilną konieczność apelu do sumień uczciwych ludzi. Przypominają, że prawo stanowione nie może być ponad prawem naturalnym i podkreślają, że prawo pozwala, ale nie nakazuje. Abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski uważa, że wobec zaistniałej sytuacji trzeba szczególnie „uczulać” i mówić dlaczego in vitro w tej formie, w której jest dziś praktykowane jest niemoralne.

„Na obecnym etapie doświadczeń nie ma najmniejszych wątpliwości, że in vitro jest złamaniem prawa do życia poczętych już ludzi. Za cenę jednego życia, żeby dać przyjemność rodzicom i dać im dziecko, zabija się inne” – przypomina abp Michalik i dodaje: „jest to nie do przyjęcia dla każdego uczciwego człowieka, a tym bardziej dla chrześcijanina”. Odnosząc się do zapowiadanej refundacji Przewodniczący Episkopatu Polski przypomina, że opłacanie tego, gdzie jest naruszane prawo etyczne, moralne, jest współpracą ze złem. „Tak jak refundacja leku dla ciężko chorego jest uczestnictwem w dobru, jest promocją miłosierdzia, tak opłacanie zabójstwa jest udziałem w grzechu” – powiedział abp Michalik dodając, że trzeba uwrażliwiać właśnie w tym względzie także posłów, którzy będą decydować czy to prawo uchwalić.


Tagi:                                    

W imię świetlanej pamięci generała Władysława Sikorskiego - budujmy wolną Ojczyznę

Gen. Władysław Sikorski uczynił ze swego życia dar, służąc swojej Ojczyźnie w jej najtragiczniejszych chwilach – mówił kard. Stanisław Dziwisz podczas Mszy św. w katedrze na Wawelu, odprawianej w intencji Naczelnego Wodza przed ponownym złożeniem jego szczątków w krypcie św. Leonarda.

Metropolita krakowski podkreślił, że ofiara jego życia nie poszła na marne. Kard. Dziwisz przypomniał, że gen. Władysław Sikorski uosabiał nadzieje milionów Polaków na odzyskanie niepodległości, a jego gwałtowna i niespodziewana śmierć była wielkim ciosem, niweczącym te nadzieje. - A jednak, po latach, cieszymy się znów darem odzyskanej wolności i możemy wdzięcznym sercem śpiewać: „Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie”. Jeszcze raz doświadczyliśmy, że ostatecznie losy narodu są w ręku Boga, bo to On jest Panem dziejów, a nie żadna ludzka potęga – zauważył. - Świętej pamięci generał Władysław Sikorski był człowiekiem sprawiedliwym. Służył szlachetnej sprawie niepodległości i wolności swojej i naszej Ojczyzny. Dlatego wierzymy głęboko, że jego dusza i dusze wszystkich sprawiedliwych, którzy służyli tej samej sprawie, są w ręku Boga, że „trwają w pokoju” – powiedział metropolita krakowski. Zaznaczył, że dziś Polacy wciąż podejmują „trud budowania ładu i pokoju społecznego w naszej Ojczyźnie”. - W imię świetlanej pamięci generała Władysława Sikorskiego oraz wszystkich, którzy oddali życie za nasz kraj, starajmy się dzień po dniu budować zręby pokoju, pojednania, miłosierdzia w naszej Ojczyźnie – zaapelował kardynał. - Niech Polska rzeczywiście będzie krainą braterstwa, solidarności, a także pamięci o tych, którzy dla jej dobra oddali życie – dodał. KAI md


Tagi:                                    

Podaruj mi życie

Szydłowiec na początku XX wieku był miasteczkiem, gdzie pod wspólnym niebem i na wspólnej ziemi żyli Polacy i Żydzi, którzy stanowili blisko 80% mieszkańców. Samuel Chustecki, któremu udało się przeżyć czasy holocaustu tak wspominał swoje rodzinne miasto Szydłowiec...” krótkie i wąskie uliczki przy których stało wiele garbatych małych domów z synagogą i wyjątkowym cmentarzem żydowskim.

Wybrukowane kocimi łbami uliczki i wąskie chodniki pełne zapracowanych Żydów w różnym wieku, odzianych w chasydzki ubiór, w małych polsko-żydowskich czapkach na krótko strzyżonych głowach. Żydowskie kobiety w perukach, ostrożnie by nawet nie spojrzeć na mężczyznę, noszą koszyki wypełnione zakupami włosach Domy były zamieszkiwane przez duże rodziny. Zawsze brakowało dni w tygodniu. Jednakże ludzie prowadzili swój biznes życia, pomimo wszystkich trudności i niedogodności”
To wspólne życie z radościami i troskami codziennego dnia Polacy i Żydzi wiedli aż do 1939 roku, kiedy do miasteczka przybyli Niemcy i nastał zły czas dla żydowskich mieszkańców Szydłowca. Tak naprawdę był to również trudny okres dla wszystkich, bowiem czas wojny budzi w człowieku mroczne żądze jego duszy z jednej strony a z drugiej bohaterstwo, odwagę i godność. Należy też pamiętać o tym, ze ludzi dzielimy na dobrych i złych oraz mądrych i głupich, bo nic innego poza tym podziałem nie decyduje o wartości drugiego człowieka. Lata II wojny światowej i czas Holocaustu zaciążył na naszej historii. Dotyczy to także Szydłowca. przez wiele lat mówiono w naszym mieście o antysemityźmie i ksenofobii. Myślę, ze pora z tymi niechlubnymi opiniami skończyć, tym bardziej , że właśnie w Szydłowcu i okolicach było wielu wspaniałych Polaków, którzy narażając swoje życie i życie swoich bliskich ratowali życie swoim sąsiadom – Żydom. Przez szereg lat nie wypadało o tym mówić, bo można się było narazić ...a przecież na całym świcie podziwiamy ludzi, którzy ratują życie innym, mówimy o nich bohaterowie. My w naszym mieście i w okolicznych wioskach również mamy takich bohaterów i uważam, że należy im się uznanie. Niestety wielu z nich już nie żyje ale dumni za ich postawę mogą być ich synowie, córki czy wnuki.
Dlatego, kiedy pan Kazimierz Jędrzejczyk wystąpił z propozycją, by upamiętnić tych bohaterskich mieszkańców naszego miasta i okolic wmurowaniem pamiątkowej płyty im poświeconej, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca postanowiło podjąć się tego zadania. Doszliśmy do wniosku, że najlepszym miejscem był by mur kurtynowy szydłowieckiego zamku, gdzie 8 stycznia 1943 w nieludzkich warunkach zgromadzono 5000 Żydów, którzy jeszcze pozostali i 13 stycznia 1000 z nich wywieziono do „Hasagu” w Skarżysku, a resztę do Treblinki. Na to, że wielu Polaków ukrywało Żydów są dowody w postaci wspomnień i relacji świadków. Część nazwisk już udało się odnaleźć i dotrzeć do rodzin tych, którzy ratowali życie innym. Myślę, że będzie ich jeszcze więcej, bowiem ludzie zaczynają mówić o tych wydarzeniach. Pozwolę sobie wymienić kilka nazwisk: Pani Zofia Bednarczyk i jej mąż z Szydłówka Jan Zwierzchowski Państwo Dróżdżowie Rodzina Pijarskich Janina Kawczyńska z Orłowa Walenty Rejczak z Wysokiej Rodzina Tarków z Pawłowa Państwo Chyliccy ze Stefankowa Antoni Gawęda z Zaborowia Jan Podgórski, Felicja Kubska , Zygmunt Janicki, Zygmunt Gołaszewski, Stanisław Lubuc, Tadeusz Stolarczyk z Szydłowca. Podałam tylko część nazwisk, ponieważ w przypadku pozostałych należy sprawdzić autentyczność podanych wydarzeń. W planie na moment odsłonięcia tablicy pamiątkowej zaplanowane jest wydanie monografii poświęconej Polakom ratującym życie Żydów, w której opisane będą okoliczności w jakich się to wszystko działo. Myślę, ze najlepszym terminem byłby 24 marca 2009 rok, bo właśnie ten dzień został zaproponowany przez senat jako Dzień Pamięci o Polakach Ratujących Żydów. Proponujemy by na tablicy było napisane:


Tagi:                                    

Częstochowa: Polscy biskupi rozpoczęli rekolekcje na Jasnej Górze

Doroczne rekolekcje polskich biskupów rozpoczęły się w poniedziałek, 24 listopada, tradycyjnie w sanktuarium na Jasnej Górze. Prowadzi je znany etyk, ks. prof. Andrzej Szostek ze zgromadzenia księży marianów, były rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po zakończeniu rekolekcji, 27 listopada odbędzie się jednodniowe 346. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu.

  • Chcę mówić podczas tych rekolekcji o Bogu miłosiernym - powiedział ks. prof. Szostek, zastrzegając, że rekolekcje są wydarzeniem innym niż wykład, który się głosi do szerokiego audytorium, bardziej "intymnym", dlatego nie należy mówić o szczegółach przygotowanych nauk rekolekcyjnych. Rekolekcje biskupów odbywać się będą w paulińskim Domu Pielgrzyma na Jasnej Górze. Na ich program, obok rozważań, złoży się wspólnotowa modlitwa w Kaplicy Matki Bożej, droga krzyżowa, adoracja Najświętszego Sakramentu i udział w Apelu Jasnogórskim.

Kolejne dni rozpoczynać będzie Msza św. z jutrznią w jasnogórskiej kaplicy Matki Bożej. Każdy dzień rekolekcji biskupów kończyć się będzie Apelem Jasnogórskim, prowadzonym przez jednego z hierarchów. Biskupi przeżywać będą nabożeństwo pokutne i przystąpią do spowiedzi. Na zakończenie rekolekcji w czwartek 27 listopada rano, zostanie odprawiona Msza św. za wszystkich zmarłych biskupów.


Tagi:                                    

Marketingowe Boże Narodzenie, czyli święta okiem konsumenta.

Boże Narodzenie – w tradycji chrześcijańskiej to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to liturgiczne święto stałe, przypadające na 25 grudnia, przy czym w kościołach, które nadal celebrują liturgię według kalendarza juliańskiego (głównie prawosławnych), wg kalendarza gregoriańskiego przypada 7 stycznia (25 grudnia wg juliańskiego). Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem czterotygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), zwanego Adwentem. Boże Narodzenie - z biznesowego punktu widzenia jest to najlepszy czas na zarabianie pieniędzy. Tradycyjna polska Wigilia musi być obfita i jest doskonałą okazją do wyeksponowania przed rodziną i znajomymi zasobności swojego portfela. Kupujemy coraz droższe prezenty a coraz bardziej wyszukane i ekskluzywne potrawy goszczą na naszych stołach. Wzrasta również popularność celebrowania świąt różnych zakątkach świata, coraz częściej egzotycznych.

Wszystko to genialnie wpływa na koniunkturę handlu, co optymalnie wykorzystywane jest w promowaniu produktów. Symbol znicza w reklamie szybko zastąpiła ikona Mikołaja lub choinki. Tu ze swoim „Manifestem Grudniowym” pojawiają się wrocławscy internauci, którzy hasłem „Uwolnijmy Listopad od Świąt” próbują nakłonić handlowców by wszelkie zabiegi promocyjne wstrzymali co najmniej do początku grudnia. O dziwo twórcą tego internetowego serwisu jest marketingowiec . Przekonany jest, iż jego utopijna inicjatywa zainteresuje przedstawicieli sejmu, rządu, oraz prezydenta RP. Póki co wyraźnego poparcia „Komitetowi Obrony Listopada” udzieliła sieć komórkowa MOBILKING, umieszczając na łamach swojej strony internetowej grę wyśmiewającą komercjalizację świąt. Jak mówi dyrektor zarządzający tej sieci, to dopiero początek planowanych działań. Adwent (łac. adventus - przyjście) stał się czasem oczekiwania na przyjście… końca przedświątecznej batalii o klienta a zbyt natarczywy marketing spowodował u wielu ludzi przesyt i znudzenie świętami, na długo przed ich rozpoczęciem. W tej sytuacji pozostaje życzyć, byśmy tuż po kolacji Wigilijnej nie stwierdzili, że już po wszystkim- dwa miesiące zamętu dla paru uroczystych chwil. W myśl idei „Manifestu Grudniowego” zamieńmy więc towary promocyjne na radość, spokój i wypoczynek w rodzinnym gronie. Wesołych Świąt! /grz/


Tagi:                                    

Benedykt XVI: Królestwo Chrystusa realizuje się pośród nas

Królestwo Chrystusa realizuje się pośród nas – przypomniał Benedykt XVI podczas modlitwy Anioł Pański 23 listopada w Watykanie. Papież nawiązując do uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata przestrzegł przed egoizmem, który może doprowadzić świat do ruiny. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że dzisiejsza Ewangelia kładzie nacisk „na powszechną królewskość Chrystusa sędziego, poprzez wspaniałą przypowieść o sądzie ostatecznym”. Słowa te naznaczyły historię krajów kultury chrześcijańskiej, jej hierarchię wartości, instytucje, rozliczne dzieła dobroczynne i socjalne. „Faktycznie królestwo Chrystusa nie jest z tego świata, ale prowadzi do wypełnienia całego dobra, jakie dzięki Bogu, istnieje w człowieku i w historii. Jeśli wcielamy w czyn miłość do bliźniego, zgodnie z orędziem ewangelicznym, robimy miejsce dla panowania Boga, a Jego królestwo realizuje się pośród nas. Jeżeli natomiast każdy myśli o własnym interesie, świat nie może nie obrócić się w ruinę” – mówił papież. ml, tom (KAI Rzym) / Watykan


Tagi:                                    

Ingres metropolity ks. arcyb. Mieczysława Mokrzyckiego

We Lwowie 22 listopada, odbył się ingres abp. Mieczysława Mokrzyckiego do tamtejszej archikatedry. W świątyni pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zgromadziły się rzesze wiernych z Ukrainy, Polski i innych krajów. Dotychczasowy metropolita kard. Marian Jaworski wezwał wiernych do wsparcia nowego hierarchy w jego posłudze. Kard. Jaworski przypomniał, że nie ma Kościoła bez biskupa i podziękował Bogu za to, że Kościół lwowski może mieć swojego biskupa i nowego metropolitę. Wyraził radość z demokratycznych zmian, które dokonują się na Ukrainie i nadzieję, że będą one kontynuowane. - Służbę Wam wszystkim w duchu mego zawołania biskupiego „humilitas” stawiam sobie jako podstawowe zadanie posługi pasterskiej w naszej archidiecezji i na Ukrainie. To jest mój program i moje pragnienie jako biskupa – służyć wszystkim ludziom i razem z wami poznać Pana Boga, ukochać Go całym sercem, żyć według Jego woli i połączyć się z Nim na zawsze, gdy wyznaczy nam kres naszej ziemskiej wędrówki – powiedział metropolita lwowski. kcz (KAI Lwów), tom / Lwów

Biogram abp. Mieczysława Mokrzyckiego


Tagi:                                    

Pozdrowienia z Lwowa

Zbigniew Gretka prezes Związku Artystów Polskich, kustosz wystawy "Cóż powiedzieć żal odjeżdżać" poświęconej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, przekazał z katedry lwowskiej pozdrowienia dla mieszkańców Szydłowca, wpatrzonych w umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II. W katedrze Semper Fidelis (zawsze wiernego) Lwowa, w sobotnie przedpołudnie trwały uroczystości ingresu ks. arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, lwowskiego metropolity łacińskiego. Na ingres z diecezji radomskiej przybył ks. bp Zygmunt Zimowski, obecny był także nasz rodak ks. bp Wacław Depo, ordynariusz zamojsko-lubaczowski.

Materialnym znakiem łączności prześwietnego miasta Szydłowca i Ziemi Szydłowieckiej z obejmującym archidiecezję lwowską ks. arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim jest organizacja wystawy o Ojcu Świętym Janie Pawle II, którego sekretarzem przez ostatnie lata był ks. arcyb. Mieczysław Mokrzycki. Na otwarcie wystawy Szydłowiec otulił się w papieskie białe barwy, pierwszego czystego śniegu. Ekspozycja na Rynku Wielkim bedzie prezentowana do 8 grudnia 2008.


Tagi:                                    

Teren wokół radomskiej katedry będzie monitorowany

Kuria diecezjalna w Radomiu na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Podpisała ona porozumienie z Urzędem Miejskim na zamontowanie systemu kamer w okolicach katedry Opieki Najświętszej Maryi Panny i pobliskich ulic. Środków na ten cel Kuria będzie szukała w dotacjach unijnych bądź u wojewody mazowieckiego. Pełnomocnik prezydenta Radomia ds. bezpieczeństwa Czesław Gąsiorowski wyjaśnia, że system monitoringu będzie liczył 8 kamer. - Docelowo w naszym mieście będzie w przyszłym roku zamontowanych aż 68 takich urządzeń - informuje Gąsiorowski. Obecnie działa ich 32. Jedyne centrum monitoringu znajduje się w budynku magistratu. Jednak w przyszłym roku powstaną kolejne takie centra: na Plantach, Ustroniu i XV-leciu


Tagi:                                    

"Cóż powiedzieć. Żal odjeżdżać". Wystawa o Janie Pawle II w Szydłowcu

Wystawa ta jest hołdem złożonym przez władze Samorządu Powiatowego i Miejskiego w Szydłowcu, a także parafię św. Zygmunta i środowiska kościelne osobie Jana Pawła II,w 30. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Ekspozycja nosi tytuł "Cóż powiedzieć? Żal odjeżdżać!" i będzie można ją oglądać od 23 października do 8 grudnia 2008r. Ponad sto fotografii, dokumentujących dzieciństwo, młodość, studia, pracę w czasie okupacji, lata seminaryjne, kapłaństwa, biskupstwa, kardynalatu i pontyfikatu Jana Pawła II będzie można oglądać w czasie trwania wystawy weksponowanej na Rynku Wielkim w Szydłowcu. Na wystawie można będzie również zobaczyć fotografie z pielgrzymek papieskich, w tym podróży do Polski oraz ze spotkań z politykami i przywódcami "Solidarności". Wiele z prezentowanych na wystawie fotografii to rzadkie unikaty pochodzące z prywatnych archiwów. Autorami prezentowanych zdjęć są znani fotografowie, m.in. osobisty fotograf Jana Pawła II Arturo Mari, Adam Bujak, Grzegorz Gałązka, Ryszard Rzepecki, Sylwester Adamyczyk, Mieczysław Żbik i Jacek Maria Stroka.
Organizatorami wystawy "Cóż powiedzieć. Żal odjeżdżać" są Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, Urząd Miejski w Szydłowcu, Ksiądz Dziekan Adam Radzimiński oraz Stowarzyszenie Autorów Polskich. Wystawa odwiedziła wcześniej Opoczno, Radom, Turno, Katedrę Polową w Warszawie oraz Kościół Garnizonowy w Bydgoszczy skąd trafi do Szydłowca. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z fotografiami prezentowanymi na wystawie. Będzie to doskonała okazja do wspomnień, a prezentowane prace niech staną się dla każdego drogowskazem na przyszłość.


Tagi:                                    

Oświetlone skrzyżowanie i kapliczka w Świerczku

19 listopada odebrano prace przy budowie linii oświetlenia drogowego przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 z drogą gminną w miejscowości Świerczek. Wykonano odcinek przyłącza kablowego o długości 65 m, ustawiono słup oświetlenia drogowego wraz z oprawą oświetleniową i 60 – metrowe przyłącze do znajdującej się obok skrzyżowania kapliczki Najświętszej Marii Panny. Pod kopułą kapliczki został także umieszczony halogen o mocy 100 W. Oświetlone będzie więc nie tylko skrzyżowanie, ale i kapliczka. Prace o wartości 17 tys. 792 zł wykonał Zakład Energetyczny „Zelko” z Bliżyna.


Tagi:                                    

Nie było prezydenta na uroczystościach wołyńskich, będzie na Wielkim Głodzie

Prezydent Lech Kaczyński jedzie w sobotę z wizytą na Ukrainę, gdzie weźmie udział w uroczystościach z okazji rocznicy Wielkiego Głodu, wywołanego przez władze sowieckie w latach 1932-1933. I bardzo dobrze. Należy pielęgnować zbiorową pamięć o ofiarach komunistycznych zbrodni. Szkoda tylko, że Lech Kaczyński nie wykazał równego zaangażowania i determinacji w staraniach o nadanie odpowiedniej rangi upamiętnieniu 65-lecia ludobójstwa OUN-UPA na wschodnich kresach Rzeczypospolitej - pisze Jacek Dytkowski na łamach Naszego Dziennika. - Tej wyraźnej asymetrii w traktowaniu obu spraw nie sposób niczym usprawiedliwić. Mamy jeszcze w pamięci postawę głowy państwa, gdy w lipcu tego roku prezydent nie zaszczycił swoją obecnością głównych uroczystości w Warszawie przed pomnikiem 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej - czytamy w "Naszym Dzienniku"


Tagi:                                    

Nasz Dziennik: Obama niepokoi kardynałów

Kardynał James Francis Stafford podczas wykładu na Uniwersytecie Katolickim w Waszyngtonie wyraził swoje obawy z powodu wyboru na prezydenta USA człowieka o tak silnie aborcyjnych poglądach - pisze Nasz Dziennik. - Politykę nowego prezydenta Baracka Obamy określił mianem "agresywnej, niszczącej i apokaliptycznej". Podkreślił także, że jest ona szczególnie niebezpieczna w obecnym świecie, w którym z dnia na dzień zmniejsza się szacunek dla życia ludzkiego. Kardynał Stafford wezwał katolików, aby w życiu codziennym pamiętali o podstawowych wartościach, takich jak: małżeństwo, życie ludzkie i jego godność - czytamy. Nasz Dziennik pisze, że amerykańscy biskupi w trakcie kampanii i tuż po wyborach wielokrotnie krytykowali proaborcyjne poglądy Obamy i jego wiceprezydenta Joego Bidena. Ten ostatni wielokrotnie podkreślał, że jest katolikiem i zawsze nosi różaniec w kieszeni. Tymczasem biskupi wskazują na jego wypowiedzi wyborcze, w których zapowiadał wprowadzenie praw ułatwiających dokonywanie aborcji, które całkowicie wykluczają wcześniejsze deklaracje. Powołując się na tę wypowiedź, arcybiskup Denver Charles Chaput wezwał Bidena do zaprzestania przystępowania do Komunii Świętej - czytamy.


Tagi:                                    

Zaproszenie na taneczną galę!

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza w najbliższą sobotą 22 listopada, o godz. 17.oo do hali sportowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu na IV SZYDŁOWIECKĄ GALĘ TANECZNĄ – ogólnopolskie prezentacje zespołów, klubów i par tanecznych. Udział w tegorocznej Gali wezmą : Formacja Taneczna „RE-FLEX” z Morawicy – trzydziestoosobowy zespół prezentujący styl tańca show dance, dwie miniformacje hip hop Radomskiej Szkoły Tańca ROC STEP Moniki i Tomasza Giermudów – ROCK STEP JUNIOR – aktualni Vice Mistrzowie Polski w kategorii do lat 15-tu, ROCK STEP SENIOR – finaliści tegorocznych Mistrzostw Polski w kategorii pow. 15-tu lat oraz dwa duety, formacja Disco „CZWÓRKI” z Chlewisk, dziecięce i młodzieżowe pary taneczne Klubu Tańca Towarzyskiego „ZAMEK” oraz Zespół Tańca „SZYDŁOWIEC” / grupa starsza i grupa młodsza / prezentujący polskie tańce narodowe.

Gośćmi IV Szydłowieckiej Gali Tanecznej będą dwie pary mistrzowskie : JACEK JESCHKE i WIKTORIA WIOR trzecia para świata i aktualni Mistrzowie Poleski w kategorii do lat 18- tu – tańce standardowe oraz dobrze znana i bardzo lubiana przez szydłowiecką publiczność para klasy „S” TOMASZ KURCZYŃSKI i ANNA TELKA- tańce latynoamerykańskie. Gala realizowana jest dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Mazowieckiego.


Tagi:                                    

Mieszkańcy Szydłowca będą mieli możliwość obejrzeć wystawę o papieżu Polaku

Od najbliższej niedzieli mieszkańcy Szydłowca będą mieli możliwość obejrzeć wystawę o papieżu Polaku. Będzie to kilkadziesiąt fotografii, dokumentujących dzieciństwo i młodość oraz pontyfikat Jana Pawła II. Ekspozycja jest jednym z elementów obchodów 30. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Nosi ona tytuł "Cóż powiedzieć? Żal odjeżdżać!" i będzie można ją oglądać w Rynku Wielkim przez dwa tygodnie.

Organizatorzy mają nadzieję, że ta nutka wspomnień przyczyni się do tego, że raz jeszcze przyjmiemy całe to dziedzictwo, które pozostawił po sobie Jan Paweł II. Autorami zdjęć są znani fotografowie, m.in. osobisty fotograf Jana Pawła II Arturo Mari, Adam Bujak, Grzegorz Gałązka, Ryszard Rzepecki, Sylwester Adamczyk, Mieczysław Żbik i Jacek Maria Stroka. Wystaw w Szydłowcu będzie prezentowana dzięki współpracy Samorządu Powiatowego i Miasta Szydłowca z kustoszem wystawy prezesem Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich Zbigniewem Gretka. W przygotowanie wystawy w Szydłowcu zaangażowani są: proboszcz parafii św. Zygmunta ks. kan. Adama Radzimirski, przewodniczącego Rady Powiatu Marek Sokołowski, burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński i starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki. Wystawa została pobłogosławiona przez ks. kardynała Stanisława Dziwisza, ostatnio była prezentowana przed katedrą polową WP w Warszawie i kościołem garnizonowym w Bydgoszczy. Z Szydłowca wystawa zostanie przewieziona do Irlandii, a następnie do Kanady.


Tagi:                                    

Kard. Sandri: Kościół walczy z antyislamizmem, a prześladowanie chrześcijan narasta

W momencie, gdy Kościół walczy z antysemityzmem i antyislamizmem, nasilają się prześladowania chrześcijan - powiedział kard. Leonardo Sandri, prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich, w wywiadzie dla dziennika „La Repubblica”. Argentyński purpurat podkreślił, że odnosi się wrażenie, że „antychrześcijanizm jest niedostrzegalny, a w niektórych przypadkach zdaje się wręcz usprawiedliwiany”. „Tymczasem należy absolutnie zagwarantować chrześcijanom prawo do swobodnego wyznawania swojej religii” - podkreślił kard. Sandri. Wspomniał o swej niedawnej wizycie w Indiach, w stanie Kerala. „Jesteśmy zaniepokojeni tym, co wydarzyło się w stanie Orisa” - zaznaczył i przypomniał, że na ten temat toczyły się rozmowy między władzami lokalnymi a przedstawicielami katolików. Przypomniał, że Stolica Apostolska z niepokojem patrzy na ucieczkę chrześcijan z Bliskiego Wschodu, a szczególnie z Ziemi Świętej. Poproszony o skomentowanie zapowiedzi wycofania się Amerykanów z Iraku w 2011 r., kard. Sandri stwierdził, że „należało wyjść z tego labiryntu”. Wyraził jednocześnie nadzieję, że Irak nie zostanie pozostawiony sam sobie. „Konieczna będzie współpraca krajów, zaangażowanych w kwestię iracką”, a także ustawa gwarantująca chrześcijanom „minimalną reprezentację” w parlamencie. Hierarcha spodziewa się też, że nie dojdzie do wojny z Iranem, gdyż wojna „nie rozwiązuje żadnego problemu”. ml (KAI Rzym) / Rzym


Tagi:                                    

Polscy Sprawiedliwi

„Polacy ratujący Żydów w czasie Zagłady. Przywracanie pamięci” to już drugi wydany przez Muzeum Historii Żydów Polskich album prezentujący sylwetki Polaków, którzy ukrywali Żydów bądź w inny sposób im pomagali w czasie drugiej wojny światowej. Publikacja przygotowywana we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP towarzyszy ceremonii uhonorowania przez Prezydenta tych bohaterów. Prezentowane są współczesne fotografie żyjących Sprawiedliwych, a także ich poruszające historie, wspomnienia o ratowanych przez nich żydowskich sąsiadach bądź nieznajomych, refleksje na temat zachowań Polaków w czasie wojny napisane m.in. przez znaną dziennikarkę - Teresę Torańską. Pozostałe karty albumu zapełniają eseje profesorów jerzego Szackiego i Adama Daniela Rotfelda oraz notki o odznaczanych pośmiertnie Sprawiedliwych napisane przez Jakuba Beczka i Jakuba Jaskółowskiego z Biura Inicjatyw Społecznych Kancelarii Prezydenta RP. Wielka szkoda że spoeczność Szydłowca, tak słabo dba o udokumentowanie godnych pamięci polaków mieszkańców Szydłowca i okolic, ratujących Żydów w okresie okupacji przed śmiercią z rąk niemieckich tenazistowskich okupantów. Miejmy nadzieję, że to się wkrótce zmieni. Sponsorem programu „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci” jest PKN Orlen. Więcej informacji na stronie http://www.sprawiedliwi.org.pl/


Tagi:                                    

Ukraina: lwowscy Polacy oddali hołd ofiarom rzezi w okolicach Tarnopola

Przedstawiciele polskiej społeczności Lwowa oddali hołd Polakom pomordowanym u schyłku II wojny światowej w Hucie Pieniackiej, Podkamieniu i Złoczowie, w dawnym województwie tarnopolskim. 15 listopada Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” przy wsparciu konsulatu generalnego RP we Lwowie zorganizowały tam Rajd Pamięci. W położonej na granicy Podola i Wołynia nie istniejącej dziś Hucie Pieniackiej uczestnicy rajdu modlili się w miejscu, gdzie niegdyś stał kościół. Złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem oraz na starym cmentarzu. 28 lutego 1944 r. została dokonana tam masakra ludności polskiej przez 14 Dywizję Grenadierów Waffen SS-Galizien. Uczestnicy Rajdu Pamięci oddali też hołd Polakom pomordowanym w dawnym klasztorze dominikańskim w Podkamieniu. W czasach rzezi ludności polskiej na Wołyniu w warownych murach klasztoru schroniła się przed atakami UPA ludność polska, w tym żołnierze AK. W Złoczowie modlono się przy grobie bp Jana Cieńskiego, który po rzezi mieszkańców Huty Pieniackiej zaopiekował się żyjącymi ofiarami, zaś pomordowanych, chowanych w zbiorowych mogiłach żegnał żałobną liturgią w dniu 2 marca 1944. Ten wywodzący się z znanej rodziny arystokratycznej kapłan w latach 1938-1945 był wikariuszem, a od 26 listopada 1945 r. administratorem i następnie proboszczem w Złoczowie. W tamtejszym kościele parafialnym zapalono znicze przy tablicy upamiętniającej Sługę Bożego Jana Pawła II. Jak zaznaczyła w wypowiedzi dla KAI prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, Emilia Chmielowa Rajd Pamięci staje się już tradycją. Naszym wspólnym zadaniem jest przekazywanie wiedzy o miejscach zagłady Polaków oraz dążenie do ich upamiętniania. Trzeba pamiętać, że na terenach dawnej Małopolski Wschodniej i Wołynia istnieje około 1000 mogił, gdzie nasi rodacy czekają na ekshumację i godziwy pochówek - stwierdziła prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. kcz (KAI) st / Lwów


Tagi:                                    

Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu - zmodernizowane!

Przeprowadzono III etap modernizacji budynku CKP w Szydłowcu ( dawne Warsztaty Szkolne). Wykonano remont dachu wraz z dociepleniem oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Szczegółowa realizacja zadania obejmowała między innymi: roboty rozbiórkowe polegające na usunięciu: starego pokrycia dachowego, rur spustowych z blachy, obróbek blacharskich, gzymsów, starych okien żelbetonowych oraz wymianę części okien w pracowniach oraz w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych – poinformował dyrektor Sławomir Drabik. W ubiegłym tygodniu komisja w składzie: Wicestarosta Roman Woźniak, Inspektorzy Starostwa Powiatowego Magdalena Kisiel i Ryszard Krzemiński oraz Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego Sławomir Drabik, przy udziale Inspektora nadzoru Zygmunta Górskiego i przedstawiciela wykonawcy Krzysztofa Kopcia, dokonali odbioru prac związanych z remontem budynku Centrum.

Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo REMKO z Kozienic. Wartość wykonanych prac wyniosła ponad 250 tys. zł. Środki na ten cel pozyskane zostały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (100 tys. zł) oraz od Marszałka Województwa Mazowieckiego (70 tys. zł). Reszta środków pochodziła z budżetu Powiatu Szydłowieckiego.


Tagi:                                    

Sprawdzali stan dróg powiatowych

18 listopada b.r. członkowie powiatowej komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, na czele z przewodniczącym Jarosławem Basiakiem, wraz z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Markiem Ruszczykiem sprawdzali stan nawierzchni dróg powiatowych w Powiecie Szydłowieckim.

Wszyscy radni zgodnie stwierdzili, że potrzeby modernizacji dróg powiatowych są duże i w jak najszybszym czasie powinny być zrobione. Z całą pewnością część środków na przebudowę dróg, budowę chodników przy drogach powiatowych, przebudowy mostów na przepusty drogowe zostaną zabezpieczone w budżecie Powiatu na rok 2009 – powiedział przewodniczący komisji. W budżecie na 2009 rok na modernizację, remnty i utrzymanie dróg powiatowych Samorząd Powiatowy zamierza przeznaczyć ponad 7 mln. złotych. Wsparcia w tym zakresie powiatowi udzielają gminyz powiatu szydłowieckiego i samorząd województwa mazowieckiego. Łączna deklarowana kwota pomocy w tym zakresie wynosi obecnie 1,9 mln złotych.


Tagi:                                    

Zbiórka podpisów w ramach akcji "Stop aborcji"

W Polsce trwa zbieranie podpisów w ramach akcji „Stop aborcji”. - donosi Radio Watykańskie. Mija 60. rocznica przyjęcia i proklamowania przez Organizację Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Organizatorów akcji w obronie życia niepokoi fakt, że w praktyce często pomijane są zapisy Deklaracji mówiące o ochronie prawa do życia każdej istoty ludzkiej oraz rodziny jako podstawowej komórki społecznej.

Tymczasem organizacje proaborcyjne przygotowują złożenie petycji o przyznanie „powszechnego prawa do aborcji”. Zatem organizacje pro-life apelują do wszystkich o jak najliczniejsze podpisywanie się pod apelem. Władzom ONZ przekaże go Katolicki Instytut Praw Człowieka i Rodziny. Więcej informacji można znaleźć m.in. na stronie www.hli.org.pl


Tagi:                                    

Praca i Środowisko!

Zrealizowano program „Praca i Środowisko” zmierzający do poprawy środowiska naturalnego i aktywiazacji zawodowej osób bezrobotnych. 8 pracowników skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu w ramach robót interwencyjnych, wykonywało prace konserwacyjne na rzekach Wilczanka, Smagowianka, Iłżanka, Zbijówka. Prace przeprowadzono na długości 21,5 kilometra, o wartości łącznej wykonanych robót 95 357 zł.

Dzięki programowi „Praca i środowisko”, którego realizacji i nadzoru podjął się szydłowiecki Inspektorat Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, przedsięwzięcia związane z poprawą stanu technicznego urządzeń melioracji i gospodarki wodnej mogły być przeprowadzone również na terenie Powiatu Szydłowieckiego. Na odcinku 2 kilometrów wykonano prace w zakresie konserwacji rzeki Iłżanka. Poprawiono również zastawkę na rzece Smagowiance. Koszt tych prac wyniósł ponad 47 000 zł. Konserwacja rzek polegała na wykaszaniu porostów ze skarp i dna, odmulaniu, hakowaniu oraz naprawie budowli wodnych. Efekty uzyskane podczas realizacji programu niewątpliwie przyczyniły się do zintegrowania z rynkiem pracy osób bezrobotnych oraz do pozytywnych działań na rzecz środowiska.


Tagi:                                    

Rocznica pierwszego polskiego literackiego Noblisty

Przed 92 laty, 17 listopada 1916 - Henryk Sienkiewicz otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Na polskiej liście nagrodzonych literackim Noblem, znajdują się: Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz i Wisława Szymborska. Sienkiewicz zdobył Nagrodę Nobla jako pierwszy z nich, w 1905 roku. Noblem pisarz został uhonorowany za powieść "Quo vadis".

Uzasadniano wybór tym , iż otrzymał nagrodę za "wybitne osiągnięcia w dziedzinie eposu" i , co podkreślił jeden z członków jury, "rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu". W swoim odczycie podczas odbierania nagrody stwierdził, że pomimo tego ,iż Polska dla wielu jest krajem martwym i pogrzebanym, to jednak dzięki jego nagrodzie dała ona wyraz swojej siły przetrwania i woli zwycięstwa. Autor napisał ją w roku 1896 i prawie od razu stała się bestsellerem tamtejszych czasów i roku 1905, kiedy też ją nagrodzono. Przetłumaczono ją na ponad 200 języków świata, pojawiły się jej ogromne ilości wydań oraz dużo adaptacji filmowych i teatralnych. Padały tę słowa krytyki w stosunku do niej, stwierdzające , że nie dorównywała ona trylogii. Pomimo tego faktu to właśnie ten utwór został uhonorowanym Literacką Nagrodą Nobla. Konstanty Wojciechowski powiedział w 1917 roku, iż ""Quo vadis" jest niepospolitym dziełem sztuki, ale równocześnie hymnem wyśpiewanym na cześć bohaterstwa ducha, miłości ludzi, miłości jako prawa i najwyższego przykazania." A Ewa Szonert, wtórując mu, dodała, że powieść Sienkiewicza "ukazuje wreszcie w przepięknej formie prawdę o tym, że okrucieństwo i zbrodnie, zło i nienawiść nie mogą zapanować nad światem, jeśli przedstawi się im potęga szlachetności, miłości i dobra."


Tagi:                                    

Msza święta za pierwszych władców Polski w poznańskiej katedrze

Za spokój dusz pierwszych władców Polski z dynastii piastowskiej i za budowanie dobra wspólnego, które oni zapoczątkowali, modlono się w niedzielę w bazylice archikatedralnej w Poznaniu, gdzie spoczywają twórcy państwa polskiego. „Ci, których w modlitwie wspominamy, dali początek temu, co nosi imię Polska. Bez tego, czego oni dokonali, bez wykorzystania talentów, jakie im zostały powierzone nie byłoby 11 listopada 1918 roku - powiedział celebrujący Mszę św. biskup Zdzisław Fortuniak, nawiązując do obchodzonej kilka dni temu 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pomocniczy biskup archidiecezji poznańskiej wspomniał postać czeskiej księżniczki Dobrawy - żony Mieszka I, która przyczyniła się do nawrócenia go na chrześcijaństwo - oraz biskupa Jordana, który 1040 lat temu przybył do Poznania i zapoczątkował struktury kościelne na ziemiach polskich. Po Mszy przedstawiciele lokalnych władz państwowych i samorządowych złożyli wieńce przed sarkofagiem Mieszka I i jego syna Bolesława Chrobrego, który w 1025 roku został koronowany na pierwszego króla Polski. Złożono też wieńce pod epitafium króla Przemysła II, który u schyłku XIII wieku wskrzesił Królestwo Polskie po rozbiciu dzielnicowym. zas / Poznań


Tagi:                                    

Poeci związani z Szydłowcem w Związku Literatów Polskich

Chcę się z czytelnikami "Domu na Skale" podzielić bardzo miłą wiadomością. Otóż 8 października 2008 roku do Związku Literatów Polskich zostali przyjęci pani Anna Sulima - Barańska i jej mąż pan Krzysztof Barański. Pani Anna urodziła się i wychowała w Szydłowcu. Jej matka, z domu Majewska, pochodziła z utalentowanej pod względem artystycznym rodziny rzeźbiarzy. Tymczasem Anna Sulima ukończyła Politechnikę Krakowską, została inżynierem budownictwa wodnego. W 1973 roku wyjechała do Płocka i podjęła pracę w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych. Uzdolnienia artystyczne ujawniły się dopiero dzięki jej mężowi Krzysztofowi Barańskiemu absolwentowi Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, pracownikowi naukowej biblioteki i poecie. W 2002 roku pojawił się pierwszy tomik poetycki Anny Sulimy - Barańskiej noszący tytuł "Impresje", potem kolejne "Jakby pamiętnik" i "Kredki". Pani Anna jest uczuciowo bardzo zawiązana z Szydłowcem.O swoim przywiązaniu do rodzinnego miasta pisze tak:"Na stałe mieszkam w Płocku i pomieszkuję w Szydłowcu, choć wolałabym, żeby było odwrotnie". Nasze miasto współczesne i to z okresu jej dzieciństwa, najbliższa rodzina, krewni, znajomi i po prostu mieszkańcy Szydłowca, przyroda, zabytkowe budowle i zwyczajne domy, ważne uroczystości i codzienne wydarzenia - to wszystko jest obecne w jej twórczości. W Szydłowcu odbywały się wieczory poetyckie w czasie których obydwoje państwo Barańscy prezentowali swoje utwory.Szydłowieckim miłośnikom poezji znane są również wiersze Krzysztofa Barańskiego choćby te zawarte w tomikach: "Ziemie Święte","Śpiewnik osobisty", "Różaniec" czy "Kieliszki na kwadratowych nóżkach" W imieniu własnym i całej Redakcji serdecznie gratuluję Państwu Barańskim i życzę weny twórczej i wielu sukcesów na polu twórczości literackiej. A ponieważ zbliżają się święta przypominam wiersz pani Anny Sulimy - Barańskiej "Przed Wigilią" z tomiku Kredki": "kiedy pękła ostatnia biała nić Ci co odeszli zebrali się na naradę

postanowili przyszli radośni we śnie odświeżyli ślad miłości zatarty przez czas


Tagi:                                    

Kamizelki odblaskowe przed kościołami

Mazowieccy policjanci rozdawali dzisiaj kamizelki odblaskowe przed kościołami. Akcja odbyła się w ramach obchodzonego 16 listopada Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Funkcjonariusze drogówki przypominali też o tym, jak bezpiecznie zachować się na drodze. Dzisiaj zostało rozdanych około tysiąca kamizelek. Akcja spotkała się z dużym zrozumieniem wśród osób, które wychodziły z kościoła po Mszy świętej. - Naczelnik mazowieckiej drogówki Stanisław Grudzień przypomina z kolei, że doceniając wagę problemu bezpiecznych dróg oraz solidaryzując się z ofiarami wypadków komunikacyjnych, ONZ - w nawiązaniu do istniejącej przed laty angielskiej organizacji Road Peace i jej Europejskiego Dnia Pamięci - wystąpiło z inicjatywą ustanowienia trzeciej niedzieli listopada jako corocznego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. - Dzień ten jest dla całej społeczności międzynarodowej wyrazem pamięci o wszystkich poszkodowanych na drogach oraz ich najbliższych. Jest też okazją do podejmowania wielu przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym - podkreślił Stanisław Grudzień. W tym roku to właśnie 16-tego listopada obchodzony jest Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Dzisiejsza akcja była skierowana głównie do niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli rowerzystów i pieszych, w myśl zasady gdy jesteś widoczny, to jesteś bezpieczniejszy. Po zakończeniu mszy świętej takze w Szydłowcu, umundurowany policjant z przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej wręczali kamizelki tym osobom, które zadeklarowały, że włożą je na siebie podczas jazdy rowerem. Akcja ciszyła sie dużym zainteresowaniem szczególnie dzieci i młodzieży, dlatego koszulek nie wystarczyło dla wszystkich zainteresowanych.


Tagi:                                    

Watykan: Papież apeluje o dobrą formację polityków katolickich

Benedykt XVI przyjął dziś na audiencji uczestników XXIII sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Świeckich. Z tej okazji przypomniał, że katolicy obecni w życiu publicznym powinni konsekwentnie wyznawać swą wiarę, posiadać surowe zasady moralne, zdolność oceny kulturowej, kompetencje zawodowe oraz zamiłowanie do służby na rzecz dobra wspólnego. Głównym tematem obrad Rady była refleksja nad aktualnością wydanej przed 20 laty adhortacji apostolskiej Christifideles laici. KAI


Tagi:                                    

Wilno. Uczyć się miłosierdzia

8 listopada, rozpoczęły się w Wilnie uroczystości Opieki Matki Bożej Ostrobramskiej. Tegoroczne nabożeństwa odbywają się pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. W niedzielę 9 listopada, wierni uczestniczyli we mszy św. w Ostrej Bramie, celebrowanej przez ks. prałata Wojciecha Górlickiego, rozpoczynającej uroczystą oktawę święta Matki Bożej Miłosierdzia. Celem tegorocznych odpustów jest uwrażliwienie wiernych na miłosierdzie, zachęcenie do budowania w społeczeństwie cywilizacji miłosierdzia.

Organizatorzy Dni Opieki zapraszali wiernych, by zapoznali się z działalnością instytucji Archidiecezji Wileńskich, które świadczą na co dzień dzieła miłosierdzia. Podczas oktawy Opiek każdemu dniu patronują osoby, które swoje życie poświęcili pełnieniu uczynków miłosierdzia.


Tagi:                                    

Rozpoczyna działalność Szydłowiecki Uniwersytet Małego Dziecka

W dniu 20 listopada 2008r. rozpoczyna działalność szydłowiecki Uniwersytet Małego Dziecka. Inauguracja planowana jest o godz. 13.00. Program będzie realizowany w ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła. Zapraszamy do udziału w zajęciach dzieci w wieku od 5 lat do 10 lat, czas trwania programu od 20 listopada 2008r. do 20 grudnia 2008r.( możliwością przedłużenia, jeśli będą chętni rodzice i dzieci). Dwugodzinne zajęcia odbywać się będą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szydłowcu ul. Kościuszki 185( wejście od ul. Kilińskiego).

Cele programu: 1. Wczesna terapia zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno- motorycznych 2. Wspomaganie stymulacji wielozmysłowej 3. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka


Tagi:                                    

Święto Niepodległości w Szydłowcu i Radomiu

Strzelcy w Szydłowcu zorganizowali wystawę eksponatów historycznych i militariów z okresu I i II Wojny Światowej. Wystawę obejrzało blisko tysiąc osób. Wielu ludzi podzieliło się swoimi wrażeniami na gorąco przyjmując bardzo pozytywnie nową formę propagującą patriotyzm w Szydłowcu. Były też głosy, że młodzież szkolna nie jest zorganizowana, nieobecna w tym "Ważnym Dniu".

W Radomiu niezwykle uroczyście zorganizowano uroczystość 90 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Najpierw odbyła się uroczysta przysięga strzelców z Oddziału Radom ZS im. mjr Tadeusza Brzęk-Osińskiego na Historycznym Rynku przed pomnikiem Czynu Legionowego w Radomiu. O godzinie 17-ej czworo Brzęków złożyło przysięgę na sztandar 72 pp. AK, Rotę Przyrzeczenia Strzeleckiego odczytał Komendant I Okręgu pchor. ZS Roman Burek. Przyrzeczenie złożyli: Karolina Krzyżkowska, Marcin Celi, Michał Smolaga, Eryk Drobiecki. Po przysiędze, około sześćdziesięciu strzelców pomaszerowało w kolumnie, którą ubezpieczał radiowóz policyjny na miejsce zbiórki.


Tagi:                                    

Wystawa poplenerowa na Zamku

Plener malarski odbył się w Szydłowcu w dniach 22 – 30 sierpnia. Organizatorem pleneru było Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek. Przedsięwzięcie to zrealizowano przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Mazowieckiego, Starosty Powiatu Szydłowieckiego, Burmistrza Miasta Szydłowca, we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Szydłowca.

Udział w plenerze wzięło udział 25 artystów plastyków : Małgorzata Kaczyńska - Nurowska, Anna Grażyna Kuczkowska, Ewa Osowska, Maja Raszewska, Barbara Głuch, Anna Janczyk, Maria Deja, Maria Kępa, Martyna Karpeta,Irena Wismont - Krzemińska, Wiktoria Tołloczko - Tur, Grażyna Sanigórska, Marta Łabęcka, Tadeusz Lużyński, Wojciech Rutkowski, Nino Ajdinowić, Adolf Tomasik, Stanisław Russ, Hilary Gilewski, Krzysztof Mańczyński, Janusz Raszewski, Marcin Słowik Wilczyński, Dariusz Kowal, Jerzy Turek, Ryszard Ciereszko.


Tagi:                                    

Rzeczpospolita: Patriotyzm zamiast satanizmu

Gdańszczanie obchodzili Święto Niepodległości przy akompaniamencie muzyki zespołu Sabaton. Co szwedzka grupa powermetalowa ma wspólnego z niepodległością Polski? Andrzej Rafał Potocki: Sabaton stał się nad Wisłą niezwykle popularny kilka miesięcy temu za sprawą piosenki „40:1” opisującej bohaterstwo polskich żołnierzy w bitwie nad Wizną, zwaną polskimi Termopilami. Klip do utworu został obejrzany na stronie YouTube około miliona razy. A niedawne koncerty zespołu w Warszawie i Krakowie były przez polską publiczność bardzo ciepło przyjęte. Wszystko za sprawą „40:1” opiewającego mało znany, ale bardzo ważny epizod z historii Rzeczypospolitej.

Sympatię Polaków do Sabatonu potęguje fakt, że przyczynia się on do promocji Polski za granicą. Przykładem może być entuzjastyczne przyjęcie „40:1” przez publiczność w Hamburgu. - Muzycy metalowi nie byli do tej pory kojarzeni z patriotyzmem... - To prawda, subkultura metalowa była raczej znana z pogardy dla polityki i państwa połączonej z obojętnością wobec ojczyzny. Ponadto stylistyka metalowa zawiera często elementy satanistyczne. Jednak koncerty Sabatonu pokazują nowe oblicze metalowców. W Gdańsku przynieśli na imprezę polskie flagi i spontanicznie zaintonowali „Mazurka Dąbrowskiego”. Owacje wywołali również księża, którzy wręczali szwedzkim muzykom szablę polskich kawalerzystów z czasów I wojny światowej – prezent od abp. Głódzia.


Tagi:                                    

Tłumy w Końskich podczas święta

Zniszczenie popiersia cara Aleksandra II i zdobycie garnizonu wojsk austriackich to najważniejsze elementy rekonstrukcji historycznej, jaką mogli oglądać konecczanie. Na organizowane w ramach Święta Niepodległości widowisko mieszkańcy Końskich przychodzili z całymi rodzinami. - Te zdarzenia ukazują naszą drogę do niepodległości - mówi starosta Andrzej Lenart, który od dawna myślał o takim widowisku historycznym, które pokazywałoby właśnie konecką drogę do wolności. - By obejrzeć rekonstrukcję, przyszło kilka tysięcy ludzi i z tego jesteśmy najbardziej zadowoleni - dodaje. Tegoroczne obchody 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości to w Końskich wspólne przedsięwzięcie tutejszych samorządów: powiatowego i gminnego. Zakończyła je uroczysta sesja w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich.


Tagi:                                    

Msza za Ojczyznę i kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego

Z udziałem delegacji z Wileńszczyzny mieszkańcy Ziemi Szydłowieckiej świętowali 90 rocznicę Odzyskania Niepodległości. Po zbiórce delegacji na Rynku Wielkim, w pochodzie ze sztandarami i Orkiestrą Miejską przemaszerowano do świątyni św. Zygmunta, gdzie ks. kanonik Adam Radzimirski celebrował mszę świętą za Ojczyznę. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Andrzej Kania, który wyraził nadzieję, że naszą wdzięczność za Polskę przemienimy w modlitwę za jej przyszłość i rozwój, za jej władze, aby pełniły służbę na rzecz dobra wspólnego. Po dziękczynnej liturgii uczestnicy patriotycznej pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego wysłuchali przemówienia burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego, który odczytał także list Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej prof. Lecha Kaczyńskiego, skierowanego do gmin z okazji Dnia Niepodległości. Przemówienie okolicznościowe wygłosił również Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Zdziech. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów, wśród nich przedstawiciele władz powiatu i Polacy z Wileńszczyzny. Obchody Święta Niepodległości ubogaciła wystawa militariów przygotowana przez strzelców na Rynku Wielkim, oraz krótkie spotkanie na Zamku. Znicze zapalone przez osoby prywatne zapłonęły na cmentarzu Nieznanego Żołnierza Polskiego z lat 1914-1920, przy pomniku Powstańców Styczniowych i grobach Żołnierzy Września 1939 roku.

Po południu w Chlewiskach z gośćmi z Wieleńszczyzny spotkali się samorządowcy z powiatu szydłowieckiego i przedstawiciele gmin: Mirów, Orońsko i Chlewiska. Gminy te zaangażowane są we współpracę z gminą Szaterniki z Rejonu Wileńskiego. W czasie spotkania omówiono dotychczasową współpracę oraz zapowiedziano kontynuację, szczególne pozytywnie oceniono organizacje wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z Polski i Litwy, na Wileńszczyżnie i w powiecie szydłowieckim. Delegacja z gminy Szaterniki przybyła do Polski na zaproszenie władz powiatu szydłowieckiego, delegacji przewodniczył starosta szaternicki Wiesław Starikowicz. Goście w czasie swego pobytu zwiedzili Szydłowiec, Kozienice (gdzie gościł ich starosta kozienicki) oraz skarżyską Ostrą Bramę.


Tagi:                                    

Kard. Dziwisz: bądźmy budowniczymi pokoju w naszej Ojczyźnie

„Niech nam towarzyszy świadomość, że nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość jest w ręku Boga. Bądźmy budowniczymi pokoju w naszych środowiskach, w naszej Ojczyźnie, w naszym świecie” - mówił kard. Stanisław Dziwisz dziś w katedrze wawelskiej podczas Mszy św. w intencji ojczyzny z okazji Święta Niepodległości. Podczas homilii wyraził także życzenie, aby Polska zawsze cieszyła się wolnością i pokojem.

W Eucharystii uczestniczyli m.in. parlamentarzyści i władze Krakowa oraz burmistrz Rzymu Gianni Alemanno. Metropolita krakowski przypomniał w homilii o ważnej roli katedry na Wawelu w kształtowaniu się świadomości patriotycznej Polaków. Dzień 11 listopada - mówił kardynał - wpisał się na trwałe w dzieje Polski. „Był to dar trudny, bo przecież dokładnie połowę z tych dziewięćdziesięciu lat przyszło nam przeżyć w bezbożnym systemie totalitarnym, a wcześniej doświadczyć koszmaru II wojny światowej. Ale Pan przeprowadził nas również i przez to doświadczenie” - przypomniał metropolita. Metropolita zauważył, że budowanie pokoju na ziemi zaczyna się od budowania pokoju w ludzkich sercach. Tylko człowiek wewnętrznie scalony, pojednany z Bogiem i z braćmi, będzie zdolny do budowania głębszych więzi w rodzinie, w środowisku swego życia i pracy, a także we wspólnocie swego narodu oraz we wspólnocie ludzkiej, która nie wyklucza nikogo z powodu języka, rasy czy przekonań religijnych. Kard. Dziwisz przypomniał o wielkiej postaci, jaką została obdarowana Polska w ostatnich 90 latach - Janie Pawle II, który „na Stolicy św. Piotra wyrósł na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia na wielkiego przewodnika dla milionów chrześcijan na całym świecie”. Metropolita przypomniał także słowa Jana Pawła II wypowiedziane w Sejmie 11 czerwca 1999 r., w których papież dziękował Bogu, „Panu historii za obecny kształt polskich przemian, za świadectwo godności i duchowej niezłomności tych wszystkich, których w tamtych trudnych dniach jednoczyła ta sama troska o prawa człowieka” i „świadomość, iż można życie w naszej Ojczyźnie uczynić lepszym, bardziej ludzkim”. Na zakończenie życzył Polsce, by „zawsze cieszyła się wolnością i pokojem”, a Krakowowi - by, „czerpiąc z wielkiej tradycji królewskiego grodu wnosiło twórczy wkład w jego teraźniejszość i umacniało nadzieję na pomyślną przyszłość”. lk / Kraków


Tagi:                                    

Niepodległa!!!

Po latach niewoli, 11 listopada 1918 r. nadszedł upragniony dzień, który uznawany jest za początek odrodzonej Ojczyzny. Był to proces, który trwał dłuższy czas, samo ustalenie granic i ustroju II Rzeczpospolitej trwało kilka lat. Młode państwo zagrożone było śmiertelnie przez nawałę bolszewicką w 1920 roku. Bóg dał nam mimo przeciwności międzywojennych, wspaniały czas budowania własnego państwa.

Barbarzyńska nawała komunizmu i faszyzmu zmiotła ten polski świat we wrześniu 1939 roku z map europy. Przez noc podwójnej okupacji i powojenne lata PRL szliśmy do wolnej Polski. Dziś nawiązujemy do ciągłości polskiej tradycji państwowej, do II Rzeczpospolitej i jej pomimo trudności i wielu niedogodności - wielkich osiągnięć. Radośnie świętujmy dziś Dzień Niepodległości, 90 rocznicę Odrodzenia Ojczyzny!


Tagi:                                    

Bp Płoski: naród nie może odcinać się od swej historii

Naród nie może odcinać się ani wstydzić swojej historii - mówił bp polowy Tadeusz Płoski w podwarszawskim Brwinowie podczas Mszy św. pod przewodnictwem metropolity warszawskiego abp. Kazimierza Nycza. Eucharystia w kościele pw. św. Floriana zainaugurowała uroczyste obchody 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W homilii bp Płoski mówił, że choć Polska jest niepodległa, o polską świadomość wciąż trwa walka realizująca się poprzez „zatruwanie ducha”. „Ta wojna przynosi spustoszenie nie na froncie, ale w świadomości i rozumie człowieka” - powiedział. W opinii ordynariusza wojskowego, jest to najgroźniejsza z toczonych przez Polaków wojen, bo toczy się o „świadomość człowieka i toczy się w ukryciu”. Za największe zagrożenie bp Płoski uznał „ekspansję liberalną, pustoszącą świadomość narodową i religijną” i zbyt płytko postrzeganą wolność. Bp polowy podkreślił, że dzisiejsza Europa powinna ewoluować w stronę Europy Ojczyzn, a nie w stronę „kołchozu europejskiego”. Dodał, że obroną przed relatywizowaniem wartości chrześcijańskich jest w Europie wierność tradycji i historii, a także wychowywanie młodzieży w duchu patriotyzmu. Ordynariusz wojskowy wezwał wiernych do jednoczenia się pod hasłami zachowywania ciągłości tradycji chrześcijańskiej. Po Mszy św. odbyła się ceremonia odsłonięcia i pobłogosławienia pomnika upamiętniającego odzyskanie przez Polskę niepodległości. kos / Brwinów


; Autor:
Tagi:                                    

Synod radomski rozpoczęty

Mszę św. inauguracyjną II Synod Diecezji Radomskiej w katedrze Opieki NMP celebrował sekretarz generalny KEP bp Stanisław Budzik. W koncelebrze uczestniczyli biskupi: Zygmunt Zimowski, Edward Materski, Adam Odzimek i Stefan Siczek oraz infułaci, prałaci, proboszczowie i wikariusze. W homilii ordynariusz radomski, bp Zygmunt Zimowski wyraził nadzieję, że owocem Synodu będzie odnowa serc i pogłębienie wiary, oraz gorliwości eucharystycznej w diecezji. Przedstawił zadania poszczególnych komisji synodalnych. W katedrze zgromadziło się w sumie 210 księży i ok. 3 tysiące wiernych. Uczestniczący w Synodzie delegaci, wspólnie w modlitwie prosili o pomoc i dary Ducha Świętego i odmówili rzymsko-katolickie wyznanie wiary. Na otwarcie II Synodu Diecezji radomskiej zaproszeni zostali jako goście przedstawiciele Kościoła prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego. Podczas wspólnej modlitwy bp Zimowski poświęcił witraże z wizerunkiem 5 błogosławionych męczenników radomskich, które zostaną zamontowane w katedrze. Wizerunki błogosławionych namalował artysta-malarz Tadeusz Boruta. Poseł Przemysław Gosiewski, w imieniu prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, wręczył biskupowi Zygmuntowi Zimowskiemu Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, za wkład w zachowanie dziedzictwa i wielokulturowości Polski, szczególnie za ratowanie cmentarzy żydowskich w diecezji radomskiej. rm / ms


; Autor:
Tagi:                                    

Gniezno: uczczono pamięć Orląt Lwowskich

W Gnieźnie upamiętniono dziś 90. rocznicę wyzwolenia Lwowa. Mszy św. sprawowanej z tej okazji przewodniczył gnieźnieński biskup pomocniczy Wojciech Polak. W Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz, mieszkańcy miasta oraz członkowie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. - Młodzi Obrońcy Lwowa, zapłacili za niepodległość i polskość Lwowa niejednokrotnie najwyższą cenę, cenę oddanego życia i przelanej, dla powstającej po latach zaborów Ojczyzny, polskiej krwi – stwierdził kaznodzieja. Dodał również, że ci, co Ojczyznę prawdziwie kochają dobrze wiedzą, jaką cenę przychodzi niekiedy zapłacić człowiekowi za niepodległość. Wiedzą też, że właśnie w porządku miłości, miłość Ojczyzny należy postawiać ponad wszelkie osobiste pragnienia, własne zachcianki i doraźne korzyści. – Nie jest ona i nie powinna być nigdy, wypadkową politycznych sporów i partyjnych układów, ale jasnej i odpowiedzialnej troski o wspólne dobro – podkreślił bp Polak. bg / Gniezno


; Autor:
Tagi:                                    

Obchody rocznicowe w Nadwiślańskim Oddziale SG

Dziś w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego uroczyście obchodzono 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W Warszawie obchody rocznicowe odbyły się w I Bazie Lotniczej WP przy ul. Żwirki i Wigury. Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. W Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej na wyższy stopień awansowano łącznie 140 osób, wręczono 7 odznaczeń oraz 3 medale pamiątkowe.

Na uroczystości obecni byli m.in. z-ca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Jacek Bajger, przedstawiciele służb mundurowych współpracujących ze Strażą Graniczną, związków kombatanckich, władz miasta, a także dyrekcja szkoły im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. Wśród zaproszonych gości był również gen.bryg. w satnie spoczynku Ścibor-Rylski, uczestnik walk obronnych w 1939 roku i podczas II wojny światowej. Generał w swoim przemówieniu nawiązał nie tylko do wolności i niepodległości, ale mówił też o honorze i jego znaczeniu zwłaszcza u najmłodszych pokoleń Polaków. Słowa uznania i gratulacje złożył nowo wcielonym do służby funkcjonariuszom. Stać nieugięcie na straży niepodległości i suwerenności oraz strzec nienaruszalności granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej ślubowało 19 osób.


; Autor:
Tagi:                                    

Ratowali zabytki

Jak co roku od wielu lat Szydłowianie pomagali ratować zabytkowe nagrobki na cmentarzu parafialnym. Z inicjatywą zbiórki funduszy na ten cel wystąpiło kilka lat temu Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szydłowca w porozumieniu z ks. kanonikiem Adamem Radzimirskim. Akcję zbierania pieniędzy na odnowę starych nagrobków poparł gorąco burmistrz Szydłowca, a w tym roku w zbiórkę pieniędzy na ratowanie starych nagrobków włączyło się po raz pierwszy wiele innych środowisk; przede wszystkim młodzież.

Przez całą sobotę przy obu bramach cmentarnych dyżurowali wolontariusze ze Stowarzyszenia, ale nie tylko oni. Datki zbierali także radni Rady Miejskiej, członkowie Akcji Katolickiej, nauczyciele, członkowie Chóru Miasta Szydłowca „Gaudium Canti”, pracownicy Urzędu Miejskiego, Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych, młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza.


; Autor:
Tagi:                                    

Strijd voor Europa

Niderlandzki tytuł tego felietonu w polskim tłumaczeniu oznacza "Walka o Europę". Ale nie jest to hasełko wyborcze europejskich federalistów. To tytuł książki pewnego Holendra, który na spokojnym oceanie skorumpowanej eurobiurokracji wywołał sztorm. Sztorm na tyle silny, że - po raz pierwszy i jedyny dotąd - zmiótł on statek Komisji Europejskiej, zmuszając ją do podania się do dymisji.

Mój znajomy, dziś eurodeputowany, holenderski księgowy Paul van Buitenen był przez kilka lat urzędnikiem w Komisji Europejskiej, pracował kolejno w kilku tzw. Dyrekcjach Generalnych. Wykrył kolosalne nadużycia, kumoterstwo, nepotyzm, defraudacje - i zobaczył eurozmowę milczenia. Widział, jak w Unii "ręka rękę myje". Widział strach ludzi, którzy dostrzegali przekręty, ale bali się reagować, by nie stracić dobrze płatnej posady. Pisał o tym notatki, zbierał informacje, wreszcie - zdesperowany - poinformował o wszystkim Parlament Europejski. I to był przełom. Mimo oporu socjalistów, broniących jak lwy, lewicowej wówczas w swej większości Komisji Europejskiej, eurodeputowani pokazali wilczy pazur doprowadzając w ciągu zaledwie 4 miesięcy (!) do dymisji całą Komisję Europejską. Nie tylko dwóch najbardziej krytykowanych komisarzy: francuską socjalistkę, byłą premier Cresson (za nepotyzm - zatrudniała za prawie 7000 euro miesięcznie własnego kochanka-dentystę… jako konsultanta naukowego ds. AIDS, oraz zlecanie projektów zaprzyjaźnionym firmom francuskim i belgijskim), a także hiszpańskiego socjalistę Marina (za niegospodarność), ale całą, in corpore, Komisję Europejską z jej nieporadnym, pozbawionym jakiejkolwiek charyzmy przewodniczącym Santerem z Luksemburga.


; Autor:
Tagi:                                    

Dawne brzmienie Polski

13 listopada, o godz. 18.00 w sali kominkowej szydłowieckiego zamku wystąpi „Zespół Polski” pod kierownictwem Marii Pomianowskiej. Zespół zaprezentuje koncert „Chopin na ludowo”. „Zespół Polski” Marii Pomianowskiej powstał w 1994 r. Muzycy zespołu postawili sobie za cel kontynuowanie najstarszych polskich tradycji muzycznych, dlatego szukają swojego repertuaru w źródłach historycznych i dokumentacji naukowej. Grają wyłącznie na autentycznych, historycznych instrumentach ludowych – np. na tzw. „suce biłgorajskiej”, „fideli płockiej”, używając technik gry, które dawno już wyszły z użycia. Inne instrumenty wchodzące w skład zespołu to skrzypce żłobione, piszczałki, dudy, lira korbowa, cymbały, basy i bębny. Skład taki pozwala wykonywać repertuar wielu różnych regionów gwarantując autentyczne brzmienie wykonywanej przez zespół muzyki.

Koncerty „Zespołu Polskiego” są jedyną i niepowtarzalną okazją usłyszenia prawdziwego, oryginalnego brzmienia wymarłej tradycji - muzyki, która kiedyś rozbrzmiewała na terenach Polski. Głównym założeniem „Zespołu Polskiego” jest sięganie do korzeni muzyki polskiej i słowiańskiej, aby wydobyć i unaocznić słuchaczom specyfikę muzyki polskiej od XVI w. poprzez dzieła F. Chopina aż do twórców współczesnych. Zespół Polski nagrał trzy płyty kompaktowe „Muzyka Nizin” i „Oj chmielu... - stare pieśni i tańce polskie”, „Kolędy znane i zapomniane”. Na zlecenie TVP powstały trzy filmy prezentujące dorobek zespołu. W programie koncertu między innymi „Chorea Polonica” anonima z XVI wieku, kujawiaki i mazurki F.Chopina grane na autentycznych, starych instrumentach, melodie ludowe, a także opowieści o muzyce, dawnych instrumentach i tańcach polskich w wykonaniu Marka Kasprzyka.


; Autor:
Tagi:                                    

Nasz Dziennik: Nowy przewodniczący episkopatu Ukrainy

Metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki został nowym przewodniczącym Ukraińskiej Konferencji Biskupiej. Zastąpił on na tym stanowisku dotychczasowego wieloletniego arcybiskupa Lwowa kard. Mariana Jaworskiego, który kilka tygodni temu przeszedł na emeryturę. Wiceprzewodniczącym został ordynariusz kamieniecko-podolski Leon Dubrawski, a sekretarzem generalnym - koadiutor diecezji charkowsko-zaporoskiej bp Marian Buczek. Wybory nowych władz łacińskiego Episkopatu Ukrainy odbyły się w czasie zebrania plenarnego, które w dniach 2-5 listopada odbyło się w Zaryczanych pod Żytomierzem.


; Autor:
Tagi:                                    

Kłopoty z dyrektorem...

Szydłowieckie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych wciąż jest bez dyrektora. Konkurs w tej sprawie nie został rozstrzygnięty, z trzech kandydatów którzy ubiegali się o to stanowisko, dwóch nie spełniało wymagań merytorycznych. Jedyna osoba która mogła takie stanowisko pełnić, wymagany był pięcioletni staż w zarządzaniu zespołem pracowniczym i dwuletni staż pracy w instytucjach kultury, nie zyskała uznania w oczach komisji konkursowej.

Od kilku lat Muzeum jest jednostką podległą samorządowi mazowieckiemu, pomimo poprawy sytuacji finansowej po przejęciu MLIM przez Sejmik, sytuacja w Muzeum nie jest dobra. Pełniący obowiązki dyrektora od jesieni 2007 do czerwca 2008 r., z krótką jednodniową przerwą konieczną z przyczyn formalnych - Włodzimierz Kurzępa, został „skłoniony” do rezygnacji ze stanowiska, po ujawnieniu faktu wykonywania przez niego obowiązków służbowych pod wpływem alkoholu. Od tego czasu obowiązki dyrektora pełni Jadwiga Podsiadły.


; Autor:
Tagi:                                    

90. Rocznica Odzyskania Niepodległości. Spotkanie kombatantów z powiatu szydłowieckiego

Równe 90. lat temu - po 123 latach zaborów, nasz kraj odrodził się, odzyskał niepodległość. Listopad 1918 roku, miesiąc dla narodu polskiego był okresem radosnego entuzjazmu. Spełniły się marzenia, wymarłych już, wielu pokoleń Polaków. Mimo prześladowań ze strony zaborców naród polski wytrwał, zachował swój język ojczysty, obyczaje, religię i wciąż czekał na odzyskanie niepodległej Ojczyzny. Dziś mamy niepodległość. Obchody uroczystości 90 lecia odzyskania Niepodległości w Powiecie Szydłowieckim rozpoczęły się 4 listopada otwarciem wystawy „Straż Graniczna w dzień i w nocy” w Zespole Szkół im. KOP. Kolejnym dniem obchodów uroczystości, których organizatorem był Powiat Szydłowiecki był dzień 5 listopada. W tym dniu w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza odbyła się uroczysta akademia patriotyczna. Szczególnymi gośćmi byli licznie przybyli kombatanci z terenu Powiatu. Uroczystości uświetnili także swoją obecnością: ks. dziekan Adam Radzimirski, władze samorządowe Powiatu z radnymi, z naczelnikami Wydziałów Starostwa i dyrektorami podległych jednostek, przedstawiciele władzy miasta z Przewodniczący Rady Markiem Zdziechem i Burmistrzem Andrzejem Jarzyńskim, gminy Mirów z Przewodniczącym Rady Dariuszem Bąkiem, Wójtem Zdzisławem Dzikiem, Sekretarzem Jarosławem Basiakiem i województwa w osobie Radnej Sejmiku Agnieszki Górskiej. Radna Agnieszka Górska przekazał szkole książki o treści patriotycznej. Wśród przyległych gości znaleźli się również dyrektorzy szkół gimnazjalnych z Powiatu z uczniami oraz 5 listopada 2008 roku Polska jest Niepodległa – na przywitanie zgromadzonych, powiedział gospodarz uroczystości Karol Kopycki Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza. Dziś na tej sali spotykają się przedstawiciele różnych pokoleń, tych którzy zrównali się z wiekiem Niepodległej Rzeczypospolitej i ci młodzi ludzie, którzy nie pamiętają i nie znają żadnego zniewolenia Ojczyzny – kontynuował dyrektor.

W swoim wystąpieniu Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki zwrócił uwagę młodemu pokoleniu na bohaterów tamtych czasów. To dzięki walczącym, do ostatniej krwi za Polskę mamy dziś niepodległość. Były to setki bojowników, którzy szli w bój, aby spełnić najwyższy patriotyczny obowiązek – powiedział Starosta.


; Autor:
Tagi:                                    

Rozpoczęcie II Synodu już w sobotę

Prawie osiem tysięcy osób, duchownych i świeckich, zostanie zaangażowanych w prace rozpoczynającego się w sobotę, 8 listopada, II Synodu Diecezji Radomskiej. Jego cele i zadania zostały przedstawione na konferencji prasowej, która odbyła się dziś w siedzibie Kurii diecezjalnej. Udział w spotkaniu wzięli m.in. biskup Zygmunt Zimowski i sekretarz Synodu ks. Stanisław Łabendowicz. Biskup Zimowski poinformował, że problemy duszpasterskie i społeczne zostały zawarte w publikacji przygotowanej przez ks. prof. Witolda Zdaniewicza z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Wyniki badań zostaną przedstawione podczas dni duszpasterskich, które będę się odbywały w dniach 12-14 listopada w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego. Dodał, że nie zabraknie dyskusji o parafii, czy ma to być miejsce spotkania czy kościelnej administracji. Hierarcha jest przekonany, że II Synod Diecezji Radomskiej będzie ważnym i historycznym wydarzeniem dla Kościoła lokalnego. Z kolei ks. Łabendowicz wyjaśnił, że celem Synodu będzie udzielenie pomocy biskupowi w jego własnych obowiązkach. Rzecznik Synodu ks. Zbigniew Gaczyński podkreślił rolę świeckich w Synodzie. Poprzez działalność zespołów synodalnych, które powstały bądź powstają w parafiach. Szacuje się, że uczestniczyć w nich będzie 7,5 tys. osób. Z kolei zadaniem komisji synodalnych, w skład których wchodzą duchowni i świeccy, w sumie 300 osób, mają się zająć studiowaniem konkretnych zadań oraz redagowaniem opracowań, które następnie trafią pod obrady sesji plenarnych, z udziałem biskupa radomskiego. Synod ma potrwać około 3 lata.


; Autor:
Tagi:                                    

Wystawa - Straż Graniczna we dnie i w nocy, w Zespole Szkół im. KOP

Z okazji zbliżającej się 90 rocznicy odzyskania niepodległości, w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza przygotowana została wystawa poświęcona strażnikom polskich granic. Wystawę otworzył autor zdjęć Krzysztof Niemiec - wieloletni pracownik SG, nagradzany w licznych konkursach fotograficznych. K. Niemiec jest laureatem najbardziej prestiżowej nagrody fotograficznej World Press Photo. Duże zainteresowanie młodzieży wzbudził pokaz multimedialny, prezentujący unikatowe archiwalne zdjęcia żołnierzy KOP oraz zdjęcia współczesne obrazujących trudną służbę następców kopistów - funkcjonariuszy Straży Granicznej. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Straży Granicznej z kpt. Jackiem Sońtą, władze powiatu ze starostą Włodzimierzem Górlickim i sekretarzem Krzysztofem Bernatkiem, pracownicy starostwa, radni powiatu z przewodniczącym Markiem Sokołowskim, nauczyciele i dyrekcja szkoły oraz uczniowie. Zdjęcia, ukazujące służbę funkcjonariuszy Straży Granicznej, wzbudziły ogromne zainteresowanie zwiedzających. Na zakończenie uroczystości otwarcia wystawy, Przewodniczący Rady Powiatu rozdał młodzieży flagi narodowe i zwrócił się z apelem o udekorowanie nimi domów na dzień Święta Niepodległości.


; Autor:
Tagi:                                    

Zatrzymali handlarza narkotyków

Na terenie jednej z szydłowieckich szkół, policjanci zatrzymali 18 latka, przy którym znaleziono heroinę i amfetaminę. Postawiono mu zarzuty: posiadania i rozprowadzania środków odurzających. Policjanci, na podstawie wcześniejszych ustaleń, spodziewali się że może tego dnia pojawić się w pobliżu szkoły. Tak też się stało, handlarz "białą śmiercią" został zatrzymany. Funkcjonariusze postawili mu zarzuty posiadania i rozprowadzania środków odurzających oraz wnioskowali do prokuratury o areszt. Ta zwróciła się z wnioskiem do sądu. Sąd w piątek 31 października, postanowił o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego - trzymiesięcznego aresztu

Jak poinformował Dariusz Gawęda, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu, mężczyzna był wcześniej karany przez Sąd Rodzinny i dla Nieletnich za inne przestępstwa.


; Autor:
Tagi:                                    

Polacy z Wileńszczyzny przyjadą na Święto Niepodległości do Szydłowca

Na zaproszenie starosty szydłowieckiego do Szydłowca przyjedzie siedmioosobowa delegacja gminy Szaterniki z Rejonu Wileńskiego. Delegacji będzie przewodniczył starosta szaternicki Wiesław Starykowicz. Goście z Wieleńszczyzny w sobotę 7 listopada zwiedzą Szydłowiec. W poniedziałek 10 listopada goście odwiedzą na zaproszenie starosty kozienickiego powiat Kozienice. W Święto Niepodległości Wilniacy wezmą udział w miejskich obchodach Święta Niepodległości w Szydłowcu. W Chlewiskach popołudniu zaplanowano spotkanie delegacji gości, z władzami gmin Orońsko, Mirów i Chlewiska oraz powiatu szydłowieckiego.

Szaternicką gminę położoną w sąsiedztwie Wilna zamieszkuje 62% Polaków. Kilka miejscowości z gminy przynależy do parafii Matki Bożej w Nowej Wilejce, której proboszczem jest pochodzący z Szydłówka ks. prałat Wojciech Górlicki.


; Autor:
Tagi:                                    

Uroczystości na cmentarzu wojennym w Charkowie

Te mogiły nie są tylko miejscem tragedii patriotów polskich, ale są źródłem siły dla kolejnych pokoleń naszego narodu – mówił 2 listopada, w homilii podczas mszy św. polowej w Charkowie Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski. Eucharystia pod przewodnictwem ks. biskupa Mariana Buczka koadiutora diecezji charkowsko-zaporozkiej, zainaugurowała uroczystości na polskiej nekropolii wojennej. Polska delegacja na czele z marszałkiem Sejmu Bronisławem Komorowskim odwiedziła cmentarz, gdzie spoczywają szczątki polskich oficerów zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku. W Charkowie na ścianie gmachu w którym mieściło się NKWD, Andrzej Wajda syn przedwojennego oficera z 72 pułu piechoty z Radomia, zamordowanego w Charkowie IV 1940 roku, odsłonił tablicę poświęconą polskim oficerom. W homilii Biskup Płoski nazwał mord na Polskich oficerach „zbrodnią kainową”, bratobójczą, bo dokonaną przez „braci Słowian, na braciach Słowianach”. „Tu chciano rozstrzelać polską duszę” – podkreślił. „To wydarzenie musi być przestrogą dla nas Polaków, Europejczyków, obywateli świata, aby nie budować stosunków między narodami, w których słaby będzie zdominowany przez mocnych; aby nie tworzyć relacji opartych na „kainowym prawie” – powiedział. Biskup Płoski wezwał do budowania wspólnej przyszłości, przestrzegł że warunkiem jej budowania musi być pełne rozliczenie się z przeszłością w duchu prawdy. „Jako spadkobiercy naszych pomordowanych Braci, musimy pamiętać o obowiązku budowania cywilizacji miłości, nasyconej duchem Ewangelii, która domaga się poznawania Prawdy” – podkreślił.

Ordynariusz wojskowy zwrócił się do Rodzin Katyńskich, aby „nie ustawały w dążeniach do pełnej rehabilitacji ofiar zbrodni”. „Ciągle przed Wami, Rodzino Katyńska bój o prawdę, której domagają się te mogiły, której domaga się cała Rzeczpospolita Polska. Nie traćcie zapału, bo dzięki Wam wierzymy, że prawda jest silniejsza niż obłuda i kłamstwo”. Biskup Płoski odniósł się w ten sposób do odmówienia przez sądy rosyjskie rehabilitacji ofiar zbrodni katyńskiej. Ostatnia rozprawa dotycząca tej kwestii miała miejsce dwa tygodnie temu. Biskup Polowy wyraził żal, że po tylu latach nadal trzeba przełamywać „opór ludzi i instytucji, które zasłaniają i deformują kształt prawdy”. Podkreślił, że udział Polaków i Ukraińców we wspólnej uroczystości jest manifestacją „prawdy i męczeństwa obydwu narodów”. Modlitwy ekumeniczne, odmówili po mszy św. przedstawiciele wyznań mojżeszowego, prawosławnego, ewangelickiego i katolickiego. Przewodniczyli im biskup Miron Chodakowski, prawosławny biskup polowy WP, biskup Ryszard Borski ewangelicki biskup polowy i naczelny rabin Polski Michael Schudrich.


; Autor:
Tagi:                                    

Lwów - płoną znicze pamięci i wdzięczności

40 tys. zniczy zapalono na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie
W ramach akcji „Ocalić od zapomnienia” 1 listopada na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie zostało zapalonych 40 tys. zniczy. - Jest to rekordowa liczba - powiedziała KAI współorganizator akcji Grażyna Basarabowicz. Wyjaśniła, że była to trzecia taka akcja na tak wielką skalę. Organizuje ją Radio Lwów przy udziale konsulatu RP we Lwowie, pod patronatem telewizji rzeszowskiej. Środki na nią pochodzą z całej Polski. Na antenie radiowej prowadzone są audycje dotyczące osób pochowanych na cmentarzu Łyczakowskim bądź we Lwowie i okolicach, które „zasłużyły się w naszej historii, ale o których de facto zapomnieliśmy”. W tym roku po raz pierwszy zostało założone specjalne konto na potrzeby akcji. Pisma w jej sprawie zostały rozesłane do wszelkich organizacji, w jakikolwiek sposób związanych z Kresami. Była też możliwość przekazywania zniczy do szkoły imienia Orląt Lwowskich w Przemyślu, która włącza się w tę akcję od samego początku.

W Dzień Zaduszny, 2 listopada katolicy Lwowa licznie zgromadzili się przy grobie św. Józefa Bilczewskiego na cmentarzu Janowskim. Mszę św. odprawił tam abp Mieczysław Mokrzycki. Wspomniał on o św. Józefie Bilczewskim, św. Zygmuncie Gorazdowskim, a także o bp. Rafale Kiernickim, „któremu wszyscy tak wiele zawdzięczamy”. - Czyż nie jest to świadectwem ciągłości wiary tego ludu i błogosławieństwa Boga, który posyła pasterzy godnych swego powołania? Jakże nie dziękować Panu Bogu za ten dar, ofiarowany lwowskiemu Kościołowi? Dali się oni poznać jako żywa ikona Dobrego Pasterza, zawsze gotowi nieść otuchę swoim wiernym i wspierać ich natchnionymi słowami, pełnymi życzliwości. Spieszyli z pomocą ubogim, których darzyli szczególnym upodobaniem. Ci dobrzy i wierny słudzy Pańscy, ożywiani głęboką duchowością i niegasnącą miłością, byli kochani i szanowani przez wszystkich swoich współobywateli, bez względu na wyznanie, obrządek czy narodowość. Dzisiaj ich świadectwo jaśnieje przed nami i jest dla nas zachętą i bodźcem, aby także nasze życie i apostolstwo, karmione głęboką modlitwą służyło wyłącznie chwale Bożej dla dobra dusz - podkreślił abp Mokrzycki. kcz/ KAI Lwów?


; Autor:
Tagi:                                    

Wspomnienie wiernych zmarłych

Tłumnie uczestniczymy dziś w mszach świętych w niedzielę, kiedy Kościół obchodzi wspomnienie wszystkich zmarłych. Słoneczna piękna pogoda zachęca też do odwiedzenia cmentarzy i modlitwy przy grobach bliskich którzy przekroczyli już bramę śmierci i wieczności.

O wieczność nieba prosimy dziś Boga, dla tych naszych bliskich, którzy już odeszli z doczesności. Słowa Ewangelii wskazują nam, że możemy skutecznie prosić za naszymi braćmi i siostrami, którzy umarli.


; Autor:
Tagi:                                    

Jezus Chrystus jest pierworodnym spośród umarłych, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

(J 11,32-45) A gdy Maria siostra Łazarza, przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go upadła Mu do nóg i rzekła do Niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus ujrzał jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: Gdzieście go położyli? Odpowiedzieli Mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: Oto jak go miłował! Niektórzy z nich powiedzieli: Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: Usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do niej: Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.


; Autor:
Tagi:                                    

Bp Płoski apeluje o modlitwę w intencji zabitych w wyniku aborcji dzieci

Biskup polowy Wojska Polskiego Tadeusz Płoski odprawił Mszę św. w uroczystość Wszystkich Świętych w katedrze polowej w Warszawie. W homilii zaapelował do wiernych o modlitwę w intencji zabitych w wyniku aborcji dzieci, a także za żołnierzy, którzy w minionym roku zginęli podczas pełnienia służby. Zachęcił wiernych do refleksji nad przemijalnością „ziemskiego pielgrzymowania” i modlitwy w intencji bliskich zmarłych. - Wspominamy dziś świętych i wspominamy naszych bliskich zmarłych, z których wielu jest już w ich gronie. Wszyscy zbawieni są święci. Pomyślmy i o naszej świętości, o tym, że jesteśmy w drodze do nieba - zachęcał wiernych bp Płoski. Wskazał, że trzeba okazywać wdzięczność „świętym zmarłym”, którzy orędują w naszych intencjach. „Ich modlitwa nieustannie nam towarzyszy” - podkreślił hierarcha. Zaapelował też o modlitwę w intencji żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji Służb Celnych i Straży Ochrony Kolei, którzy „odeszli na wieczną wartę”. Wraz z nim Eucharystię celebrowali księża kapelani Ordynariatu Polowego WP. kos / Warszawa


; Autor:
Tagi:                                    

Litania miast

Szesnaście miast połączy 1 listopada w uroczystość Wszystkich Świętych Litania Miast. W tym roku temu szczególnemu modlitewnemu spotkaniu towarzyszą słowa św. Pawła: "Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus". Przedsięwzięcie pomaga zobaczyć głębszą perspektywę uroczystości Wszystkich Świętych, przypomina, że wszyscy powołani jesteśmy do świętości.

  • Mija dwa tysiące lat od narodzin św. Pawła. Spotkanie ze Zmartwychwstałym zmieniło jego życie. Człowiek, który doświadczy Chrystusa, staje się kimś nowym. To jedna z myśli, które przyświecać będą naszemu spotkaniu - podkreśla ks. Zbigniew Drzał, dyrektor Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej. Jak zauważa, żyjemy w kulturze, która uczyniła ze śmierci temat tabu, mówienie o umieraniu i cierpieniu jest niemodne, żyjemy w czasach, kiedy pomija się istotę śmierci. - My chcemy dotknąć prawdy ludzkiego życia - podkreśla ks. Zbigniew Drzał. Litania Miast rozpocznie się około godz. 19.45. W Gdańsku wierni zgromadzą się przy pomniku Poległych Stoczniowców, w Sopocie opodal urzędu miejskiego przy pomniku Ofiar II Wojny Światowej, w Gdyni pod krzyżem przy Urzędzie Miejskim, w Wejherowie na rynku. Pozostałe miasta uczestniczące w inicjatywie to: Tczew, Elbląg, Malbork, Sieradz, Kartuzy, Starogard Gdański, Łowicz, Giżycko, Cieszyn, Słupsk, Gniew i Kraków. Małgorzata Bochenek


; Autor:
Tagi:                                    

Uroczystość Wszystkich Świętych w parafii św. Zygmunta

Sumę w szydłowieckiej farze św. Zygmunta, celebrował ks. kan. Adam Radzimirski w intencji ponad 100 parafian zmarłych w ostatnim roku. Po mszy świętej procesjonalnie wyruszono na cmentarz parafialny, aby modlić się za zmarłych. Procesja zatrzymała się pod Górą Trzech Krzyży, gdzie ks. Dariusz Maciejczyk poświęcił dwa nowe krzyże dębowe, ofiarowane przez Wspólnotę Lasu Poszczególnych Obywateli Miasta Szydłowca. Przy pracach uczestniczyli społecznie Nowak Jarosław, Krzemiński Tomasz, Nowak Stanisław, Kubik Antoni, Gnat Paweł, Gnat Eugeniusz, Rogozński Marian, Karpeta Andrzej, Indyka Franciszek, Nikodym Stanisław, Karpeta Ryszard, Pietras Andrzej, Szymkiewicz Andrzej, Owczarek Wiesław, Krekora Sławomir i Nitek Bogusław, który ufundował postumenty pod krzyże. Góra Trzech Krzyży jest sztucznym wzniesieniem, powstałym w skutek nagromadzenia materiału odpadowego, z eksploatacji szydłowieckiego piaskowca. Ustawienie trzech krzyży na górze, tradycja wiąże z zarazami dawniej nawiedzającymi miasto. Dwa lata temu na górze Trzechkrzyskiej staraniem ks. Adama Radzimirskiego ustawiony został posąg Matki Bożej Bolesnej, śmiało można stwierdzić, że Góra Trzech Krzyży to symbol Golgoty na Ziemi Szydłowieckiej i charakterystyczny punkt Szydłowca. Na szydłowieckim cmentarzu parafianie którzy wzięli udział w procesji modlili się przy pięciu stacjach, jedna z nich poprowadził ks. kan. Krzysztof Śliwak z parafii Narodzenia NMP na Szydłówku. Zmarli z tej parafii pochowani są na szydłowieckim cmentarzu. Przy jednej ze stacji ks. Adam Radzimirski poświęcił odrestaurowany ze składek społeczeństwa , dzięki staraniom Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szydłowca oraz wsparciu wojewody mazowieckiego posąg św. Jana Nepomucena. Ostatnia taka restauracja zabytkowej figury przeprowadzona była w 1900 roku. Wiele osób odwiedzających szydłowiecką nekropolię, kierowała swoje kroki na miejsca upamiętniające polską historię, szczególnie na cmentarz wojenny z 1939 roku, gdzie spoczywają obrońcy Ojczyzny, żołnierze Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza oraz żołnierze Armii Krajowej z lat okupacji. Wartę przy pomniku Bohaterów Września 1939 zaciągnęli harcerze. Jutro w dzień zaduszny podobna modlitwa na cmenatrzu o godz. 15