Eucharystia w Farze, na początek szkolnego roku

W szydłowieckiej farze św. Zygmunta, w czasie koncelebrowanej Mszy świętej polecano Bogu uczniów, nauczycieli, pedagogów i pracowników szkół, w związku z rozpoczynającym się 3 września nowym rokiem szkolnym. Koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz Adam Radzimirski.

W kazaniu ks. Michał Faryna, nawiązując do rozpoczynającej się po wakacjach nauki w szkole. Mówił o także potrzebie rozwoju uczniów, w nauce Chrystusa. W szkole Zbawiciela, poznajemy Go poprzez katechezę przybliżającą nam prawdy wiary katolickiej, przez czytanie i medytowanie Pisma Świętego. Potrzebujemy także modlitwy osobistej i uczestnictwa w Liturgii Kościoła - powiedział ks. M. Faryna. Na zakończenie modlitwy Celebrans poświęcił przyniesione przez uczniów przybory szkolne, zeszyty i podręczniki oraz udzielił zebranym liturgicznego, niedzielnego błogosławieństwa. Na terenie parafii Świętego Zygmunta w Szydłowcu, funkcjonuje cztery szkoły podstawowe i średnie, których poczty sztandarowe uświetniły liturgiczną uroczystość. Intencję mszalną jak poinformował Ksiądz Proboszcz, złożyli nauczyciele i pedagodzy z PSP im. Króla Jana III Sobieskiego w Szydłowcu. W kościele św. Zygmunta dziś na Sumie o godz. 12 z kolei dziękowano Bogu za plony ziemi, w czasie parafialnych dożynek.