Tagi:                                    

Rozpoczęły się obchody Powstania Warszawskiego

Przed Katedrą Wojska Polskiego w Warszawie, na Placu Krasińskich, 31 lipca odbyły się uroczystości związane z 64. rocznicą Powstania Warszawskiego. Rozpoczęły się one Mszą św. pod przewodnictwem Prymasa Polski Józefa Kardynała Glempa celebrowane przez biskupów warszawskich: Abp. Kazimierza Nycza – Metropolitę Warszawskiego, Abp. Henryka Hosera – Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej, Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusza Płoskiego, Bp. Tadeusz Pikus – Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawskiej. Kazanie wygłosił Abp. Henryk Hoser – Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej. Test kazania zamieszczamy poniżej.

Kazanie Abp. Henryka Hosera


Tagi:                                    

Podaruj innym dni

Pod hasłem "Podaruj innym dni" Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu prowadziło w środę 30 lipca na szydłowieckim rynku akcję poboru krwi od wszystkich, którzy zechcieli ją ofiarować potrzebującym. „Wakacje to czas szczególnie trudny, jeśli chodzi o zaopatrzenie w krew” – mówi dr Iwona Sokołowska-Giezgała z radomskiego Centrum Krwiodawstwa – „w okresie letnim zdarza się najwięcej wypadków drogowych, których ofiary potrzebują krwi, poza tym nieczynne są szkoły i uczelnie – spośród uczniów i studentów rekrutuje się duża cześć honorowych krwiodawców. Ci, którzy regularnie oddają krew, w lecie wyjeżdżają na urlopy, a krwi często brakuje. Dlatego w porozumieniu z honorowymi dawcami z danego rejonu ustalamy wspólnie terminy prowadzenia takich akcji jak ta, umożliwiając chętnym oddanie krwi u siebie, na miejscu. Naszą szydłowiecką akcję organizujemy dzięki pomocy pana Władysława Sokołowskiego, który oddał już 37 litrów krwi. Takim ludziom jak pan Sokołowski jesteśmy szczególnie wdzięczni za popularyzację idei honorowego krwiodawstwa i pomoc”. Ambulans, w którym po przebadaniu można było podarować 450 mg własnej krwi ofiarom wypadków i ciężko chorym, był czynny od rana do godziny 15.00. Do południa krew oddało 11 osób. Dawcy otrzymywali wspaniałą kawę, przygotowaną przez ekipę ambulansu, wafelki, 8 czekolad i soki owocowe. Jednak to nie otrzymane łakocie były największą nagrodą, lecz świadomość, że oddana krew ratuje zagrożone ludzkie życie. (kp)


Tagi:                                    

Modlitwa różańcowa z procesją w Ogrodach Watykańskich tradycyjnie upamiętniła 29 lipca liturgiczne wspomnienie św. Marty.

Nabożeństwo zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie śś. Piotra i Pawła oraz Żandarmerię Watykańską. Liturgia rozpoczęła się przy wieży św. Jana, gdzie umieszczony jest obraz Matki Bożej Miłości. Kolejno uczestnicy zatrzymywali się przy maryjnych wizerunkach z Częstochowy, Guadalupe, Fatimy i Lourdes. Modlitwę zakończył śpiew Salve Regina przed obrazem Matki Miłosierdzia. W nabożeństwie, dzięki Radiu Watykańskiemu, wzięły także udział siostry klauzurowe z klasztoru w ogrodach watykańskich. opr. msk


Tagi:                                    

Pasterska zachęta do pielgrzymowania

6 sierpnia wyrusza 30 Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej na Jasną Górę z Radomia i Skarżyska, 9 sierpnia dołączy na szlak Ziemia Opoczyńska. Do wzięcia udziału w pątniczym trudzie zachęca wiernych Ksiądz Biskup Zygmunt Zimowski w specjalnym komunikacie. - Serdecznie zapraszam wszystkich na tę wspaniałą duchową przygodę z Chrystusem i Matką Najświętszą. Są przecież wśród Was tacy, którzy pójdą już kolejny raz. Zapraszam w szczególności kapłanów, osoby życia konsekrowanego, młodzież, dzieci i całe rodziny, które jeszcze nigdy nie pielgrzymowali - pisze ordynariusz radomski. Dodaje, że tegoroczne pielgrzymowanie będzie także przygotowaniem do II Synodu Diecezji Radomskiej, który rozpocznie się w listopadzie. Na koniec bp Zimowski zachęca osoby, które nie pójdą na pielgrzymkę do duchowej łączności z bliskimi poprzez Radio Plus Radom, które będzie - jak pisze biskup - przekazywać wiele informacji z trasy pielgrzymki. radosław mizera/radio plus


Tagi:                                    

Łacińska liturgia Mszy Św. w farze św. Zygmunta

W niedzielę 20 lipca z inicjatywy środowiska wiernych, którzy pragną upamiętnić osobę ks. Romana Kotlarza, w naszej parafii została odprawiona msza święta w klasycznym rycie łacińskim, zgodnie z rytuałem z 1962 roku. Mszę świętą celebrował ks. prałat Stanisław Kula, który jest proboszczem radomskiej fary św. Jana Chrzciciela.

Ojciec Święty Benedykt XVI wydanym w ub. roku 7 lipca motu prioprio „Summorum Pontificum”, przyzwolił na celebrację Mszy Świętej i wszystkich sakramentów w klasycznym rycie łacińskim, określonym w papieskim dokumencie, jako nadzwyczajna forma celebracji. Namiestnik Chrystusa na ziemi pragnie, by w seminariach nauczano obu form liturgii, zwyczajnej i nadzwyczajnej, i by obie były sprawowane we wszystkich parafiach. Faktem jest, bowiem że zanikła w Kościele znajomość tej formy celebracji Eucharystycznej, która jest rytem nawiązującym do św. Grzegorza Wielkiego, papieża z lat 590 – 604, który wypracował podstawową jego strukturę. Sam Kanon Mszy datuje się na jeszcze wcześniejsze czasy św. Gelazego (492 – 496), a najważniejsze jego części pochodzą z czasów papieża o pochodzeniu iberyjskim, św. Damazego (366 – 384). Ryt ten nigdy nie został anulowany, a podczas pontyfikatu bł. Jana XXIII przeszedł jedynie delikatną reformę. Tak, więc jego historia liczy już dużo ponad tysiąc lat i sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Namiestnik Chrystusa na ziemi pragnie, by w seminariach nauczano obu form, zwyczajnej i nadzwyczajnej i by obie były sprawowane we wszystkich parafiach. Zdaniem licznych środowisk, przywrócenie w formie nadzwyczajnej możliwości sprawowania kultu Bożego według kanonu z 1962 roku, to nie zachcianka obecnego papieża. Już Jan Paweł II, co przypominają jego współpracownicy, szykował podobny dokument. Jest to odpowiedź na realną potrzebę wzmocnienia sakralności kultu, która z niektórych środowisk kościelnych znikła zupełnie wskutek nadużyć wyraźnie potępianych przez papieży od Pawła VI począwszy. To przywrócenie nam skarbu, który jest dziedzictwem całego Kościoła. opr. msk


Tagi:                                    

Swięto Policji Państwowej

Policjantom Powiatu Szydłowieckiego składamy wyrazy głębokiego uznania za ich ciężką i pełną wyzwań służbę. Dziękujemy im za ochronę, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku społecznego w Szydłowcu i na terenie powiatu. Z okazji Święta Policji składamy zaś najserdeczniejsze życzenia osobistego szczęścia, spełnienia marzeń, zadowolenia z pracy, z życia rodzinnego oraz wszelkiej pomyślności. Szczęść Boże! Red.


Tagi:                                    

Ogólnopolski letni obóz Związku Strzeleckiego

Na terenie Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu od 14 do 21 lipca, 32 strzelców ze Związku Strzeleckiego uczestniczyło w Ogólnopolskim Letnim Obozie Szkoleniowym I okręgu Z. S. W obozie uczestniczyli młodzi ludzie i instruktorzy z Aleksandrowa Łódzkiego, Bielska - Białej, Radomia, Tarnobrzega, Łodzi, Częstochowy i Szydłowca.". Głównym incjatorem i organizatorem spotkania i szkolenia kandydatów i strzelców ZS był podchorąży ZS Roman Burek, któremu wsparcia udzielili strzelcy z Szydłowca. W czasie obozu młodzi uczestnicy przeszli trening i zdobyli niezbędną wiedzę z zakresu musztry, strzelectwa, terenoznawstwa, saperstwa, walki wręcz i survivalu. Były także spotkania z ciekawymi ludźmi, oraz z pomnikami kultury materialnej i historii Ziemii Szydłowieckiej. Z uczestnikami obozu letniego spotkała się kadra dowódcza Związku Strzeleckiego z komendantem głównym kompanijnym Grzegorzem Filipkiem. Obozowiczów odwiedzili także przedstawiciele władz lokalnych: burmistrz Andrzej Jarzyński oraz przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski. Strzelcy w niedzielę 20 lipca uczestniczyli we mszy świętej, w kościele św. Zygmunta i w uroczystościach religijno-patriotycznych środowiska Szaraków Armii Krajowej w Majdowie. Cieszy fakt, że to na terenie Powiatu Szydłowieckiego zorganizowany został obóz szkoleniowy Związku Strzeleckiego - organizacji, która skupia młodych ludzi i rozbudza w nich patriotyzm. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu i pasji strzelców, pomocy władz samorządowych: Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego w Szydłowcu i dyrektor Marii Michajłow z Zespołu Szkół im Korpusu Ochrony Pogranicza. Pomoc finansową i materialną w organizacji obozu, udzieliło także kilku przedsiębiorców z terenu powiatu szydłowieckiego. St. S.


Tagi:                                    

PIELGRZYMKA MŁODZIEŻY Z SZYDŁOWCA DO RZYMU

Młodzież z Szydłowca z księdzem Wincentym Chodowiczem i s. Joelą Głogowską, w dniach od 19 do 26 lipca są na szlaku pielgrzymim. poniżej ramowy program pilegrzymki.

19.07 ( sobota ) SZYDŁOWIEC - WENECJA wyjazd z Szydłowca, przejazd przez Polskę, Czechy, Austrię, do Wenecji. 2 dzień 20.07 ( niedziela) WENECJA przyjazd do Wenecji ok. 8.00, zwiedzanie Wenecji ( zwiedzanie miasta, Plac i Bazylika św. Marka, Pałac Dodżów, przejazd tramwajem wodnym). Przejazd na nocleg do Centrum Madonna del Diwino Amore koło Wenecji. 3 dzień 21.07 ( poniedziałek ) PADWA - RZYM śniadanie, wyjazd z noclegu do Padwy, zwiedzanie Bazyliki św. Antoniego Padewskiego, przejazd do Asyżu – zwiedzanie Bazyliki i miejsc związanych z życiem św. Franciszka. Przyjazd w godzinach wieczornych do Rzymu na nocleg ( Rzym , Via Cassia –Dom Polski JPII) 4 dzień 22.07 ( wtorek) RZYM śniadanie, zwiedzanie zabytków wczesnochrześcijańskich – katakumby św. Kaliksta, bazylika św. Jana na Lateranie, Santa Maria Magiore, święte schody, zwiedzanie zabytków Rzymu starożytnego: Łuk Konstantyna, Koloseum, Kapitol, Forum Romanum, Mamertynum, Plac Wenecki, spacer trasą od Pizza Navone z Fontanną Czterech rzek, Fontanna di Trevi, Panteon, po schody Hiszpańskie, powrót na nocleg, kolacja. 5 dzień 23.07 ( środa ) RZYM Nawiedzenie grobu Ojca sw. Jana Pawła II w Grotach Watykańskich, , zwiedzanie Watykanu, : bazylika św. Piotra, Pl. Św. Piotra, Muzea Watykańskie z Kaplicą Sykstyńską, powrót na nocleg , kolacja. 6 dzień 24.07 ( czwartek ) RZYM - LORETTO śniadanie, wyjazd na Monte Casino- Msza św., Lanciano- miejsce cudu Eucharystycznego, przyjazd na nocleg do Loreto. 7 dzień 25.07 ( piątek ) ADRIATYK Msza św. , sniadanie , wyjazd z noclegu nad Adriatyk, pobyt nad Adriatykiem ok. 10 godzin. W godzinach wieczornych wyjazd do Polski przez Austrię, Czechy do Polski. 8 dzień 26.07 ( sobota ) WENECJA - SZYDŁOWIEC Przyjazd w godzinach popołudniowych do Szydłowca.


Tagi:                                    

Dziękowali Bogu za dar kapłaństwa i lata służby w Kościele!

W farze św. Zygmunta, w czasie odpustu ku czci Matki Bożej z Góry Karmel, o godz. 12 odprawiona została uroczysta suma, na której dziękowano Bogu za czterdzieści lat kapłańskiej posługi ks. prałata Ryszarda Olszewskiego. Licznie przybyłych gości powitał gospodarz parafii ks. kanonik Adam Radzimirski Wraz z Jubilatem mszę św. koncelebrowali biskup senior Edward Materski i ks. bp Wacław Depo oraz dwaj kapłani pochodzący z parafii św. Maksymiliana Kolbego w Pabianicach. Kazanie wygłosił ks. bp Wacław Depo ordynariusz zamojsko-lubaczowski. Przypomniał trud 40 lat życia kapłańskiego ks. R. Olszewskiego, które w większości przypadały na czasy ucisku Kościoła przez władze komunistyczne. Służba wojskowa w czasie studiów kleryckich, budowa sanktuarium, św. Maksymiliana Kolbego, naznaczone ciężką pracą i cierpieniem! Kaznodzieja życzył Jubilatowi, aby jego dom był znakiem komunii i potwierdzeniem prawdy, że tylko miłość się liczy oraz aby był szczęśliwy łaską życia i powołania. Nawiązując do uroczystości dnia mówił: „Maryja schodzi z gór, z wysokości nieba ogarniając ziemię płaszczem swej macierzyńskiej miłości. W Niej dostrzegamy świat odnowiony miłością”. Ks. Biskup zachęcał wiernych, aby byli na znakiem odwiecznej miłości Boga, listem pisanym przez Niego na „papierze” żywych serc. W mszy świętej wzięli udział przedstawiciele władz miasta: burmistrz Andrzej Jarzyński i przewodniczący Rady Miejskiej Marek Zdziech. Przedstawiciele samorządu miejskiego złożyli Jubilatowi życzenia, zapeniając go o pamięci dla szlachetnego szydłowieckiego rodaka. Życzenia solenizantowi złożyły także dzieci, przedstawiciele Akcji Katolickiej i rodzin z Domowego Kościoła. Ks. Prałat zaprosił delegację rodzin z Szydłowca, na XII pielgrzymkę rodzin do sanktuarium św. Maksymiliana, która z udziałem delegacji rodzin z wszystkich parafii archidiecezji łódzkiej i prymasa Polski planowana jest w niedzielę 14 października. Pielgrzymka ma za cel uczcić wielkiego Świętego i Polaka, który swoje życie związał z Łodzią i Pabianicami i być modlitewnym wołaniem do św. maksymiliana Kolbego o pomoc dla polskich rodzin.

Ksiądz prałat Ryszard Olszewski urodził się w Szydłowcu, tutaj też ukończył szkołę średnią. W Pabianicach w nowo tworzonej parafii został mianowany proboszczem 1 lipca 1981 roku. Wybudował kościół i sanktuarium św. Maksymiliana.


Tagi:                                    

Jubileuszowy odpust

Odpust Matki Bożej z Góry Karmel, zwanej także Szkaplerzną, w szydłowieckiej parafii, będzie miał bardzo uroczystą oprawę. Do parafii św. Zygmunta aby świętować jubileusz 40 lecia kapłaństwa ze swymi rodakami przyjedzie ks. prałat Ryszard Olszewski, proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbego z Pabianic i dziekan dekanatu pabianickiego. Jubileusz 40 lecia ks. Prałat świętował będzie na sumie o godz. 12.

W szydłowieckiej parafii mszę swiętą jubileuszową koncelebrowaną o godz. 18 odprawi także ks. prałat Zygmunt Niewadzi. Ks. Z. Niewadzi wyśw. 17.11.1957, w latach 1962-66 był wikariuszem parafii św. Zygmunta w Szydłowcu. Obecnie jest proboszczem parafii św. Józefa w Sandomierzu. W szydłowieckim Odpuście i jubileuszach 40 i 50 lecia kapłaństwa swój udział zapowiedział ks. biskup Wacław Depo. msk


Tagi:                                    

Stypendia dla najzdolniejszych

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu z 2007r., w sprawie zasad przyznawania Stypendium Starosty Szydłowieckiego, Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2008r. zdecydował o przyznaniu stypendiów za szczególne wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2007/2008. Stypendia w najwyższej proponowanej wysokości około 130 zł za każdy miesiąc nauki, otrzymało 15 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli średnią ocen powyżej 5,0. Wśród nich - 14 uczniów to uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu: 1. Marlena Jedlińska kl. I a 2. Joanna Majewska kl. I b 3. Marta Misiak kl. I b 4. Joanna Zbroszczyk kl. I c 5. Karolina Krzemińska kl. II a 6. Piotr Drożdż kl. II b 7. Agnieszka Ginter kl. II c 8. Anna Łaska kl. II c 9. Sławomir Majewski kl. II d 10. Ewelina Gil kl. III b 11. Anita Rurarz kl. III b 12. Tomasz Rejczak kl. III b 13. Marcin Kozera kl. III c 14. Michał Uciński kl. III c

Z Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu Stypendium Starosty otrzyma uczeń II klasy Technikum Elektronicznego – Łukasz Ostrowski.


; Autor:
Tagi:                                    

Muzyczne lato w Szydłowcu.

Muzyką w najlepszym wykonaniu rozbrzmiewał zamek szydłowiecki w dniach 22 czerwca i 5 lipca 2008 roku Ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, przy współpracy z Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 22 czerwca 2008 roku odbył się w szydłowieckim zamku koncert pt. „Powitanie lata czyli przeboje na smyczki” , na który Burmistrz Miasta Szydłowca i Dyrektor Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek zaprosili wszystkich melomanów. Z najpiękniejszymi melodiami muzyki filmowej i najpiękniejszymi tangami wystąpiła Orkiestra Sinfonia Viva pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza. Zgromadzona w sali kominkowej publiczność wysłuchała znanych przebojów w mistrzowskim wykonaniu. Tomasz Radziwonowicz był nie tylko wspaniałym dyrygentem ale i znakomitym konferansjerem nawiązującym bliski kontakt z publicznością, dzielącym się ze słuchaczami swoimi refleksjami na temat poszczególnych utworów. Koncert rozpoczęła znana, ale powszechnie lubiana i zawsze chętnie słuchana melodia W. A. Mozarta „Eine kleine Nachtmusik”. Publiczność gorąco oklaskiwała wykonane przez orkiestrę tanga: W. Kilara z filmu „Zazdrość i medycyna”, F. Gordona „Skrwawione serce”, J. Llossasa „Tango – bolero” i J. Gade „Jalousie”. Zachwycały również walce: W. Kazaneckiego z filmu „Noce i dnie”, W. Kilara z filmu „Trędowata”. Niemniejszym powodzeniem cieszyły się melodie: F. Laia z filmu „ Love Story”, N. Rota z „Ojca chrzestnego”, H. Kuźniaka z „Va bank II czyli Riposta”, K. Komedy z „Dziecko Rosemary” czy kompozycja P. Lesso – Valerio”La Paloma”. Wyrazem uznania dla znakomitych muzyków , którzy na prośbę publiczności bisowali, były gorące oklaski, kwiaty i owacja na stojąco. Na zaproszenie Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika i Dyrektora Polskiej Opery Kameralnej Kazimierza Kowalskiego 5 lipca 2008 roku przyszli na dziedziniec zamku szydłowieckiego miłośnicy opery. Przybyli również pani poseł Marzena Wróbel, Starosta Powiatu Szydłowieckiego pan Włodzimierz Górlicki, Burmistrz Szydłowca pan Andrzej Jarzyński. Opera komiczna Gaetano Donizettiego „Don Pasquale” z librettem Giovani Ruffini doskonale pasuje do rozpoczynającego się właśnie czasu letniej beztroski, urlopów, wakacji, Powstała w 1842 roku, stworzona w ciągu zaledwie dziesięciu dni przez genialnego kompozytora ,opera buffo w trzech aktach jest pełna humoru, nie stroni od parodii i satyry. W mistrzowski sposób łączy elementy komiczne z lirycznymi. Nie jest osadzona w określonym czasie, ponieważ, zakończona morałem historia nieudanych zalotów bogatego starca do niezamożnej pięknej dziewczyny mogła się zawsze zdarzyć. Komedia musi się dobrze kończyć dlatego, dzięki intrydze doktora Malatesta, młoda, piękna Sofronia (Norina) poślubia ukochanego Ernesta ,siostrzeńca Don Pasquale, a Don Pasquale godzi się na ten związek. Opera wykonana była w języku włoskim. Słowo wstępne wygłosił redaktor Eugeniusz Ratajczyk z I Programu Polskiego Radia, a potem zabrzmiała muzyka w wykonaniu orkiestry pod dyrekcją Kazimierza Wiencka. Śpiewali: Małgorzata Kulińska, Sylwia Maszewska, Wiesław Bednarek, Andrzej Jurkiewicz, Krzysztof Marciniak, Andrzej Niemierowicz, Kazimierz Kowalski. Kierownictwo muzyczne Kazimierz Wiencek , reżyseria Kazimierz Kowalski , światło Jerzy Stachowiak. Piękna muzyka, piękne głosy, zabawne sytuacje sprawiły, że publiczność bawiła się doskonale. Nie wystraszyła jej nawet kapryśna tego dnia pogoda . Artystom podziękowano oklaskami i kwiatami. Występ finansowany był ze środków Województwa Mazowieckiego. Współorganizatorami byli: Burmistrz miasta Szydłowca i Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek. Irena Przybyłowska – Hanusz.


; Autor:
Tagi:                                    

Rok Świętego Pawła Apostoła w Diecezji Radomskiej

29 czerwca 2008 r. w Kościele powszechnym został zainaugurowany Rok Świętego Pawła Apostoła. Apostoł Narodów ma stać się dla nas wzorem umiłowania Słowa Bożego i odpowiedzialności za misje. Będzie to czas bliższego kontaktu ze Słowem Bożym, zwłaszcza zaś z listami św. Pawła. Szczególnego znaczenia uzyskać powinna rodzinne czytanie Biblii oraz udział w czytaniu wspólnym, np. w ramach Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II lub w ruchach katolickich. Najważniejszym miejscem czytania Pisma świętego jest Msza święta, dlatego też należy dołożyć starań, aby czytający podczas liturgii Słowo Boże byli odpowiednio do tego zadania przygotowani. Rok Świętego Pawła powinien być też dla nas zachętą do podjęcia trudu apostolskiego, polegającego na dzieleniu się skarbem wiary z innymi. Należy tez otoczyć modlitwą misjonarzy, zwłaszcza pochodzących z Diecezji Radomskiej. Niech nasza duchowa łączność z nimi, wsparta pomocą materialną, będzie wyrazem odpowiedzialności za dzieło misyjne Kościoła, które jest kontynuacją dzieła św. Pawła. Według dekretu Penitencjarii Apostolskiej odpust ten można uzyskać w pewne określone przez biskupa miejscowego dni w miejscach pod wezwaniem św. Pawła czy innych, jakie ordynariusz wyznaczy dla pożytku wiernych. W związku z tym w Diecezji Radomskiej ustanawia się następujące kościoły odpustowe: - Kościół katedralny w Radomiu; - Bazylika św. Kazimierza w Radomiu; - Kościół parafialny pw. św. Pawła w Radomiu; - Ośrodek Kultu Matki Bożego Miłosierdzia w Radomiu przy parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia (ul. Struga); - Sanktuaria Diecezji Radomskiej: w Błotnicy, w Czarnej, w Kałkowie, w Paradyżu, w Skarżysku Kamiennej, w Skrzyńsku, w Studziannej, w Wysokim Kole. Odpust ten można uzyskać pod zwykłymi warunkami, dołączając do nich krótkie rozważanie fragmentu z listów św. Pawła. W wyznaczonych Kościołach należy zaznaczyć możliwość uzyskania odpustu przez wywieszenie odpowiedniej informacji oraz umieszczenie w kościele odpowiedniego znaku Roku Świętego Pawła Apostoła (np. wizerunku św. Pawła). Przypominam także, że odpust zupełny w Roku Pawłowym mogą również uzyskać osoby nie będące w stanie dopełnić zwykłych warunków z powodu choroby czy innych uzasadnionych, ważnych przyczyn. Muszą postanowić, że je spełnią, gdy tylko będzie to możliwe, i włączyć się duchowo w któreś z jubileuszowych nabożeństw ku czci św. Pawła, ofiarując Bogu swe modlitwy i cierpienia w intencji jedności chrześcijan. Inną formą uczczenia Roku Pawłowego będą pielgrzymki śladami Apostoła Narodów, organizowane przez Diecezjalne Biuro Pielgrzymkowe, do udziału w których gorąco zachęcam.

  • Zygmunt Zimowski Biskup Radomski


; Autor:
Tagi:                                    

Współpraca powiatu szydłowieckiego z gminą Szaterniki w rejonie wileńskim

Gmina szaternicka w rejonie wileńskim nawiązała współpracę z powiatem szydłowieckim w Polsce. Umowa partnerska pomiędzy gminą, reprezentowaną przez starostę Wiesława Starykowicza, samorządem rejonu wileńskiego, reprezentowanym przez p.o.mera Jana Sinickiego oraz powiatem szydłowieckim, który reprezentowali starosta Włodzimierz Górlicki i przewodniczący Rady Marek Sokołowski, została podpisana w poniedziałek 30.06.br. Współpraca będzie obejmować przede wszystkim takie dziedziny jak kultura, edukacja i samorządność. Szydłowiec objął opieką szkoły polskie znajdujące się na terenie gminy szaternickiej. Goście przywieźli w darze szkole w Kiwiszkach piękne stroje ludowe, szkole w Wielucianach - komputer, we wrześniu planowana jest wymiana grup dzieci i młodzieży. info: Radio znad Wilii http://www.znadwilii.lt