Tagi:                                    

Zakończyły się nabożeństwa róźańcowe

W piątkowy odbyło się ostatnie w październikowe nabożeństwo różańcowe. Modlitwie przewodniczył ks. proboszcz Adam Radzimirski. Rozważanie bolesnych tajemnic róźańcowych poprowadziły panie z Koła Przyjaciół Radia Maryja. W listopadzie Kościół wzywa nas do szczególnej modlitwy za zmarłych.


Tagi:                                    

Udana wycieczka licealistów z Zespołu Szkół im. KOP

W dniach od 25 do 31 października uczniowie z klas licealnych o kierunku "ochrona granicy państwowej" przebywali w Ośrodku Szkolno Wypoczynkowym "Krasnoludki" w Szklarskiej Porębie. Wyjazd był zorganizowany przy pomocy Łużyckiego i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. W czasie pobytu licealiści z Szydłowca pod opieką nauczycielek Joanny Plewa-Dziubek i Beaty Sokołowskiej zwiedzili Szklarską Porębę i ciekawe turystycznie okolice, min. Zamek Czocha, Zamki w Chojniku i wieże w Siędlęcinie, a także kopalnie rud żelaza i park miniatur w Kowarach. Był także czas i pogoda na górskie wycieczki. Ciekawym dla młodzieży punktem programu był pobyt w Ośrodku Szkolenia Psów Służbowych w Lubaniu, gdzie uczniowie KOP-u mogli zapoznać się z technikami szkolenia psów wykrywających narkotyki, materiały wybuchowe, oraz psów patrolowo-obronnych. Dzięki uprzejmości komendanta ŁOSG płk Budnego, uczniowie z Szydłowca mogli zapoznać się z pracą Centrum Operacyjnego Łużyckiego Oddziału SG i odbyć przeszkolenie na nowoczesnej strzelnicy. Na zaproszenie szkoły, współpracującej z ŁOSG, szydłowieccy licealiści odwiedzili Lubomierz, gdzie zwiedzili zabytkowy kościół oraz muzeum Kargula i Pawlaka. Z młodzieżą z ludźmierskiej szkoły bawili na dyskotece. W czasie pobytu w Szklarskiej Porębie, młodzież mogła korzystać z sali sportowej Ośrodka, gdzie chętnie spędzała wolny czas. Na zakończenie pobytu w Ośrodku „Krasnoludki” w Szklarskiej Porębie, uczniów z szydłowieckiego ZS im. KOP odwiedził płk Robert Gawryś z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, który sprawuję opiekę nad szydłowiecką szkołą.


Tagi:                                    

Czwarta rocznica ingresu Biskupa Polowego Wojska Polskiego

29 października minęła czwarta rocznica święceń i ingresu Ordynariusza Polowego WP generała dywizji ks. bp. dr. hab. Tadeusza Płoskiego. Z tej okazji, a także z okazji Imienin Biskupa, mszę św. w Katedrze Polowej w Warszawie celebrował metropolita warmiński ks. arcybiskup Wojciech Zięba. Współcelebransem był także ks. biskup T. Płoski i ks. infułat Józef Wójcik z Suchedniowa. Na uroczystość przybyli licznie kapelani Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Eucharystię koncelebrowało 67 nowo powołanych kapelanów wojskowych, ustanowionych na tzw. czas „W” (wojny), którzy zostali promowani na stopień podporucznika rezerwy, podczas uroczystości na Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W Eucharystii uczestniczyli m.in. Czesław Piątas wiceminister ON , Paweł Kowal z kancelarii Prezydenta, Jan Krupski z Urzędu ds. Kombatantów, generałowie, funkcjonariusze SG, Straży Ochrony Kolei, kombatanci, harcerze a także rodziny kapelanów, którzy otrzymali promocję na stopień podporucznika. Biskup Polowy pT. Płoski rzyjął życzenia od bardzo licznych delegacji, wśród nich także od przewodniczącego Rady Powiatu w Szydłowcu - Marka Sokołowskiego. Przypomnijmy, Biskup Polowy WP generał dywizji Tadeusz Płoski w ubiegłym roku celebrował mszę św. podczas uroczystości nadania Zespołowi Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza oraz poświęcił sztandar Szkoły. Po Mszy św. medal Milito pro Christo z rąk Biskupa Płoskiego otrzymał generał Edward Pietrzyk, były ambasador RP w Iraku. Generał Edward Pietrzyk, który rok temu przeżył zamach na swoje życie w Bagdadzie, otrzymał medal Biskupa Polowego, Milito pro Christo (Walczę dla Chrystusa), za długoletnią współpracę z Ordynariatem Polowym WP. W misji w Iraku w ciągu 5 lat służyło łącznie ponad 70 kapelanów Wojska Polskiego z Ordynariatu Polowego, wnieśli oni nie mały wkład w sukces polskiej misji w tym kraju. Po Mszy św. odbyło się przyjęcie rocznicowe w ogrodach rezydencji Biskupa Polowego.


Tagi:                                    

Będzie nowy Statut Powiatu

Rada Powiatu 28 października powołała dorażną komisję satutowo-regulaminową, której zadaniem będzie do 30 listopada opracować propozycje zmian Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa. W skład komisji weszło 5 radnych: Krystyna Adamczyk, Barbara Wanat, Marek Sokołowski, Waldemar Sowiński i Roman Woźniak. Aktualizacja Statutu jest konieczna ze względu na zmiany w ustawie kompetencyjnej samorządu powiatowego oraz potrzebę doprecyzowania i rozwinięcia tej podstawowej normy prawnej według której pracuje samorząd powiatowy.

W przyszłym roku powiat szydłowiecki obchodził będzie jubileusz 10 lecie działalności, w obecnej strukturze administracyjnej i 200 lecie pierwszej formy funkcjonowania powiatu szydłowieckiego, który wówczas swym działaniem obejmował dobra rządowe samsonowskie, suchedniowskie i bodzentyńskie. Prace nad Statutem mają za cel takie ptrzygotowanie podstaw prawnych i organizacyjnych, aby działania powiatu były jak najbardziej odpowiadające potrzebom społeczności powiatowej i godne blisko 200 letniej tradycji historycznej.


Tagi:                                    

Radzili o cmentarzu

W miniony piątek, 24 października w Radzie Miejskiej spotkali sie radni, aby debatować na temat cmentarza komunalnego w Szydłowcu. W czasie dyskusji radni przedstawiali swoje punkty widzenia i opinie co do sposobów rozwiązania tego nabrzmiałego społecznie problemu. Spotkanie odbyło się w zamkniętym gronie radnych, gdyż nie życzono sobie obecności gości, dlatego nie mamy możliwości precyzyjnego przedstawienia obrad komisji. Z ogólnych informacj jakie nieoficjalnie udało się nam uzyskać wynika, że radni miejscy są za budową cmentarza komunalnego w Szydłowcu. Problemem podkreślanym w wypowiedziach jest to, że radni nie posiadają dostatecznej informacji, co do sposobów i kosztów realizacji tego przedsięwzięcia.

Można stwierdzić, że sprawa cmentarza stała się swoistą kartą przetargową pomiędzy grupą radnych,a burmistrzem Andrzejem Jarzyńskim. Sytuację komplikuje fakt że dwaj radni, którzy podejmowali się negocjacji i doprowadzili do zakupu nieruchomości kolidującej z rozbudową cmentarza, obecnie zgłaszają poważne zastrzeżenia co do inicjatywy Burmistrza.


Tagi:                                    

Powiat traci na zanieczyszczeniu środowiska

Radni powiatowi z Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa zaopiniowali pozytywnie informacje Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na temat Stanu Środowiska w powiecie szydłowieckim. Zdaniem radnych powiat ponosi straty, z powodu powtarzającego się w sezonie letnim zanieczyszczenia zbiorników wodnych służących rekreacji. Radny Andrzej Woda zauważył, że straty te dotyczą także osób, które poniosły duże nakłady na inwestycje związane z zagospodarowaniem terenów przy zalewach. Komisja przyjęła wniosek wicestarosty Romana Wożniaka, aby w tej sprawie spotkać się z Inspektorem Powiatowym Sanepidu, celem wypracowania sposobów zapobiżenia zanieczyszczeniu wód bakteriami coli typu kałowego. Przez teren powiatu szydłowieckiego przepływa kilka niewielkich rzek, z których naistotniejsze znaczenie mają: Oronka, Iłżanka, Kobyłka zasilająca zalew w Koszorowie oraz płynąca przez Szydłowiec Korzeniówka. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego zasadniczo, nie przkraczają pozimów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji. Inną kwestią poruszoną przez radnych był problem azbestu, z którego Polska ma być według planów oczyszczona do 2032 roku. W tym zakresie odpowiednie działania podejmuja gminy, w tym gmina Szydłowiec. Wyjaśnień radnym obradującym na Komisji udzielał naczelnik Janusz Figarski.


Tagi:                                    

Dobry wynik Polaków, w wyborach do parlamentu litewskiego

W niedzielę 26 października na Litwie odbyła się druga tura wyborów parlamentarnych, połowa mandatów wyłaniana jest bowiem w wyborach w okręgach jednomandatowych. W pierwszej turze Akcja Wyborcza Polaków na Litwie według prognoz otrzymała na początku 5,78%, a z czasem ta liczba zmieniała się: 5,41%; 4,88%; ostateczny wynik 4,79%. Dużym sukcesem AWPL było zdobycie mandatów w okręgach jednomandatowych. Przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Waldemar Tomaszewski już w pierwszej turze zdobył mandat poselski, po raz trzeci zwyciężając w wileńsko-solecznickim okręgu z najlepszym w kraju wynikiem 13828 głosów. Czterej kandydaci AWPL w okręgach jednomandatowych dostali się do II rundy wyborów: w szyrwincko-wileńskim Michał Mackiewicz, w wileńsko-trockim Jarosław Narkiewicz, w orańsko-ejszyskim Leonard Talmont, w nowowilejskim Tadeusz Andrzejewski. Według oficjalnych danych w wyborach zwyciężyli dwaj z nich: M. Mackiewicz, J. Narkiewicz. Mamy więc ogółem wybranych do Sejmu 3 posłów z AWPL. Niedzielną drugą turę wyborów parlamentarnych na Litwie obserwowali polscy posłowie: Iwona Guzowska, Maria Zuba, Zbigniew Konwiński i Artur Górski.

K. Masalska, Wilno


Tagi:                                    

Trio "Oriana" koncertowało w Szydłowcu

Trio Bandurzystek z Tarnopola na Ukrainie, muzycznie ubogaciło liturgię niedzielnych mszy św. w kościele św. Zygmunta. Koloryt ukraińskich utworów, i muzyki cerkiewnej Wschodu, wykonywanej przy akompaniamencie tradycyjnych ukraińskich bandur rozbrzmiewał nutą znaną, a jednocześnie jakże odległą. Zespół Oriana, tworzą absolwentki wyższych uczelni muzycznych Ukrainy, Julia Rudnicka, Natalia Hocyk i Neonila Iwanońkiw. Zespół w swej nazwie odwołuję się do starożytnej mitycznej krainy Oriany, która miała być przed 5 tysiącami lat cudowną ziemią chleba i oraczy. Ukraińcy maja być dziećmi tej błogosławionej krainy, a zespół silnie propagując akcenty patriotyczne ukraińskie i jednocząc się z tym wszystkim co Ukrainę stanowi przyjął właśnie taką nazwę. Na repertuar Oriany składają się różnorodne utwory kompozytorów ukraińskich i pieśni ludowe. Nowością w wykonaniu bandurzystek stały się utwory wybitnych kompozytorów światowych Leontowicza, Caccini, Doga, Schuberta, Vivaldiego, oryginalnie brzmiące na bandurze. Większość utworów wykonywana jest we własnym opracowaniu. Producent muzycznym zespołu jest Bogdan Rudnicki,który jest seniorem Stowarzyszenia Ukraińskich Studentów Grecko-katolików Odnowa. Tercet Oriana jest dobrym przyjacielem tej organizacji i za swój obowiązek uważa pomoc Ukraińskiej Grecko-katolickiej Cerkwi i Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Kijowskiego Patriarchatu, sprzyjających rozbudowie cerkwi i stanowieniu wiary chrześcijańskiej na Ukrainie. Tarnopol to obecnie około 250 tysieczne miasto w zachodniej Ukrainie.


Tagi:                                    

Módlmy się za chrześcijańskich męczenników w Indiach

Wciąż nie ustają ataki na chrześcijan w Indiach. W miniony weekend w stanie Orisa po atakach hinduistów spłonęły kolejne domy należące do wyznawców Chrystusa. Przy okazji ekstremiści jawnie lekceważą obowiązującą godzinę policyjną. Rabują też dobytek należący do ofiar ataków, a czego nie da się zabrać – niszczą. Tymczasem miejscowe władze mówią o „powrocie sytuacji do normy”. Przeciwko obłudzie rządu stanowego protestują katoliccy biskupi. W specjalnym oświadczeniu stwierdzili oni, że chrześcijanie, szczególnie mieszkający w regionie Kandhamal, stracili resztki zaufania do legalnych władz, skoro łamią one ich podstawowe prawa. Biskupi żądają natychmiastowego wszczęcia dochodzenia w sprawie antychrześcijańskich zajść oraz wypłacenia ich ofiarom należnych odszkodowań.

RV/ tc / asianews, żródło: Radio Watykańskie


Tagi:                                    

Prezydent odsłonił pomnik Poległych i Pomordowanych Żołnierzy Antykomunistycznych

24 października 2008 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński uczestniczył w uroczystościach w Ostrołęce, w czasie których odsłonił Pomnik Poległych i Pomordowanych Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia Zbrojnego oraz Mieszkańców Cywilnych Ziemi Ostrołęckiej, którzy Padli Ofiarą Terroru Komunistycznego. Prezydent uczestniczył także we mszy świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. bp Stanisława Stefanka, w Kościele pw. Nawiedzenia NMP i św. Mikołaja. W homilii hierarcha podkreślił, że warunkiem pokoju jest sprawiedliwości jest pełne poparcie serca ludzkiego. – Dzisiaj w sposób szczególny mamy oddać sprawiedliwość naszym poległym i pomordowanym braciom, byśmy mogli żyć w pokoju – podkreślił bp Stefanek. Jak dodał jest to szczególna powinność i zaległość z naszej strony. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że chrześcijańskie uczestnictwo w wydarzeniach oczyszczających pamięć polega na przypominaniu, iż ci, którzy polegli trwają w Panu, Podkreślił, że tam gdzie zwyciężyła prawda i gdzie ofiarne serce oddało wszystko dla celów społecznych, dla ojczyzny i wolności, tam Jezus dotyka siłą zmartwychwstania i nic nie przejdzie w niepamięć, w nicość. – Ich śmierć i ofiara zbudowały podwaliny pod nasze życie w pokoju – powiedział biskup Stefanek.


Tagi:                                    

Rotmistrz Pilecki na ołtarze?

Fundacja „Paradis Judaeorum” wysłała list do prefekta Kongregacji do Spraw Świętych i Błogosławionych abp. Angelo Amato z prośbą zaliczenie w poczet błogosławionych polskiego bohatera z czasów II wojny światowej rotmistrza Witolda Pileckiego. Zdaniem prezesa fundacji, Michała Tyrpy świadectwo życia Pileckiego, dobrowolnego więźnia KL Auschwitz „stawia go w rzędzie współpatronów Europy i stanowi wzór dla współczesnych chrześcijan”. Fundacja przesłała taki sam list do abp. Kazimierza Nycza, na który hierarcha już odpowiedział. Metropolita warszawski podkreślił, że Witold Pilecki jest wspaniałą postacią, zasługującą na miano bohatera narodowego. Jednak powołując się na opinie znawców prawa kanonizacyjnego wyraził wątpliwość, czy w sprawie ś.p. Witolda Pileckiego zdoła się zebrać pełna wymagana dokumentacja, „która jest podstawowym wymogiem rozpoczęcia procesu, opracowania biografii i heroiczności cnót, ewentualnie stwierdzenia męczeństwa za wiarę”. Tyrpa nie traci nadziei na pozytywną opinię arcybiskupa Angelo Amato. „Ośmielam się sądzić, że w sprawie ewentualnego wyniesienia na ołtarze zamordowanego przez komunistów bohatera z Auschwitz, nie wszystko jest przesądzone” – powiedział KAI. Zdaniem prezesa, odpowiedź abp. Kazimierza Nycza „otwiera, a nie zamyka, dyskusję o beatyfikacji rtm. Pileckiego”. W ramach trwającej od stycznia tego roku akcji „Przypomnijmy o Rotmistrzu” Fundacja stara się zwrócić uwagę Polaków, Europejczyków i mieszkańców świata na postać rtm. Witolda Pileckiego. „Staramy się upowszechnić jego świadectwo – przede wszystkim tzw. „Raport Witolda” z 1945 r., który promujemy także w przekładzie angielskim. Podjęliśmy próby zainteresowania biografią Pileckiego Mela Gibsona, reżysera filmów „Pasja” i „Waleczne Serce” – wyjaśnia Tyrpa. Od lutego br. Fundacja lobbuje na forum Unii Europejskiej na rzecz ustanowienia 25 maja (rocznicę zamordowania Witolda Pileckiego) nowego święta – Dnia Bohaterów Zmagań z Totalitaryzmem.

Witold Pilecki był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej, żołnierzem kampanii wrześniowej 1939 r., członkiem polskiego Państwa Podziemnego. W 1940 roku podczas niemieckiej łapanki pozwolił się aresztować Niemcom, by przedostać się do obozu Auschwitz. Chciał zdobyć informacje o panujących w nim warunkach. Do Auschwitz trafił w nocy z 21 na 22 września 1940 roku. Szybko stał się głównym organizatorem konspiracji w obozie. Założył tam Związek Organizacji Wojskowej. Planował nawet zbrojne oswobodzenie obozu. W nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 Pilecki zdołał uciec z obozu wraz z dwoma współwięźniami. Sprawozdania Pileckiego z obozu były przesłane do dowództwa Armii Krajowej w Warszawie i dalej na Zachód. Pileckiego aresztowano w maju 1947 r., osadzony w areszcie śledczym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie i poddany okrutnemu śledztwu, na skutek którego zmarł rok później.


Tagi:                                    

Zaproszenie na pielgrzymkę sołtysów!

Sołtysi w Skarżysku W niedzielę, 26 października br. odbędzie się IV. Pielgrzymka Sołtysów (z okolicznych gmin: Bliżyna, Chlewisk, Jastrzębia, Łącznej, Mirowa, Orońska, Skarżyska Kościelnego, Suchedniowa, Szydłowca i Wierzbicy) do Matki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku-Kamiennej. Przed obliczem Ukoronowanej Matki Miłosierdzia będą modlić się za wszystkich pełniących odpowiedzialne funkcje społeczne, a także polecać Bogu przez Jej pośrednictwo losy Ojczyzny. Msza św. będzie sprawowana o godz. 12.30. Kustosz Sanktuarium, ks. prałat Jerzy Karbownik serdecznie zaprasza do Ostrej Bramy. s. Klarissa, S-ko


Tagi:                                    

Nie będzie cmentarza komunalnego w Szydłowcu?

Rada Miasta nie chce darowizny, na którą zgodził się Biskup Radomski. Sprawa dotyczy utworzenia w Szydłowcu cmentarza komunalnego, który miałby powstać na działce przekazanej miastu, przez parafię św. Zygmunta. Radni Rady Miejskiej odrzucili tymczasem tę darowiznę, domagając się aby parafia św. Zygmunta zajęła się tworzeniem nowego cmentarza. Sprawa jest o tyle bulwersująca, że ta sama Rada, jakiś czas wcześniej podjęła uchwałę o utworzeniu w Szydłowcu cmentarza komunalnego, powierzając wykonanie tej uchwały Burmistrzowi Miasta. Do zadań gminy należy także tworzenie miejsc pochówku dla zmarłych. Czyżby więc radni chcieli nie zajmując się sprawą, zrzucić ten ciężar na szydłowiecką parafię, a może mają inne genialne pomysły, na rozwiązanie tego palącego społecznie problemu? Na funkcjonującym cmentarzu parafialnym, praktycznie nie ma bowiem możliwości tworzenia nowych grobów, sytuacja ta zaś trwa już dłuższy czas.


Tagi:                                    

Pojadą do Szklarskiej Poręby

Licealiści z klasy "ochrona granicy państwowej" z Zespołu Szkół im. KOP, dzięki pomocy Nadwiślańskiego i Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej, spędzą tydzień od 25 do 31 października, w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowym Straży Granicznej "Krasnoludki" w Szklarskiej Porębie. Będzie to możliwe na mocy porozumienia podpisanego pomiędzy Strażą Graniczną , a powiatem szydłowieckim i Zespołem Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza. W ramach pobytu młodzież licealna pozna pracę Ośrodka Tresury Psów Służbowych w Lubaniu i pracę funkcjonariuszy SG w ochronie wewnętrznej granicy Unii Europoejskiej, jaką jest odcinek granicy państwowej z Republiką Czeską i Republiką Federalną Niemiec. W ramach pobytu będzie czas na wycieczki i zwiedzenie atrakcyjnych miejsc tej części Polski.


Tagi:                                    

Podziękowania dla Marty Bińkowskiej

Nauczycielce Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza, Marcie Bińkowskiej, 20 października podziękowania złożył przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski. W czasie spotkania w Biurze Rady Powiatu, przekazał M. Bińkowskiej list gratulacyjny i wręczył okolicznościowy podarunek.
Bardzo duże zaangażowanie Pani Marty Bińkowskiej, w nauczanie przedmiotu: technologia gastronomiczna, i pokrewnych przedmiotów zawodowych, organizacja praktyk uczniowskich, a szczególnie osiągane efekty w przygotowywaniu oprawy kulinarnej wielu uroczystości szkolnych i powiatowych są jak powiedział Przewodniczący- wspaniała wizytówką Zespołu Szkół im. KOP oraz Powiatu Szydłowieckiego. Pozostajemy z nadzieją, że nasza współpraca w przyszłości będzie przebiegać w tak pomyślnej atmosferze i owocować będzie wieloma dalszymi sukcesami – dodał M. Sokołowski. W czasie spotkania poruszono również temat nowej pracowni żywienia w Zespole Szkół im. KOP. Środki na ten cel zostały ujęte w budżecie powiatu na rok 2008, i decyzją Zarządu Powiatu przekazane Szkole. Podejmowane są ze strony Rady Powiatu wszelkie starania, aby młodzież z klas Technikum Żywienia i klas zawodowych o specjalności kucharz małej gastronomii, mogła się uczyć zawodu w dobrych i dostosowanych do współczesnych wymagań warunkach. Pomoże to rozwijać talenty młodzieży i osiągać w przyszłości sukcesy zawodowe. E.C.


Tagi:                                    

Nagroda dla ks. Czesława Wali

Ks. infułat Czesław Wala, budowniczy sanktuarium maryjnego w Kałkowie-Godowie oraz twórca wielu dzieł charytatywnych, został laureatem tegorocznej nagrody Viventi Caritate-Żyjącemu Miłością, dedykowanej biskupowi Janowi Chrapkowi. Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbyła się 19 października w katedrze Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu. Podczas liturgii, którą celebrował biskup Stefan Siczek, wierni modlili się w intencji biskupa Jana Chrapka, z okazji 7. rocznicy jego tragicznej śmierci. W homilii bp Stefan Siczek przypomniał tragiczne wydarzenia z 18 października 2001 roku. - Miesiąc po wypadku poświęciłem krzyż w miejscu, gdzie zginął biskup Jan. Ten krzyż pomaga zachować pamięć. Ci co odeszli, są bardziej obecni. Nie narzekamy, że odszedł, ale dziękujemy, że był - mówił biskup. Przypomniał także dewizę życiową biskupa Chrapka: Idź przez życie tak, aby ślady Twoich stóp, przetrwały Cię. - Jeśli będziemy to realizowali w swoim życiu, wówczas życie nigdy nie będzie za krótkie i wprowadzi nas w objęcia Boga - podkreślił bp Siczek. Laureat tegorocznej nagrody ks. infułat Czesław Wala nie krył zaskoczenia z przyznania wyróżnienia. - To wyróżnienie przyjmuję w imieniu wszystkich potrzebujących, chorych i samotnych - powiedział ks. Wala. Dodał, że Kościół na przestrzeni wieków pokazuje, że "należy pochylać się nad potrzebującymi i dostrzegać ich problemy oraz pragnie, aby to całe dziedzictwo miłości miłosiernej było realizowane w duchu chrześcijańskim". - Ta nagroda mobilizuje mnie bardziej do służby na rzecz ubogich, ukazuje również całkowite i bezinteresowne zaangażowanie w duchu radości w służbie tym ludziom. Oni oczekują najbardziej naszej życzliwości i autentycznej pomocy - powiedział ks. Czesław Wala. Ks. infułat Czesław Wala jest kustoszem sanktuarium maryjnego w Kałkowie-Godowie. Z jego inicjatywy powstały: Wioska dla Dzieci Niepełnosprawnych, Dom dla Ludzi Starszych im. Sue Ryder, a w Rudniku nad Sanem sierociniec i Dom Dziecka. Kolejne dzieła m.in. Hospicjum stacjonarne, są w trakcie realizacji. - Wrażliwość serca kształtowanego Ewangelią i nieustającą troska o najbardziej potrzebujących, szczególnie dotkniętych przez los sprawia, że otaczający nas świat i my sami, stajemy się bardziej braterscy, ubogaceni odpowiedzialnością inspirowaną osobistym przykładem księdza Wali - napisali wnioskodawcy. Główną ideą nagrody jest ukazanie postaw tych, którzy służą pomocą drugiemu człowiekowi. Honoruje ona ludzi, szczególnie z lokalnych środowisk, których działalność zostawia trwałe ślady. Wzorem takich postaw był biskup Jan Chrapek. Inicjatorem nagrody jest Fundusz im. bp. Jana Chrapka, działający przy Caritas Diecezji Radomskiej.


Tagi:                                    

Na cmentarzu w Pruszkowie pochowany został ś.p. Antoni Stawski

W Pruszkowie, w piątek 17 października z ceremoniałem wojskowym pochowany został ś.p. Antoni Stawski, żołnierz Korpusu Ochrony Pogranicza, uczestnik walk obronnych na Ziemi Koneckiej i Szydłowieckiej, we wrześniu 1939 roku. Mszę św. w kościele św. Kazimierza, koncelebrowali ks. Leszek Kwiatkowski, ks płk Kazimierz Tuszyński, dziekan Straży Granicznej i ks. mjr Mirosław Kurjaniuk, kapelan NOSG. W uroczystości pogrzebowej wzięła udział delegacja Komendy Głównej Straży Granicznej z pułkownikiem Sylwestrem Dziedzicem, delegacja Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, przedstawiciele Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych, przedstawiciele powiatu szydłowieckiego: starosta Włodzimierz Górlicki, przewodniczący Rady Marek Sokołowski i delegacja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza z dyrektor Marią Michajłow i wicedyrektor Bernardą Padzik. Rodzinie zmarłego przekazany został album z pamiątkowymi zdjęciami z uroczystości obchodów Bitwy pod Barakiem z 2007 i 2008 roku, w których uczestniczył ś.p. Antoni Stawski. W roku nadania Zespołowi Szkół imienia Korpusu Ochrony Pogranicza, odsłonił pamiątkową tablicę poświęconą żołnierzom KOP poległym na Ziemi Szydłowieckiej.


Tagi:                                    

Siódma rocznica tragicznej śmierci bp. Jana Chrapka

Mija siódma rocznica tragicznej śmierci biskupa radomskiego Jana Chrapka. Hierarcha zginął tragicznie w wypadku samochodowym 18 października 2001 r. Był redaktorem naczelnym miesięcznika „Powściągliwość i Praca”, przełożonym generalnym Zgromadzenia Księży Michalitów, przewodniczącym Rady Konferencji Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu, biskupem radomskim. mp / Radom


Tagi:                                    

Ziemia Odrowążów stowarzyszeniem

Do 1975 roku były w jednym województwie - kieleckim - teraz powiaty konecki, opoczyński, przysuski i szydłowiecki są w trzech województwach, ale współpracować będą w ramach porozumienia "Ziemia Odrowążów". W najbliższym czasie inicjatywa ma być przekształcona w stowarzyszenie. Wszystko po to, aby skuteczniej pozyskiwać fundusze unijne. - Nie ukrywamy, że w jedności siła. Łatwiej będzie o środki zewnętrzne - mówi starosta szydłowiecki Włodziemirz Górlicki. Powiaty już organizują wspólnie festiwale folkloru, przeglądy artystyczne szkół, plenery i konkursy fotograficzne. Już niedługo wydany zostanie przewodnik turystyczny i mapy ziemi Odrowążów, stworzona zostanie strona internetowa, zaś niebawem ukaże się pierwszy numer kwartalnika społeczno-kulturalnego. żródło, Radio Plus


Tagi:                                    

Z dalekiego kraju!

„Z dalekiego kraju” - tak zatytułował swój komentarz do trzydziestej rocznicy wyboru Jana Pawła II naczelny redaktor L'Osservatore Romano Giovanni Maria Vian. Autor nawiązuje do słów, jakie polski papież wypowiedział, kiedy o 19.20 pojawił się na balkonie bazyliki św. Piotra i odstępując od protokołu skierował do obecnych na placu krótkie przemówienie. Powiedział wtedy o sobie, że przybywa „z dalekiego kraju, dalekiego, ale zawsze tak bliskiego przez wspólnotę wiary i tradycji chrześcijańskiej”. „Wybór kardynała Karola Wojtyły trzydzieści lat temu, 16 października 1978 roku popołudniu, rzeczywiście był zwrotem w historii sukcesji na katedrze Rzymu. Po blisko pięciuset latach – to jest od czasów Hadriana VI (1522-1523) – kolegium kardynałów wybrało bowiem znów na Biskupa Rzymu duchownego, nie pochodzącego z półwyspu włoskiego. Po raz pierwszy papieżem został Słowianin” - pisze G. M. Vian. „Z dalekiego kraju, jak powiedział zaraz Jan Paweł II do miasta, które kochał od czasów studenckich i do świata, który niebawem miał zacząć przemierzać jako papież. Z zapałem mistyka zanurzonego w swej epoce i z wigorem względnie młodego wieku (od którego konklawe odzwyczaiło się od roku 1846, kiedy wybrany został pięćdziesięcioczteroletni Giovanni Maria Mastai Ferretti). Tak zaczynał się pontyfikat, który... miał być najdłuższy po pontyfikacie właśnie Piusa IX. Długi a przede wszystkim o historycznym znaczeniu dla wydarzeń końca XX wieku, aż po pierwsze lata nowego stulecia. Zgodnie z wizją historii, którą Jan Paweł II ujawnił poczynając od swej pierwszej encykliki, gdzie wytyczona została droga katolicyzmu, szykującego się do ukończenia drugiego tysiąclecia”. Naczelny watykańskiego dziennika przypomina najważniejsze fakty z życia przyszłego papieża, po czym stwierdza: „Papież wybrany podczas drugiego konklawe w 1978... od razu przywrócił głos tak zwanemu Kościołowi milczenia, zdławionemu przez reżim komunistyczny. Pierwszy papież słowiański do tego stopnia przyczynił się do rozkładu tego świata, że działanie jego jest najbardziej prawdopodobnym kontekstem zamachu, nie do końca jeszcze wyjaśnionego, który 13 maja 1981 roku o mało nie pozbawił go życia”. „Jan Paweł II, choć osłabiony fizycznie, nie umarł: żył i ujrzał rok 1989, ale także 11 września 2001 roku, towarzysząc wydarzeniom współczesności z odwagą i determinacją, które nie opuściły go aż do ostatniego dnia jego ziemskiego życia, 2 kwietnia 2005 roku, aż do ostatniego tchnienia. I tak w pamięci świata pozostaje obraz tego papieża, który trzydzieści lat temu przybył z dalekiego kraju i który od razu przywrócił widzialność Kościołowi katolickiemu. Przede wszystkim dzięki rozlicznym podróżom międzynarodowym, które sprawiły, że stał się postacią znaną we wszystkich stronach planety, ale także poprzez imponujące nauczanie, zakorzenione w miłości do Chrystusa i w obronie istoty ludzkiej: nauczanie, którego słuchali także liczni niewierzący i które nie pozostanie bez owoców. Z dalekiego kraju”.


Tagi:                                    

Ks. Wincenty Chodowicz dekanalnym duszpasterzem młodzieży

Biskup radomski Zygmunt Zimowski powołał dekanalnych duszpasterzy młodzieży Pasterz diecezji zwraca uwagę wszystkich kapłanów na duszpasterstwo młodzieży. Podczas ostatniego spotkania Rady Kapłańskiej i Księży Dziekanów, powołano 29 dekanalnych duszpasterzy młodzieży. Bp Zygmunt Zimowski nie ukrywa, że trzeba bardziej zdynamizować duszpasterstwo wśród młodzieży. - Co nie oznacza, że jest źle. Cieszę się, że są parafie, które podejmują wysiłek kształtowania młodych osób, organizując spotkania m.in. tzw. Kuźnie Młodych w Radomiu i Końskich - powiedział bp Zimowski. Poinformował przy okazji, że wzorem tego roku w przyszłym roku odbędzie się ogólnodiecezjalne spotkanie w Turnie koło Białobrzegów. Dekanalnym duszpasterzem młodzieży został ks. Ireneusz Rogulski z Radoszyc. Jego zdaniem we współpracy z młodymi trzeba sie kierować przykładem Jana Pawła II. - On wiedział, że ludzie młodzi są pełni radości życia, entuzjazmu, pełni nadziei, wiedział, że w ich sercach kryją się marzenia i aspiracje dotyczące ich przyszłości. Wiedział też, że młodość rządzi się prawem spontaniczności i pogody ducha. Z tej racji podczas spotkań z młodzieżą zachowywał się w sposób bardzo naturalny: klaskał w dłonie, tupał nogą, opowiadał radosne historie, a nawet machał rękoma w rytm muzyki. To sprawiało, że oni widzieli w nim kogoś, kto się z nimi utożsamia, kto chce być jednym z nich - powiedział ks. Rogulski.

Aktualna lista dekanalnych duszpasterzy młodzieży: 1. Czarnecki: ks. Marek Plewniak - STĄPORKÓW 2. Czarnoleski: ks. Szymon Mucha - WYSOKIE KOŁO 3. Drzewicki: ks. Sebastian Kijak - ODRZYWÓŁ 4. Głowaczowski: ks. Dariusz Jasiński - GŁOWACZÓW 5. Lipski: ks. Sławomir Ziółek - LIPSKO n. WISŁĄ 6. Opoczyński: ks. Maciej Jakubowski - OPOCZNO - Parafia pw. św. Bartłomieja 7. Przedborski: ks. Rafał Michał Pietrasiak - PRZEDBÓRZ 8. Radoszycki: ks. Ireneusz Rogulski - RADOSZYCE 9. Tomaszowski: ks. Marek Okoń - TOMASZÓW MAZOWIECKI - Parafia pw. św. Marcina 11. Żarnowski: ks. Maciej Będziński - DĄBROWA n. Czarną 12. Iłżecki: ks. Piotr Grzegorz Popiel - JASIENIEC IŁŻECKI 13. Jedliński: ks. Przemysław Mąkosa - JEDLIŃSK 14. Konecki: ks. Tomasz Janicki - KOŃSKIE - Parafia MB Nieustającej Pomocy 13. Kozienicki: ks. Grzegorz Binięda - KOZIENICE - Parafia Świętej Rodziny 15. Pionkowski: ks. Jarosław Kusiak - SUCHA 16. Przysuski: ks. Tomasz Pastuszka - BORKOWICE 17. Przytycki: ks. Marek Pruszkowski - PRZYTYK 18. Radom - centralny: ks. Tomasz Gaik - Parafia Matki Bożej Miłosierdzia 19. Radom - południowy: ks. Daniel Wiraszka - Parafia Miłosierdzia Bożego 20. Radom - północny: ks. Krzysztof Adam Kaszuba - Parafia bł. Annuarity i św. Michała Archanioła 21. Radom - wschodni: ks. Jarosław Zieliński - Parafia św. Pawła Apostoła 22. Radom - zachodni: ks. Paweł Kaleta - CEREKIEW - 23. Sienneński: ks. Marcin Sajnóg - BAŁTÓW 24. Skarżyski: ks. Jarosław Nowacki - SKARŻYSKO-KAMIENNA -Par. pw. św. Józefa Oblubieńca NMP 25. Starachowice - płd: ks. Damian Spiżewski - STARACHOWICE - Parafia MB Nieustającej Pomocy 26. Starachowice - płn: ks. Artur Chruślak - STARACHOWICE - Parafia NSJ 27. Szydłowiecki: ks. Wincenty Chodowicz - SZYDŁOWIEC 28. Wierzbicki: ks. Ireneusz Szustak - WIERZBICA 29. Zwoleński: ks. Mariusz Wincewicz - GÓRA PUŁAWSKA


Tagi:                                    

Kolejna sygnalizacja na szydłowieckiej obwodnicy

Trwają prace nad budową świateł na skrzyżowaniu drogi krajowej E7 z ulicą Kolejową. Zakończą się z małym, kilkudniowym poślizgiem, spowodowanym złą aurą w pierwszym tygodniu pracy. Wiemy, że skrzyżowanie to należy do najniebezpieczniejszych w naszym regionie a życie straciło już tam wiele osób.

Montażem sygnalizacji zajęła się firma „Podkowa” z Warszawy. Firma ta wykonuje instalacje tego typu na terenie naszego województwa a także Warmii i Mazur. Poza pracami montażowymi „Podkowa” zajmie się też serwisowaniem i naprawą urządzeń. Światła na skrzyżowaniu z ulicą Jastrzębską są również dziełem tej firmy, jednak zasada działania budowanych świateł jest trochę inna. Będzie to nowoczesna konstrukcja składająca się z czterech kamer, ustawionych w dwie strony E7 i dwie strony ulicy Kolejowej. Te poprzednie natomiast składają się z dwóch kamer skierowanych na obwodnice i dwóch pętli indukcyjnych umieszczonych w drogach podporządkowanych. Jak dowiadujemy się, planowane jest również zamontowanie świateł na skrzyżowaniach ulicy Kościuszki z Jastrzębską, Zamkową a także Kolejową. Nieznany jest jednak oficjalny termin wykonania robót. Miejmy nadzieję ze nowa sygnalizacja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach. /grz/


Tagi:                                    

Zmarł Antoni Stawski, obrońca Ziemi Szydłowieckiej w 1939 roku

Antoni Stawski, obrońca polskich granic, uczestnik walk obronnych na Ziemi Koneckiej i Szydłowieckiej, we wrześniu 1939 roku, nie żyje. Msza święta żałobna i ceremonia pogrzebu odbędzie się w Pruszkowie, w kościele św. Kazimierza, w piątek 17 października o godz. 12.

Ś.P. Antoni Stawski urodził się 13 lutego 1915 roku w Płocku. Do Wojska Polskiego wstąpił jako ochotnik po ukończeniu 6 klasowego gimnazjum. Wybrał służbę w Korpusie Ochrony Pogranicza, do którego został powołany w 1935 roku, po odbyciu służby w 32 pułku piechoty w Modlinie. Ukończył w stopniu kaprala Centralną Szkołę Podoficerską KOP, jesienią 1936 roku został skierowany do służby granicznej do batalionu KOP w Borszczowie, wchodzącego w skład Brygady KOP „Podole”. Pełnił służbę graniczną w strażnicy Okopy Świętej Trójcy, która wchodziła w skład kompani granicznej „Mielnica Podolska”. Uczestniczył w stopniu plutonowego w walkach toczonych w obronie granic i niepodległości, jakie toczył 163 pp rez zmobilizowany w żołnierzy KOP Brygady Podole na Ziemi Koneckiej i Szydłowieckiej, we wrześniu 1939 roku. Obsługiwał działko przeciwpancerne Bofors 36 mm. Po dostaniu się do niewoli niemieckiej, wywieziony do obozu przejściowego w Niemczech. Zwolniony z powodu choroby z obozu, wstąpił do ZWZ, a następnie służył w Armii Krajowej. Po 1945 roku, pracownik skarbowy, współzałożyciel Społecznego Zespołu Upamiętnienia Tradycji KOP a następnie Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych. Uczestnik obchodów 68 i 69 rocznicy Bitwy pod Barakiem. 7 września 2007, odsłonił tablice upamiętniającą żołnierzy KOP na budynku Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, którą poświęcił ks. bp Tadeusz Płoski, ordynariusz polowego Wojska Polskiego i Straży Granicznej. Antoni Stawski zmarł w Pruszkowie, w sobotę 11 października o godz. 10. Cześć Jego Pamięci!


Tagi:                                    

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza, 13 października odbyła się uroczystość Dnia Edukacji Narodowej, na którą licznie przybyli nauczyciele i pracownicy oświaty ze szkół prowadzonych przez powiat szydłowiecki. Starosta Włodzimierz Górlicki podziękował nauczycielom za codzienny trud pracy i życzył wiele osiągnięć i satysfakcji z pełnienia misji edukacyjnej i wychowawczej, wobec młodego pokolenia. Materialnym wyrazem tych życzeń były nagrody jakie otrzymali nauczyciele, i tak dyrektor Maria Małgorzata Michajłow z Zesp[ołu Szkół im. KOP, na wniosek Starosty otrzymała nagrodę II stopnia Ministra Edukacji Narodowej, zaś dyrektor Karol Kopycki z ZSO im. H. Sienkiewicza, otrzymał nagrodę II stopnia Kuratora Mazowieckiego. Nagrodą Kuratora Mazowieckiego nagrodzona została także Jolanta Kubik, nauczyciel fizyki w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza

Warto dodać, że na około 5o nagród tego typu w regionie radomskim, 4 dotyczyły nauczycieli z powiatu szydłowieckiego, nagrodę Kuratora otrzymał bowiem jeszcze nauczyciel z gminy Mirów, w powiecie szydłowieckim. Wręczenie nagród Kuratora Mazowieckiego i Ministra Edukacji zaplanowano w najbliszy piątek w Radomiu.


Tagi:                                    

Święty Jan Kanty - patron nauczycieli

Św. Jan Kanty jest patronem nauczycieli, ich orędownikiem u Boga. Jego święte życie to niewyczerpana studnia mądrości , roztropności i poświęcenia dla człowieka. Urodził się 24 czerwca 1390 roku w miejscowości Kęty na Podbeskidziu. W 1418 roku uzyskał tytuł magister atrium na Wydziale Filozofii Akademii Krakowskiej. Nauczyciel w szczególny sposób obowiązany jest do szukania prawdy, życia w prawdzie i przekazywania prawdy. W naszym społeczeństwie nauczyciel cieszy się dużym uznaniem i dlatego tak ważne jest, aby sam żył prawdą i uczył innych umiłowania prawdy. W Ewangelii możemy przeczytać opis spotkania młodego człowieka z Chrystusem. Młodzieniec pyta Chrystusa: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie?” Takie pytanie zadają uczniowie swoim nauczycielom. Pytają o prawdę, sens i cel życia, o miłość. Jak ważna jest edukacja w życiu człowieka, wie każdy z nas. Często jednak nie doceniamy czasu, gdy możemy się uczyć, nie jesteśmy zadowoleni z naszych nauczycieli i z tego iż musimy chodzić do szkoły. Dorastając zmieniamy nagle zdanie, stajemy się bardziej dojrzali i nagle wykształcenie okazuje się istotne, lubimy wspominać naszych nauczycieli i wykładowców (najbardziej tych, którzy dali się nam we znaki). Święto Edukacji Narodowej, zwane kiedyś Dniem Nauczyciela uświadamia nam, że bez tych szkolnych lat wiele byśmy nie zdziałali. Dlatego dziś składam wszystkim nauczycielom, pracownikom oświaty, wykładowcom, wychowawcom - najserdeczniejsze życzenia. Obyście byli silni i prowadzili naród ku wiedzy i mądrości. Powodzenia. Bożenna Kosieniewicz 14 pździernika w kościele św. Zygmunta godz. 17.00 Msza święta w intencji nauczycieli i pracowników oświaty. 17.30 Modlitwa różańcowa za nauczycieli i pracowników oświaty


Tagi:                                    

Lenino: w 65. rocznicę bitwy uczczono pamięć poległych

Na polskim cmentarzu wojennym w Lenino na Białorusi, odbyły się w niedzielę 12 października główne uroczystości poświęcone 65 rocznicy bitwy pod Lenino. W bitwie pod Lenino poległo i zaginęło ponad tysiąc polskich żołnierzy, a prawie dwa tysiące odniosło ciężkie rany. To jedna z najkrwawszych bitew w jakiej walczyli Polacy podczas II wojny światowej. Uroczystej Mszy św. w intencji żyjących, zmarłych i poległych uczestników bitwy odprawił Wikariusz Generalny Biskupa Polowego, ks. płk Sławomir Żarski. Po Mszy św. odczytany został Apel Poległych. Pierwsza Dywizja Piechoty im. T. Kościuszki i bitwa pod Lenino budzą duże emocje w naszym społeczeństwie. „Trzeba było dopiero naszych czasów, aby ta bitwa i ci, którzy podczas niej polegli doczekali się cmentarza wojennego z prawdziwego zdarzenia” - podkreślał wikariusz generalny Biskupa Polowego. Kapelan zaznaczył w jak szczególnych okolicznościach Polacy wstępowali do 1. Dywizji: „Poszliście do armii, bo widzieliście w niej namiastkę Polski. Mimo, że byliście w armii, tworzonej pod płaszczem sowieckim, byliście ludźmi ewangelicznymi, zachowaliście wiarę, był krzyż, mieliście kapelana, to była polskość, wasza siła”. Po Eucharystii odczytany został list Lecha Kaczyńskiego, w którym prezydent wyraził uznanie dla ducha i determinacji polskich żołnierzy walczących pod Lenino. W imieniu uczestników bitwy głos zabrał major w stanie spoczynku Marek Sobolewski. Weteran spod Lenino podkreślił, że iż coraz częściej w spotkaniach weteranów walk II wojny światowej uczestniczy młodzież. Delegacje z Polski i Białorusi złożyły wieńce pod innymi pomnikami w miejscowości Lenino upamiętniającymi walki z 1943 roku. KAI, kos / Lenino


Tagi:                                    

Obchody VIII Dnia Papieskiego - podsumowanie

Przypadającego w tym roku 12 października i świętowanego w całej Polsce pod hasłem „Jan Paweł II – Wychowawca Młodych”, upływały w całej Polsce pod znakiem konferencji naukowych, koncertów, paneli dyskusyjnych i mszy świętych, w czasie których wierni modlili się o rychłą beatyfikację Jana Pawła II. W Szydłowcu obchody trwały aż trzy dni. Zaprosili na nie burmistrz, Rada Miejska w Szydłowcu i proboszcz parafii św. Zygmunta.

Tegoroczne obchody zbiegły się z trzydziestą rocznicą wyboru biskupa Karola Wojtyły na głowę Kościoła Powszechnego. Już w piątek, 10 października w szydłowieckich szkołach odbyły się uroczyste akademie z programami artystycznymi, przygotowanymi wspólnie przez młodzież, nauczycieli i katechetów. Akademiom towarzyszyły wystawy albumów i prac o tematyce papieskiej, wykonanych przez młodzież, śpiewanie ulubionych piosenek oazowych Ojca Świętego, poświęcone pontyfikatowi Wielkiego Papieża lekcje religii.


Tagi:                                    

Pomnik Jana Pawła II, stanął przed katedrą na Wawelu

Kard. Dziwisz odsłonił i poświęcił pomnik Jana Pawła II przed katedrą na Wawelu
Metropolita krakowski odsłonił i poświęcił dziś pomnik Jana Pawła II, który stanął na placu przed katedrą na Wawelu. Autorem monumentu jest prof. Gustaw Zemła. Poświęcenie pomnika zostało poprzedzone Nieszporami, odprawionymi w katedrze na Wawelu. W uroczystościach uczestniczyli m.in. trzej kardynałowie: Marian Jaworski, Stanisław Nagy i Franciszek Macharski oraz prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką. Monument ma 3 metry wysokości i wykonany jest z brązu. Papież skierowany jest twarzą w kierunku katedry. Odsłaniając pomnik kard. Dziwisz powiedział, że ma on utrwalać „pamięć o osobie i dziele Tego, który niemal przez dwadzieścia siedem lat był Piotrem naszych czasów i naznaczył głęboko współczesne dzieje Kościoła, a poniekąd Europy i świata”. Przypomniał, że kardynał Wojtyła na Wawelu sprawował swoją posługę, której szczególnym punktem odniesienia była katedra. Prezydent Kaczyński przypomniał, że Jan Paweł II miał swój wkład w powstanie „Solidarności” oraz upadek reżimu komunistycznego. Papież przywrócił ludziom wiarę w Boga, a jego misja, choć była uniwersalna, miała szczególny charakter dla narodu polskiego. Apelował też o refleksję nad tym, czy w pełni wypełniamy testament Jana Pawła II o tworzenie społeczeństwa solidarnego. md / Kraków


Tagi:                                    

Dzień Papieski w Szydłowcu

Obchody dnia papieskiego zaczęły się w naszej parafii już w piątek, w szydłowieckich szkołach. Dalszy ich ciąg miał miejsce w sobotę. O godzinie 18.00 w zamkowej sali kominkowej wystąpił Tomek Kamiński. Zaprezentował koncert pt.: „Muzyczne listy do młodych". Jak sam zaznaczył na wstępie, był to koncert do ludzi młodych duchem. Taka była też widownia. Wszyscy wspaniale się bawili, śpiewając bardziej znane piosenki z artystą. „Tomek Kamiński jest jednym z niewielu w Polsce przedstawicieli stylu muzycznego określanego jako PIOSENKA AUTORSKA. Styl ten tworzą artyści, którzy są autorami tekstów, komponują muzykę i sami wykonują swoje pieśni. Wraz z zespołem złożonym ze znakomitych muzyków jazzowych, Tomek gra bardzo wiele koncertów." (www.kaminski.net.pl).

Właściwe obchody dnia papieskiego mają miejsce dzisiaj. O godz. 12 została odprawiona msza święta w intencji Jana Pawła II. Po liturgii koncertował szydłowiecki chór "Gaudium Canti" pod batutą Danuty Klepaczewskiej. Natomiast wieczorem o 19.30 zaplanowano na Rynku Wielkim, multimedialny pokaz przygotowany przez młodzież pod kierunkiem ks. Wincentego Chodowicza. Pokaz zatytułowany jest "Jan Paweł II - Wychowawca Młodych". Seredcznie zapraszamy. AS


Tagi:                                    

Słowo biskupów o owocach pontyfikatu Jana Pawła II

Był pasterzem według serca Bożego, w którym mógł odnaleźć się każdy człowiek i każdy naród, każda kultura – piszą biskupi w słowie z okazji 30. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Zachęcają też do odpowiedzi na pytania: jacy jesteśmy dzisiaj, w jakim stopniu żyjemy Ewangelią i jak korzystamy z daru wolności, która jest owocem pontyfikatu Jana Pawła II. „Pasterz pochodzący z dalekiego kraju” to określenie Jana Pawła II przywołują biskupi polscy w słowie skierowanym do wiernych w 30 rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu Papieża Polaka. Hierarchowie na początku listu przypominają krótko, jaki był ów „daleki kraj” przed trzydziestoma laty. Piszą, że po krótkim okresie niepodległości i dramatycznym doświadczeniu II wojny światowej, w Polsce panował ustrój komunistyczny. „System ten przez ponad czterdzieści lat zwalczał dążenia wolnościowe i demokratyczne, deprawował ludzkie sumienia, prawdę zastępował kłamstwem i budował na strachu i przemocy. Jeszcze dzisiaj leczymy głębokie rany, przed którymi nie do końca umieliśmy się obronić. W tym systemie Kościół głosił Jezusa Chrystusa i bronił godności człowieka, której fundamentem jest odniesienie do Boga – Stwórcy i Odkupiciela” - czytamy. Wybór polskiego kardynała na papieża był wówczas, jak zauważają biskupi, pojawieniem się na nowo nadziei na wolność, a także „woli godnego życia w zgodzie z sumieniem i zajęcia należnego nam miejsca w rodzinie narodów”.

Biskupi przypominają, że w ciągu 27 lat pontyfikatu Papież Polak „poszerzył przestrzeń swego pasterskiego serca tak, by odnalazł się w nim każdy człowiek i każdy naród, każda kultura. Bóg posłużył się jego zaletami umysłu i serca, by dać Kościołowi i światu mądrego nauczyciela, światłego przewodnika, pasterza według serca Bożego”. Podkreślają, że Jan Paweł II docierał z orędziem Ewangelii do najodleglejszych zakątków świata. Piszą też o wielkim wkładzie Papieża w zmiany społeczno-polityczne w krajach komunistycznych. Przytaczają słowa Jana Pawła II wypowiedziane w dniu inauguracji pontyfikatu: „Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji i rozwoju. Nie lękajcie się!” Biskupi wyrażają pewność, że wolność, którą cieszy się teraz Polska jest zasługą wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.


Tagi:                                    

Nagrody dla polskich eurodeputowanych

Dwóch polskich eurodeputowanych: Ryszard Czarnecki (UEN) i Bogusław Liberadzki (PES), otrzymało w środę wieczorem, 8 października, prestiżowe nagrody Eurodeputowanego Roku 2008 (MEP Awards 2008), corocznie przyznawane przez wydawany w Brukseli anglojęzyczny "The Parliament Magazine".

Ryszard Czarnecki otrzymał ją w kategorii "Rozwój". Wśród nominowanych w tej kategorii był również Belg Alain Hutchinson oraz Francuzka Marie-Arlette Carlotti. W uzasadnieniu nagrody dla Czarneckiego podkreślono jego "aktywne działanie na rzecz społecznej i gospodarczej sprawiedliwości w Europie, a także wspieranie celów dialogu międzykulturowego".


Tagi:                                    

Maja Berus z Gimnazjum im. Kopernika, finalistką ogólnopolskiego konkursu plastycznego

Maja Berus uczennica klasy III A w roku szkolnym 2007/2008 zajęła III miejsce w kategorii plastycznej w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Ministra Edukacji Narodowej pod hasłem „W Polsce bije serce świata (Norman Davies), a czy Twoje serce bije dla Polski?” Praca konkursowa została przygotowana pod kierunkiem pani Justyny Ginter. We wrześniu bieżącego roku odbyło się w Warszawie uroczyste wręczenie nagród. Maja Berus otrzymała pamiątkowy dyplom oraz nagrodę książkową.

Tekst: Marzena Pielas


Tagi:                                    

II Szydłowieckie spotkania chóralne

18 października, o 17.oo w sali kominkowej szydłowieckiego zamku, rozpoczną się drugie już szydłowieckie spotkania chóralne, na które zaprasza organizator: Szydłowieckie Centrum Kultury "Zamek". Celem spotkń jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań muzyką chóralną, nawiązywanie kontaktów, wymiana doświadczeń i konfrontacja dorobku artystycznego amatorskich zespołów chóralnych oraz popularyzacja twórczości chóralnej różnych epok. Formuła Spotkań jest otwarta - bez podziału na kategorie wiekowe i rodzaje chórów /mieszane czy głosów równych/. Udział w tegorocznych Spotkaniach zapowiedziały 4 zespoły : Ochotniczy Chór Pedagogiczny “FESTA ALLEGRA” z Radomia, Chór Nauczycielski “CANTO” z Przysuchy, Chór Miasta Radomia “SANCTI CASIMIRI CANTORES RADOMIENSES” z Radomia oraz reprezentant gospodarzy Chór Mista Szydłowca “GAUDIUM CANTI”. Każdy z z zespołów zaprezentuje 20 minutowy program złożony z utworów o różnej tematyce i charakterze, z różnych epok stylistycznych / począwszy od średniowiecza a na muzyce współczesnej kończąc/ . Na zakończenie Spotkań wszystkie chóry wykonają razem psalm 29 Mikołaja Gomółki - “NIEŚCIE CHWAŁĘ MOCARZE”. Spotkania realizowane są przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Mazowieckiego.


Tagi:                                    

Cztery nowe boiska mają powstać w Szydłowcu

Przy ulicy Sportowej, w sąsiedztwie kortów tenisowych powstanie kompleks boisk, budowany w ramach rządowego projektu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Kompleks będzie się składał z dwu boisk – pokrytego syntetyczną nawierzchnią typu „sztuczna trawa” boiska do piłki nożnej o wymiarach 30 x 62 m, o powierzchni 1860 m² oraz wielofunkcyjnego boiska o wymiarach 30 x 50 m i powierzchni 1500m², pokrytego nawierzchnią z poliuretanu.

Nowe boisko powstanie też przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego przy ulicy Wschodniej 19. Będzie to boisko wielofunkcyjne o wymiarach 28 x 44 m i sztucznej nawierzchni typu EPDM. Także stare boisko istniejące od dawna przy szkole będzie zmodernizowane. Otrzyma nową nawierzchnię EPDM, zostanie wyposażone w odwodnienie i piłkochwyt.


Tagi:                                    

Premiera Świadectwa w Radomiu

Za tydzień w piątek wchodzi na ekrany kina Helios „Świadectwo", filmowa opowieść o życiu Jana Pawła II. „Świadectwo" zaistniało najpierw, w 2007 roku, jako książka - zapis rozmów, jakie odbył z ks. kard. Stanisławem Dziwiszem włoski dziennikarz watykanista Gianfranco Svidercoschi. Przetłumaczona na kilkanaście języków, tylko w Polsce osiągnęła nakład ponad miliona egzemplarzy. Teraz ta niezwykła opowieść trafia na ekrany, bogatsza od książki o wiele nowych faktów - między innymi z lat młodzieńczych Karola Wojtyły. Ukazuje także przejmujące, a nieznane chwile z prywatnego życia Papieża, jest uzupełniona o kolejne interpretacje. Film zbudowany jest z materiałów dokumentalnych, a także fabularyzowanych rekonstrukcji wydarzeń. Oba plany spaja postać narratora, po mistrzowsku zagrana przez wybitnego aktora Michaela Yorka (m.in. „Kabaret", „Jezus z Nazaretu"). Rezerwacji można dokonywać w kasach biletowych oraz biurze Kina Helios - Radom, ul. Poniatowskiego 5 Rezerwacja tel.(48) 362-80-50; biuro tel. 340-07-89 /www.heliosnet.pl/ Trwa rezerwacja i sprzedaż biletów dla grup zorganizowanych. Godziny seansów: 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30. Radio Plus Radom,


Tagi:                                    

Oddala sie remont linii Warszawa - Kielce

Zakończenie remontu linii kolejowej Warszawa- Radom-Kielce nie nastąpi przed końcem 2012 roku - poinformował w środę w Sejmie wiceminister infrastruktury Juliusz Engelhardt. Wiceminister odpowiadał na pytania posłów PiS dotyczące tej inwestycji. Engelhardt wyjaśnił, że zarządcą linii oraz inwestorem jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK). W 2007 roku PKP PLK złożyła stosowne wnioski o wydanie decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej dotyczące tej inwestycji. Decyzje te - jak mówił - do tej pory jednak nie zapadły.

Wiceminister powiedział, że modernizacja przebiega w kilku etapach. Dobiega końca remont odcinka z Warszawy Zachodniej do Warszawy Okęcie. W następnej kolejności będą wykonywane prace z Okęcia do węzła Pilawa oraz od strony Kielc do Skarżyska Kamiennej. Prace remontowe mają dotyczyć 176,5 km trasy. Zapewnił, że jest to projekt priorytetowy i będzie realizowany z pieniędzy w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko.


Tagi:                                    

Biskup Zimowski pobłogosławił Polonusom

W niedzielę, 5 października na nowojorskim Manhattanie odbyła się 71. Parada Pułaskiego. W paradzie z okazji Dnia Pułaskiego wzięły udział tysiące Polaków. Przed katedrą św. Patryka pozdrawiał ich i błogosławił bp Zygmunt Zimowski, pasterz diecezji radomskiej i delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Polonii i Polaków za Granicą. Tradycyjnie, w każdą pierwszą niedzielę października Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych, Amerykanie polskiego pochodzenia oraz osoby, którym bliska jest kultura i dziedzictwo narodu polskiego gromadzą się w tym dniu na Manhattanie, by wziąć udział w Paradzie. W 71. Paradzie uczestniczyły reprezentacje organizacji polonijnych, działających w USA, obecni byli duszpasterze wraz z wiernymi, którzy przybyli do Nowego Jorku jako przedstawiciele parafii polonijnych.

Sięgając do historii Parady Dnia Pułaskiego, drogi prowadzą do parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie, gdzie jesienią 1926 r., w 150. rocznicę przyjazdu Tadeusza Kościuszki do Ameryki, zorganizowano pochód z udziałem 3 tys. Polaków z kościoła na 7. ulicy do City Hall Park, gdzie dokonano symbolicznego aktu posadzenia dwóch dębów ku pamięci Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego. Ówczesnym proboszczem był ks. Feliks Ferdynand Burant (1893-1964), znany ze swej operatywności i służby dla Polaków. Ta demonstracja siły i potęgi Polaków z 23 października 1926 r. była powtarzana w kolejnych latach i stała się początkiem tradycyjnej parady Dnia Pułaskiego, która od 1937 r. powtarza się corocznie w każdą pierwszą niedzielę października, przyciągając tłumy Polaków i Amerykanów z polskim rodowodem na Piątą Aleję w Nowym Jorku.

Marcin Czyżewski OSPPE/Nowy Jork,


Tagi:                                    

69. rocznica bitwy pod Kockiem

W niedzielę 5 października br. odbyły się w Serokomli uroczystości związane z rocznicą ostatnich bitew wojny obronnej 1939 roku stoczonych przez Samodzielną Grupę Operacyjną „Polesie” dowodzoną przez Gen. Franciszka Kleeberga. W wyniku walk z niemiecką 13 i 29 Dywizją Zmechanizowaną w dniach 2-5.X.1939 roku pod Kockiem, Serokomlą, Adamowem i Wolą Gułowską szala zwycięstwa zaczynała przechylać się w stronę Polaków, jednak po wyczerpaniu amunicji i żywności gen. Kleeberg podjął decyzję o kapitulacji zgrupowania. W swoim ostatnim rozkazie napisał: Dalsza walka nie rokuje nadziei, a tylko rozleje krew żołnierską, która jeszcze przydać się może”. Główne obchody rocznicowe rozpoczęła uroczysta msza św. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Stanisław Biskupa Męczennika. Następnie uczestnicy udali się na miejscowy cmentarz, do kwatery wojennej. Tu wójt gminy Serokomla K. Stepaniak powitał weteranów walk pod Kockiem oraz przedstawicieli: Prezydenta, MON, władz wojewódzkich, powiatowych, samorządowych i licznie zgromadzoną miejscową ludność. W okolicznościowych przemówieniach podkreślano bohaterstwo gen. Kleeberga i jego żołnierzy, którzy byli uosobieniem cnót przedwojennego żołnierza i zdali egzamin w godzinach próby. Prezydent Lech Kaczyński w swoim liście do uczestników uroczystości napisał, że: pokoleniu żołnierzy września zawdzięczamy tak wiele, iż pamięć o nich jest zawsze naszą powinnością”. Uroczystości na cmentarzu zakończył Apel Poległych i składanie kwiatów pod pomnikiem „Ofiar Faszyzmu”. Stąd kombatanci udali się na cmentarz wojenny w Kocku gdzie składano kwiaty pod pomnikiem poświęconym „OBROŃCOM OJCZYZNY POLEGŁYM W WALCE Z HITLEROWSKIM NAJEŹDŹCĄ W 1939 R.” W godzinach popołudniowych uczestnicy uroczystości mogli podziwiać rekonstrukcję działań wojennych zorganizowaną przez grupę "Żelany Orzeł", z dnia 2.X.39 r. na terenie Syrokomli. M. Rubas


Tagi:                                    

Integracyjne spotkanie w Koszorowie!

Deszczowa jesień nie sprzyja organizowanniu tradycyjnym w początku roku szkolnego rajdom i wycieczkom. Mimo to wiele zespołów klasowych z Zespołu Szkół im. KOP zdecydowało się na tego typu wycieczki turystyczne wychodząc ze słusznego założenia, że „ważna jest tylko ta pogoda, którą w sercu będziesz miał”. Postawa taka pasuje też niewątpliwie do klas Liceum Ogólnokształcącego o profilu ochrona granicy państwowej. Obecnie w ZS im. KOP są już dwie takie klasy i ich uczniowie pod przewodnictwem wychowawców tj. Beaty Sokołowskiej i Krzysztofa Guli wybrali się we wrześniową środę do Koszarowa by pod przeciekającym dachem z ciężkich szarych chmur, ogrzać się przy ognisku. Gorące kiełbaski smakowały jak zawsze, humory dopisywały i tylko grzybów brakowało w lesie …. znaleziono aż jedną sztukę , ale za to pokaźnych rozmiarów. Wspólna zabawa na pewno ułatwi integrację klas, które łączy wspólny profil i zainteresowanie militariami. JP-D


Tagi:                                    

Dzień Edukacji w Szydłowcu

W Liceum im. H. Sienkiewicza 13 października o godz. 13, spotkają się z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nauczyciele i pracownicy oświaty, ze szkół prowadzonych przez powiat szydłowiecki. W czasie spotkania zaprezentowany zostanie spektakl poetycko-muzyczny "Powróćmy, jak za dawnych lat" i zostaną wręczone nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Mazowieckiego, Starosty Szydłowieckiego i Dyrektorów Placówek, wyróżnającym się nauczycielom i pracownikom oświaty. Na zakończenie zaplanowano okolicznościowy poczęstunek.

Podobna uroczystość odbędzie się 14 października w Gimnazjum im. M. Kopernika, gdzie spotkają się nauczyciele i pracownicy placówek oświatowych gminy Szydłowiec. Uroczysty obiad po spotkaniu zaplanowano w barze "Świerczek"


Tagi:                                    

Tragedia na torach koło Szydłowca

Dwoje młodych ludzi tragicznie zginęło na przejeździe kolejowym w Gąsawach Plebańskich koło Szydłowca. Wypadek wydarzył się w niedzielę 5 października około 13.30 Pod pociąg pośpieszny relacji Wrocław - Lublin wjechał samochód osobowy, w którym podróżowali chłopak i dziewczyna w wieku 23 i 20 lat.

Samochód został dosłownie przecięty na pół, jedna część została na przejeździe, drugą hamująca lokomotywa pchała po torze jeszcze około 400 metrów. żródło: (Echo Dnia, A. Sokołowski)


Tagi:                                    

70 rocznica śmierci Świętej Siostry Faustyny

Helena Kowalska przyszła na świat 25 sierpnia 1905 roku jako trzecie z dziesięciorga dzieci Marianny i Stanisława Kowalskich, rolników ze wsi Głogowiec. Zmarła 5 października 1938 roku w Krakowie. Postać św. Siostry Faustyny Kowalskiej nierozerwalnie łączy się kultem Bożego Miłosierdzia, sam bowiem Bóg wybrał ją jako swoje narzędzie do rozgłaszania Jego czci. Ustanowił ją swoim głosem. Tej prostej i niewykształconej, ale jakże pokornej zakonnicy, Bóg powierzył misję Miłosierdzia.

Nim to zadanie otrzymała- przeszła przez rozliczne doświadczenia, uciski i strapienia. Pochodziła bowiem z biednej i wielodzietnej rodziny chłopskiej, Głogowcu koło Turka.Modlitwa o uproszenie łask przez przyczynę św. Siostry Faustyny


Tagi:                                    

Sylwetka św. Faustyny

Św. Faustyna urodziła się 25 sierpnia 1905 r. jako trzecie z dziesięciorga dzieci w ubogiej wiejskiej rodzinie. Rodzice Heleny, bo takie imię święta otrzymał na chrzcie, mieszkali we wsi Głogowiec. I z trudem utrzymywali rodzinę z 3 hektarów posiadanej ziemi. Dzieci musiały ciężko pracować, by pomóc w gospodarstwie. Dopiero w wieku 12 lat Helena poszła do szkoły, w której mogła, z powodu biedy, uczyć się tylko trzy lata. W wieku 16 lat rozpoczęła pracę w mieście jako służąca. Jak ważne było dla niej życie duchowe pokazuje fakt, że w umowie zastrzegła sobie prawo odprawiania dorocznych rekolekcji, codzienne uczestnictwo we Mszy św. oraz możliwość odwiedzania chorych i potrzebujących pomocy.

Mając 20 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Decyzję wstąpienia do klasztoru podjęła podczas jakiejś zabawy tanecznej. Po latach opisała to w swoim „Dzienniczku”: „W chwili, kiedy zaczęłam tańczyć, nagle ujrzałam Jezusa obok, Jezusa umęczonego, obnażonego z szat, okrytego ranami, który mi powiedział: »Dokąd cierpiał będę i dokąd Mnie zwodzić będziesz«”. To była chwila, która dała jej siłę, by pokonać wszelkie przeszkody: sprzeciw rodziców, brak posagu (dawniej wstępując do zakonu trzeba było wnieść całkiem niemały posag), własny lęk i niezdecydowanie.


Tagi:                                    

"Złodziej w sutannie" o niezłomnym kapłanie, ks. infułacie Józefie Wójciku i uwolnieniu Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

W poniedziałek 6 października, Teatr Telewizji pokaże „Złodzieja w sutannie” w reż. Pawła Woldana – opowieść o wykradzeniu w 1972 roku, przez ks. Józefa Wójcika, kopii jasnogórskiego obrazu. Kopia cudownego obrazu Matki Bożej z Jasnej Góry, została wykonana w 1957 roku, przez profesora Leonarda Torwitta. 26 sierpnia 1957 roku, ten jasnogórski wizerunek Maryi, wcześniej pobłogosławiony przez papieża Piusa XII, uroczyście wyruszył w wędrówkę przez Polskę. Nawiedzenie rozpoczęło się od Warszawy, następnie przez Podlasie, ziemie północne i zachodnie ogarnęło całą Polskę. Trwająca kilka lat wędrówka Obrazu budziła wielkie poruszenie społeczne, towarzyszyła mu przemiana moralna ludzi. To budziło wielką irytację komunistów, 20 czerwca 1966 roku, w drodze z Fromborka do Warszawy, Obraz został zatrzymany, funkcjonariusze urzędu bezpieczeństwa i milicji obywatelskiej, odebrali Obraz Księdzu Prymasowi i przewieźli bezpośrednio do katedry warszawskiej aby zapobiec uroczystemu powitaniu Jasnogórskiego Obrazu. Przez kilkanaście tygodni Obraz pozostawał w Warszawie, aby zapobiec jego profanacji. 2 września 1966 roku, w związku z zbliżającym się terminem Nawiedzenia w diecezji katowickiej, Obraz w asyście ks. biskupa Kurpasa sufragana katowickiego, wyruszył w drogę. Pomiędzy Warszawą a Katowicami Obraz został ponownie zatrzymany przez milicję i bezpiekę. Po raz drugi aresztowany Wizerunek matki bożej nawiedzenia, został przewieziony na jasną Górę, a przy jej bramach stanęły posterunki milicyjne, kontrolujące wszystkie wyjeżdżające samochody. Uwięzienie Obrazu trwało sześć lat, kiedy to za zgodą Sługi Bożego ks. kard. prymasa Stefana Wyszyńskiego, kapłan diecezji sandomierskiej ks. Józef Wójcik "porwał" Wizerunek Matki Bożej, aby mógł dalej wędrować po Polsce.


Tagi:                                    

Dzieci z klas drugich otrzymały różańce!

W czasie mszy świętej 5 października, dzieci z klas drugich PSP im. Jana III Sobieskiego, przygotowujące się do uroczystości pierwszego przyjęcia sakramentu Eucharystii, otrzymały poświęcone różańce. Niedzielna msza św. w kościele św. Zygmunta zgromadziła wiernych, w tym bardzo licznie przybyłe rodziny drugoklasistów. Dzieci i dorośli włączyli się czynnie w liturgię. Kazanie dla dzieci wygłosił ks. Andrzej Kania, który przypomniał znaczenie różańca, który jest swoistym bukietem róż, znakiem miłości ofiarowywanym Matce Bożej, poprzez odmawianie modlitwy Zdrowaś Maryjo!. W chwilach trudnych, w czasie życiowych burz jest swoistą liną, która podtrzymuje przed upadkiem w przepaść, pozwalając szczęśliwie przetrwać zapędy zła. Na zakończenie mszy świętej ks. Adam Radzimirski i ks. A. Kania przekazali dzieciom poświęcone różańce. Dzieci do liturgii przygotowały Siostry Michaelitki z Szydłowca.


Tagi:                                    

Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie w Skrzyńsku

W parafii św. Wojciecha w Skrzyńsku, przy wizerunku Matki Bożej Staroskrzyńskiej 4 października skupiły się rodziny i młodzież z ruchu Światło-Życie. Konferencje do uczestników spotkania wygłosił ks. Artur Lach ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Mszy świętej koncelebrowanej przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej przewodniczył ks. bp Edward Materski. Ks. Biskup Senior w homilii przypomniał znaczenie powołania, które jest zamysłem Boga, wobec człowieka. Zamysłem Boga, który zostaje przyjęty przez człowieka, w wyniku jego wolnej decyzji. Powołanie w sensie ogólnym -mówił ks. Biskup - skierowane jest na zasadzie Bożych nakazów do wszystkich ludzi, powołanie indywidualne, wymaga od człowieka przyjęcia projektu życia które jest uzgodnione z Bogiem. Ks. bp E. Materski zachęcał młodych i małżeństwa obecne na dniu wspólnoty, aby modlitwa swą obejmowali tych, którzy od Boga otrzymali szczególne powołanie do służby Bożej. Powołania te są konieczne, aby rozwijała się wspólnota Kościoła, i aby sprawowany był kult Boży. W imieniu zgromadzonych w świątyni ks. kustosz staro skrzyńskiego sanktuarium ks. Kan. Andrzej Szewczyk złożył księdzu biskupowi Edwardowi życzenia imieninowe. Spotkanie młodzieży i małżeństw w Skrzyńsku, zakończyła agapa i rozesłanie , w czasie którego błogosławieństwa na trud codziennej ewangelizacji udzielił prowadzący sobotnie spotkanie ks. Grzegorz Lipiec. W dniu wspólnoty w Skrzyńsku uczestniczyła liczna grupa z Szydłowca, z ks. moderatorem Andrzejem Kanią.


Tagi:                                    

Aby zawsze o Nim pamiętać

Październik to miesiąc, który zapoczątkował długoletni pontyfikat Papieża - Polaka, Jana Pawła II. Od kilku lat jest miesiącem, w którym przywołujemy zbiorową pamięć o naszym Wielkim Rodaku - Jego postaci i nauczaniu. 10, 11 i 12 października będziemy obchodzić w naszym mieście kolejne Dni Papieskie. Uroczystości rozpoczną się w szkołach miasta i gminy Szydłowiec w piątek, 10 października. Uczniowie i nauczyciele przygotowali na ten dzień akademie, przedstawienia, wystawy i spektakle poetycko muzyczne. W sobotę, o godz. 18ºº Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek zaprasza do sali kominkowej na koncert Tomasza Kamińskiego "Muzyczne listy do młodych". W niedzielę w kościele parafialnym św.Zygmunta o godz. 12 ºº zostanie odprawiona msza święta w intencji Jana Pawła II. Po mszy w kościele koncertować będzie szydłowiecki chór "Gaudium Canti" pod batutą Danuty Klepaczewskiej, a wieczorem, o 19.30 na Rynku Wielkim odbędzie się multimedialny pokaz przygotowany przez młodzież pod kierunkiem ks. Wincentego Chodowicza. Pokaz zatytuowany jest "Jan Paweł II - Wychowawca Młodych".

Uroczystości zostały przygotowane dzieki wsparciu finansowemu samorządu województwa mazowieckiego. Organizatorami obchodów są: Parafia św.Zygmunta, Rada Miejska i Burmistrz Szydłowca