Tagi:                                    

Rzemieślnicza integracja

W gościnnych murach szydłowieckiej Lodowni, w tłusty czwartek spotkali się rzemieślnicy zrzeszeni w dwóch organizacjach rzemieśniczych: Cechu "Rzemiosł Różnych" i Spółdzielni Rzemieśniczej. W spotkaniu uczestniczył kapelan ks. kanonik Adam Radzimirski, starosta Włodzimierz Górlicki i reprezentująca burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego, wiceprzewodniczaca Rady Miasta Szydłowca Krystyna Bednarczyk. Gościem rzemieślników był także Adam Kowalski prezes Szydłowieckiego Forum Gospodarczego. Izbę Rzemiosła z Radomia reprezentował prezes Jan Jaworski, który wraz z starszym Cechu Pawłem Górlickim i prezesem Markiem Sokołowskim podziękował władzom Miasta za uhonorowanie medalami, w czasie obchodów 580-lecia Szydłowca, zasłużonych rzemieśników. Wśród licznie zebranych na spotkaniu obecni byli nestorzy szydłowieckich rzemieślników: Jerzy Jedliński i Adolf Łaski. W czasie spotkania wymieniano doświadczenia, przedstawiano zakres i specyfikę prowadzonych działalności gospodarczych oraz zakreślono plany na przyszłość. W minionym roku 2007, firmy rzemieślnicze odnotowały znaczny rozwój. Wzrosło zatrudnienie, wiele firm zatrudnia do kilkudziesięciu pracowników. Zakłady rzemieślnicze tworzą znaczączy potencjał gospodarczy miasta i powiatu. Rzemiosło w Szydłowcu może poszczycić się bogatą tradycją, swymi korzeniami sięga czasów powstania miasta. St.S.


Tagi:                                    

„BIAŁA SZKOŁA W SIENKIEWICZU”

21-26 stycznia 2008 roku w Spisskiej Novej Vsi (SNV) na Słowacji odbywał się obóz zimowy narciarski pod nazwą „Biała Szkoła – życie w zgodzie z naturą”. Program sportowo-profilaktyczny realizowany podczas wyjazdu, powstał dzięki pomocy pani pedagog naszej szkoły mgr Magdalenie Hebdzie. Organizatorem wyjazdu był UKS „OLIMP” LICEUM przy ZSO im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu. Opiekunami grupy uczniów i uczennic ZSO byli mgr Paweł Bloch – nauczyciel wychowania fizycznego i ksiądz Wincenty Chodowicz. W ciężkim zadaniu, jakim było poszukiwanie sponsorów, znaczącą rolę odegrał również nauczyciel historii mgr Marek Zielonka (współorganizator tego, jak i poprzednich wyjazdów).

Dzięki ofiarności sponsorów: S.I. „ELEKTRON”, PPHU „WTÓRPOL”, APTEKA – mgr farm. Marian Mikita i Hurtowni Wędlin i Drobiu „VICO”, a także dotacji z GKRPAiN, wyjazd mógł dojść do skutku za cenę 400 zł na uczestnika. Młodzież poza jazdą na nartach, na stokach w Levocy i programem profilaktycznym korzystała z uroków AQUA CITY w Popradzie oraz kręgielni w SNV. Miała również możliwość aktywnego wypoczynku w formie gier w bilarda, piłkarzyki i tenisa stołowego na miejscu w Pensjonacie ELLEN, położonym w przepięknym centrum SNV. Pragniemy z tego miejsca podziękować wszystkim ludziom, bez których ten wyjazd nie doszedłby do skutku. Młodzież dzięki Wam opanowała jazdę na nartach zjazdowych w stopniu podstawowym i poznała alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu.


Tagi:                                    

Msza święta w starym rycie w radomskiej farze

W Radomiu sprawowana będzie Msza święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego tzw. Msza trydencka. Liturgia odprawiana będzie w lutym pierwszą niedzielę miesiąca i trzecią niedzielę miesiąca, a od marca w drugą i czwartą niedzielę miesiąca o godzinie 14.00 w kościele św. Jana Chrzciciela. Liturgii będzie przewodniczył ks. prałat Stanisław Kula, proboszcz parafii farnej w Radomiu. Kanclerz kurii diecezjalnej w Radomiu, ks. dr Sławomir Fundowicz przypomina, że ryt trydencki został wprowadzony na mocy papieskiego motu propro Summorum Pontificium 14 września 2007 roku, do normalnego użytku przez Benedykta XVI. Decyzją papieża tradycyjną Mszę w rycie trydenckim odprawić może każdy ksiądz bez konieczności uprzedniego starania się o zgodę biskupa - podkreślił ks. Fundowicz. Dodał, że możliwość odprawiania Mszy trydenckiej to efekt zainteresowania ze strony wiernych, którzy mogą prosić o posługę sakramentalną według ksiąg liturgicznych obowiązujących przed Vaticanum II. Takie pytania i prośby pojawiały się w naszej kurii. Dlatego biskup ordynariusz zdecydował o wprowadzeniu takiej formy odprawiania liturgii. Nie bez znaczenia jest również miejsce, gdzie odprawiana będzie msza święta. Jest to kościół farny, ważny obiekt historyczny Radomia, gdzie modlił się m.in. św. Kazimierz - powiedział ks. Fundowicz. Msza trydencka sprawowana jest po łacinie. Poza tym tyłem do ludu, to znaczy, że wierni w czasie Mszy widzą tylko plecy celebransa, zwróconego twarzą do ołtarza, czyli - jak mówią zwolennicy liturgii trydenckiej" - wprost ku Bogu. Ponadto sama liturgia ma nieco inny przebieg, choć różnice w sumie nie są zbyt duże. Największą z nich był brak bezpośredniego dialogu kapłana z wiernymi. Wyręcza ich w tym ministrant. Na to, co się dzieje przy ołtarzu, reagują oni głównie na podstawie dzwonków ministranta. Klękają na podniesienie lub Komunię św.

radosław mizera/radio plus,


Tagi:                                    

Na ratunek zabytkom.

Wojewódzki Konserwator zabytków wyraził zgodę na dokonanie konserwacji zabytkowej figury św. Jana Nepomucena i ośmiu unikatowych płyt nagrobnych z początku XIX wieku, znajdujących się na szydłowieckim cmentarzu parafialnym. Konserwacja polega na odczyszczeniu mechanicznym, chemicznym i rekonstrukcji brakujących elementów, np. dłoni św. Jana Nepomucena. Konserwator dzieł sztuki mgr inż. Grzegorz Wiatr wycenił koszt konserwacji figury ( według cennika) na 17 500 zł brutto, osiem płyt nagrobnych na 24 000 zł. brutto (po 3 000 zł. za jedną płytę) . Łącznie koszt konserwacji figury i płyt nagrobnych wyniesie 41 500 zł. Istnieje możliwość pozyskania od Urzędu Marszałkowskiego połowy tej sumy, czyli 20 750 zł., pod warunkiem posiadania wkładu własnego tej samej wartości czyli 20 750 zł. Na koncie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szydłowca znajduje się9 690 zł.95 gr. Są to pieniądze pozyskane z dwóch kwest, przeprowadzonych w 2006 i 2007 roku na cmentarzu parafialnym. Aby uzyskać od Urzędu Marszałkowskiego 20 750 zł. musimy mieć na koncie jeszcze 11 060 zł. W związku z tym Stowarzyszenie zwróciło się na piśmie do 62 urzędów, instytucji i firm z prośbą o wpłacenie na konto Stowarzyszenia dowolnych kwot pieniędzy. Jak dotąd tylko jeden sponsor wpłacił 200 zł. Dlatego zwracamy się ponownie z prośbą o wsparcie finansowe naszej inicjatywy poprzez wpłaty bezpośrednio na konto lub przy rocznych rozliczeniach podatkowych. Nasze konto: Południowo – Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku, Oddział w Szydłowcu 15 9132 0001 0133 9054 2000 0010- na ratowanie zabytków cmentarnych. Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szydłowca. KRS 0000021456


Tagi:                                    

Studniówka w Zespole

W Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu, na tradycyjnej studniówce bawiła się młodzież z pięciu klas maturalnych tej szkoły. Bal studniówkowy ze względu trwającą do soboty do godz. 19.00 żałobę narodową, rozpoczął po jej zakończeniu się o godz. 19.30. Młodzież przygotowana przez nauczycieli prezentowała piękne układy Poloneza, którego zatańczono w trzech turach. Popisy taneczne z zaciekawieniem obserwowali zgromadzeni na sali rodzice i nauczyciele. Wychowawcy klas: Grażyna Bińkowska, Jolanta Kubik, Grażyna Waszczyk, Joanna Plewa Dziubek, Andrzej Łata oraz Włodzimierz Kurzępa zostali obdarowani przez młodzież bukietami kwiatów. Na studniówce obecni byli także zaproszeni goście: komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk. Ryszard Pawlak z małżonką, starosta Włodzimierz Górlicki i przewodniczący rady powiatu Marek Sokołowski. Gości w imieniu własnym i organizatorów powitała dyrektor szkoły Maria Michajłow. Bal studniówkowy w szydłowieckim KOPie w pięknie przystrojonych salach trwał do białego rana. msk


Tagi:                                    

Pamięci powstańców styczniowych

W Szydłowcu 25 stycznia 2008 roku rozpoczęły się już po raz piąty centralne obchody 145 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. W sobotę i niedzielę będą one kontynuowane w Suchedniowie, Bodzentynie, Wąchocku i gminie Skarżysko-Kościelne. O godzinie 15.00 na szydłowieckim Rynku Wielkim, gdzie przed laty walczyli z wojskiem carskim powstańcy styczniowi, uczestników obchodów powitał burmistrz Andrzej Jarzyński. Po odegraniu przez Miejską Orkiestrę Dętą hymnu państwowego, głos zabrał bryg. Tadeusz Woś, prezes Zarządu Głównego Federacji Kapituły Wolność Równość Niepodległość. Wręczył on Kotyliony Powstań Narodowych, osobom zasłużonym w kontynuowanie Tradycji Powstania Styczniowego. Słowo o historii styczniowego zrywu niepodległościowego do licznie zebranych na rynku wygłosił Lucjan Muszyński z Łodzi. Przybliżył on także sylwetkę gen. Mariana Langiewicza, który przez dwa miesiące dowodził powstańcami i stoczył z wojskiem rosyjskim szereg bitew. Prochy jego spoczywają do dziś na gościnnej ziemi tureckiej. Ostatnim akcentem uroczystości na Rynku była przysięga strzelców ze Związku Strzeleckiego, następnie przemaszerowano do świątyni parafialnej pod wezwaniem św. Zygmunta, gdzie ks. ppłk. Henryk Burzyński celebrował była mszę świętą w intencji powstańców styczniowych. Wiązanki kwiatów złożone zostały na płycie nagrobnej ks. Aleksandra Malanowicza, szydłowieckiego proboszcza prześladowanego przez rosyjskiego zaborcę za udział w Powstaniu oraz pod Pomnikiem Powstańców Styczniowych na cmentarzu parafialnym. W szydłowieckich obchodach wzięli udział kombatanci z ŚZŻAK, samorządowcy z Wąchocka, Bodzentyna, Suchedniowa, Skarżyska Kościelnego, Szydłowca; przedstawiciele władz powiatu szydłowieckiego. Parlamentarzyści Ziemi Radomskiej: senator Wojciech Skurkiewicz i poseł Dariusz Bąk, strzelcy, uczniowie szydłowieckich szkół, nauczyciele, strażacy, delegacje zakładów pracy i bardzo liczne poczty sztandarowe. msk


Tagi:                                    

Szydłowieccy nauczyciele z wizytą w Rumunii

W dniach 15 – 21 stycznia nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu byli z roboczą wizytą w Rumunii. Wizyta odbyła się w ramach projektu Socrates-Comenius. W czasie spotkania w Turdzie wszystkie współpracujące ze sobą szkoły: z Grecji, Rumunii i Polski zaprezentowały efekty tegorocznej pracy nad projektem. Uczestnicy spotkania wymienili się doświadczeniami i pomysłami związanymi z problematyką projektu. Obejmowała ona dwa zagadnienia: „zabawy dzieci dawniej i dziś” i „ginące zawody w naszym regionie”. Nauczyciele spotkali się z władzami Turdy, z byłym ministrem edukacji oraz nauczycielami zaprzyjaźnionej rumuńskiej szkoły. Brali udział w zajęciach lekcyjnych i obejrzeli dziecięcy występ artystyczny przedstawiający stare rumuńskie zabawy. Mieli także okazję zwiedzić okolicę – pasmo Gór Zachodnich w Karpatach i piękne zabytkowe miasteczka w Transylwanii – Sighisoarę i Cluj-Napoca. Dzięki ogromnej życzliwości, serdeczności i gościnności rumuńskich gospodarzy wizyta pozostawiła niezapomniane wrażenia w pamięci szydłowieckich nauczycieli. Na następne spotkanie, podsumowujące trzyletnią współpracę w ramach projektu, wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do Szydłowca. U.M. Promocja


Tagi:                                    

Noworoczne spotkanie parlamentarzystów i samorządowców z biskupem Zygmuntem Zimowskim

Ordynariusz radomski ks. bp Z. Zimowski zaprosił 20 stycznia na noworoczne spotkanie parlamentarzystów i samorządowców diecezji z województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. W spotkaniu wzięła udział minister Ewa Kopacz oraz europosłowie Zbigniew Kuźmiuk i Dariusz Grabowski, poseł Edgar Gosiewski i poseł Maria Zuba z woj. świętokrzyskiego oraz poseł Robert Telus z woj. łódzkiego oraz liczne grono posłów i senatorów Ziemi Radomskiej, a także członek Zarządu Sejmiku Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz. Spotkanie w Ośrodku Rekolekcyjnym "Emaus" w Turnie koło Białobrzeg Radomskich rozpoczęła msza święta koncelebrowana min. przez ks. Biskupa i ks. infułata Józefa Wójcika. Ordynariusz radomski podkreślił wagę służby ludziom, jaką pełnią politycy i samorządowcy, służby, która winna cechować się pełnieniem bardziej woli Bożej niż własnej, powinna opierać się na prawdzie, solidarności i miłości. Polityk i samorządowiec powinien być jak światło, którego nie wolno chować pod korcem, światło, które wskazuje drogę do Chrystusa tak, aby ludzie widzieli dobre czyny i chwalili Boga. Po życzeniach i po połamaniu się opłatkiem przyszedł czas na spotkania przy stole i integrację środowiska. Biskup radomski spotkał sie także na konferencji z wszystkim przybyłymi posłami i senatorami. Z powiaty szydłowieckiego na spotkanie przybyli wójt Jastrzębia Zofia Kosno z małżonkiem radnym Marianem Kosno, wiceprzewodniczący Rady Miasta Szydłowca Krystyna Bednarczyk i Józef Jarosiński i przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski. St. S.


Tagi:                                    

Podsumowanie roku w Szydłowiance

Stowarszyszenie MKS Szydłowianka w czasie walnego zebrania członków 18 stycznia br podsumowało rok pracy i sytuację finasową klubu. Prezes Jerzy Jurczak stwierdził, że wyniki I zespołu w sezonie jesiennym nie były satysfakcjonujące, są jednak szanse na pozytywne zmiany w rundzie wiosennej. Sukcesem było zorganizowanie w Szydłowcu meczu międzypańowego Polska - Estonia. Sytuacja finasowa klubu dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego jest dobra. Są szanse na budowę w Szydłowcu boiska pełnowymiarowego ze sztuczną nawierzchnią. W obradach Stowarzyszenia wzięli udział zaproszeni goście i sponsorzy. msk


Tagi:                                    

Poznawali tajniki pracy Straży Granicznej na Lotnisku

18 stycznia licealiści z klasy "ochrona granicy państwowej" Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu, w ramach realizowanego programu nauczania, poznawali pracę służb granicznych na największym polskim lotnisku - warszawskim Okęciu. Młodzieży towarzyszyli nauczyciele: dyrektor szkoły mgr Maria Michajłow, kpt. SG mgr Grzegorz Dąbrowski i wychowawca klasy mgr Beata Sokołowska. W czasie wycieczki licealiści mogli obserwować prace funkcjonariusz SG w zakresie odprawy granicznej i bezpieczeństwa podróżnych. Funkcjonariusze SG zapoznali młodzież z zasadami bezpieczeństwa ruchu lotniczego i sprzętem wykorzystywanym do wykrywania ładunków niebezpiecznych. Pokazano pracę robota – manipulatora, sprzęt do prześwietlania bagażu. Uczniowie przymierzali lekkie kombinezony ochronne używane przez saperów i obsługiwali manipulator do przenoszenia ładunków niebezpiecznych. Zapoznali się z działaniem komory ciśnieniowej do wykrywania narkotyków i bramki do wykrywania metali oraz pracą psa Andżi, labradora wykrywającego materiały wybuchowe ukryte w bagażach. Zobaczyli nowy Terminal i płytę lotniska, urządzenia do sprawdzania autentyczności dokumentów. Na zakończenie pracownicy Urzędu Celnego pokazali zwierzęta i przedmioty wykonane z materiałów pochodzących z chronionych gatunków, które zostały skonfiskowane gdyż były przewożone nielegalnie przez granicę. Przewodnikiem szydłowieckiej młodzieży po lotnisku Okęcie był st. Chor. Marek Pieńkowski. Młodzież mogła spotkać się także z zastępcą komendanta ds. spraw granicznych Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Piotrem Boną i czasowo pełniącym obowiązki komendanta Placówki SG na Lotnisku Okęcie ppłk Jackiem Krochmalem. Licealiści bardzo zadowoleni i pełni wrażeń wrócili do Szydłowca.

W czasie wyjazdu do Warszawy pomiędzy ZS im Korpusu Ochrony Pogranicza a Nadwiślańskim Oddziałem SG im. Powstania Warszawskiego został zawarta kolejna umowa o przekazaniu zbędnych składników mienia, które będą przydatne szkole i zostaną wykorzystane w nauczaniu przyszłych strażników polskich granic. msk


Tagi:                                    

Koncert Noworoczny. Zaproszenie

18 stycznia w Galerii “Kaplica Zamkowa” (I piętro Zamku) o godz. 18:00, odbędzie się “KONCERT NOWOROCZNY” w wykonaniu Zespołu “POL - ORFFA” - społecznego Ogniska Artystycznego w Szydłowcu. Jako soliści wystąpią Państwo Maria i Cezary Słoń. Na koncert mieszkańców Szydłowca i powiatu gorąco zapraszają organizatorzy.

Olga Janiszewska.


Tagi:                                    

Inwestycja stulecia w Wierzbicy?

Jeszcze kilka lat temu gmina była na skraju bankructwa, dziś stoi przed wielką szansą. W podradomskiej Wierzbicy Irlandczycy chcą zainwestować około 120 mln euro i zbudować cementownię. Ostatnie odwierty wykazały, że złoża margla wykorzystywanego w produkcji cementu wystarczą na co najmniej sto lat. - Musimy jednak uregulować wszystkie problemy własnościowe działek, bowiem należą one do różnych właścicieli - mówi wójt Wierzbicy Dariusz Myśliwiec. Dzięki tej inwestycji, pracę będzie mogło znaleźć nawet tysiąc osób. /Radio PLUS/


Tagi:                                    

Pogrzeb śp. Stanisława Dworaka

W wieku 70 lat, 9 stycznia zmarł śp. Stanisław Dworak. W niedzielę Chrztu Pańskiego 13 stycznia w kościele św. Zygmunta odbyły się uroczystości pogrzebowe Zmarłego, które zgromadziły liczną rzesze wiernych. Mszę świętą żałobną koncelebrowali ks. Adam Radzimirski, ks. Krzysztof Śliwak, Ks. Zenon Ociesa, ks. Marian Dybalski i ks. Stanisław Wlazło. W okolicznościowym kazaniu ks. proboszcz A. Radzimirski, przypomniał prawdę wiary chrześcijańskiej, że tutaj na ziemi, nie możemy osiągnąć trwałego szczęścia, raczej jest to czas bólu i czas zasługi na życie wieczne. Kaznodzieja przypomniał liczne zasługi śp Stanisława Dworaka, który wielokrotnie dawał wyraz swej religijności i przywiązania do wiary i Kościoła. Zasłużył się dla parafii szydłowieckiej poprzez pomoc jakiej udzielał będąc architektem. Projektował i pomagał w budowie kościołów w Hucie, Majdowie, Sadku, Szydłówku, w Gąsawach Rządowych, domów parafialnych i plebani min. w Gąsawach Rządowych, w Kierzu Niedźwiedzim, w Jastrzębiu i Wyśmierzycach i innych jeszcze miejscowościach dekanatu szydłowieckiego i diecezji radomskiej.

Po zakończeniu mszy świętej, słowa podziękowań dla śp. Stanisława Dworaka wyrazili także ks. Krzysztof Śliwak, proboszcz w Szydłówku i ks. Zenon Ociesa, proboszcz parafii w Sadku. Słowa podziękowań wyraził także burmistrz miasta Szydłowca Andrzej Jarzyński. W kondukcie na cmentarz parafialny szli kapłani, rodzina zmarłego, poczty bsztandarowe, przyjaciele, znajomi, orkiestra dęta , samorządowcy, strażacy, przedstawiciele różnych środowisk zawodowych i społecznych.


Tagi:                                    

Dzieci z klas drugich przygotowują się do przyjęcia I Komunii Świętej

W czasie mszy świętej o godz. 11.30, dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej otrzymały poświęcone książeczki do nabożeństwa. Mszę świętą celebrowali: ks. Adam Radzimirski i ks. Dariusz Maciejczak. Kazanie dla dzieci przygotował ks. Wincenty Chodowicz. W sugestywny sposób, w dialogu z dziećmi przygotowującymi się do przyjęcia Sakramentu Komunii świętej mówił przybliżył tematykę modlitwy, niezbędnej w zachowaniu ładu serca. Świat serca bez modlitwy to świat nieuporządkowanych, zaśmiecony, niezdolny przyjąć miłości Boga. Ksiądz A. Radzimirski zachęcił dzieci aby korzystały z bogactwa modlitw zawartych w modlitewniku, aby modliły się za Ojczyznę, za rodziców, panią w szkole, aby korzystały z niego w przygotowywaniu się do sakramentu pokuty i Komunii świętej. Na zakończenie Eucharystii ks. Dariusz Maciejczak poświęcił modlitewniki i rozdał je dzieciom. Do Sakramentu I Komunii dzieci przygotowują Siostry Michaelitki. msk


Tagi:                                    

O drodze S7 z Wojewodą

Z wojewodą mazowieckim Jackiem Kozłowskim w Warszawie na temat przebiegu drogi ekspresowej S7 na odcinku miasta Szydłowca rozmawiali: starosta Włodzimierz Górlicki, burmistrz Andrzej Jarzyński, radny Józef Jarosiński i radny Leszek Jakubowski oraz ks. proboszcz Krzysztof Śliwak. W dyskusji przedstawiano argumenty za i przeciw lokalizacji przebiegu nowej drogi śladem obecnej obwodnicy miasta. Przy wyborze przebiego drogi S7 nowym śladem, obecna obwodnica zlokalizowana na przełomie lat 80 i 90 ubiegłego wieku na obrzeżach miasta, mogłaby być nową osią komunikacyjną miasta odciążającą ulicę Kościuszki, na której już teraz jest bardzo duży ruch pojazdów. Generalna Dyrekcja Dróg i Autosrad forsuje jednak przebieg drogi śladem obecnej obwodnicy, a to ze względu na fakt że posiada już część wykupionego terenu, oraz ze wzglęcu na kłopoty z wytyczeniem nowego obejścia Szydłowca. Droga ekspresowa S7 ma usprawnić ruch pojazdów na na kierunku północ - południe kraju i stanowić częsć międzynarodowego korytarza transportowego. Planowany ruch pojazdów przy założeniu budowy w pierwszym etapie dwóch pasów ruchu w każdym kierunku , to około 32 tysiące pojazdów na dobę. msk


; Autor:
Tagi:                                    

Styczniowa pamięć

W Urzedzie Miasta Szydłowca odbyło się 4 stycznia spotkanie poświęcone organizacji obchodów 145 rocznicy Powstania Styczniowego. Od lat pamięć o tym powstańczym zrywie niepodległościowym kultywuje Federacja Kapituła "Wolność - Równość - Niepodległość". Kontynuacja Tradycji Powstania 1863 roku. Organizatorem uroczystości w Szydłowcu jest Urząd Miasta i Szydłowieckie Centrum Kultury Zamek. Tegoroczne uroczystości według przyjętego programu rozpoczną się na Rynku Wielkim o godzinie 15, z udziałem władz samorządowych, pocztów sztandarowych, kombatantów, organizacji strzeleckich, harcerzy, uczniów, mieszkańców miasta i powiatu, gości. Po przemówieniach młodzi strzelcy ze Związku Strzeleckiego złożą przysięgę, a następnie w kościele św. Zygmunta odprawiona zostanie msza święta za Ojczyznę i w intencji powstańców 1863 roku. Po złożeniu wiązanek kwiatów przy nagrobku ks. Aleksandra Malanowicza delegacje udadzą się na cmentarz, gdzie na grobach powstańców, złożone zostaną wiązanki kwiatów. Wartę honorową zaciągną strzelcy i harcerze. Program artystyczny związny z obchodami rocznicowymi odbędzie się wieczorem na Zamku Szydłowieckim. Szydłowiec w 1863 roku był jednym z kilku miast w zaborze rosyjskim gdzie 22 stycznia rozpoczęło się Powstanie Styczniowe. Powstanie styczniowe (1863-1864) – było polskim zrywem narodowowyzwoleńczym przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Powstanie trwało od 22 stycznia 1863 r. do późnej jesieni 1864 r. Swym zasięgiem objęło Królestwo Polskie i tzw. ziemie zabrane - Litwę, Białoruś i część Ukrainy msk


; Autor:
Tagi:                                    

Opłatek Rzemiosła

W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, 3 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe polskich rzemieślników z metropolitą warszawskim księdzem arcybiskupem Kazimierzem Nyczem. W spotkaniu wzięli udział wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, marszałek mazowiecki Adam Struzik, przedstawiciele rządu, parlamentu, organizacji biznesowych i agend rządowych. Ksiądz Arcybiskup nawiązując do Encykliki Spe Salvi papieża Benedykta XVI życzył rzemieślnikom, aby byli ludźmi wielkiej nadziei wypływającej z wiary. Ta wielka nadzieja chrześcijańska jest źródłem i motorem codziennych małych, średnich i większych ludzkich nadziei. Każda wspólnota ludzka - mówił ks. arcybp. K. Nycz - im bardziej czuje podobieństwo do rodziny, tym bardziej ma prawo gromadzić się wokół stołu wigilijnego, wokół opłatka, kolędowania. Rzemieślnicy mają prawo do tego szczególne. W stajni betlejemskiej mają bowiem swego przedstawiciela. Św. Józef obecny przy żłóbku Pana Jezusa był rzemieślnikiem. W prawdzie nie powiedział w Ewangelii ani jednego słowa, jednak czynił to, co było potrzebne. Życzę wam, mówił do licznie zgromadzonych rzemieślników Arcybiskup Warszawski - takiej spokojnej pracy, spokojnego bytowania w waszych zawodach, życzę abyście ludziom dawali pracę, byli przykładem antropologicznego spojrzenia na pracę i abyście jak św. Józef mogli robić swoje. Życzył także, aby nowy 2008 rok, był czasem nadziei, optymizmu, spokojnej pracy. Przedstawiciele rzemiosła w czasie łamania się opłatkiem podziękowali Księdzu Arcybiskupowi za jego obronę godności małżeństwa i rodziny, za życzliwość wobec środowiska rzemieślników, których warsztaty pracy mają w dużej mierze charakter firm rodzinnych. Spotkanie opłatkowe uświetnił występ chóru Mazowieckiej Izby Rzemiosła w Warszawie. W Spotkaniu wzięli udział rzemieślnicy warszawscy z przewodniczącym Lechem Janowskim, oraz rzemieślnicy z całej Polski. Organizatorem spotkania był Związek Rzemiosła Polskiego z prezesem Jerzym Bartnikiem i Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości z prezesem Stefanem Beerem. Z Izby Radomskiej w spotkaniu wzięła udział delegacja z prezesem Janem Jaworski i duszpasterzem rzemiosła diecezji radomskiej ks. Andrzejem Zarzyckim. msk


; Autor:
Tagi:                                    

Czas wizyty duszpasterskiej..

Kapłani z naszej parafii św. Zygmunta rozpoczęli 28 grudnia 2007 odwiedziny rodzin w ramach wizyty duszpasterskiej zwanej Kolędą. Pomocą duszpsterską w tym czasie służy ks. mgr. lic. Zygmunt Wnukowski dyrektor Domu Katolickiego im. Świętego Józefa w Sandomierzu. W czasie wizyty w domach parafian kapłani modlą się i błogosławią domowników, a także w czasie rozmowy poznają aktualne potrzeby doszpasterskie i sytuacje rodzin. W naszej parafii liczącej ponad 8 tysięcy wiernych, tylko około 3 tysięcy osób systematycznie uczęszcza na mszę święta w niedziele i święta. msk