Tagi:                                    

Uroczystości zakończenia roku szkolnego

W dniach 21 i 22 czerwca w placówkach oświatowych podległych gminie Szydłowiec odbywały się uroczystości zakończenia roku szkolnego 2006/2007.W kościele św. Zygmunta 22 czerwca w godzinach porannych celebrowana była msza święta dziękczynna dla uczniów i nauczycieli w podziękowaniu Bogu za łaski otrzymane w roku szkolnym. W szkolnych uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele samorządu – Burmistrz Miasta Szydłowca Andrzej Jarzyński i Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Zdziech z wiceprzewodniczącymi - Krystyną Bednarczyk i Józefem Jarosińskim. W uroczystościach uczestniczyła także Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miejskiej Maria Piotrowska, Naczelnik Wydziału Edukacji, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego Ewa Walczak i Sekretarz Gminy Bolesław Boruszewski. Przewodnicząca Komisji Edukacji Maria Piotrowska ufundowała i wręczyła wszystkim uczniom szydłowieckich szkół, którzy osiągnęli najlepsze wyniki na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym, wspaniałe nagrody książkowe. Uczniowie jak co roku przygotowali programy artystyczne dla rodziców i gości, ale zakończenie roku było przede wszystkim okazją do podsumowania osiągniętych wyników nauczania, zwłaszcza dla tych uczniów, którzy pisali zewnętrzne sprawdziany i egzaminy. Najlepsze wyniki w sprawdzianie dla szkół podstawowych osiągnęli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu – przy średniej krajowej 26,57 i wojewódzkiej 27,43 osiągnęli oni przeciętny wynik 31,90 pkt. Czworo uczniów uzyskało 40 pkt., czyli maksymalną ilość, jaką można było otrzymać. Są to: Agnieszka Laskowska, Monika Śliwa, Sylwia Jakubczyk i Mateusz Majewski. W egzaminie gimnazjalnym najlepsi okazali się w tym roku uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II, zwłaszcza w części humanistycznej. Przy średniej krajowej 31,48 i wojewódzkiej 32,85 pkt., uczniowie PG Nr 1 osiągnęli średnią 33,99 pkt. Najlepszy wynik w części humanistycznej osiągnęła Aleksandra Winiarska, uzyskując 49 pkt., a w części matematyczno–przyrodniczej Filip Walczak, uzyskując 47 pkt.

W Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu cześć humanistyczną napisała najlepiej Aleksandra Dentkowska (48 pkt.) Tyle samo punktów otrzymała Aleksandra Klocek za test matematyczno-przyrodniczy. Z obu części egzaminu najwyższą średnią otrzymali: Aleksandra Klocek (94 pkt.), Aleksandra Dentkowska (93 pkt.) i Piotr Jarosławski (90 pkt.). W uroczystościach zakończenia roku szkolnego uczestniczył także tradycyjnie przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu, asp. Piotr Buczek, przypominając wszystkim o zasadach bezpiecznego spędzenia wakacji.

Urząd Miejski Promocja


Dodaj Komentarz